Workshop 5 hoe werk ik als politieraadslid
Download
1 / 26

Workshop 5 Hoe werk ik als politieraadslid? - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Workshop 5 Hoe werk ik als politieraadslid?. Raadsledenavond, Leuven 7 mei 2013. Hoe werk ik als politieraadslid?. Wegwijs in het politielandschap Werking en bevoegdheid van de organen Politieraad – samenstelling Politieraad – stemverdeling Politieraad – vergaderingen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Workshop 5 Hoe werk ik als politieraadslid? ' - billy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Workshop 5 hoe werk ik als politieraadslid

Workshop 5Hoe werk ik als politieraadslid?

Raadsledenavond, Leuven 7 mei 2013


Hoe werk ik als politieraadslid?

 • Wegwijs in het politielandschap

 • Werking en bevoegdheid van de organen

  • Politieraad – samenstelling

  • Politieraad – stemverdeling

  • Politieraad – vergaderingen

  • Politieraad – kernbevoegdheden

  • Politieraad – vervanging

  • Politiecollege – stemverdeling

 • Financiering politiezones

 • Uitdagingen voor de politiezones

 • Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

  • wat u moet weten als raadslid

  • Wetswijzigingen 2013


Wegwijs in het politielandschap
Wegwijs in het politielandschap

 • Geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus


Wegwijs in het politielandschap1
Wegwijs in het politielandschap

 • Geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus


Wegwijs in het politielandschap lokale politie
Wegwijs in het politielandschap - lokale politie

 • Administratieve lastenverlichting (OB 1/12/2006)Hoe werk ik als politieraadslid?

 • Wegwijs in het politielandschap

 • Werking en bevoegdheid van de organen

  • Politieraad – samenstelling

  • Politieraad – stemverdeling

  • Politieraad – vergaderingen

  • Politieraad – kernbevoegdheden

  • Politieraad – vervanging

  • Politiecollege – stemverdeling

 • Financiering politiezones

 • Uitdagingen voor de politiezones

 • Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

  • wat u moet weten als raadslid

  • Wetswijzigingen 2013Werking en bevoegdheid politieraad samenstelling
Werking en bevoegdheid politieraad – samenstelling

 • Samenstelling politieraad

  • Voorzitter = voorzitter politiecollege

  • Leden: proportionele samenstelling

   • Burgemeesters van rechtswege lid

   • Raadsleden/gemeente = inwoners gemeente/inwoners politiezone

   • Alle gemeenten vertegenwoordigd: minstens 1/gemeente


Werking en bevoegdheid politieraad stemverdeling
Werking en bevoegdheid politieraad – stemverdeling

 • Enkel meergemeentepolitiezone

 • Stemming politieraad

  • Aanwezigheid meerderheid

  • Meestal mondeling, behalve bij geheime stemming

  • Voorzitter stemt laatst

 • Stemgewicht

  • In principe 1 stem per lid

  • Stemming begroting, jaarrekening: stemgewicht burgemeester verdeeld over groep gemeente (inclusief burgemeester!)

 • Resultaat stemming

  • Volstrekte meerderheid van stemmen = voorstel aangenomen

  • Staking van stemmen = voorstel verworpen

  • Onthouding = telt niet mee


Werking en bevoegdheid politieraad vergaderingen
Werking en bevoegdheid politieraad – vergaderingen

 • Spelregels

  • Wet Geïntegreerde Politie (07/12/1998)

  • Nieuwe Gemeentewet (>< Gemeentedecreet)

  • Vooral voor meergemeentepolitiezone

 • Bevoegdheid politieraad

  • Inzagerecht en vraagrecht in ruime zin

  • Aanbrengen agendapunten (uiterlijk 5 vrije dagen vooraf)

  • Goedkeuren zonaal veiligheidsplan

  • Beslissingen budgettair, financieel, personeel, onteigening en in rechte

 • Aanwezigheid op vergaderingen – quorum

  • Uitzondering: persoonlijke betrokkenheid

 • Open karakter vergadering – notulen

  • Gesloten zitting bij persoonlijke aangelegenheden (bv. personeel)

  • Gesloten zitting op vraag 2/3 raadsleden

 • Wel presentiegeld voor politieraad en commissies (NGW!)

 • Minstens 4 vergaderingen per jaar

 • Huishoudelijk reglement verplicht

 • Deontologische code aangewezen


Werking en bevoegdheid politieraad kernbevoegdheden
Werking en bevoegdheid politieraad – kernbevoegdheden

 • Zonaal veiligheidsplan (2014-2018)

  • Zonale Veiligheidsraad legt afspraken vast

  • Politieraad keurt plan goed

 • Begroting

  • Basis = begrotingsevenwicht (gemeentelijke dotaties)

  • Politiecollege maakt ontwerp op

  • Vergadering in maand oktober

  • Tijdig bezorgen aan raadsleden met toelichting (7 vrije dagen voor vergadering)

  • Opgelet: gewogen stemgewicht (!)

