Download
1 / 26

FRNA - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

FRNA. Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet (UDIR) Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9 faglige råd, ett for hvert utdanningsprogram Faglig råd for naturbruk FRNA dekker hele utdanningsområdet naturbruk UDIR er sekretæreat for alle rådene. FRNA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' FRNA' - bianca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
FRNA

 • Kunnskapsdepartementet

 • Utdanningsdirektoratet (UDIR)

 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)

 • 9 faglige råd, ett for hvert utdanningsprogram

 • Faglig råd for naturbruk FRNA dekker hele utdanningsområdet naturbruk

 • UDIR er sekretæreat for alle rådene


FRNA

 • Rådet er partssammensatt og fordeler seg på :

 • 4 arbeidstakerrepresentanter, Fellesforbundet, Sjømannsforbundet, Fagforbundet, Fiskarlagets mannskapsseksjon

 • 4 arbeidsgiverrepresentanter, LA, BNL, NRL, MEF

 • 3 representanter i fra skoleforbund, utd. Forbundet, skolenes landsforbund

 • 1 fylkeskommunerepresentant

 • Alle har personlige vararepresentanter


FRNA

 • Rådene oppnevnes for en 4 års periode, er nå i begynnelsen av den andre

 • Valgt et arbeidsutvalg på tre (partssammensatt) for de første 2 år.

 • 5 rådsmøter i året, 1 fylkesbesøk og 1 utenlandstur hvert andre år

 • Sekretær for rådet Unni Teien


FRNA

 • Har ansvaret for følgende fag:

 • Hest/hovslagerfaget, skogsoperatørfaget, anleggsgartnerfaget, reindriftsfaget, fiske og fangst, akvakulturfaget, skolefagene landbruk og gartneri

 • Skal samarbeide med andre faglige råd i saker som har felles interesse


FRNA

 • Budsjettforliket i stortinget 2003 – 4 dannet rammene for kunnskapsløftet og den modellen som administrativt er lagt til rette.

 • FRNA skal ha et tett samarbeid med UDIR og SRY

 • Saker som skal fremmes, fremmes til SRY og deretter videre til departementet

 • Det står de faglige rådene fritt til å fremme egne saker utover saker som kommer til behandling i fra

 • Dep. UDIR, SRY mv.


Frna form l mandat
FRNA – FORMÅL - MANDAT

 • Formål

 • Rådgivende organ som skal være resurser innen sine fagområder i fag og yrkesopplæring

 • Utvikle kvalitet i fagene sett i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

 • Se trender og utviklingstrekk slik at fagene dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse


Frna mandat form l
FRNA – MANDAT - FORMÅL

 • Formål

 • Ivareta en faglig helhet innen utdanningsprogrammet

 • Representantene skal representere hele kompetanseområdet og ikke bare eget fagområde.

 • Samarbeide med UDIR og SRY

 • Kan trekke inn yterlig spisskompetanse etter behov

 • Konstituerer seg selv


Frna mandat oppgaver
FRNA – MANDAT - OPPGAVER

 • Oppgaver

 • Gi råd og innspill i forbindelse med endring av tilbudsstrukturen innen det yrkesfaglige utdanningsprogrammet

 • Bistå i arbeidet med utvikling av læreplaner, vurderingsordninger, kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling, evaluering og oppfølging av kunnskapsløftet

 • Bistå med å følge læreplanene i opplæringsløpet


Frna mandat oppgaver1
FRNA- MANDAT - OPPGAVER

 • Oppgaver

 • Skal vurdere tilbudsstrukturen og ved behov ta initiativet til å etablere nye lærefag innen området

 • Gi råd i faglige spørsmål når Dep. UDIR eller SRY ber om dette

 • Kan på eget initiativ ta opp saker av prinsipiell og overordnet karakter.

 • Når det gjelder samarbeid med andre aktører vil dette kunne være organisasjoner mfl. Som har interesse i utdanningsområdet


Frna mandat handlingsplan
FRNA – MANDAT - HANDLINGSPLAN

 • Handlingsplan

 • 2+2 modell i skoleløpene/struktur

 • Praksisbrev/frafallsproblematikken

 • Karlsen utvalget

 • Rekrutteringsproblematikken

 • Potensielle nye fag/strukturproblematikk

 • Implementering av læreplaner

 • Oppfølging av Fylkeskommunene/YON

 • Oppfølging av fagskoleproblematikken


Frna handlingsplan oppf lging
FRNA – HANDLINGSPLAN - OPPFØLGING

 • Oppfølging 2+2 modell/struktur

 • Lav/nesten ingen søknad til skolefagene landbruk og gartneri

 • Bekymret for rekruttering til yrkene

 • Kamp om ungdom

 • Næringen trenger kvalifisert arbeidskraft

 • Ønsket forsøk 2+2 ikke innfridd

 • Startet forhåndsarbeidet med tange på 2+2 modell/lærefag innen landbruk og gartneri/status


