kandida ve kriptokoklar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kandida ve Kriptokoklar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kandida ve Kriptokoklar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Kandida ve Kriptokoklar - PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on

Kandida ve Kriptokoklar. Prof Dr Nuri Kiraz. CANDİDA. Blastomyces sınıfında, Moniliales takımında, Cryptococcaceae ailesinde yer almaktadır.200 den fazla türü olmasına karşın insanlardan 15-20 kadarı etken olarak izole edilmiştir. En sık izole edilen tür ise Candida albicans’tır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kandida ve Kriptokoklar' - bianca-mullins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kandida ve kriptokoklar

Kandida ve Kriptokoklar

Prof Dr Nuri Kiraz

cand da
CANDİDA
 • Blastomyces sınıfında, Moniliales takımında, Cryptococcaceae ailesinde yer almaktadır.200 den fazla türü olmasına karşın insanlardan 15-20 kadarı etken olarak izole edilmiştir. En sık izole edilen tür ise Candida albicans’tır.
slide3
1841’de Lagenbeck sağlıklı bebeklerde pamukçuk membran materyalinden Candidaları izole etmiş,
 • 1923 Berhaut Candida albicans adını kullanmıştır.
 • 1940’da Candida kaynaklı endokardit olguları tanımlanmış
f rsat mantar nfeksiyonlar in haz rlay c fakt rler
Fırsatçı Mantar İnfeksiyonları İçin Hazırlayıcı Faktörler
 • Bağışık ödünlü hastalar
 • Sitotoksik ilaç kullanımı
 • Nötropenik hastalar
 • Kanserli hastalar
 • Transplante hastalar
 • Diyabetes mellituslu hastalar
 • Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı
 • Kortikosteroid tedavi
slide5
Hastane infeksiyonlarının %15-20’sinden mayalar bunların %50-65’den ise C.albicans sorumlu bulunmuştur.
maya mantarlar n n mikroskobik g r n mleri
Maya mantarlarının mikroskobik görünümleri
 • Organizma Yalancı hif Gerçek hif Blastokonidiyum Artrokonidiyum Klamidospor Askospor
 • B. capitatus X X X
 • C. albicans X X X X
 • Candida spp. X Xa X Xa
 • Cryptococcus spp. X
 • Geotrichumspp X X
 • Hansenulaspp. Xa X X
 • Rhodotorula
 • spp. X
 • Saccharomyces spp. Xa X X
 • Trichosporon spp. X X X X
 • -----------------------------------------------------Xa.bazı türler
slide7
Candida’lar ince duvarlı, oval, kapsülsüz, hareketsiz, 2-3 x 4-6 µm , tomurcuklanarak (=blastospor) ile ürer. Maya, psödohif ve çok nadiren hif oluşturabilir. Saboraud dekstroz agar(SDA) da 24-48 saatte krem renkli opak, düzgün, tipik maya kokusunda S tipi koloni oluşturabilir. Mantarlarda olduğu gibi biraz asit pH da üremeyi yeğ tutarlar.
slide8
Klinik örneklerde birden fazla Candida türü ayırımına fırsat veren Pagona-Levine ve CHROM agar gibi besiyerleri kullanılır. Hücre duvarlarında mannoproteinler, glukan, kitin, protein ve lipid yapılar bulunur. Candida albicans hücre duvarındaki antijenik farklılıklara göre A ve B serotipine ayrılmıştır.
slide9
Candida türlerini ayırmada germ tüp, klamidospor, karbonhidrat asimilasyonu ve fermentasyonu ve serolojikj testlerden yararlanılır.
 • Germ tüp serum 37 oC de 2-3 saat
 • Klamidospor mısırunlu-Tween 80 agar
 • 26 oC de 48-72 saat
candidalar n virulans fakt rleri
Candidaların virulans Faktörleri
 • 1. Hif yapımı
 • 2. Fenotipik değişebilme özelliği
 • 3. Konak hücre yüzeyine bağlanabilme
 • 4. Litik enzimler
  • Proteazlar
  • fosfolipazlar
kandidozlar
Kandidozlar
 • Yüzeyel kandidoz( mukoza, deri, tırnak)
  • pamukçuk
  • özafagit
  • sindirim sistemi
  • vulvo-vajnit
  • balanit
  • Diaper döküntüsü
  • Kronik mukokutanöz kandidoz
sistemik kandidoz
Sistemik kandidoz
 • Sinir sistemi
 • Solunum sistemi
 • Kalp damar sistemi
 • üriner sistem
 • osteo-artikuler kandidoz
 • Periton,dalak, karaciğer
 • Okuler
 • Multiorrgan tutulumu
albicans d kandidalar
C.tropicalis

