dvourozm rn geometrick tvary n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dvourozměrné geometrické útvary PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dvourozměrné geometrické útvary

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Dvourozměrné geometrické útvary - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

Dvourozměrné geometrické útvary. Úhel Měření konvexních úhlů. Úhel je část roviny vymezená dvěma polopřímkami se stejným počátkem. Zopakujme si nejdříve, co o úhlu už víme. Tyto polopřímky se nazývají ramena úhlu , jejich společný počátek je pak vrchol úhlu . A. B. +. V.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dvourozměrné geometrické útvary' - bien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dvourozm rn geometrick tvary

Dvourozměrné geometrické útvary

ÚhelMěření konvexních úhlů

zopakujme si nejd ve co o hlu u v me

Úhel je část roviny vymezená dvěma polopřímkami se stejným počátkem.

Zopakujme si nejdříve, co o úhlu už víme.

Tyto polopřímky se nazývají ramena úhlu, jejich společný počátek je pak vrchol úhlu.

A

B

+

V

Tak tedy – stále si někdo myslí, že úhel jsou ty dvě „čáry“ (ramena)?

Pak tedy ještě jednou: Úhel jsou nejen ta dvě ramena, ale i všechny body mezi nimi!Je to část roviny vymezená rameny úhlu.

slide3
Úhel

Úhel se značí dvěma způsoby:

1) pomocí vrcholu a dvou bodů, z nichž každý leží na jednom z ramen. Písmenko označující vrchol se píše mezi těmito dvěma body (v našem příkladě jde o úhel AVB).

Zapisujeme: AVB

2) pomocí malých písmen řecké abecedy (α, β, γ, δ…)

A

α

B

+

V

slide4

Úhel je veličina, která se dá měřit.

K měření slouží

úhloměr.

slide5

Základní jednotkou velikosti úhlů je

stupeň

(pozor - ne ten Celsiův).

Velikost úhlu AVB se značí … AVB

nebo jen … 

Nejmenší úhel má velikost 0 stupňů, zapisujeme … 0°

Největší úhel má velikost 360 stupňů, zapisujeme … 360°

slide6

Menšími jednotkami velikosti úhlů jsou minuty a vteřiny.

Každý stupeň má 60 minut (1°= 60′)akaždá minuta má 60 vteřin (1′ = 60″).

1°= 60′ = 3600″

slide7

Úhly se dají sčítat a odčítat.

Když se mluví o sčítání nebo odčítání úhlů, myslí se tím sčítání a odčítání jejich velikostí. Když mají úhly stejnou velikost, tak jsou shodné.

Při sčítání a odčítání se zvlášť sčítají a odčítají stupně a zvlášť minuty, případně vteřiny.

slide8

Nyní se však nejdříve zaměříme na to, abychom se naučili úhly měřit.

AVB==54°

m en hl
Měření úhlů

Úhly měříme úhloměrem tak, že tento přiložíme počátkem k vrcholu úhlů a jednou jeho nulou (ramenem) k jednomu z ramen měřeného úhlu.

K jednomu z ramen úhlu jsme přiložili pravé rameno úhloměru a z toho plyne, že budeme měřit na stupnici od nuly zprava (proti směru pohybu hodinových ručiček).

AVB==70°

m en hl1
Měření úhlů

Úhly měříme úhloměrem tak, že tento přiložíme počátkem k vrcholu úhlů a jednou jeho nulou (ramenem) k jednomu z ramen měřeného úhlu.

AVB==110°

K jednomu z ramen úhlu jsme přiložili levé rameno úhloměru a

z toho plyne, že budeme měřit na stupnici od nuly zleva (ve směru pohybu hodinových ručiček).

m en hl2
Měření úhlů

Úhly měříme úhloměrem tak, že tento přiložíme počátkem k vrcholu úhlů a jednou jeho nulou (ramenem) k jednomu z ramen měřeného úhlu.

AVB==47°

m en hl3
Měření úhlů

Úhly měříme úhloměrem tak, že tento přiložíme počátkem k vrcholu úhlů a jednou jeho nulou (ramenem) k jednomu z ramen měřeného úhlu.

AVB==139°

m en hl4
Měření úhlů

Úhly měříme úhloměrem tak, že tento přiložíme počátkem k vrcholu úhlů a jednou jeho nulou (ramenem) k jednomu z ramen měřeného úhlu.

AVB==150°

m en hl5
Měření úhlů

Úhly měříme úhloměrem tak, že tento přiložíme počátkem k vrcholu úhlů a jednou jeho nulou (ramenem) k jednomu z ramen měřeného úhlu.

AVB==25°

p klady na procvi en 1
Příklady na procvičení - 1

Změř všechny vnitřní úhly trojúhelníku ABC.

p klady na procvi en 11
Příklady na procvičení - 1

Změř všechny vnitřní úhly trojúhelníku ABC.

BCA==68°

++=42°+70°+68°=180°

CAB==42°

ABC==70°

p klady na procvi en 2
Příklady na procvičení - 2

Změř všechny vnitřní úhly trojúhelníku OPQ.

p klady na procvi en 21
Příklady na procvičení - 2

Změř všechny vnitřní úhly trojúhelníku OPQ.

PQO=26°

42°+112°+26°=180°

QOP=42°

OPQ=112°

p klady na procvi en 3
Příklady na procvičení - 3

Změř všechny vnitřní úhly čtyřúhelníku ABCD.

p klady na procvi en 31
Příklady na procvičení - 3

Změř všechny vnitřní úhly čtyřúhelníku ABCD.

BCD=62°

CDA=83°

118°+97°+62°+83°=360°

DAB=118°

ABC=97°

p klady na procvi en 4
Příklady na procvičení - 4

Otevři si následující internetový odkaz, měň si velikost úhlů a určuj jejich velikost:http://www.crickweb.co.uk/assets/resources/angle.swf

2) Tady zapiš správnou odpověď.

3) Tady svoji odpověď potvrď, abys viděl, zda jsi odpověděl správně.

1) Kliknutím na kterékoliv z těchto tří koleček si zvol nový úhel.

p klady na procvi en 5
Příklady na procvičení - 5

Otevři si následující internetový odkaz a na něm zmáčkni tlačítko „Start“. Objeví se ti stránka, jako je na následujícím snímku: http://www.edu.dudley.gov.uk/numeracy/Primary/Easter%20CD/programs/angle_challenge.swf

p klady na procvi en 51
Příklady na procvičení - 5

Na této stránce zadej své jméno, navol příslušné možnosti a zmáčkni tlačítko „Play“. Pak se ti konečně objeví stránka shodná s následujícím snímkem, kde už budeš měřit dané úhly.

1) Obtížnost úkolů.

3) Měření nebo „tvorba“ (odhadování) velikosti úhlů.

2) Počet

úhlů - otázek.

2) Chci – nechci vidět běžící čas.

p klady na procvi en 52
Příklady na procvičení - 5

Tak ještě jednou odkaz na spuštění:http://www.edu.dudley.gov.uk/numeracy/Primary/Easter%20CD/programs/angle_challenge.swf

3) Zde zadáš svoji odpověď.

1) Úhloměrem můžeš pohybovat.

2) V tomto místě je možné úhloměrem

i otáčet.

4) Tady si ověříš její správnost.

shrnut
Shrnutí

Tak na závěr ještě jednou to nejdůležitější:

Úhly měříme úhloměrem

v jednotkách zvaných stupně.

AVB==54°