Frna handlingsplan oppf lging1
FRNA – HANDLINGSPLAN - OPPFØLGING

 • Oppfølging praksisbrev

 • Urovekkende høyt frafall innen yrkesfag

 • Kunnskapsløftet er bygget på fleksibilitet

 • Praksisbrev er et forsøk der skoletrett ungdom får et toårig tilbud, med mulighet for å gå over i ordinær lære etter to år

 • Ideen er å yrkesrette fellesfagene/gi forståelse for sammenheng mellom teori og praksis


Frna handlingsplan oppf lging2
FRNA – HANDLINGSPLAN - OPPFØLGING

 • Oppfølging – Karlsen utvalget

 • FRNA skal behandle høring i rådsmøte i desember

 • Innstillingen inneholder tiltak som er viktig for videreutviklingen av yrkesutdanningen

 • Åpner for nye perspektiver

 • Som spesielt viktig ser FRNA

 • Det videre løp etter endt fagutdanning, Fagskolen og Y veien

 • Forskning

 • kvalitetsutvikling


Frna handlingspla oppf lging
FRNA – HANDLINGSPLA - OPPFØLGING

 • oppfølging rekrutteringsproblematikk

 • Kun mellom 2,5 – 3 % av ungdommen velger naturbruk

 • Lav søknad vil kunne føre til nedleggelser av videregående skoler innen naturbruk

 • Næringslivet innen naturbruk mangler fagkompetanse

 • FRNA har i samarbeid med UDIR statistikk SSB startet kartlegging av behov for fagarbeider

 • samt forespørsel til ECON om videre materiale


Frna handlingsplan oppf lging3
FRNA – HANDLINGSPLAN - OPPFØLGING

 • Oppfølging potensielle nye fag/strukturproblematikk

 • Vurdere landbruk og gartneri som lærefag

 • Signaler om et nytt hundefag

 • Det vil komme søknader angående kryssløp

 • FRNA har tatt initiativ overfor Sørvis og samferdsel hvor det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på bruk av prosjekt til fordypning i forbindelse med naturbasert reiseliv som satsningsområde


Frna handlingsplan oppf lging4
FRNA – HANDLINGSPLAN - OPPFØLGING

 • Oppfølging implementering av læreplaner

 • Et av mandatets klareste arbeidsoppgaver

 • Utfordringer på den enkelte skole

 • Hvordan leggetilrette for opplæring

 • Samarbeid skole/arbeidsliv

 • Hvordan bruke prosjekt til fordypning

 • Er læreplanene i trå med behov?

 • Viktig for faglige råd å være oppdatert


Frna handlingsplan oppf lging5
FRNA – HANDLINGSPLAN - OPPFØLGING

 • Oppfølging Fylkeskommunene, YON

 • Fylkeskommunene er nå representert faglige råd

 • De faglige rådene skal ha årlige møter med Fylkeskommunene

 • Viktig med kommunikasjon i forhold til hvordan fungerer system og opplæring i hele kjeden

 • Viktig med kontakt og innspill/toveis kommunikasjon

 • Har så langt meget positiv erfaring med slike møter


Frna handlingsplan oppf lging6
FRNA – HANDLINGSPLAN - OPPFØLGING

 • oppfølging fagskoleproblematikk

 • Fagskolen er den mest naturlige vei etter fullført VG. opplæring

 • Er i dag ingen naturlig link/kommunikasjon mellom NOKUT og fag og yrkesopplæring

 • Må få til en mer systematisk opplæring/tilbud tilpasset den enkelte utdanning

 • FRNA tar initiativ overfor NOKUT for å starte en diskusjon


Avsluttning
AVSLUTTNING

 • Kunnskapsløftet er enda ikke satt fult ut i live

 • Viktig å få synliggjort problemstillinger og utfordringer på et tidlig stadie

 • Viktig med kommunikasjon mellom sentrale og lokale aktører i utdanningssystemet

 • FRNA ønsker samarbeid og innspil i fra aktuelle aktører innen naturbruk for å få en best mulig utdanning

 • Hvordan gjøre fagene attraktive sett i en fremtid



ad