 • Rekening

  • Vergadering politieraad in eerste kwartaal

  • Tijdig bezorgen aan raadsleden met toelichting (7 vrije dagen voor vergadering)

  • Opgelet: gewogen stemgewicht (!)

 • Overheidsopdrachten

  • Gunningswijze en gunningsvoorwaarden

 • Personeel

  • Geen tuchtbevoegdheid

  • Als (hogere) officieren: voordracht politieraad na advies selectiecommissie

  • Ander personeel: personeelsformatie, openverklaring, benoeming/aanwerving, ontslag, …

  • Voordracht van korpschef/hogere officieren en aanduiding van rekenplichtige/secretaris


Werking en bevoegdheid politieraad vervanging
Werking en bevoegdheid politieraad – vervanging

 • Raadslid kan zich soms laten vervangen

  • Afwezigheid = verlies stemgewicht

  • Verhindering = lange vervanging raadslid

 • Redenen voor verhindering, wanneer hij/zij …

  • Oorspronkelijk: actieve militaire dienst, burgerdienst als gewetensbezwaarde of ouderschapsverlof  

  • Sinds 2012 ook mogelijk:

   • Medische redenen, studieredenen of verblijf in het buitenland;

   • Ouderschapsverlof voor de geboorte of de adoptie van een kind;

   • Palliatief verlof of verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek familielid tot en met de tweede graad of van een zwaar ziek gezinslid;

   • Lidmaatschap van de Europese Commissie;

   • Schorsing op grond van artikel 85quater,§2 van de Gemeentekieswet.

  • In het geval 1, 2 en 3, richt het raadslid een schriftelijk verzoek tot vervanging aan de voorzitter van de politieraad, eventueel aangevuld met de noodzakelijke stukken, raad neemt akte

 • Ontslag politieraadslid

  • Vervangen door eerste (of tweede) opvolger, tenzij geen opvolger meer

 • Vervanging door wie?Bevoegdheid politiecollege stemverdeling
Bevoegdheid politiecollege – stemverdeling

 • Enkel meergemeentepolitiezone

 • Stemgewicht: laatst goedgekeurde zonale rekening

  • Collegiaal orgaan

  • Geen consensus = stemming meerderheid/minderheid

  • Meervoudig stemgewicht

  • Geen laatst goedgekeurde zonale rekening?

  • Moeten alle burgemeesters aanwezig zijn?

 • Wie is voorzitter?

  • In principe vrij te bepalen

  • Bv. grootste stemgewicht, beurtrol, …

  • Vervanging voorzitter door schepen of specifiek geregeld

 • Taken voorzitter

  • Ondertekenen briefwisseling en stukken

  • Eed afnemen raadsleden, korpschef, rekenplichtige en politiepersoneel

  • Voorzitter selectiecommissie

  • Voorzitter politieraad (bv. orde handhaven)


Hoe werk ik als politieraadslid?

 • Wegwijs in het politielandschap

 • Werking en bevoegdheid van de organen

  • Politieraad – samenstelling

  • Politieraad – stemverdeling

  • Politieraad – vergaderingen

  • Politieraad – kernbevoegdheden

  • Politieraad – vervanging

  • Politiecollege – stemverdeling

 • Financiering politiezones

 • Uitdagingen voor de politiezones

 • Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

  • wat u moet weten als raadslid

  • Wetswijzigingen 2013


Financiering politiezones
Financiering politiezones

 • Gemeentelijke dotaties (1,58 miljard €)

  • Ongeveer 2/3van financiering lokale politie

  • Gemeenteraad “bepaalt” dotatie

  • Sluitstuk politiebegroting

  • Verdeelsleutel gemeentelijke dotatie

   • Consensus

   • Geen consensus: 60/20/20 regel

Totaal gemeentelijke dotaties: 1,58 miljard euro of gemiddeld 144 euro per inwoner (vgl. 122 euro in 2006)

Burgemeester als regisseur van het lokaal veiligheidsbeleid


Financiering politiezones1
Financiering politiezones

totaal begrootten de politiezones in 2012 samen meer dan 2,58 miljard euro aan uitgaven (federaal + lokale dotaties)

 • totaal België: 235 euro/inwoner (2012) – 201 euro (2005) – 4,7% meer dan in 2011

 • grote verschillen per gewest en afhankelijk van de verstedelijkingsgraad van de zone (Belfius)

  • Vlaanderen: 209 euro/inwoner (132 G – 74 F)

  • Wallonië: 222 euro/inwoner (122 G – 102 F)

  • Brussel: 414 euro/inwoner (275 euro G – 136 F)

 • personeelsuitgaven: 85,3% politiebudget

Burgemeester als regisseur van het lokaal veiligheidsbeleid


Hoe werk ik als politieraadslid?

