java ohjelmointi opas ammattimaiseen osaamiseen oliosuunnittelu ja luokkakohtaiset komponentit l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Java-ohjelmointi Opas ammattimaiseen osaamiseen Oliosuunnittelu ja luokkakohtaiset komponentit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Java-ohjelmointi Opas ammattimaiseen osaamiseen Oliosuunnittelu ja luokkakohtaiset komponentit - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

Java-ohjelmointi Opas ammattimaiseen osaamiseen Oliosuunnittelu ja luokkakohtaiset komponentit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Java-ohjelmointi Opas ammattimaiseen osaamiseen Oliosuunnittelu ja luokkakohtaiset komponentit' - bibiane


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
java ohjelmointi opas ammattimaiseen osaamiseen oliosuunnittelu ja luokkakohtaiset komponentit
Java-ohjelmointiOpas ammattimaiseen osaamiseenOliosuunnittelu ja luokkakohtaiset komponentit
slide2
© Jukka Harju

Nämä kalvot on lisensoitu Creative Commons Attribution-ShareAlike 1.0 -lisenssillä. Lisäys edelliseen lisenssiin: Kalvojen muokkaaminen on sallittu vain opettajille, joiden kursseilla käytetään kurssikirjana Tuloksellinen Java-ohjelmointi - tai Java ohjelmointi opas ammattimaiseen osaamiseen -kirjaa.