C.kefyr

C.krusei

C.lipolityca

C.glabrata

C.guilliermondi

C.parapsilosis

C.zeylanoides

C.norvegenensis

C.utilis

Albicans dışı kandidalar
kandidozlar n tan s
Kandidozların Tanısı
 • Direkt mikroskobi
 • Kültür
 • Kültür dışı yöntemler
  • Antijen arama
  • Antikor arama
  • Enzimatik araştırma
kandidozlar n tedavisi
Kandidozların tedavisi
 • GİS kandidozu: nistatin
 • Amfoterisin B
 • Azoller
  • C.krusei ve C.glabrata da direnç söz konusu
cryptococcus neoformans
Cryptococcus neoformans
 • Kriptokokkoz nedenidir.Dünada yaygın bir hastalıktır. Solunum sisteminde hafif bir infeksiyon, sinir sisteminde sisteminde ağır infeksiyona neden olur.
slide24
Cryptococcus neoformans maya formunda Cryptococcaceae ailesinde yer alan bir mantardır. 3-5 mikrometre büyüklüğünde hiçbir besiyerinde psödohif ve hif oluşturmaz veya kısa uzantılar oluşturabilir. Tomurcuklanarak üreme gösterir.
slide28
C.neoformans’ın eşetli şekli Filobasidella neoformans ’dır. Eşeyli form Basidomyces sınıfında yer alır. Cryptococcus cinsinde ayrıca C.terreus, C.albidus, C.gastricus, C.laurentii gibi türler bulunur. Ancak kapsüllü olan ve fenol oksidaz enzim aktivitesi gösteren tür C.neoformans’dır.
slide29
C.neofornas hastadan ilk izole edildiğinde bazen kapsül oluşturmadığı gözlenir. Kapsül oluşumunu indüklemek için %1 peptonlu besiyerine birkaç kez pasaj yapmak gerekebilir. Kapsül, C.neoformans için virulans faktarüdür. Kapsülünü yitiren C.neoformans suşları patojenik özelliklerini kaybederler.
slide30
C.neoformans serolojik olarak A,B,C ve D olarak dört serotipe ayrılır. C.neoformans var. neoformans ve var. gatii olarak iki variyetesi bulunur. İlk variyete A ve D ikinci variyete B ve C serotip özelliği gösterir.
slide31
A ve D serotpilerinin eşeyli şekli Filobasidella neoformans ’dır. B ve C serotiplerinin eşeyli şekli ise F. bacillispora’dır. C. neoformans var.neoformans ve var. gatti olarak iki variyeteye ayrılır. Var.neoformans için kaynak güvercin dışkıları, var.gatti için ise kaynak ökoliptus ağacının kabuklarıdır.
slide32
Cryptococcus cinsi içerisinde C.terreus, C.albidus, C.gastricus, C.laurentii bulunur. Kapsüllü olan, 37 oC de üreyenve fenol oksidaz aktivitesine sahip olan tek tür C.neoformans’dır. Ayrıca kreatini asimile eder. Bu özellikten yararlanarak Staib besiyeri geliştirilmiştir. Fareye patojendir. Besiyerinde çok mukoid koloniler oluşturur.
slide33
C.neoformans var. neoformans’a ülkemizde rastlanılmaktadır. C.neoformans var. gatii’ye özellikle Afrika’da rastlanmıştır. Var. neoformans güvarcin dışkısı gibi azot ve kreatinin gibi zengin ortamlarda bulunur. İnsanlara inhalasyon yoluyla bulaşır. Bu etken güvercinlerde hastalık oluşturmaz. Sığır, at, kedi, köpek gibi hayvanlarda hastalık oluşturur.
slide35
Var. neoformans ve var. gatii ‘nin ayırımında CGB besiyerinden yararlanılmaktadır. Bu besiiyerinin içeriğinde Canavalinin, glisin ve bromtimol mavisi bulunur. Bu besiyerinde üreyen gatii canavaninden etkilenmediğinden besiyerinin rengini maviden sarıya dönüştürür.
slide36