 • Wegwijs in het politielandschap

 • Werking en bevoegdheid van de organen

  • Politieraad – samenstelling

  • Politieraad – stemverdeling

  • Politieraad – vergaderingen

  • Politieraad – kernbevoegdheden

  • Politieraad – vervanging

  • Politiecollege – stemverdeling

 • Financiering politiezones

 • Uitdagingen voor de politiezones

 • Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

  • wat u moet weten als raadslid

  • Wetswijzigingen 2013


Uitdagingen voor de politiezones
Uitdagingen voor de politiezones

 • Pensioenhervorming = structurele verhoging gem. dotaties

  • Basisbijdragevoet van 20% naar 34% (2011-2016)

   • Stijging bijdragevoet 2011-2016= + 14%

   • 117,5 mln. euro naar 220,5 mln. euro

   • stijging periode 2011-2016: 103 mln. euro

  • Gevolgen gemeentelijke dotaties:

   • Stijging gem. dotaties: gemiddeld + 3,2%/jaar

   • Stijging gem.dotaties 2011-2016 (gecumuleerd) : +17,07%

  • Bijv. PZ Gent

   • gem. dotatie 64 mln. (2010) naar 75 mln. (+11 mln.euro)

  • Bijv. PZ D’monde

   • gem. dotatie 5,3 mln (2010) naar 6,2 mln. (+ 0,9 mln. euro)


Uitdagingen voor de politiezones1
Uitdagingen voor de politiezones

 • Schaaldiscussie/fusie PZ’s: geen taboe maar ook geen fetisj

  • Schaalvergroting(‘upsizen’) altijd beter?

   • bureaucratie neemt toe

   • altijd efficiënter, effectiever, goedkoper? (studies Nederland)

  • Evenwicht tussen efficiënte, slagkrachtige politie en lokale verankering = optimale schaalgrootte

   • maatwerk noodzakelijk (verscheidenheid

   • Implementatie van BBC (beleidsdoelstellingen – financiën)

  • Leitmotiv? Dienstverlening aan de burger!

 • Salduz – toekomst?


Hoe werk ik als politieraadslid?

 • Wegwijs in het politielandschap

 • Werking en bevoegdheid van de organen

  • Politieraad – samenstelling

  • Politieraad – stemverdeling

  • Politieraad – vergaderingen

  • Politieraad – kernbevoegdheden

  • Politieraad – vervanging

  • Politiecollege – stemverdeling

 • Financiering politiezones

 • Uitdagingen voor de politiezones

 • Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

  • wat u moet weten als raadslid

  • Wetswijzigingen 2013


Gas wat u moet weten als raadslid
GAS – wat u moet weten als raadslid

 • GAS is middel in strijd tegen lokale overlast

  • Vrijheid om politieverordening in te vullen

  • Meestal lawaaihinder, milieuhinder en wildplassen

  • Beperkt aantal dossiers m.b.t. minderjarigen (16-18 jaar)

  • Beperkt aantal overtreders in verweer/in beroep

  • Kosten zijn vaak hoger dan opbrengsten

 • Bevoegdheid raadsleden

  • Politieraad is niet bevoegd, gemeenteraad wel

  • Goedkeuring politieverordening

  • Aanstelling vaststellende ambtenaar

  • Aanstelling sanctionerende ambtenaar

 • Inzagerecht raadsleden

  • Mogelijk indien stukken gemeentelijk belang

  • Niet mogelijk indien identiteitsgegevens of gerechtelijk

  • Geheimhoudingsplicht raadsleden

 • Nieuwe bevoegdheden raadsleden

  • Momenteel in artikel 119bis/119ter Nieuwe Gemeentewet

  • Nieuwe specifieke wet op komst (december van kracht)Gas wetswijzigingen 2013 andere vernieuwingen ovb
GAS – wetswijzigingen 2013 – andere vernieuwingen (ovb)

 • Meer mogelijkheden voor intergemeentelijk samenwerken

 • Leeftijdsgrens verlaagd (van 16 naar 14 jaar), boetegrens verhoogd

 • Meer rechtswaarborgen

  • Procedure ouderlijke betrokkenheid minderjarigen

  • Bemiddeling en gemeenschapsdienst

 • Gemengde procedure

  • Voor zwaardere overlastfenomenen (bv. diefstal)

  • Procedure waarbij parket dossier naar zich toe kan trekken

  • Protocolakkoord tussen gemeente en parket mogelijk

 • Parkeerinbreuken

  • Worden bepaald met een uitvoeringsbesluit

  • Protocolakkoord tussen gemeente en parket verplicht

  • Betalingstermijn 30 dagen

 • Plaatsverbod burgemeester

  • Max. 1 maand, 2 keer verlengbaar

  • Inbreuk politieverordening of verstoring OO

 • Procedure onmiddellijke betaling kan


ad