akcijski plan kori tenja obnovljivih izvora energije
Download
Skip this Video
Download Presentation
AKCIJSKI PLAN KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

AKCIJSKI PLAN KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

AKCIJSKI PLAN KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE. dr. sc. Kristina Čelić Ministarstvo gospodarstva. Dan poduzetnika Grada novog Marofa, Novi Marof, 24. veljače 2012. UPRAVLJANJE POTROŠNJOM ENERGIJE. Gt CO 2. Energetska učinkovitost u potrošnji energije

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AKCIJSKI PLAN KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE' - binah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
akcijski plan kori tenja obnovljivih izvora energije

AKCIJSKI PLAN KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

dr. sc. Kristina Čelić

Ministarstvo gospodarstva

Dan poduzetnika Grada novog Marofa, Novi Marof, 24. veljače 2012.

upravljanje potro njom energije
UPRAVLJANJE POTROŠNJOM ENERGIJE

Gt CO2

Energetska učinkovitost u potrošnji energije

Energetska učinkovitost u proizvodnji energije

Obnovljivi izvori

BiogorivaNuklearna energetikaCCS

Kontinuirani višegodišnji ciklusi energetskog UPRAVLJANJA !

Source: IEA

slide3
Korištenje OIE strateški cilj nacionalne energetske politike

Preuzimaju se obveze iz ciljeva EU do 2020

20% bruto neposredne potrošnje - OIE

10% udio OIE korištenih u svim oblicima prijevoza

20% smanjenje ukupne potrošnje energije

20% smanjenje emisija stakleničkih plinova

EU POLITIKA 20-20-20

3

nacionalni cilj
NACIONALNI CILJ
 • Republika Hrvatska postavlja cilj da se udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije* u ukupnoj potrošnji električne energije u razdoblju do 2020. godine održava na razini 35%.
 • Udio proizvodnje u RH iz OIE 13,3% u 2010. godini (Eurostat)

Struktura proizvodnje električne energije u 2006. godini (%)

*velike hidroelektrane i ostali OIE u koje spadaju hidroelektrane manje od 10 MW te ostali nekonvencionalni OIE čija proizvodnja nije konkurentna te se potiče sustavom tarifa

obnovljivi izvori energije
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
 • TRŽIŠTE
 • KOMERCIJALNI
 • (velike HE)
 • POTICANI
 • (svi ostali)
 • TEHNOLOGIJA

PRIRODA

 • VODNI POTENCIJAL
 • POTENCIJAL VJETRA
 • POTENCIJAL SUNCA
 • BIOMASA
 • GEOTERMALNA
 • OSTALE....
ciljevi oie
CILJEVI OIE

Projekcija strukture obnovljivih izvora energije 2020. godine

struktura novih proizvodni kapaciteti oie u elektroenergetskom sektoru
STRUKTURA NOVIH PROIZVODNI KAPACITETI OIE U ELEKTROENERGETSKOM SEKTORU
 • Očekuje se da će novoizgrađeni kapaciteti u velikim HE do 2020. godine iznositi oko 300 MW.
 • 1200 MW u vjetroelektranama (2000 MW do 2030. godine),
 • 140 MW u elektranama na biomasu (420 MW do 2030. godine),
 • 40 MW u TE na komunalni otpad (60 MW do 2030. godine),
 • 20 MW u geotermalnim elektranama (30 MW do 2030. godine),
 • 45 MW u sunčevim elektranama (250 MW do 2030. godine),
 • 100 MW u malim hidroelektranama (140 MW do 2030. godine)
 • Veća uporaba nekonvencionalnih obnovljivih izvora energije bit će poticana sredstvima potrošača električne energije i potrebno je osigurati da ti izvori budu izravno u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva.
povla teni proizvo a i
POVLAŠTENI PROIZVOĐAČI

Elektrane OIE koje isporučuju energiju u mrežu - siječanj 2012.g.

projekti u tijeku
PROJEKTI U TIJEKU

Projekti u tijeku– sklopljeni ugovori s HROTE,ali još nisu priključeni na mrežu - Siječanj 2012.g.

