Download
pippi keelek mblus lasteaed n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pippi keelekümblus lasteaed PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pippi keelekümblus lasteaed

Pippi keelekümblus lasteaed

219 Views Download Presentation
Download Presentation

Pippi keelekümblus lasteaed

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pippi keelekümblus lasteaed

  2. Üldandmed • Asukoht: Tallinn, Kristiine linnaosa • Keelekümblus lasteaed • Viis rühma + lisarühm (öörühm) • Sõimerühmas kuni 10, aiarühmas kuni 18 last ja keelekümblusrühmas kuni 15 last • Lahtiolekuajad: E-R 07.00-19.00 • Öörühm avatud 19.00-07.00 Laura Herne 2011

  3. Hea algus • Rühmades järgitakse hea alguse programmi • Samuti on lasteaia õuealal võimalus hea alguse programmi järgimiseks Laura Herne 2011

  4. Rühmad • Segasummasuvila • Pikksukad • Spungid • Nilssonid • Kurrunurruvutid • Öörühm- unimütsid Laura Herne 2011

  5. Ruumid • Igal rühmal on kaks eraldi ruumi • Suur saal • Aula • Köök • Nõudepesuruum • Õpetajatetuba • Füsioterapeudi ja logopeedi ruum Laura Herne 2011

  6. Personal • Direktor • Õppealajuhataja • Igal rühmal 2 õpetaja, üks abiõpetaja • Logopeed • Liikumisõpetaja • Muusikaõpetaja • Füsioterapeut • Kokk • Nõudepesija • Koristaja Laura Herne 2011

  7. Lasteaia visioon • Väike armas lasteaed • Turvaline, arendav, esteetiline õpi- ja töökeskkond • Soov ja oskused toetada erivajadustega lapsi • Tunnustatu ja ja tuntud õppeasutus, mis on traditsioone austav, huvitav, tervislik ja kodune nii laste kui ka lasteaia töötjate jaoks • Lapse eakohase arengu toetamine ja soodustamine läbi mängu Laura Herne 2011

  8. Lasteaia missioon • Suurendada lastes tolerantsust erinevate rahvuset suhtes • Arndada laste kõne ja keele arengut ja anda tugev aluspõhi edaspidiseks võõrkeelte õppimiseks • Arendada lapses armastust, hoolivust ja lugupidamist teiste suhtes. • Äratada lapses soov maailma tundma õppida ja seda paremaks muuta • Valmistada laps täisväätuslikult ette järgmiseks arenguetapiks • Soov teha lapsevanemaga koostööd Laura Herne 2011

  9. Lasteaia rahvuslik jaotuvus protsentuaalselt 2011 aasta seisuga