mik ihmeen aps l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mikä ihmeen APS? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mikä ihmeen APS?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
bijan

Mikä ihmeen APS? - PowerPoint PPT Presentation

147 Views
Download Presentation
Mikä ihmeen APS?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mikä ihmeen APS? Marjo Törmänen Sairaanhoitaja/kipuhoitaja ATEK-klinikka Turun yliopistollinen keskussairaala

 2. Kipu • Epämiellyttävä, sensorinen ja tunneperäinen kokemus, jolla on yhteys jo sattuneeseen tai uhkaavaan kudosvaurioon tai jota kuvaillaan kudosvauriota ilmaisevilla käsitteillä ~Kansainvälinen kivuntutkimusyhdistys~

 3. Akuutti kipu • Akuutti kipu on normaali elimistön reaktio kemialliselle ärsykkeelle, kuumuudelle tai mekaaniselle ärsykkeelle. Kipuaistimuksen tarkoitus on suojella elimistöä • Akuutti kipu kestää max 3kk, jonka jälkeen kivun voidaan sanoa kroonistuneen.

 4. Miksi kipua pitäisi hoitaa? • Lievittää kärsimystä • Parantaa potilaan elämänlaatua • Mahdollistaa toimintakyvyn palautumisen • Vähentää sairastavuutta • Nopeuttaa kotiutumista • Estää kipua kroonistumasta

 5. European Minimum Standards for the Management of Postoperative Pain 1998

 6. Organisaatio • Moniammatillisuus • Henkilökunnan koulutus • Vastuuhoitajat

 7. Tiedotus ja koulutus • Riittävästi tietoa kivunhoitoon käytettävistä menetelmistä ja niiden haittavaikutuksista henkilökunnalle ja potilaille • Säännöllinen koulutus

 8. Kivun arviointi • Kipua arvioidaan sekä levossa että liikkeessä käyttäen standardoituja asteikkoja (VAS, NRS) • Kipua mitataan säännöllisesti ja hoitosuunnitelma tulee mukauttaa vasteeseen.

 9. Erilaisia kipumittareita

 10. Kirjaaminen • Kivun arviointi, kivunhoidolliset toimenpiteet (myös ei-lääkkeelliset menetelmät) sekä vaste ja potilaan tyytyväisyys kivunhoitoon tulee arvioida ja kirjata.

 11. Laadunvarmistus • Kivunhoidon tasoa seurataan säännöllisesti huomioiden mm. kivunhoidon vaikuttavuus, potilastyytyväisyys ja hoidon kustannukset. • Palvelujärjestelmää tulee kehittää tulosten pohjalta

 12. Lääkehoito • Lääkehoito suunnitellaan potilaskohtaisesti • Huomioidaan erityistekniikat (PCA, epiduraali) ja suunnitellaan protokollat niitten käyttöön.

 13. Lääkehoidon portaistus

 14. Acute pain service, at your service • APS= Acute pain service • Ensimmäiset järjestäytyneet ryhmät perustettiin USA:ssa ja Saksassa 1985. • HUS:ssa Meilahden sairaalassa toimintaa on ollut vuodesta 1996 • TYKS toiminta on alkanut v.2004

 15. APS-organisaation tavoitteet • Koko sairaanhoitoalueen kattava APS-organisaatio, jonka laadunvalvonta on järjestetty • Kaikki potilaat saavat optimaalisen kivunhoidon, ilman komplikaatioita ja mahdollisimman vähin sivuvaikutuksin • Potilaiden kivunhoidon kokonaisvastuun säilyttäminen osastoilla

 16. APS organisaation tehtäviä • toteuttaa yhteistyössä vuodeosastojen kanssa akuuttia postoperatiivista kivunhoitoa • henkilökunnan koulutus • potilasohjaus • kivunhoitomenetelmien kehittäminen • kivun arviointi ja seuranta • hoidon toteutumisen seuranta • kivun tutkimus

 17. APS:n tulevaisuus • V. 2005 noin 30%:lla Suomen sairaaloista oli käytössä jonkinlainen APS-systeemi, mutta trendi on kasvava • Potilaat ovat entistä valveutuneempia ja osaavat vaatia palvelua • Sairaanhoitajakoulutus kivunhoidon kannalta riittämätön • Alati muuttuvat menetelmät ja lääkkeet vaativat kouluttautumista

 18. Miten meillä TYKS:ssa • 2007 toinen kipuhoitaja ja kivunhoidon vastuulääkärin nimitys • 2008 uudet post-operatiivisen kivunhoidon ohjeet selkiyttämään ja luomaan yhtenäisyyttä koko sairaanhoitopiirin alueelle • Kipuviuhka

 19. Kiitos mielenkiinnosta!