sis llys
© Jukka HarjuSisällys

Ohjelmistosuunnittelusta

Tarvittavien luokkien tunnistaminen

Luokka-attribuutit ja -metodit

Metodien suunnittelu

ohjelmistosuunnittelu
© Jukka HarjuOhjelmistosuunnittelu
 • Ohjelmistosuunnittelussa käytetään useita eri prosessimalleja (mm. Rational Unified Process ja eXtreme Programming)‏
 • Käytettävästä mallista riippumatta ohjelmistoprosessi sisältää lähes aina seuraavat osat:
  • Vaatimusmäärittely
  • Toiminnallinen määrittely
  • Tekninen suunnittelu
  • Toteutus
  • Testaus
  • Tuotantoonsiirto
  • Ylläpito
vaatimusm rittely
© Jukka HarjuVaatimusmäärittely
 • Vaatimusmäärittelyssä kuvataan ohjelmistolle asetettavat vaatimukset eli kuinka ohjelmiston tulee toimia.
 • Vaatimukset saadaan ohjelmiston tilaajalta, joka suomalaisessa ohjelmistoteollisuudessa on useimmiten asiakkaana oleva yritys.
 • Vaatimusmäärittely on korkean tason kuvaus, jota tarkennetaan alemman tason kuvauksissa (mm. toiminnallinen määrittelykuvaus ja suunnittelukuvaus).
 • Esimerkki suorituskykyyn liittyvästä vaatimuksesta web-pohjaiselle järjestelmälle:
  • Järjestelmän tulee pystyä palvelemaan vähintään 1000 yhtäaikaista käyttäjää alle 2 sekunnin vasteajoilla.
toiminnallinen m rittely
© Jukka HarjuToiminnallinen määrittely
 • Toiminnallisessa määrittelyssä kuvataan kaikki järjestelmän toteuttamat toiminnot ja liitännät järjestelmän ulkopuolelle.
 • Toiminnallisen määrittelyn tuloksena syntyy määrittelydokumentti, joka kuvaa mitä järjestelmällä voi tehdä ja miten käyttäjä voi järjestelmää käyttää.
 • Toiminnallinen määrittely ei ota kantaa siihen miten toiminnot tulee toteuttaa.
 • Määrittelyn tulisi olla niin kattava, että seuraavissa vaiheissa ei ole enää epäselvää miten ohjelman tulee toimia eri tilanteissa. Tähän ei kuitenkaan käytännössä koskaan päästä.
 • Toiminnallisessa määrittelyssä voidaan kuvata esimerkiksi web-käyttöliittymän eri näytöt ja näytöillä olevat komponentit. Määrittelydokumentin tulee sisältää tällöin sekä sanalliset että graafiset kuvaukset ko näytöistä.
tekninen suunnittelu
© Jukka HarjuTekninen suunnittelu
 • Teknisen suunnittelu tarkoituksena on kuvata ohjelmiston tekninen arkkitehtuuri.
 • Suunnittelussa kuvataan kuinka ohjelma suorittaa toiminnallisessa määrittelyssä kuvatut toiminnot.
 • Suunnittelukuvauksesta ilmenee kuinka ongelma voidaan jakaa pienempiin, hallittavan kokoisiin osiin ja mitä kukin osa tekee.
 • Olio-orientoinut suunnittelukuvaus kertoo mitä luokkia ja olioita tarvitaan ja mitkä ovat niiden keskinäiset suhteet.
 • Sisältää mm. käytettyjen ohjelmistokomponenttien (luokkien) kuvaukset, niiden keskinäisten riippuvuuksien kuvaukset, tietovaraston kuvauksen jne.
 • Kuvaus koostuu eri tasoista, esim. ohjelmataso, luokkataso, metoditaso.
 • Kaikkein alimman tason osat kuvaukseen saa tuotettua esim. javadocista.
toteutus
© Jukka HarjuToteutus
 • Toteutuksessa toteutetaan suunnittelukuvauksen mukainen lähdekoodi.
 • Aloittelevat ohjelmoijat luulevat usein, että toteutus on ohjelmistoprosessin ydin, mutta itse asiassa sen tulisi olla vähiten luovuutta vaativa kohta.
 • Lähes kaikki tärkeät päätökset tehdään jo vaatimusmäärittelyn ja suunnittelun aikana.
 • Toteutuksen tulisi keskittyä ohjelmoinnin yksityiskohtiin, tyyliin (JCC) ja dokumentointiin (javadoc).
 • Tuloksena on suoritettava ohjelmisto, joka yleensä kuitenkin sisältää suhteellisen paljon toiminnallisia virheitä.
testaus
© Jukka HarjuTestaus
 • Testauksessa yritetään varmistaa, että ohjelma täyttää sille asetetut vaatimukset.
 • Testauksessa yritetään löytää virheitä. Koko ohjelma tulee aina testata huolella.
 • Testaus ei todista ohjelman toimivan oikein vaan todistetuksi tulee ainoastaan se, että ohjelma sisältää virheitä.
 • Virheitä löytyy toteutuksen huolellisuudesta riippumatta lähes kaikista ohjelmistoista.
 • Debuggaus on löydettyjen virheiden alkuperän etsimistä ja virheiden korjaamista.
tuotantoonsiirto
© Jukka HarjuTuotantoonsiirto
 • Tuotantoonsiirrossa testattu ja toimivaksi todettu ohjelmisto asennetaan toimintaan tuotantoympäristöön.
 • Tuotantoonsiirtoon liittyy usein mm. laitteiston asennus ja valmistelu, tietoliikenneyhteyksien valmistelu ja käyttäjien kouluttaminen.
yll pito
© Jukka HarjuYlläpito
 • Ylläpito sisältää toimenpiteet, joita ohjelmistolle tarvitsee tuotantoonsiirron jälkeen tehdä, jotta asiakas olisi tyytyväinen ohjelmistoon.
 • Laadukkaastikin ohjelmistosta löytyy useimmiten tuotantoonsiirron jälkeenkin pieniä virheitä, jotka tulee korjata.
 • Käyttäjille tulee uusia tarpeita, joten ohjelmistoon on lisättävä uusia ominaisuuksia.
sis llys12
© Jukka HarjuSisällys

