Yen t rk t caret kanunu h k mler i i inda d j tal rket konferansi
Download
1 / 22

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA “DİJİTAL ŞİRKET” KONFERANSI - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA “DİJİTAL ŞİRKET” KONFERANSI. 11 Ekim 2011. Gündem. Giriş KEP Sistemi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) KEP Sistemi Yönetmelikte Öngörülen İş Akışları KEP Sistemi Tebliğde Öngörülen Teknik Kriterler Sonuç. Giriş.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA “DİJİTAL ŞİRKET” KONFERANSI' - bianca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Yen t rk t caret kanunu h k mler i i inda d j tal rket konferansi

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA“DİJİTAL ŞİRKET” KONFERANSI

11 Ekim 2011


Gündem

 • Giriş

 • KEP Sistemi

 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)

 • KEP Sistemi Yönetmelikte Öngörülen İş Akışları

 • KEP Sistemi Tebliğde Öngörülen Teknik Kriterler

 • Sonuç


Giriş

*Kayıtlıelektronikposta(KEP);

Kayıtlıelektronikpostahizmetsağlayıcıları(KEPHS) vasıtasıylaelektronikiletilerin;

Gönderimine,

Teslimatına ve

Kullanımına

ilişkin olarak delil sağlayan, elektronik postanın gelişmiş şeklidir.

*: ETSI TS 102 640


KEP Sistemi

Göndericinin Kayıtlı Elektronik Posta

Hizmet Sağlayıcı (KEPHS) Alanı

Alıcının Kayıtlı Elektronik Posta

Hizmet Sağlayıcı (KEPHS) Alanı

2 – Kullanıcı doğrulama, güvenlik kontrolü

4 – Zarflama, imzalama ve zaman damgalama ve gönderim

5 – Özgünlük, bütünlük, elektronik imza, güvenlik kontrolleri

7 – Posta kutusuna gönderim (alıcının e-posta kutusu)

3 – Gönderi alındısı

1 – mesaj yazımı, elektronik imzalama, KEPHS’ye bağlanma

8 – Teslim alındısı

6 – Gönderinin alındığına ilişkin onay alındısı

9 –Elektronik İmza doğrulama, okuma


6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

 • 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete

 • MADDE 18-(1)Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir; ayrıca kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu Kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür.

 • (2)Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir.

 • (3)Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.


6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

MADDE 1525-(1)Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

(2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.


Kincil d zenlemeler
İkincil Düzenlemeler

25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete

 • Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 • Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ


KEP Sistemine İlişkin

Yönetmelikte Öngörülen

İş Akışları


KEPHS Olma Başvurusu

Başvuru

KEPHS Olma Başvurusu Kabul Edilir

BTK

Başvuru

Sahibi

 • BAŞVURU BELGELERİ

 • KEPHS Olma Talebi Dilekçesi

 • İletişim bilgileri

 • Şirket ile ilgili belgeler

 • Personel

 • ESHS tarafından adına üretilmiş alt kök sertifikasının örneği

 • KEP uygulama esasları

 • Hizmet sözleşmesi

 • Tebliğ ile istenilen bilgi ve belgeler

Hayır

Belgelerde eksiklik var mı?

15 güne kadar

ek süre verilir

Evet


KEPHS Olma Başvurusunun

İncelenmesi ve Yetkilendirme

Kabul Edilen KEPHS Olma Başvurusu

KEPHS Olarak Yetkilendirilir.

İnceleme

BTK

Başvuru belgelerindeki değişiklikler 7 gün içinde Kuruma bildirilir.

Başvuru 2 ay içinde sonuçlandırılır.

KEPHS olma şartları tam mı?

Başvuru

Sahibi

Hayır

Evet

30 güne kadar

ek süre verilir.

Eksikler giderildi mi?

Başvuru işlemden kaldırılır

Hayır

Evet


KEP Hesabı

KEPHesabı@Kephs.kep.tr

Hesap Sahibi

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

İŞLEM YETKİLİSİ

(Hesap Sahibinin nam ve hesabına işlem yapan GERÇEK KİŞİ)


KEP Hesap Başvurusu

Başvuru

 • Kimlik Kontrolü:

 • MERSİS vasıtasıyla MERSİS No ile

 • İşlem yetkilisinin kimlik bilgileri ve yetkili olduğuna dair belge de alınır.

Başvuru

Sahibi

KEPHS

 • Kimlik Kontrolü:

 • Fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgelerle veya

 • Güvenli elektronik imza ile.

Gerçek kişi mi tüzel kişi mi?

Başvuru kabul edilir ve KEP hesabı oluşturulur.

Tüzel K.

Gerçek K.

Gerekli şartlar sağlandı mı

KEP hesabı bilgileri başvuru sahibine güvenli bir şekilde teslim edilir.

Başvuru Reddedilir

Evet

Hayır


KEP Hesabının Kullanıma Açılması

Başvuru

Sahibi

KEPHS

Başvuru sahibi ile sözleşme /taahhütname imzalanır.

Gerçek kişi mi tüzel kişi mi?

İşlem yetkilisinin onayı alınır.

Tüzel K.

Gerçek K.

Hesap Kullanıma Açılır

Başvuru sahibinin onayı alınır

Onay alındı mı?

