Audun pedersen spesialr dgiver for psykisk helse bergen kommune
Download
1 / 21

Medarbeidere med brukererfaring, hvordan transformere brukererfaringer til nyttig praksis . - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Audun Pedersen Spesialrådgiver for psykisk helse, Bergen kommune. Medarbeidere med brukererfaring, hvordan transformere brukererfaringer til nyttig praksis. Økt fokus på arbeid og psykisk helse. Viktighet av arbeid for personer med alvorlige psykiske lidelser Mellom 30 - 50 % vil komme seg

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Medarbeidere med brukererfaring, hvordan transformere brukererfaringer til nyttig praksis .' - biana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Audun pedersen spesialr dgiver for psykisk helse bergen kommune

Audun PedersenSpesialrådgiver for psykisk helse, Bergen kommune

Medarbeidere med brukererfaring, hvordan transformere brukererfaringer til nyttig praksis.


Kt fokus p arbeid og psykisk helse
Økt fokus på arbeid og psykisk helse

 • Viktighet av arbeid for personer med alvorlige psykiske lidelser

 • Mellom 30 - 50 % vil komme seg

 • Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008)

 • Klare politiske mål om økt arbeidsdeltakelse for personer med psykiske lidelser – også vektlegging av brukernes egne erfaringer


Hvorfor medarbeidere med brukererfaring
Hvorfor medarbeidere med brukererfaring ?

 • Vi tror at kunnskap og erfaring samlet gjennom mange år som bruker av psykiske helsetjenester kan være nyttig for å utvikle og forbedre helsetjenestene

 • For å gjøre denne erfaringen nyttig for andre (både hjelpere og brukere) tror vi at en transformering av erfaringene er nødvendig - fra noe privat til noe mer allmenngyldig

 • Egen erfaring + utdanning inkl. personlig vekst = Medarbeider med brukererfaring


Ikke for alle rekruttering
Ikke for alle! Rekruttering

 • Annonse i lokalpressen

 • Personen skal ha en særlig motivasjon for dette

 • Første kull startet opp i 2006, de hadde 50 søkere og 30 ble intervjuet

 • 15 elever ble tatt opp

 • Alle hadde lang erfaring som brukere av psykiske helsetjenester

 • De fleste var uføre på grunn av en alvorlig lidelse

 • Uttalt ønske om å bidra og entusiasme for økt fokus på brukerkompetanse


Hvordan bli mber
Hvordan bli MBer?

 • Gjennom ett års utdannelse og praksis gjøre ex-brukeren kompetent som hjelper

 • Dette året har følgende 3 moduler som henger sammen

 • 10 uker teori

 • 14 uker praksis

 • En skriftlig oppgave, der hensikten er å kombinere egen erfaring med ny teoretisk kunnskap og praktisk arbeid

 • Bryne sin egen erfaring mot andres erfaringer – være åpen – evne til å reflektere over egne erfaringer


Teori
Teori

 • 140 timer teori, der elevene lærer om psykologi, psykiatri, farmakologi, juss, kommunikasjon, veiledning, profesjonell rolle og taushetsplikt

 • Hensikten er å starte en personlig prosess hos eleven

 • Det viktigste læres gjennom diskusjoner, gruppearbeid, og ved å evaluere sine erfaringer på bakgrunn av det de lærer


Praksis
Praksis

 • 14 uker

 • Her er de elever, ikke ansatte

 • De har hatt praksis på DPS, NAV, kommunale aktivitetssentre og tilrettelagte botilbud

 • De har veiledning gjennom hele praksisperioden

 • Mange av elevene får arbeid etterpå der de har hatt praksis i skoleåret


Hva har skjedd
Hva har skjedd?

 • Den 4. klassen startet i august 2009 med 18 elever

 • Resultater fra de første 3 årene:

 • Startet utdanningen: 48

 • Fullførte: 29

 • Jobber i de psykiske helsetjenestene 28

 • Jobber andre steder: 6

 • Startet annen utdannelse: 8

 • Jobber fortsatt med oppgaven: 1

 • Ikke aktive: (Stort sett etter eget valg) 7


Erfaringer s langt
Erfaringer så langt:

 • Programmet har bidratt til et nytt fokus i tjenestene- brukernes kompetanse har fått større verdi

 • MB erne sin erfaring etter å ha deltatt i dette programmet er at programmet er et godt fundament å starte på og gir trygghet og selvtillit i møte med andre brukere

 • Erfaring er nyttig kunnskap !