Ohjelmistosuunnittelusta

Tarvittavien luokkien tunnistaminen

Luokka-attribuutit ja -metodit

Metodien suunnittelu

tarvittavien luokkien tunnistaminen
© Jukka HarjuTarvittavien luokkien tunnistaminen
 • Oliosuunnittelun tärkein tehtävä on määritellä ohjelmistossa tarvittavat luokat ja oliot sekä niiden väliset yhteydet.
 • Luokat voivat olla Javan valmisluokkia, vapaasti saatavia Javan ulkopuolisia valmisluokkia (ns. 3rd party -luokkia), omia aiemmin tehtyjä luokkia tai täysin uusia.
 • Eräs tapa tunnistaa mahdollisesti tarvittavat luokat on vaatimusmäärittelyn apuna käyttäminen.
 • Oliot esiintyvät vaatimusmäärittelyssä useimmiten substantiiveina ja metodit verbeinä.
tarvittavien luokkien tunnistaminen14
© Jukka HarjuTarvittavien luokkien tunnistaminen
 • Osa vaatimusmäärittelystä:
  • Ohjelman tulee tuottaa asiakkaalle lähetettävä lasku.
  • Lasku tulee kirjoittaa tekstitiedostoon.
  • Lasku sisältää:
   • Myyjän nimen ja osoitteen
   • laskutuspäivän
   • Asiakkaan nimen ja osoitteen
   • Laskun identifioivan laskunumeron
   • Viitenumeron
   • Tilinumeron, jolle lasku maksetaan
   • Laskun muodostamisessa käytetyn tuntihinnan
  • Kaikki virheilmoitukset kirjoitetaan lokitiedostoon.
 • Kaikista substantiiveista ei kuitenkaan tule luokkaa / oliota lopullisessa ratkaisussa!
tarvittavien luokkien tunnistaminen15
© Jukka HarjuTarvittavien luokkien tunnistaminen
 • Luokka edustaa joukkoa samankaltaisia olioita.
 • Luokat tulisi nimetä yksikkömuodossa olevilla substantiiveilla:
  • Oppilas
  • Osoite
  • Viitenumero
 • Poikkeuksiakin tietysti löytyy (esim. Tiedostotyokalut).
tarvittavien luokkien tunnistaminen16
© Jukka HarjuTarvittavien luokkien tunnistaminen
 • Joskus on vaikea päättää tarvitaanko asian esittämiseen erillinen luokka.
 • Esimerkiksi asiakkaan osoite voidaan esittää useampana erillisenä attribuuttina tai yhtenä Osoite-tyyppisenä attribuuttina.
 • Pääsääntönä on välttää kovin monimutkaisten luokkien tekemistä. Tällaiset luokat tulee pilkkoa useampaan pienempään luokkaan.
tarvittavien luokkien tunnistaminen17
© Jukka HarjuTarvittavien luokkien tunnistaminen
 • Luokissa halutaan esittää tarvittava määrä yksityiskohtia.
 • Esimerkiksi jokaista kulkuneuvoa kuvaamaan ei välttämättä tarvita omaa luokkaa, vaan voidaan käyttää yleisempää Kulkuneuvo-luokkaa tarvittavin attribuutein.
 • Tällöin Kulkuneuvo-luokan attribuuttina voi olla nimi, joka kertoo mikä laite on kyseessä.
 • Esimerkiksi luokkien Auto, Moottoripyora ja Polkupyora sijaan saattaisi riittää luokka Kulkuneuvo, jolla voisi olla vaikkapa attribuutit nimi, kayttoonottovuosi ja omistaja.
tarvittavien metodien tunnistaminen
© Jukka HarjuTarvittavien metodien tunnistaminen
 • Jokainen ohjelmassa suoritettava toiminto täytyy toteuttaa jonkin luokan metodina.
 • Metodit nimetään käyttäen verbejä, esimerkiksi haeViitenumero, laskeTarkiste.
 • Suunnittelun alkuvaiheessa riittää tunnistaa kunkin luokan tärkeimmät tehtävät.
sis llys19
© Jukka HarjuSisällys

Ohjelmistosuunnittelusta

Tarvittavien luokkien tunnistaminen

Luokka-attribuutit ja -metodit

Metodien suunnittelu

luokka attribuutit ja metodit
© Jukka HarjuLuokka-attribuutit ja -metodit
 • Luokkametodia voidaan kutsua ilman yhtäkään oliota suoraan luokan nimen kautta.
 • Esimerkiksi Javan Math-luokan metodit ovat luokkametodeja:

double logaritmi = Math.log(2);

 • Myös attribuutit voivat olla luokka-attribuutteja, tällainen on esimerkiksi Javan System-luokan out-attribuutti:

System.out.println("Kone on kaapattu Kuubaan");

 • Suunnittelun eräs vaihe on määritellä tuleeko attribuutin olla oliokohtainen vai luokka-attribuutti.
static avainsana
© Jukka Harjustatic-avainsana
 • Luokka-attribuutit ja luokkametodit määritellään static-avainsanaa käyttäen.
 • static-avainsana määrittelee metodin tai attribuutin luokkakohtaiseksi (ei oliokohtaiseksi).

