Glob ln probl my sv ta ekologick katastrofy
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 297 Views
 • Uploaded on

Globální problémy světa – ekologické katastrofy. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bianca-osborn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Glob ln probl my sv ta ekologick katastrofy

Globální problémy světa – ekologické katastrofy

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.czGlob ln probl my sv ta ekologick katastrofy1

Náplň výuky

Definice pojmu katastrofa

Typy katastrof

Příčiny přírodních ekologických katastrof

Příčiny ekologických katastrof díky člověku

Globální problémy světa – ekologické katastrofy


Definice pojmu katastrofa
Definice pojmu katastrofa

 • Událost, která nastává v důsledku lidské nebo přírodní činnosti a ničivě postihuje přírodu nebo společnost

 • Jedná se o nečekanou událost velkého rozsahu, která negativním způsobem pozměňuje předchozí stav prostředí. Charakterizuje ji buď velký počet lidských obětí, nebo rozsah škod, který není možné zvládnout běžnými a místními prostředky


Typy katastrof

 • 1. Podle důsledků

 • Ekologická katastrofa je stav, kdy se do ekosystému dostává cizorodá látka, která má devastující účinek na zdejší život. Může být vyprovokována chemickou látkou, invazivním druhem, či změnou výchozích podmínek zásahem člověka (např. stavbou přehrady).

 • Humanitátní katastrofa nastává tehdy, když je ohrožen život, zdraví, nebo bezpečnost velké skupiny

 • 2. Podle příčiny

 • přírodní

 • antropogenní(způsobené člověkem).

Typy katastrof


P iny p rodn ch ekologick ch katastrof

 • Kosmické katastrofy

 • Poškození ozónové vrstvy

 • Vznik tsunami při dopadu rozměrných kosmických těles

 • Meteorologické katastrofy

 • Blizard, bouřka – polomy

 • Horko, sucho – zničení rostlinstva, požáry

 • Geologické katastrofy

 • Sopečná erupce – snížení teploty na planetě

 • Lavina - ničí živé organismy

 • Zemětřesení – ničí živé organismy

 • Tsunami – ničí živé organismy

 • Lahar – ničí živé organismy

 • Ostatní

 • Kobylky

 • Povodeň

 • Požár (přírodní z blesku, samovznícení lesa)

Příčiny přírodních ekologických katastrof


Glob ln probl my sv ta ekologick katastrofy

Obr. 1: Tornádo Obr. 2: Exploze supernovy

Obr.3: Požár lesa Obr. 4: Sopečná erupce


P iny ekologick ch katastrof d ky lov ku

 • Průmyslové Obr. 2: Exploze supernovykatastrofy

 • Chemické katastrofy

 • Jaderné katastrofy (Černobyl, Fukušima)

 • Dopravní katastrofa

 • Dopravní nehody

 • Letecké nehody

 • Kosmické nehody

 • Násilné jednání

 • Válka

 • Terorismus

 • Žhářství

Příčiny ekologických katastrof díky člověku


Glob ln probl my sv ta ekologick katastrofy

Obr. 5: Letecká havárie Obr. 6: Hořící ropná plošina

Obr.7: Dopravní nehoda Obr. 8: Žhářství


Kontroln ot zky
Kontrolní otázky: Obr

 • Definuj pojem katastrofa.

 • Jmenuj typy katastrof i s příklady.

 • Uveď příčiny přírodních ekologických katastrof.

 • Uveď příčiny ekologických katastrof způsobených člověkem.


Seznam obr zk
Seznam obrázků: Obr

 • Obr. 1: Wikipedie: otevřená encyklopedie. Justin Thomson [online]. 2012 [vid. 4. 10. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:F5_tornado_Elie_Manitoba_2007.jpg

 • Obr. 2: Wikipedie: otevřená encyklopedie. NASA, [online]. 2012 [vid. 4. 10. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Supernova.jpg

 • Obr. 3: Wikipedie: otevřená encyklopedie. Thomas Schoch, [online]. 2012 [vid. 4. 10. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bushfire_Australia.jpg

 • Obr. 4: Wikipedie: otevřená encyklopedie. Austin Post, [online]. 2012 [vid. 4. 10. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MSH80_eruption_mount_st_helens_05-18-80.jpg

 • Obr. 5: Wikipedie: otevřená encyklopedie. Tom Jacobsen, [online]. 2012 [vid. 4. 10. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LN-SUD_Kjevik_1977-10-31.JPG

 • Obr. 6: Wikipedie: otevřená encyklopedie. Anonym, [online]. 2012 [vid. 4. 10. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Deepwater_Horizon_offshore_drilling_unit_on_fire_2010.jpg

 • Obr. 7: Wikipedie: otevřená encyklopedie. Stefan Lampert, [online]. 2012 [vid. 4. 10. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Verkehrsunfall1.jpg

 • Obr. 8: Wikipedie: otevřená encyklopedie. Ben Schumin, [online]. 2012 [vid. 4. 10. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Skyline_Parkway_Motel_Burned.jpg


Seznam pou it literatury
Seznam použité literatury: Obr

[1] DVOŘÁK, Jan a kol., Odmaturuj ze společenských věd, 1. vyd., Brno, DIDAKTIS 2008,

s. 256, ISBN 978-80-7358-122-0.

[2] KVASNIČKOVÁ, Danuše, ŠEVČÍK, Jan, Základy ekologie, 1. vyd., Praha, FORTUNA 2004, s. 104, ISBN 80-7168-902-5.

[3] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Katastrofa [online]. 2012 [cit. 4. 10. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastrofaad