Integration af undervisning omkring kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen
Download
1 / 16

Integration af undervisning omkring kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Integration af undervisning omkring kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen. - ideer og tanker Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark, Esbjerg – Sygeplejerskeuddannelsen, Projektsygeplejerske ved CKR pr. 1/1-2010. Hvorfor inddrage KR i grunduddannelsen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Integration af undervisning omkring kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen' - binah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Integration af undervisning omkring kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen
Integration af undervisning omkring kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen

- ideer og tanker

Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark, Esbjerg – Sygeplejerskeuddannelsen, Projektsygeplejerske ved CKR pr. 1/1-2010


Hvorfor inddrage kr i grunduddannelsen
Hvorfor inddrage KR i grunduddannelsen i professionsbacheloruddannelsen

Den nye studieordning anno 2008 er bl.a udarbejdet med det formål :

 • at tage højde for udviklingen på det sundhedsfaglige og uddannelsesmæssige område og medtænke fremtidens forventninger og krav til sygeplejerskens kvalifikationer og kompetencer.

  I BEK står der at grunduddannelsens:

 • professionsbasering sikres ved bl.a. at udviklingen inden for professionen er implementeret i uddannelsens videngrundlag.

 • udviklingsbasering sikres gennem inddragelse af relevante resultater fra national og international forskning, således at uddannelsen til stadighed er funderet i den nyeste viden.


Fortsat
fortsat i professionsbacheloruddannelsen

I BEK står der at fremtidens sygeplejersker skal kunne:

 • udvikle sygepleje, skabe fornyelse og anvende kendt viden i nye sammenhænge samt følge, anvende og deltage i forskningsarbejde inden for sundhedsområdet


Hvordan kan centret underst tte integration af kr i undervisningen
Hvordan kan centret understøtte integration af KR i undervisningen

Indsatsområder:

 • dannelsen af et kontaktnetværk

 • udarbejdelse af tilgængeligt undervisningsmateriale til integration i undervisningen

 • uddannelse af kontaktpersoner og undervisere

 • samarbejde med klinikken


Kontaktnetv rk
Kontaktnetværk undervisningen

 • Temadag 2/11-2010 - indhold og organisering af det fortsatte samarbejde mellem UC`erne og centret.

  Intentionen er at oprette et fagligt netværk af kontaktpersoner, som mødes 1-2 gange årligt, hvor vi:

 • Giver faglige oplæg om KR

 • Drøfter behov for faglig støtte

 • Drøfter behov for udvikling af undervisnings- og udviklingsmaterialer etc.

 • Drøfter behov for at udvikle og gennemføre kurser målrettet UC`erne

 • Drøfte muligheder for udvikling af kurser, som kan gennemføres lokalt af UC`erne

 • M.m.


Uddannelse
Uddannelse undervisningen

 • Uddannelse af kontaktpersoner

  - ”superbruger” kursus, som giver forudsætninger for at udvikle, vurdere og implementere KR i grunduddannelsen og klinik og fremstå som ressourceperson for kollegaer m.m.

 • Uddannelse af undervisere

  - grundkursus som giver forudsætninger for at undervise og vejlede i anvendelsen af KR

 • Journalclubs

 • Hotline


Undervisningsmateriale
Undervisningsmateriale undervisningen

 • Materialet kan tænkes som inspiration og/eller til direkte implementering

  • Power Points shows omkring konkrete projekter

   ( fx processen i udvikling af KR, vurdering af KR implementering af KR)

  • Manualer som indeholder Power Point shows, forslag til litteratur, opgaver, øvelser, og eksamen

  • CKR`s hjemmeside (database indeholdende undervisningsmateriale, litteratur, links, erfaringsudveksling)


Grunduddannelsens start modul 1 8
Grunduddannelsens ”start” undervisningen(modul 1-8)

 • Læringsfokus: at udvikle akademiske kompetencer som at kunne søge, udvælge, anvende, sammenfatte, formidle og begrunde

 • Indholdsfokus: inddrage godkendte kliniske retningslinjer og introducere til centret, dets database samt opbygningen af KR og KR`s nytteværdi