Esimerkiksi.

//luokka-attibuuttiprivate static double tuntilaskutus;

//luokkametodipublic static double laskeSumma(int a, int b) { return a + b;}

luokka attribuutti
© Jukka HarjuLuokka-attribuutti
 • Yleensä jokainen olio attribuutteineen sijaitsee omalla muistialueellaan.
 • Luokka-attribuutista on kuitenkin olemassa vain yksi kopio, joka on yhteinen kaikille olioille.
 • Luokka-attribuutti luodaan kun luokkaan viitataan ensimmäisen kerran.
 • Luokka-attribuutin arvon muutos näkyy kaikille ko. luokan olioille.
luokka attribuutti23
© Jukka HarjuLuokka-attribuutti
 • Luokka-attribuutti ei tule alustaa konstruktorissa, sillä tällöin luokka-attribuutille asetetaan aina oletusarvo uuden olion luonnin yhteydessä.
 • Luokka-attribuutti voidaan alustaa staattisessa alustuslohkossa.
 • Staattinen alustuslohko sijoitetaan luokassa heti attribuuttien jälkeen.

Esimerkki.

private static final double TUNTILASKUTUS;

static {

TUNTILASKUTUS = 125.0;

}

 • Luokka-attribuutteja käsittelevien get- ja set-metodien tulee olla luokkametodeja.
luokkametodi
© Jukka HarjuLuokkametodi

public class Laskin {

public static long korotaPotenssiin(int kantaluku,

int eksponentti) {

long tulos = kantaluku;

for(int i=0; i < eksponentti; i++) {

tulos = tulos * kantaluku;

}

return tulos;

}

}

 • Koska metodi potenssi on luokkametodi, voidaan sitä kutsua seuraavasti (vrt. Math-luokka):
 • long tulos = Laskin.korotaPotenssiin(5,3);
luokka attribuutit ja metodit25
© Jukka HarjuLuokka-attribuutit ja -metodit
 • main-metodi on aina luokkametodi (ns. staattinen metodi). Java-kääntäjä kutsuu sitä luomatta yhtään oliota.
 • Luokkametodeista ei voida viitata oliokohtaisiin attribuutteihin (ilmentymäattribuutteihin), koska käytettävissä ei ole yhtään olioviittausta (luokkametodia ei kutsuta viittausmuuttujan kautta).
 • Luokkametodista voidaan kuitenkin käyttää luokka-attribuutteja ja paikallisia muuttujia.
 • Koodissa luokka-attribuutit kirjoitetaan aina ennen ilmentymäattribuutteja.
luokka attribuutit ja metodit26
© Jukka HarjuLuokka-attribuutit ja -metodit

import java.io.File;

import java.io.IOException;

import java.util.Scanner;

import java.util.logging.Level;

/**

* Laskutus-sovelluksen viitenumerokäsittelymetodit

* sisältävä luokkakirjasto.

* @author Jukka Juslin, Jukka Harju

*/

public class Viitenumero {

/**

* Palauttaa seuraavan käyttämättömän viitenumeron ja

* päivittää sen tiedostoon viite.txt.

* @return viitenumero

*/

public static String haeViitenumero() {

//selvitetään seuraava käyttämätön viitenumero

long seuraava;

seuraava = viimeinenKaytettyViitenumero() + 1;

//päivitetään viitenumero takaisiin tiedostoon

try {

TiedostoTyokalut.kirjoita(

String.valueOf(seuraava), "viite.txt");

} catch (IOException ex) {

TiedostoTyokalut.logger.log(

Level.SEVERE,

"Viimeisintä viitenumeroa ei pystytty " +

"päivittämään viite.txt-tiedostoon");

}

int eheys = laskeTarkiste(seuraava + "");

String viitenumero = seuraava + "" + eheys;

return viitenumero;