Var. neoformans ise canavanin tarafından inhibe edildiğinden besiyerinde renk değişikliği oluşturmaz. Ayrıca, var. neoformans optimal 37 C de ürediği halde var. gatii 30 C de ürer. Var. neoformans sikloheksimide duyarlı, var. gatii ise dirençlidir.
slide37
C.neoformans solunum yoluyla vucuda girer. Akçiğerlerde genellikle hafif bir infeksiyon oluşturur. Klinik tablo hafif bir pnömoni tarzındadır. Öksürük, balgam, hafif ateş, halsizlik görülür.
slide38
C.neoformans ’ın oluşturduğu ciddi klinik tablo menenjittir. Hastada başağrısı, huzursuzluk, ense sertliği, Kerning ve Brudinsky belirtileri gözlenir.
slide39
C.neoformans deri, eklem, göz, genito-üriner sistemleri tutan infeksiyonlara neden olabilir. Ayrıca yaygın sistemik infeksiyonlar oluşturabilir. Son klinik tablo özellikle immun sistemi bozulan hastalarda gözlenir.
slide40
Tanı:
 • İncelenecek muayene maddesi hastalık tablosuna göre BOS, balgam, İltihabi akıntılar ... olabilir. Menenjit şüpheli hastalardan alınan BOS örneğine
slide41
BOS örneği santrifüj edilip dipteki çöküntüden alınarak çin mürekkebi ile lam-lamel arası ışık mikroskobunda incelenmelidir. Kapsüllü maya hücreleri yıldızlı gök manzarasını andırır tarzda görülür.
slide42
Kapsül yapılar çin mürekkebi ile boyanmadıklarından maya hücresi etrafında boşluk şeklinde görülür. Maya hücrelerinin tomurcuklanmaları görülür. Maya hücreleri madeni para gibi genellikle yuvarlaktır.
slide43
BOS da maya hücreleri görülmediği durumlarda kriptokok antijenleri lam aglutinasyon ve ELİSA yöntemiyle aranabilir.
slide44
Doku kesitlerinde kriptokok antijeni göstermenin en iyi boya yöntemi mucicarmin dir. Çünkü bu boya ile kriptokoklar boyandığı halde H capsulatum ve B dermatitidis ya soluk boyanır yada boyanmazlar.
slide45
Kültür: Şüpheli muayene maddesi 35 C de inkube edildiğinde 2-3 günde üreme gözlenir. Ancak kültürde üreme olmadı diyebilmek için en az 15 gün süre ile beklenilmelidir. M tipi koloni oluştururlar.
slide46
Şüpheli kolonileri tanımlamak için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. Mısır unlu Tween 80 agarda tomurcuklanarak üreme gösteren , ancak psödohif ve hif yapıları görülmemeli, kapsül oluşumu gözlenmelidir.
slide48
Karbonhidrat fermentasyon ve asimilsayon özellikleri araştırılmalı, Kriptokokların hiçbirinin karbonhidratları fermente etmedikleri gözlenmelidir.
slide50
C neoformans ’ın enzim aktivitesini araştırmak için Staib ( Niger seed, Bird Seed ) agara ekim yapılmalıdır. Bu maya türü ayrıca L-dopa, kafeik asitli besiyerlerinde kahverengi-siyah pigmentli koloniler oluştururlar.
slide51
Farelerin periton veya beyin içine ml de 10 6 maya içeren süspansiyonundan 0.1 ml inokulasyon yapılır. 2-3 hafta süre ile hayvanın ölmesi gözlenir. Fare ölürse veya bu süre sonunda otopsi yapılarak inokulasyon yapılan bölgede kapsüllü maya hücreleri aranır.
slide53
Menejit ve sistemik infeksiyonların tedavisinde amfoterisin B ve flusitozin kombinasyonu verilir. Amfoterisin B nin BOS a geçişi olmadığından intratekal yolla verilmelidir. Kriptokokozun diğer klinik tablolarında amfoterisin B veya mikonazol, ketakonazol flukonazol, itrakonazol gibi azol grubu ilaçlar kullanılır.