slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EYLEM PLANLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
EYLEM PLANLARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

EYLEM PLANLARI - PowerPoint PPT Presentation


  • 284 Views
  • Uploaded on

EYLEM PLANLARI. İL EYLEM PLANLARI. İ L P R O J E E K İ B İ. Eylem Planı Konu Başlıkları. * Toplantılar *Tanıtımlar *Kursiyer Seçimi ,Kursların Açılması * Eğitimler * Bütçe ve Harcamalar * Değerlendirme ve Sonuç. Toplantılar:. İl Proje Ekibi Toplantıları:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EYLEM PLANLARI' - billie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide8

Eylem Planı Konu Başlıkları

* Toplantılar

*Tanıtımlar

*Kursiyer Seçimi ,Kursların

Açılması

* Eğitimler

* Bütçe ve Harcamalar

* Değerlendirme ve Sonuç

slide9

Toplantılar:

İl Proje Ekibi Toplantıları:

İl düzeyinde proje ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi için eylem planlarında belirtildiği veya kendi aralarında belirledikleri usuller ile toplantı ve çalışmalarını yapmalıdır.

slide10

Toplantılar:

Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları:

Paydaşlara, Mesleki ve Teknik Eğitim ile ilgili

okul ve kurum yöneticilerine, proje tanıtımı ve

proje ile ilgili bilgi verilmesi için yapılan

toplantılardır.

slide11

Tanıtım:

Bilgilendirme ve tanıtım amaçlı yapılan toplantılar, afiş, broşür, el ilanı vb. materyaller kullanılarak, sunu hazırlanarak, görsel ve yazılı yerel medyadan, kamu kuruluşları panolarından faydalanılarak proje tanıtımları yapılabilir. Bu amaçla sponsorluklar ve protokoller yapılabilir.

slide12

Kursiyer Seçimi, Kursların Açılması:

Kursiyerler proje internet sayfasından kendileri kurs kayıt başvurusu yapabilecekleri gibi, herhangi bir mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumundan da kayıt yaptırabilirler.

Bir meslek grubunda kurs açabilmek için en az grup sayısına ulaşıldığında, İl Merkez Okulu, kurs açılabilecek yeri, kursiyerleri belirleyip (onaylayıp) ve kurs eğiticisini belirleyip Halk Eğitim Merkezlerine bildirerek e-yaygın sistemine girişlerin yapılıp, kurs onayının alınması gerekmektedir.

slide13

Kursiyer Seçimi, Kursların Açılması:

Kursiyerler, özel politika gerektiren bireylerin

(dezavantajlı gruplar, engelliler) bulundukları dernek, topluluk, vakıf vb. oluşumlar, ilgili kamu (Aile ve Sosyal Politika İl Müdürlüğü, İş-Kur, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri vb.) oluşumlarıyla ve yaptıkları proje çalışmalarında işbirliği yapılarak, veya kurs eğitmeni tarafından belirlenen/bulunan hedef gruplar ile de belirlenip, proje internet sitesine ve e-yaygın sistemine kayıt yapılıp onaylar alınarak da kursiyer seçilip, kurslar açılabilir.

slide14

Eğitimler:

Okul ve Kurum Yöneticilerinin Eğitimi:

Proje hakkında çalışmaların nasıl yürütüleceği

konusunda verilecek eğitimlerdir.

Eğiticilerin Eğitimi:

Kurs verecek öğretmenler, usta öğreticiler vb.

Personelin, kurs vereceği grubun özelliğine göre

alabileceği eğitimdir.

Kursiyer Eğitimi:

Kursiyerlerin, kurs onayları alınarak görecekleri

mesleki eğitimlerdir. Bu kursların programları

E-Yaygın sistemindeki Alan/Dal mesleki

eğitim modülleridir.

slide16

Bütçe ve Harcama:

Kurs Bütçesi, kurs açılması planlandıktan sonra,

kursun bütçesi oluşturulup, İlçe, İl MEM

aracılığı ile, üst yazı ekinde Bakanlığımız

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nden

istenecektir. Kurslar, araştırma raporunda

ortaya çıkan kurslara öncelik verilerek yapılacaktır.