Evet

Hayır


KEP Hesabının Kullanıma Kapatılması

Hesap sahibinin veya işlem yetkilisinin talebi & Sözleşme/taahhütname şartlarının aksinin gerçekleşmesi

Hesap sahibi, işlem yetkilisi, sözleşme/taahhütname ile belirlenen kişi

Kapatma Talebi

KEPHS

Kapatma talebinde bulunan kişinin kimlik bilgileri doğrulanır.

Kimlik Doğrulandı mı?

Evet

Kullanıma kapatılan hesap 3 ay erişime açık tutulur. Bu sürenin sonunda tamamen kullanıma kapatılır.

Hesap Kullanıma Kapatılır.

Hayır

RET


KEPHS’nin Faaliyetine Son Verilmesi

KEPHS olma şartları yitirildi mi?

Faaliyetine son verilir.

Evet

BTK

KEPHS

Hayır

Eksikleri gidermesi için KEPHS’ye 1 ay süre verilir.

Gerekli görülmesi durumunda bu süre içinde KEPHS’nin faaliyeti durdurulur.

Hayır

Evet

Yetkilendirilmesi iptal edilir.

Eksiklikler giderildi mi?


KEPHS’nin Faaliyetine Son Verilmesi

Tebliğ

KEPHS 1

Kurum re’sen bir KEPHS’ye devire karar verir.

15 gün içinde herhangi bir KEPHS ile devir konusunda anlaşabilir.

Faaliyete son verilme kararı

Devir anlaşması oldu mu?

Tebliğden sonra KEPHS1 KEP hizmeti sunamaz.

Hayır

Hayır

 • Devir re’sen yapılacağı bir KEPHS bulunmazsa, KEPHS 1’in oluşturduğu hesaplar kullanıma kapatılır.

 • KEPHS 1 alt kök sertifikasını iptal ettirerek imza oluşturma verisini ve yedeklerini imha eder.

 • KEP bilgi, belge ve verilerini 20 yıl süre ile saklar.

KEPHS 2

Evet

Devir anlaşması Kurumun onayına sunulur

 • KEP hesapları, ilgili KEP delilleri ve KEP sistem kayıtları 1 ay içinde KEPHS 2’ye devredilir.

 • - KEPHS 1 alt kök sertifikasını iptal ettirerek imza oluşturma verisini ve yedeklerini imha eder.

Kurum onayladı mı?

BTK

Evet


KEPHS’nin Faaliyetine Son Vermesi

Faaliyetine son vermesi

KEPHS 1

Devir anlaşması Kuruma bildirilir.

30 gün içinde herhangi bir KEPHS ile devir konusunda anlaşabilir.

Devir anlaşması oldu mu?

Faaliyetine son verme kararını Kuruma bildirir ve yeni KEP hesabı başvurusu alamaz.

Kararını internet sayfasından yayımlar

 • KEP hesapları, ilgili KEP delilleri ve KEP sistem kayıtları KEPHS2’ye devredilir.

 • KEPHS1 alt kök sertifikasını iptal ettirerek imza oluşturma verisini ve yedeklerini imha eder

BTK

Hayır

Hayır

Kurum onayladı mı?

Herhangi bir KEPHS ile anlaşılamadı veya başka bir KEPHS yok ise KEPHS1’in oluşturduğu hesaplar kullanıma kapatılır. KEPHS1 alt kök sertifikasını iptal ettirerek imza oluşturma verisini ve yedeklerini imha eder. KEP bilgi, belge ve verilerini 20 yıl süre ile saklar.

KEPHS 2

Evet

Kurum re’sen bir KEPHS’ye devire karar verir.


KEP Sistemine İlişkin

Tebliğde Öngörülen

Teknik Kriterler


Teknik kriterler
Teknik Kriterler

 • KEPHS, işleyişinin bütün aşamalarında ETSI TS 102 640 standardına uyar.

 • KEPHS, elektronik imza, işlem sertifikası ve özetleme algoritmalarına ilişkin olarak 6/1/2005 tarih ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ”in 6 ncı maddesinin (b) ve (c) bendinde yer alan şartlara uyar.

 • KEPHS; KEP uygulama esaslarını ETSI TS 102 640 standardına uygun olarak hazırlar.

 • KEPHS, her KEP hesabı için en az 100 MB depolama alanı sunar. Gönderilen ve alınan orijinal iletilerin büyüklük sınırlaması 10 MB’nin altında olamaz. Depolama alanı dolduğunda KEPHS ilgili KEP hesabından orijinal ileti gönderilmesini engelleyebilir ancak ileti alınmasını engelleyemez.


Teknik kriterler1
Teknik Kriterler

 • KEPHS, güvenlik kriterlerine ilişkin olarak;

  a) ETSI TS 102 640,

  b) TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001,

  c) BS 10012,

  d) ISO/IEC 27031,

  standartlarına uyar.

 • KEPHS, engelli kişilerin KEP sisteminden yararlanmalarını sağlamak amacıyla W3C’nin “Web erişilebilirlik girişim yönergesi” (Web ContentAccessibilityGuidelines)’ne uyar.


Yürürlük

25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

 • Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 • Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

 • 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 • KEPHS olmak isteyenler 1/5/2012 tarihinden itibaren Kuruma başvuruda bulunabileceklerdir.


 • Teşekkürler.

 • Demet KABASAKAL

 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

 • Bilişim Uzmanı

 • dkabasakal@btk.gov.tr


ad