Fortsat1
Fortsat undervisningen

Fx modul 1

 • Inddrage godkendt KR vedr. hygiejne i undervisning omkring hygiejne i faget sygepleje

 • Introducere til centret i faget sygepleje

  Fx modul 2

 • Inddrage godkendt KR vedr. forebyggelse af trykskader i undervisning omkring immobilitet i faget sygepleje

 • Introducere til centret i faget sygepleje


Grunduddannelsens midte modul 9 12
Grunduddannelsens ”midte” undervisningen(modul 9-12)

 • Læringsfokus: søge, sortere, vurdere, anvende (modul 9-10). Argumentere for vurderinger og interventioner på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden (modul 11). Inddrage KR, redegøre for muligheder og barrierer, beherske gældende dokumentationspraksis, deltage i implementering, anvende specialiserede dokumentationsredskaber (modul 12)

 • Indholdsfokus: udvikling, vurdering og implementering af KR


Fortsat2
fortsat undervisningen

 • Fx manual for kritisk vurdering af forskningslitteratur integreret i undervisning omkring forskningsmetodologi (modul 9)

 • Fx manual for undervisning i processen for udvikling, vurdering og implementering af KR integreret i undervisningen omkring kvalitetsudvikling (modul 10)

 • Fx manual for kritisk vurdering af KR (modul 10, 11, 12)


Grunduddannelsens slutning modul 13 14
Grunduddannelsens ”slutning” undervisningen(modul 13-14)

 • Læringsfokus: kritisk vurdere, udvælge, beskrive, foretage litteraturundersøgelse,diskutere og reflektere over muligheder og barrierer (modul 13) kritisk undersøge, vurdere og formidle(modul 14)

 • Indholdsfokus: Modul 13 (valgfag) - mulighed for fordybelse i hvordan KR generelt udvikles, vurderes og kan implementeres i klinikken. Modul 14 – mulighed for at specialisere sin viden om og færdigheder i anvendelse af KR via bachelorprojektet


Fortsat3
fortsat undervisningen

 • Eksempel på modul 13 ” Kliniske retningslinjer – udvikling, vurdering og implementering”

 • Manual for teoretisk eller klinisk valgfag omkring KR

 • Modul 14

  - Deltage i udvikling af en KR

 • Deltage i udvikling af fx en fortrykt plejeplan

 • Deltage i og/ eller undersøge effekten af implementering af en KR (lokalt)

 • Foretage kvalitetsvurdering af eksisterende KR fra egen praksis og komme med forslag til forbedringer samt muligheder og barrierer for implementering

 • Manualer for studerendes deltagelse i disse aktiviteter


Eks p valgfag modul 13
Eks på valgfag modul 13 undervisningen

 • Læringsfokus:

  Kan anvende metode til udvikling af KR herunder :

  - identificere relevant litteratur som grundlag for udarbejdelse af en KR,

  - anvende redskaber til at vurdere kvaliteten af videnskabelig litteratur og KR samt

  - har forståelse for hvordan forskningsresultater fortolkes og omsættes til kliniske anbefalinger.

  Kan desuden reflektere over og forstå muligheder og barrierer i relation til implementering af ny sundhedsfaglig viden i praksis


Eks fortsat
Eks fortsat undervisningen

 • De studerende skal ud fra et scenarie uddrage en klinisk relevant problemstilling og herudfra søge, udvælge, læse og vurdere relevant forskningslitteratur for til sidst at uddrage anbefalinger for praksis på baggrund af denne litteratur.

 • De studerende skal med baggrund i kendt praksis reflektere over en implementeringsstrategi, samt muligheder og barrierer i relation til implementering af én udvalgt KR.


Samarbejde med klinikken
Samarbejde med klinikken undervisningen

 • Brobygning mellem skole og klinik

  • Skole – klinik samarbejde omkring udvikling, vurdering, implementering af KR i grunduddannelsen og i klinikken

  • Kontaktpersoner som ressource

  • Studerende som ressource