Kurs Bütçesi istenirken, mesleki eğitimde

harcanabilecek,eğitim amaçlı kullanılabilecek

temrinlik ve yoğaltım malzemeleri düşünülecektir.

Yönetici, eğitici eğitimleri ve toplantılar için

bu etkinliklerde kullanılacak malzemeler ve

ihtiyaçlar istenebilecektir.

slide17

Bütçe ve Harcama:

Bütçeler Genel Müdürlükte incelenip, uygun

görülenler gönderilmektedir.

Bütçeler harcanırken taşınır mal mevzuatı ve

ihale-satın alma mevzuatına göre yapılacaktır.

Uygulamalarda harcanan mal ve malzemeler,

tutanak ve defterlere işlenerek harcamalarının

yapılması, kayıtlarının tutulması gerekmektedir.

Bütçe gelen okul ile kurs açılan okul/kurum ayrı

olması durumunda, mal ve malzemeler tutanak

ile teslim alınıp verilebilir, taşınır üzerinden de

işlem yapmak mümkündür. Bütçe projeden

geldiği için taşınır sisteminde karşılaşılabilecek

sorunlar giderilmiştir.

slide20

Bütçe ve Harcama

Bu tablolar komisyon tarafından incelenerek değerlendirilir. Araştırma raporuna uygunluk, yapılacak faaliyet/etkinlik ile

alınacak mal ve hizmetin, proje amaçlarına uygun olduğu

değerlendirilen bütçe istekleri, komisyonca kabul edilerek

tablo haline getirilip raporu hazırlanarak, makam onayına

sunulur. Proje amaçları dışında ve mükerrer istekler ile temrinlik özelliği olmayan istekler değerlendirme dışında tutulmaktadır. Bütçeler Makam onayından sonra İl Merkez Okulları veya kurs açılan Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların muhasebe birimlerine gönderilir. Yalnız Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri için istenen bütçeler, tertibi gereği Proje İl Merkez Okul hesabına gönderilmektedir.

slide21

Değerlendirme ve Sonuç:

Kurslara gelen kursiyerlerin öğrenimleri,

başarıp başaramadıkları ve başarı seviyeleri için

kurs eğiticileri tarafından değerlendirmeler

yapılmalıdır.

Kursları başarı ile bitirenlere e-Yaygın sistemi

üzerinden katıldığı kursun belgesi verilecektir.

Kurslar İl Proje Ekibi, kurs yapılan birim yönetimi

tarafından takip ve denetlemeye tabi tutulacaktır.

Kursiyerlere belgeler verilirken tören yapılabilir.

Proje kapsamında yapılan faaliyetler Bakanlık

Merkez Birimi ile paylaşılabilir. Proje sonuç rapor

ve toplantılarında değerlendirilebilir.

slide22

Değerlendirme ve Sonuç:

Proje ile ilgili bütün çalışmalar kayıt altına alınacaktır. MESGEP internet sayfası üzerinden alınan veriler dışında da istatistik ve hesap verebilirlik amaçlı veriler zaman zaman istenecektir. Bu sebeple İl Proje Ekipleri istenen bilgileri içeren niteliklerde ve düzenli kayıtlar tutmalıdır. Proje çalışmaları ile ilgili yapılan çalışmalar Aralık ve Haziran aylarında dönem raporu olarak Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğüne Valilik yazısı ile gönderilecektir.

slide23

Faydalı Bilgi:

MESGEP hedefleri paralelinde, özel politika gerektiren bireylere destek ve onların istihdamını kolaylaştırıcı bir çalışma da;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı

DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU İLE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

HİBE PROGRAMI

Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber Yayınlanmıştır.

 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel ProgramıIPA Bileşen IV

Tedbir 4.1: “Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttrılması, İşgücü Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması ve İşgücü Piyasasına Girişlerinin Önünde Yer Alan Engellerin Ortadan Kaldırılması”

Referans: EuropeAid/135743/ID/ACT/TR

Ön Teklifler için son başvuru tarihi: 10.06.2014

slide24

MESGEP

(Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi)

Bakanlık Proje Ekibi Olarak

Katılımınız ve Sabrınız İçin

Teşekkür Ediyoruz