}

 • Kirjan Laskutus-ohjelma sisältää Viitenumero-luokan, jossa on luokkametodi haeViitenumero.
 • Metodi hakee tiedostosta viimeksi käytetyn perusviitenumeron ja selvittää seuraavan käyttämättömän. Metodi myös päivittää viimeisimmän käytetyn viitenumeron.
 • Metodin käyttää apuna saman luokan luokkametodeja viimeinenKaytettyViitenumero ja laskeTarkiste sekä TiedostoTyokalut-luokan luokka-metodia kirjoita.
slide27
© Jukka Harju

this-avainsana

 • this-avainsana viittaa olioon itseensä.
 • Metodin sisällä käytettynä this-avainsana siis viittaa olioon, jolle metodi suoritetaan.
 • Esimerkiksi kutsuttaessa oliolle metodia setEtunimi:

oppilas1.setEtunimi("Anna");

oppilas2.setEtunimi("Jussi");

  • Ensimmäisessä kutsussa setEtunimi-metodissa käytetty this-avainsana viittaa samaan olioon kuin oppilas1-viittausmuuttuja, toisessa samaan olioon kuin oppilas2-viittausmuuttuja.
 • this-avainsana ei ole käytettävissä luokkametodeissa, miksi?
this avainsana
© Jukka Harjuthis-avainsana
 • this-avainsanalla voidaan erottaa attribuutti ja samanniminen paikallinen muuttuja toisistaan.
 • Esimerkiksi setEtunimi-metodissa:

public void setEtunimi(String etunimi) {

if(etunimi != null && etunimi.length() > 0) {

this.etunimi = etunimi;

} else {

System.out.println("Etunimi ei saa olla tyhjä!");

}

}

sis llys29
© Jukka HarjuSisällys

Ohjelmistosuunnittelusta

Tarvittavien luokkien tunnistaminen

Luokka-attribuutit ja -metodit

Metodien suunnitteleminen

metodien suunnitteleminen
© Jukka HarjuMetodien suunnitteleminen
 • J. G. Brookshear: "Algoritmi on äärellinen joukko täsmällisiä, suoritettavissa olevia ohjeita, jotka ohjaavat päättyvää tehtävän suoritusta."
 • Esimerkiksi viitenumeron tarkisteen laskeminen:
 • Viitenumerossa on aina tarkiste. Se lasketaan seuraavasti:
  • Perusviitetiedoksi valitun luvun (esim. asiakas- tai laskunumeron) numerot kerrotaan oikealta vasemmalle painoilla 7, 3, 1, 7, 3,1 ….
  • Tulot lasketaan yhteen, ja summa vähennetään seuraavasta täydestä kymmenestä. Erotus on tarkiste, joka merkitään viitenumeron viimeiseksi numeroksi. Jos erotus on 10, tarkiste on 0.