Hvor har MBerne arbeidet?

 • Aktivitetssentre - totalt 8 - nå 6

 • Tilrettelagte botilbud – totalt 4 - nå 3

 • I et kompetanseprogram for ansatte – 1

 • Mottaks- og kompetansesenter for flyktninger og innvandrere – 1

 • I et idrettslag for personer med psykiske lidelser - 1

 • Arbeidsleder i tilrettelagt arbeid - 2


Hvordan lønnes de?

 • Stort sett alle jobber deltid, mellom 7 og 20 timer per uke, ettereget valg

 • De fleste har levd av trygd i mange år – og betales inntill 1G.

 • Noen kombinerer attføring og ordinær lønn

 • Noen har klare mål om “vanlig jobb” eller “vanlig utdannelse”

 • For noen er målet kombinasjon av lønn og trygd

 • I dag har to vanlig lønn og 2 studerer på høgskolen


Verdi for brukerne

 • MB erne gir håp til andre brukere – både ved å jobbe og ved å ha blitt hjelper

 • De utfordrer mytene ved kronisitet og livslang sykdom

 • De blir gode rollemodeller – gir andre selvtillit

 • Brukerne kan oppleve seg forstått på en særlig måte

 • En bruker har vært sint og sier “Tror du at du er bedre enn oss?”


Verdi for de profesjonelle

 • De utfordrer skillet mellom “oss og dem”

 • De kan få ny innsikt og nye perpektiver fra Mberne – om de er åpne for det

 • De har en medarbeider ekstra – de rekker mer

 • De får et mer optimistisk syn på tilfriskning

 • De blir inspirert av å jobbe med en tilfrisknet bruker


Verdien for MBerne selv

 • De får en jobb

 • En mer meningsfull og normal hverdag

 • De får bedre økonomi

 • De får en verdsatt rolle og bedre selvtillit

 • De ser nye muligheter for egen utvikling – “Hvor går nå grensen?”

 • ”Livet mitt er tilbake på sporet igjen”

 • “Jeg kan begynne å håpe og drømme igjen”


Sp rsm l til act samlingen
Spørsmål til ACT samlingen

 • 1. Hvorfor mener du at brukeransettelser er viktige?

 • Kompletterende kompetanse, holdninger, håp.

 • 2. Hva er målet med en brukeransettelse?

 • Ta i bruk viktige og nyttige ressurser

 • 3. Hvilken nytte kan det ha for ansatte og brukere av en tjeneste.

 • Nye perspektiver, nytt håp, en del av brukerdemokratiet


Sp rsm l til act samlingen1
Spørsmål til ACT samlingen

 • 4. Utfordringer i forhold til den enkelte ansatte med brukererfaring – forventninger til ansatte og  ansattes forventninger til tjenesten (ulike muligheter og begrensninger)

 • Fleksibilitet, helseproblemer (også somatiske)

 • Ta små steg – noen vil mer enn de makter

 • Innsikt i egen situasjon (gjelder få)

 • Utforming av rollen – ansatt – bruker eller både óg?


Sp rsm l til act samlingen2
Spørsmål til ACT samlingen

 • 5. Erfaringer/utfordringer som tjenestene opplever i forhold til ansatte med brukererfaringer.

 • De må sammen skape rollen/jobben – innhold og rammer. Mye individuell tilpasning, hva er særlige ressurser de kan utnytte? Hvordan generere mest mulig nytte for alle parter?

 • 6. Hvilke erfaringer finnes knyttet til å bruke MB ere i direkte pasient/brukerarbeid?

 • Hos oss gjelder dette nesten alle. Gode erfaringer. Blir verdsatt av brukere og ansatte.

 • Håndterer profesjonell rolle godt – er til nytte - trives.


S rlige utfordringer act
Særlige utfordringer ACT

 • Krav til selvstendighet

 • Være trygg og robust - kunne bevege seg i rusbelastede miljøer – hospits ol

 • Tåle avvisning

 • Evne til å skape kontakt og tillit

 • Kunne be om hjelp

 • Dvs - De møter de samme utfordringene som de andre ansatte – som også bør siles nøye


Adresse
Adresse

 • Spesialrådgiver Psykisk helse

 • Audun [email protected]

 • Telf 5556 7457

 • Mobil 9779 8722

 • Byrådsavdeling for helse og inkludering

 • Bergen kommune


ad