nemzeti civil alapprogram n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nemzeti Civil Alapprogram PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nemzeti Civil Alapprogram

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Nemzeti Civil Alapprogram - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Nemzeti Civil Alapprogram. 2011. február 10. Nyíregyháza. 2011 . január 27. 2001 - 2010. november 26. Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2010. november 27. Wekerle Sándor Alapkezelő. 259/2010. (XI. 16.) kormányrendelet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nemzeti Civil Alapprogram' - billie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nemzeti civil alapprogram

Nemzeti Civil Alapprogram

2011. február 10.

Nyíregyháza

2011. január27.

slide2
2001 - 2010. november 26.

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

2010. november 27.

Wekerle Sándor Alapkezelő

slide3
259/2010. (XI. 16.) kormányrendelet

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz rendelt hazai források kezelését 2011. január 1-jével a Wekerle Sándor Alapkezelő vette át az ESZA Nonprofit Kft-től.

slide4
Pályázatok

legfontosabb feladatunk egy hatékony pályázati rendszer működtetése amely a nemzeti együttműködés elveinek megfelelően biztosítja a hazai költségvetési források értékelvű, átlátható, gyors és hatékony felhasználását, és a lehető legjobb projektek megvalósulását.

slide5
Pályázatok
 • egyházi, nemzetiségi, kisebbségi, civil és társadalmi felzárkózással kapcsolatos pályázatok,
 • egyes közoktatási és felsőoktatási projektek is,
 • Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer,
 • Útravaló Ösztöndíjprogram.
slide6
Együttműködés
 • Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság,

Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 • Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Oktatásért Felelős Államtitkárság

slide7
Jogi háttér
 • 2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról
 • 160/2003. (X. 7.) kormányrendeletet az NCA tv. végrehajtásáról
 • 311/2010. (XII. 23.) kormányrendelet
 • 259/2010. (XI. 16.) kormányrendelet az egyes szervek központi hivatali jogállásáról, amely 2010. november 27-én lépett hatályba
koll giumok
Regionális:

Észak-alföldi Regionális Kollégium, EA

Észak-magyarországi Regionális Kollégium, EM

Dél-alföldi Regionális Kollégium, DA

Dél-dunántúli Regionális Kollégium, DD

Közép-dunántúli Regionális Kollégium, KD

Közép-magyarországi Regionális Kollégium, KM

Nyugat-dunántúli Regionális Kollégium, NYD

Országos hatókörű civil szervezetek támogatásának kollégiuma, ORSZ

Szakmai:

Civil szolgáltató, fejlesztő és információs kollégium (CIV)

Demokrácia és partnerség fejlesztési kollégium (DP)

Nemzetközi civil kapcsolatok és EU integráció kollégium (NK)

Kollégiumok
2011 v els f l v ben ki rt forr s
2011. év első félévében kiírt forrás

2011-ben az Alapprogram rendelkezésére álló forrás

3,6 milliárd forint.

Észak-alföldi Regionális Kollégium részére működési támogatás

összesen 272 555 000 forint.

slide10
2011. év első félévében kiírt forrás
 • Észak-alföldi Regionális Kollégium részére működési támogatás272 555 000 forint,
 • Szakmai kollégiumok esetén 40 089 600 – 290 000 000 forint közötti támogatás, kollégiumonként eltérő összegben
p ly zatot ny jthatnak be
Pályázatot nyújthatnak be
 • társadalmi szervezetetek/alapítványok, amelyeket a bíróság a kiírás évének első napja előtt legalább egy évvel jogerősen nyilvántartásba vett, vagyis 2009. december 31. előtt és tevékenységüket ténylegesen folytatják
 • Működési támogatásra az Észak-alföldi régióban (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben)van a székhelyük
 • Szakmai szolgáltatás támogatására kizárólag közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok
 • regisztráltak az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-ben)
nem ny jthatnak be p ly zatot
Nem nyújthatnak bepályázatot
 • Pártok
 • Párt által alapított alapítványok
 • Párt részvételével létrehozott egyesületek
 • Munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseletei szervezetek
 • Egyházak
 • Közalapítványok
 • Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok
 • Civil szervezetek, akiket az NCA kizárt a támogatási rendszerből
 • Civil szervezetek, akik a tárgyévben a költségvetési tv. alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek működési támogatásban – kivéve, ha a támogatási szerződés alapján a nevesített támogatás kizárólag projekttámogatásra szól.
a regisztr ci menete
A regisztráció menete
 • Belépés az EPER-be a www.eper.hu honlapon

www.eper.hu/webeper/PALY/PalyBelep.aspx oldalra,

 • A regisztrációhoz szükséges egy működő e-mail cím
 • Pályázatot csak az EPER rendszerben megkért regisztrációs számmal tud benyújtani a pályázó