(http://www.pankkiyhdistys.fi/sisalto/upload/pdf/viitenumero.pdf)‏

 • Jokainen metodi toteuttaa jonkin algoritmin. Algoritmin ei tarvitse olla "monimutkainen".
 • Algoritmi voidaan kirjoittaa suunnitteluvaiheessa pseudokoodina, joka on yhdistelmä Java-lauseita ja suomea.
 • Algoritmi voidaan kuvata myös UML-toimintokaaviona.
metodin osittaminen
© Jukka HarjuMetodin osittaminen
 • Metodin tulee olla suhteellisen lyhyt looginen kokonaisuus. Näin koodi säilyy helpompana lukea.
 • Pitkä metodi tulee pilkkoa useaan pienempään metodiin.
 • public-tyyppinen metodi voi kutsua private-tyyppisiä (apu)metodeja toiminnon suorittamiseksi.
 • Apumetodit voivat käyttää edelleen toisia apumetodeja.
metodin osittaminen32
© Jukka HarjuMetodin osittaminen
 • Tarkastellaan esimerkkinä kirjan Laskutus-ohjelman Viitenumero-luokan metodia haeViitenumero.
 • Metodi toteutus sisältää seuraavat toiminnot:
  • viimeisimmän käytetyn viitenumeron perusviitteen hakeminen tiedostosta
  • haetun arvon kasvattaminen yhdellä
  • kasvatetun perusviitteen kirjoittaminen takaisin tiedostoon
  • tarkisteen laskeminen perusviitteelle
  • perusviitteen ja tarkisteen yhdistäminen
  • tuloksen palauttaminen
metodin osittaminen33
© Jukka HarjuMetodin osittaminen
 • Kokonaisuudessaan seuraavan käyttämättömän viitenumeron muodostaminen on liian laaja toimenpide suoritettavaksi yhdessä metodissa. Etsitään sopiva tapa jakaa ratkaisu osiin:
  • toteutetaan viimeisimmän käytetyn perusviitteen hakeminen suojatussa viimeinenKaytettyViitenumero-metodissa.
  • toteutetaan perusviitteen päivitys tiedostoon TiedostoTyokalut-luokan metodin kirjoita-avulla.
  • Toteutetaan tarkisteen laskenta suojatussa laskeTarkiste-metodissa.
metodin osittaminen34
© Jukka HarjuMetodin osittaminen
 • Katso Viitenumero.java (sivu 78)‏
 • UML-luokkakaaviossa attribuutin ja metodin näkyvyyden kuvaamisessa käytetään "+"- ja "-"-merkkejä.
 • Julkisia komponentteja merkitään "+"-merkillä.
 • Suojattuja komponentteja merkitään "-"-merkillä.
 • Luokkakohtaisten komponenttien nimet esitetään alleviivattuina.
kertaus olion v litt minen parametrina
© Jukka HarjuKertaus: Olion välittäminen parametrina
 • Javassa parametrit välitetään aina arvoparametreina.
 • Todellisena parametrina annettu (muuttujan) arvo kopioidaan metodille määritellyn paikallisen parametrimuuttujan alkuarvoksi.
 • Parametrien välityksessä tapahtuu siis sijoittamista.
 • Kun viittaus olioon välitetään parametrina, viittaavat sekä alkuperäinen viittausmuuttuja, että parametrimuuttuja samaan olioon.
kertaus olion v litt minen parametrina37
© Jukka HarjuKertaus: Olion välittäminen parametrina
 • Kun olio välitetään parametrina, näkyy kutsutussa metodissa olion tietosisältöön tehty muutos kutsuneessa metodissa ilman paluuarvon välittämistä.
 • Alkeistietotyyppisille muuttujille tehdyt muutokset eivät näy kutsuneelle metodille, vaan tällöin on aina käytettävä paluuarvon välittämistä.
metodin kuormittaminen
© Jukka HarjuMetodin kuormittaminen
 • Metodin kuormittaminen tarkoittaa saman metodinimen käyttämistä useammassa kuin yhdessä metodin määrittelyssä.
 • Kuormitetun metodin tapauksessa pelkkä metodin nimi ei riitä kertomaan mitä metodia halutaan kutsua.
 • Metodin signatuuri tarkoittaa metodin nimen ja parametrien yhdistelmää.
 • Jokaisen (myös kuormitetun) metodin signatuurin täytyy olla uniikki.
 • Kääntäjä päättää parametrien perusteella mitä kuormitetun metodin versiota kutsutaan.
metodin kuormittaminen39
© Jukka HarjuMetodin kuormittaminen

Kutsu kirjoita(”jotain”, ”tiedosto.txt”); ohjautuu ao metodeista, ensimmäiselle, miksi?

public static void kirjoita(String teksti, String tiedosto) {

.

.

.

}

public static void kirjoita(StringBuffer teksti, String tiedosto) {

.

.

.

}

metodin kuormittaminen40
© Jukka HarjuMetodin kuormittaminen
 • Java-APIsta havaitaan, että esimerkiksi String-luokan println-metodi on kuormitettu:

println(String s)‏

println(int i)‏

println(double d)‏

jne.

 • Seuraavilla komennoilla voidaan kutsua näistä kahta eri versiota:

System.out.println("Tulostetaan Merkkijono");

System.out.println(summa);

metodin kuormittaminen41
© Jukka HarjuMetodin kuormittaminen
 • Metodin paluuarvo ei kuulu metodin signatuuriin.
 • Kuormitetut metodit eivät siis voi erota pelkästään paluuarvon tietotyypin osalta.
 • Myös konstruktoreja voidaan kuormittaa:
  • Oletuskonstruktori
  • Erilaiset parametrilliset konstruktorit
ad