produkts n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Produkts PowerPoint Presentation
Download Presentation
Produkts

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Produkts - PowerPoint PPT Presentation


 • 302 Views
 • Uploaded on

Produkts. Kotler on Marketing. The best way to hold customers is to constan l tly figure out how to give them more for less. Labākais veids, kā noturēt klientus ir nepārtraukti identificēt, kā sniegt viņiem vairāk, prasot par to mazāk .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Produkts' - bikita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kotler on marketing
Kotler on Marketing

The best way to hold customers is to constanltly figure out how to give them more for less.

Labākais veids, kā noturēt klientus ir nepārtraukti identificēt, kā sniegt viņiem vairāk, prasot par to mazāk ...

slide4
Cilvēks ļoti ātri pierod pie labā, un cilvēks ļoti ātri aizmirst pagātni.

J. Rubenis

TV “Nedēļa”, LTF-15 05.10.2003.

odien apl kosim
Šodien aplūkosim:
 • Ko cilvēki patiesībā pērk?
 • Kādas ir produktu iezīmes?
 • Kā veidojas produktu sortiments?
 • Kā iepakojums un marķēšana var tikt izmantoti kā mārketinga instrumenti?
 • Ar ko servisa mārketings ir īpašs?
 • Kā produkta dzīves cikla teoriju izmantot mārketinga aktivitāšu īstenošanai?
kas ir produkts
Kas ir produkts?
 • Definīcija: Produkts ir fizisko, servisa un simbolisko atribūtu kopums, kas paredzēts, lai apmierinātu klientu vajadzības.
 • Definīcija: Produkts ir vērtība, kas tiek piedāvāta tirgū, lai apmierinātu klienta vajadzības.
ko klienti p rk
Ko klienti pērk?
 • Klienti pērk realitātesuztveri!
 • Klienti pērk vērtību!
 • Vieni un tie paši produkti var tikt uztverti dažādi!
nov rt jums un apmierin t ba
Novērtējums un apmierinātība
 • Vērtība patērētājam/novērtējums ir attiecība starp to, ko patērētājs ir ieguvis un ko viņš ir atdevis (samaksājis)
  • Klientu ieguvumi
   • funkcionāli
   • sociāli
   • emocionāli
  • Klientu izmaksas
   • Nauda
   • Laiks
   • Enerģija
   • Nervi
pat r t ja nov rt jums un apmierin t ba
Patērētāja novērtējums un apmierinātība
 • Patērētāju novērtējums ≠ produkta cena
 • Patērētāji maksās par papildus vērtību
 • Ir svarīgi zināt, ko “vērtība” nozīmē patērētājam
 • Svarīgi noskaidrot pareizo kvalitātes līmeni
 • Vieglāk ir saglabāt esošos klientus nekā piesaistīt jaunus
produkta uztvere
Produkta uztvere

Maksāšanas

grafiks

Piegāde

Iepakojums

Pārdoša-

nas

serviss

Īpašības

Produkta

uztvere/vērtība

Zīmols

Dizains

Norē-

ķinu formas

Pēcpār-

došanas

apkalpo-

šana

Fiziskais

produkts

.........

Kvalitāte

.........

Garantijas

produkta l me i
Produkta līmeņi

Nākotnes vajadzības

Sniegums, kurš pārsniedz sagaidīto

Sagaidītās īpašības un nosacījumi

Pamtelementi, kas veido/raksturo produktu

Pamatlabums

produkts1
Produkts
 • Preces - patēriņa preces, preces industrijai
 • Pakalpojumi – B2C, B2B
 • Pieredze – izklaidēšana, piedzīvojumi
 • Notikumi – sports, svinības
 • Personas – slavenību mārketings, popularitāte, karjeras attīstība
 • Vieta- Rīgas 800 gadu jubileja, Jūrmala vs. Palanga, Jaunais vilnis
 • Īpašums –tiesības uz īpašumu
 • Organizācijas – politiskās partijas
 • Informācija – datu bāzes
 • Idejas – radošās aģentūras
slide14