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES

regisztr ci s nyilatkozat kit lt si tmutat
Regisztrációs nyilatkozat kitöltési útmutató
 • 2011-es űrlap szükséges,
 • külön ki kell tölteni a hivatalos képviselő rovatot, és külön az önállóan aláírók rovatát, (még akkor is ha az ugyanaz), különös tekintettel az igen/nem legördülő menüre,
 • a nyilatkozattevő eredeti aláírása és ha van, eredeti bélyegző lenyomat szükséges,
 • jogi státusz kitöltése: alapítvány vagy társadalmi szervezet,
 • ha van telephely, ahhoz kell az APEH bejelentő másolati példány,
 • ha foglalkoztat munkaerőt a szervezet, akkor nyilatkozni kell, hogy megfelelt vagy nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak
slide15
Pályázatok benyújtási határideje

Működési támogatásra

2011. február 17.

23:59:59

slide16
Szakmai kollégium támogatásra

NCA-CIV-11-A, B: 2011. február 10. 23:59:59

NCA-CIV-11-C, D: 2011. március 10. 23:59:59

NCA-NK-11: 2011. február 24. 23:59:59

NCA-DP-11-A, B: 2011. február 24. 23:59:59

slide17
NCA-CIV-11-A

Pályázati kiírás célja a magyar társadalomban az önkéntes tevékenység társadalmi megbecsültségének emelése, az önkéntes tevékenységre történő ösztönzése, az önkéntesek és a fogadó szervezetek számának növelése:

 • A/1 A helyi társadalom fejlesztését célzó önkéntes akciók/programok megvalósítása a helyi közösségből érkező önkéntesek bevonásával.
 • A/2 Az önkéntesség társadalmi fontosságát hangsúlyozó és népszerűsítő rendezvények, workshopok, kampányok, szakmai műhelyek, konferenciák megrendezése
 • A/3 A fogadószervezetek önkénteseket bevonó kapacitásának fejlesztése
slide18
NCA-CIV-11-B

Pályázati kiírás célja szolgáltató rendszerek kiépítésének ösztönzése, meglévő szolgáltatások fejlesztése, szolgáltatások nyújtása.

 • a hazai civil szervezetek területileg jól meghatározott köre számára nyújtanak sokoldalú szolgáltatásokat,
 • a nyújtott szolgáltatás célja az azokat igénybe vevők munkájának és működésének segítése valamint hatékonyságának fejlesztése,
 • az igények tartalmi és formai szempontból is sokoldalú kielégítésére alkalmas komplex programot nyújtanak be,
 • a nyújtott szolgáltatások nem a pályázó saját szervezetének fejlesztésére irányulnak.
slide19
NCA-CIV-11-C

A pályázat célja a civil szervezetek nyilvánossággal való kapcsolatát, tevékenységük és programjaik kommunikálását segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

 • C/1. kategória: nyomtatott kiadvány vagy sajtótermék kiadásának támogatása
 • C/2. kategória: elektronikus kiadvány vagy sajtótermék kiadásának támogatása
slide20
NCA-CIV-11-C

A pályázat célja a civil szervezetek kapacitásfejlesztését, szakmai fejlődését, humánerőforrás ellátottságát, szervezeti fejlődését segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

 • Oktatás, képzés, tréning szervezése, lebonyolítása
slide21
NCA-NK-11

A pályázat célja a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalását és együttműködését segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

 • A/1: A Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködés, határmenti- és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatása.
 • A/2: Magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködése, tapasztalatcseréje, nemzetközi jó gyakorlatok honosítása.
slide22
NCA-DP-11-A
 • A pályázat célja a helyi kisközösségek és szakmai összefogások erősítése a civil részvétel és az állampolgári cselekvés támogatásával.
 • A területi valamint a szakmai együttműködések ösztönzése, a civil szervezetek közös cselekvését elősegítő tevékenységi formák támogatása
slide23
NCA-DP-11-B

A pályázat célja a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú alább részletesen megfogalmazott közhasznú tevékenységekre:

 • Érdekképviseleti célú civil együttműködések támogatása, civil kontroll erősítése
 • Ágazati, esetleg általános civil összefogások, amelyek kifejezetten az állami vagy üzleti szektor adott tevékenységeinek monitorozására, civil kontrolljára, az érdekképviseleti célú civil szervezetek kooperatív (egyeztető – együttműködő) tevékenységére irányulnak.

