Download
borgerinitiativet red s erne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Borgerinitiativet Red Søerne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Borgerinitiativet Red Søerne

Borgerinitiativet Red Søerne

122 Views Download Presentation
Download Presentation

Borgerinitiativet Red Søerne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BorgerinitiativetRed Søerne Velkommen til BORGERMØDE Borgerinitiativet Red Søerne

 2. BorgerinitiativetRed Søerne Dagsorden på Borgermødet d. 10.2.2010: Lokaludvalget for Indre By Borgerinitiativet Red Søerne - kort om arbejdet. Støj- og partikelforurening Støjplaget dag- og fritidsinstitution. "Søparken" - et visionsoplæg søernes som rekreativ lunge. De nær-rekreative behov i København

 3. BorgerinitiativetRed Søerne Hvad er Rød rute? En strategi, hvor tung trafik koncentreres i et anvist Rute-net. Kryds ombygget Forurening og andre gener koncentreres. Trafikmængden begrænses ikke

 4. BorgerinitiativetRed Søerne Hvad er problemerne? En særlig ”rød rute” skal lede al tung trafik fraTagensvej langs søerne til Gyldenløvesgade. Ved at fjerne den tunge trafik fra andre ruter koncentreres den langs søerne. Luftforureningen er i forvejen 70 % over den tilladte EU-grænse. EU har nægtet København dispensation fra disse grænser. Et attraktivt, rekreativt område ødelægges for løbere, børnefamilier og brugere af stierne.

 5. BorgerinitiativetRed Søerne Hvad er sket: Juli: TMF´s Forslag til Strategi for tung trafik var i høring. Frist 26.08.09 Sept.: Demonstration gennemføres af Borgerinitiativet RED SØERNE Okt.: TMU-møde. RED SØERNE havde foretræde og fremlagde synspunkter Nov.: TMU-møde: Det anbefales BR at lave en ny høring. Borgermøde arrangeret af RED SØERNE og Indre By Lokalråd. BR beslutter en fornyet høring til d. 01.03 .

 6. BorgerinitiativetRed Søerne Borgerrepræsentationen (BR) har altså besluttet, at Rød Rute for tung trafik skal i ny høring frem til 26.2.2010

 7. BorgerinitiativetRed Søerne Borgerinitiativet er glade for, at det lykkedes at få en fornyet høring, så sagen kan nå at blive lidt bedre oplyst.

 8. BorgerinitiativetRed Søerne BorgerinitiativetRED SØERNE har i 2009: Arrangeret demonstration og borgermøde Skrevet artikler, læserbreve og høringssvar Agiteret i bolig- og andelsforeninger Kontaktet politikere

 9. BorgerinitiativetRed Søerne Vi har også: Etableret foreningen med bestyrelse, vedtægter og bankkonto. ”Foreningen” er kun en juridisk platform for borgerinitiativets mange aktiviteter. Stormøde og aktivitetsgrupper er drivkræfterne.

 10. BorgerinitiativetRed Søerne Vi har også: Etableret hjemmesiden www.redsoerne.dk .

 11. BorgerinitiativetRed Søerne Vi har også: Etableret FACEBOOK-gruppen RED SØERNE i København med 2.170 medl. .

 12. BorgerinitiativetRed Søerne Vi har også: Skrevet et brev til alle nye og gamle medlemmer af BR, hvor vi har ridset sagens hovedtræk op som en introduktion.

 13. BorgerinitiativetRed Søerne Vi har også: Etableret en række aktivitetsgrupper.

 14. BorgerinitiativetRed Søerne Grupperne er: Forening og økonomi Intern info Presse og lobbyisme Målinger og eksperter Embedsmænd EU, sagsanlæg og erfar. fra andre byer Praktik og logistik Koordineringsgruppe

 15. BorgerinitiativetRed Søerne ? Vi vil gerne have svar på en række spørgsmål.

 16. BorgerinitiativetRed Søerne ? Tænk lidt mer´ på vores unger! Søerne er vores lunger. Overskrides grænseværdier i EU-retten? Partikelforurening Støjforurening NO2-forurening Nu og i fremtiden?

 17. BorgerinitiativetRed Søerne ? Hvorfor kan man ikke begrænse den samlede trafikmængde i centrum? Analyse af trafikkens sammensætning? Betalingsring Skærpede miljøzoner Omlægning af transit-trafik El-last-biler til varetransport, som City Cirkel busruten Omlastningscentraler Et problem er skidt håndteret, når det blot bli´r koncentreret.

 18. BorgerinitiativetRed Søerne ? Udviser Københavns Kommune ”saglig forvaltning”? Er alle myndigheder og aktører kontaktet og inddraget? Sø-ringen gør os nervøse! Vær lidt mere ambitiøse

 19. BorgerinitiativetRed Søerne ? Alternative løsninger (tunnel m.v.) Sø-tunnelen Havnetunnelen Andre trafikbegrænsende tiltag Pram-færge, der sejler lastbiler gennem havnen til motorvejen. Nej til mere tung trafik! Bæredygtig politik!

 20. BorgerinitiativetRed Søerne ? Trafikkapacitet, sikkerhed og fremkommelighed Kan man på én gang sikre trafiksikkerheden og hurtig afvikling af transittrafik? Udrykningskøretøjers fremkommelighed Kapaciteten langs Rød rute er i forvejen tæt på grænsen (Moe & Brødsgaard-rapporten) Forurening stiger, når man holder i kø. Afvikling af den lokale trafik.

 21. BorgerinitiativetRed Søerne ? Hvorfor prioriterer man ikke Søerne som Københavns lunger? Bevar et rekreativt område. Projektet med Søparken Findes der registrering af københavnernes brug af søerne som rekreativt område til motionsløb, hundluftning, spadsereture, ophold på bænke og familieudflugter Søerne benyttes af mange københavnere.

 22. BorgerinitiativetRed Søerne Det vigtigste er at undgå et trafikhelvede!

 23. BorgerinitiativetRed Søerne Vi gør alle en indsats for at sikre søerne som rekreativt område

 24. BorgerinitiativetRed Søerne Alle kan følge arbejdet i Borgerinitiativet RED SØERNE på www.redsoerne.dk Bliv personligt medlem! Sørg for at din forening bliver medlem! Gør en aktiv indsats!