Produkta klasifikācija

Produkti

Patēriņa produkti

Biznesa produkti

Pasīva pieprasījuma produkti

Uzstādīšana

Palīgierīces

Sastāvdaļas un materiāli

Izejmateriāli

Apgāde

Uzņēmējdarbības pakalpojumi

Identificētas vajadzības

Ikdienas pieprasījuma (convenience) produkti

Ar nodomu pērkamie (shopping) produkti

Īpaša pieprasījuma (specialty) produkti

pat ri a produkti
Patēriņa produkti
 • Ikdienas pieprasījuma (convenience) produktus klienti vēlasiegādātiesbieži, nekavējoties un ar vismazāko piepūli,
  • Pamatprodukti: patstāvīgi papildināmi
  • Impulsprodukti: neplānota pirkšana
  • Nepieciešamība: pamatā neatliekamas vajadzības
  • Parasti ir zema cena
  • Viegli pārslēgties uz konkurentu produktiem
  • Svarīga ir redzamība
  • Veicināšana ražotāja ziņā
pat ri a produkti1
Patēriņa produkti
 • Ar nodomu pērkamie (shopping) produkti: tie, kuri iegādāti pēc cenas un kvalitātes salīdzināšanas
  • Mazāk veikalu
  • Virzīšana tirgū - tirgotāju un ražotāju kopējas pūles
pat ri a produkti2
Patēriņa produkti
 • Īpaša pieprasījuma (specialty) produkti: tiem piemīt unikālas īpašības, kuras patērētājs īpaši novērtē un ir gatavs pūlēties, lai tos nopirktu
  • Tikai daži mazumtirgotāji
  • Augsta cena, personiska apkalpošana
  • Ļoti svarīga pārdošanas vietas imidžs (atrašanās vieta var arī nebūt ļoti ērta)
  • Ražotājs un mazumtirgotājs kopīgi nodarbojas ar virzīšanu tirgū
slide18
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/04/AR2007040401721.htmlhttp://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/04/AR2007040401721.html
 • http://www.youtube.com/watch?v=z0KdAXLSO0Y
produkts un produkta mix elementi
Produkts un produkta mix elementi
 • Produktamix elementi (sortiments)
 • Produkta grupas

Produkta grupām ir noteikts:

   • platums
   • garums
   • dziļums
 • Produkta mix viendabīgums
produ ktu mix elementi sortiments
Produktu mix elementi / sortiments
 • Platums: cik daudz produkta līniju ir uzņēmumam
 • Garums: kopējais produkta vienību veidu skaits
 • Dziļums: piedāvājumā produkta variāciju skaits (izmēri, aromāti u.c.)
 • Viendabīgums: virzienu attiecības (cik cieši saistīti)
  • Ražošanas iespējas
  • Sadales iespējas
rtu sortiments
RTU sortiments