(pl.: fórumok, találkozók, közmeghallgatásokon való jelenlét megszervezése, képzések, a civil kontroll erősítésére szolgáló kerekasztal-tárgyalások lebonyolítása)

slide24
Pályázatok benyújtása

Azon szervezetek, amelyek 300 000 Ft-ot meghaladó működési támogatási összegre pályáznak kizárólag elektronikus úton nyújthatják be pályázatukat!

Figyelem! Szakmai Kollégium támogatásra kizárólag elektronikusan lehet pályázatot benyújtani

A Regisztrációs Nyilatkozat egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

slide25
A pályázatot és a regisztrációs nyilatkozat az alábbi postacímre szükséges benyújtani:(amennyiben nem személyesen hozzák be)

Wekerle Sándor Alapkezelő

Civil Támogatási Főosztály

1055 Budapest, Bihari János u. 5.

slide26
Támogatható költségek

Alapvető működési, igazgatási költségek és fejlesztések:

 • humánerőforrás, kapacitásfejlesztés pl: munkabér
 • forrásteremtés, gazdálkodás
 • belső, külső kommunikáció pl: postaköltség, hírlevél szerkesztése
 • marketing, szolgáltatásfejlesztés pl: szaktanácsadás, hirdetés
 • törvényi megfelelés, adminisztráció, irodai költségek pl: jogtiszta szoftver használata, digitális adathordozó stb…
slide27
2011. évi változások

Önrész biztosítása

Működési pályázatok esetében legalább az igényelt összeg10 %-ának megfelelő elvárt önrészt kell biztosítani!

Az önrész lehet:

 • Saját forrásból származó készpénz
 • Saját forrásból származó nem készpénz (pl: társadalmi munka, tárgyi eszköz, szolgáltatás stb.)
slide28
2011. évi változások
 • Nem tekinthető önrésznek az államháztartás alrendszereitől és a más támogatótól kapotttámogatás
 • A készpénzben rendelkezésre álló önrész rendelkezésére állásáról a pályázatban nyilatkozni kell majd a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell
 • Az elvárt önrésszel a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni
 • A nem készpénzes önrész elszámolását nyilatkozatban kell rögzíteni
slide29
2011. évi változások

Támogatási időszak

2011. június 1. - 2011. szeptember 30.

Elszámolási időszak

2011. június 1. - 2011. szeptember 30.

(bizakodásunk szerint: 2011. október 15.?)

slide30
2011. évi változások

Tartalmi bírálat 1.

A Kollégium tartalmi szempontok alapján bírálja a benyújtott pályázatot:

 • a pályázat áttekinthetősége, kidolgozottsága
 • a szervezet céljainak és tevékenységének összhangja
 • a pályázó előző évi aktivitása, szakmai tevékenysége
 • a kért támogatás összhangban és arányban van-e a pályázatban megfogalmazottakkal és a szükségletekkel?
 • milyen társadalmi aktivitása és hatása van a szervezetnek?
 • folyó évi tevékenység bemutatása.
 • a szervezet tárgyévre vonatkozó tervei
slide31
2011. évi változások

Tartalmi bírálat 2.

 • a pályázati költségvetés kidolgozottsága és indokoltsága
 • a pályázó milyen más forrásokat akar bevonni elképzeléseinek megvalósítása érdekében?
 • az esélyegyenlőség elvének érvényesülése (Milyen hátránnyal küzdő célcsoportot segít?)
 • a szervezet fenntarthatósága és forrásteremtése
 • a pályázó együttműködése más szervekkel, szervezetekkel
 • a pályázó foglalkoztat-e önkénteseket, munkatársakat

A szempontrendszer a pályázati kiírás melléklete!

slide32
Pályázatok letöltése, információk

www.wekerle.gov.hu

www.nca.hu

www.kim.gov.hu

slide33
Pályázatokkal kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

E-mail: info@wekerle.gov.hu

Telefon: (1) 301-3200

Postacím:

Wekerle Sándor Alapkezelő

Civil Támogatási Főosztály

Budapest

Bihari János u. 5.

1055

slide34
Köszönöm a figyelmet!

Dr. Hidas János

főigazgató

Wekerle Sándor Alapkezelő