slide10
140.00

120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

Sunce

-

Vjetar

-

Biomasa

-

Male hidroelektrane

-

Ukupno

-

INSTALIRANI KAPACITETI OIE-E 2010

Ukupna proizvodnja 2010: 296 GWh

slide11
350.00

300.00

250.00

200.00

GWh

150.00

100.00

50.00

0.00

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

Sunce

-

Solar

Vjetar

-

Wind

Biomasa

-

Biomass

Male hidroelektrane

-

Small hydro

Geotermalna

-

Geothermal

Ukupno

-

Total

PROIZVODNJA EL. ENERGIJE OIE 2010.

slide12
NADLEŽNE INSTITUCIJE

Ministarstvo gospodarstva www.mingorp.hr

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost www.fzoeu.hr

Hrvatska energetska regulatorna agencija www.hera.hr

Hrvatski operator tržišta energije www.hrote.hr

Prijenos i distribucija

www.hep.hr/ops, www.hep.hr/ods

slide13
POTICANJE PROIZVODNJE TARIFAMA OIE

<1MW

>1MW

PPC

kn/kWh

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

FN <10kW

FN 10kW-30kW

ograničenje FN 1 MW

FN >30kW

MAHE < 5000 MWh/g

0,01 kn/kWh naknada JLS

MAHE 5000-15000 MWh/g

MAHE >15000 MWh/g

VE

BIOENERGIJA ŠUM/AGRO

BIOENERGIJA DRVNA IND.

GEOEN

BIOPLIN

BIOGORIVO-TEKUĆE

DEPONIJSKI PLIN

OSTALI OIE

c€/kWh

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

13

nadogradnja sustava poticaja
NADOGRADNJA SUSTAVA POTICAJA

Dodaci za proizvodnju topline

Ulaganje domaćih tvrtki u izgradnju elektrana

Pokretanje proizvodnje opreme/komponenata postrojenja

Lakši pristup kreditnim sredstvima

subvencioniranje kamata na komercijalne kredite

poticajna beskamatna sredstva za pokretanje proizvodnje

oslobađanje od određenih poreznih davanja (PDV za proizvodnju opreme za projekte sufinancirane sredstvima Strukturnih instrumenata EU)

osiguranje kredita za poduzetničke programe pokretanja proizvodnje i za ulaganja u OIE

17

slide18
Pretpostavke za pojednostavljenje procedure za OIE trebaju biti definirani i grupirani prema:

Tehnologiji (optimalnio korištenje potencijala)

Veličini (mala, srednja ili velika postrojenja, točkasta ili prostorne razdiobe)

Lokaciji (unutar ili izvan građevinskog područja)

Utjecaju na okoliš – mogućnost recikliranja, razgradnje

IZAZOVI POJEDNOSTAVLJENJE PROCEDURE

18

strate ki energetski tehnolo ki plan eu
Održivost

Istraživanje

Energija

Znanje

Sigurnost

Konkurentnost

Obrazovanje

Inovacije

STRATEŠKI ENERGETSKI TEHNOLOŠKI PLAN EU

SET PLAN

Način prijenosa

Istraživanje - RazvojDokazivanje – Uvođenje

 • Uloga SET plana:
  • Podržati zajedničko konkurentno energetsko tržište EU;
  • Omogućiti da se ostvare zavrtani ciljevi energetskog sektora;
  • Omogući smanjenje stakleničkih plinova 80%-95% do 2050.
slide20
Niti jedna tehnologija ne može riješiti sve različitosti:
 • - regije,
 • - resursi,
 • tržišta,
 • infrastruktura,
 • prioriteti,
 • veličina ekonomija,
 • tehnologije….

SET PLAN EU – PREMA TEHNOLOGIJAMA BEZ CO2

 • Strateški energetski tehnološki plan EU
slide21
Hvala na pozornosti!

VE Ravne – 5,95 MWe

VE Krtolin – 11,95 MWe

Solarni krovovi

... i novi izazovi

Biomasa DH Gospić – 2 MW

ad