Līnijas dziļums

produktu mix strat ijas

Produkcijas līnijas koriģēšana

Pagarināt līniju

Optimizēšana

Piepildīšana

Uz leju

Uz augšu

Kanibalizācijas

briesmas

Divvirzienu

Produktu mix stratēģijas
iepako ana un mar ana
Iepakošana un marķēšana
 • Iepakošana
   • Primārais iepakojums
   • Sekundārais iepakojums
   • Transporta iepakojums
 • Faktori, kasveicina izmantot iepakojumu kā mārketinga līdzekli:
   • Pašapkalpošanās
   • Pircēju labklājības pieaugums
   • Uzņēmuma un markas veidols
   • Jauninājumu iespējas
mar ana
Marķēšana
 • Funkcijas
   • identificēšana
   • klasificēšana
   • apraksts
 • Obligātais marķējums
   • derīguma termiņš
   • vienības cena
   • kvalitātes grupas
   • sastāvdaļas, %
lab kais iepakojums latvij 20 12
LabākaisiepakojumsLatvijā2012
 • http://www.packaging.lv/k12/
slide33
“Twistee Shots” employs the Yin and Yang concept.
 • It comes in twisted plastic 25-ml shot glasses that deliver two separate flavors in one shot.
 • One side contains a creamy vodka-based vanilla spirit and the other features one of two flavors, vodka-based strawberry or butterscotch.
 • The drink is marketed by Independent Distillers USA and costs around $12 per 8-pack
slide34
Best in Metal 2007 - Supreme Gold AwardA revolutionary new standard in convenienceMetal Packaging Manufacturers Association (UK)
 • Product: Easylift™    Easy Open End for Foods
 • Manufacturer: CROWN Food Europe
 • Customer: Nestlé Purina Petcare Europe (NPPE)
 • Designers: CROWN Technology
7 p pakalpojumu m rketings
7 “P”(pakalpojumu mārketings)
 • 4”P”+3”P”
 • People
  • Cilvēki - klienti, apkalpojošais personāls, citi klienti
 • Process management
  • Process –pārējio apkalpošanas elementu atbilstība
 • Physical evidence
  • Fiziskie pierādījumi
prece v s pakalpojums
Prece v.s. pakalpojums
 • Preces ir taustāmas
 • Pakalpojumi irnetaustāmi, pakalpojumu nevar iegūt īpašumā, tiek patērēti procesā (t.i. ceļojumi, viesnīca,ārsta apmeklējums)
 • Preces saistās arobjektiem, projektiem, lietām, pakalpojumi saistās ar rīcību, izpildi, sasniegumiem
prece v s pakalpojums1
Prece v.s. pakalpojums
 • Pircēju iesaistīšana procesā
 • Cilvēki kā daļa no pakalpojuma
 • Kvalitātes kontroles problēmas (“patiesības moments”)
 • Laika faktora svarīgums
 • Neuzglabājamība
prece v s pakalpojums2
Prece v.s. pakalpojums
 • Dažādi sadales kanāli
 • Patērētāji un klienti (Patērētāji var būt anonīmi klienti - nē)
 • Nav nododami tālāk
 • Saistība ar kultūru
produkta dz ves cikls1
Produkta dzīves cikls
 • Visi produkti iziet cauri dzīves cikla posmiem
 • Produktiem ir nepieciešama dažāda uzmanība dažādos dzīves cikla posmos
 • Produktu dzīves cikla veidi, garumi var atšķirties
 • Produktiem var būt vairākas pieauguma fāzes jaunu modifikāciju ietekmē
m rketinga strat ijas atbilsto i dz ves cikla posmam
Mārketinga stratēģijas atbilstoši dzīves cikla posmam

Divi galvenie dzīves cikla virzītāji

 • Tehnoloģijas (saistītas ar pārdevēju)
  • Kontrolē (lielākoties) pārdevējs
 • Klientu izvēle (saistītas ar pircēju)
  • Kontrolē (lielākoties) pircējs
veiksm ga dz ves cikla strat ijas
Visi produkti saistīti ar tehnoloģiskām iezīmēm

Jaunākās tehnoloģijas bieži sākumā tiek novērtētas zemāk nekā jau esošās

Pēc kāda laika jaunās tehnoloģijas kļūt pārākas par iepriekšējām

Labākas un/vai lētākas

Paplašina tirgu

“S līkne”

Veiksmīga dzīves cikla stratēģijas
veiksm ga dz ves cikla strat ijas1
Arī “augstās” modes precēm ir dzīves cikls

Parasti ļoti īss

Ievadfāzes parasti nemaz nav

Iesākas brieduma fāzi

modes “U” grafiks

Veiksmīga dzīves cikla stratēģijas
pdzc k evol cijas process
PDzC kā evolūcijas process
 • PDzC-ā atspoguļojas dažādu tirgus spēku ietekme
  • Ne vienmēr precīzi var fiksēt atsevišķus sekojošos soļus
  • Ne vienmēr standartstratēģijas var pielietot
 • Pašas stratēģiskās izmaiņas ietekmē PDzC
 • Tuvredzīga pārtraukšanas stratēģija var novest pie zaudēta biznesa