M stn agenda 21 hodnocen m stn udr itelnosti v r 2013
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Místní Agenda 21 Hodnocení místní udržitelnosti v ČR - 2013. Ing. arch. Marie Petrová Hradec Králové, 18. února 2014. Systém hodnocení MA21 v ČR od 2004. Pracovní skupina MA21 RVUR Koordinace MŽP Kritéria MA21 (schválena RVUR 2006) Databáze MA21(MŽP, CENIA)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - biana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M stn agenda 21 hodnocen m stn udr itelnosti v r 2013

Místní Agenda 21 Hodnocení místní udržitelnosti v ČR - 2013

Ing. arch. Marie Petrová

Hradec Králové, 18. února 2014


M stn agenda 21 hodnocen m stn udr itelnosti v r 2013

Systém hodnocení MA21 v ČRod 2004

 • Pracovní skupina MA21 RVUR

 • Koordinace MŽP

 • Kritéria MA21 (schválena RVUR 2006)

 • Databáze MA21(MŽP, CENIA)

 • Kontroly na místě, obhajoby – kat. „B"

 • Audit, expertní hodnocení – kat. „A“


M stn agenda 21 hodnocen m stn udr itelnosti v r 2013

Hodnocení místní udržitelnosti

Kategorie B 2013

města Kopřivnice, Litoměřice, Prostějov, Vsetín

mikroregion Drahanská vrchovina

obec Křižánky

●Kontroly na místě (říjen):

- systém MA21, řešení problémů, meziroční zlepšení

- sledování 10 oblastí

- stav UR - témata - změny, trendy, slabiny

 • Veřejná obhajoba v Olomouci (září)

 • Naplnění kategorií „C“ a „B“ podmínkou pro stupně kvality ve veřejné správě a ocenění MV


M stn agenda 21 hodnocen m stn udr itelnosti v r 2013

Hodnocení místní udržitelnosti

Kategorie A - 2013 – Chrudim

● vlastní audit UR

• expertní posuzování

● metodika hodnocení (2010) - vychází z Aalborských závazků

● pilotní testování metodiky (Chrudim, Vsetín, Litoměřice, Kopřivnice)

• www.ma21.cz


M stn agenda 21 hodnocen m stn udr itelnosti v r 2013

Výsledky hodnocení - 2013

 • 20.11. – zasedání PS MA21 RVUR, rozhodnutí stupně kat. B – „hvězdičky“

 • 3.12. – slavnostní předání diplomů úspěšným kategorie A a B (Praha, Dominikánský klášter)

 • 18. – 19. 2. 2014 – předání stříbrných (A, B) a bronzových (C) cen MV za kvalitu ve veřejné správě (Konference kvality, Hradec Králové


M stn agenda 21 hodnocen m stn udr itelnosti v r 2013

Hodnocené oblasti UR

 • 1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj

 • 2. Kvalitní životní prostředí

 • 3. Udržitelná spotřeba a výroba

 • 4. Doprava a mobilita

 • 5. Zdraví obyvatel

 • 6. Místní ekonomika a podnikání

 • 7. Vzdělávání a výchova

 • 8. Kultura a místní tradice

 • 9. Sociální prostředí v obci

 • 10. Globální odpovědnost

  Témata v návaznosti na Aalborské závazky / pro kontroly na místě „B“


M stn agenda 21 hodnocen m stn udr itelnosti v r 2013

Inspirace 2013

 • Interní audity

 • V návaznosti na hodnocené oblasti: - plán z předchozího roku, úspěchy/pozitivní posun, výzvy/co se nedaří

 • Sdílení dobré praxe

 • Poprvé naplněna kategorie „A“

 • Stoupá úroveň kategorie „B“


M stn agenda 21 hodnocen m stn udr itelnosti v r 2013

Konference kvality MV

Témata v sekci MA21:

 • Co znamenalo zavedení kvality v naší organizaci (aneb „Co bychom nebyli bez kvality ?“) – pozitivní i negativní zkušenosti

 • Ohlédnutí za kvalitou ve veřejné správě (Ohodnocení kvality v uplynulé dekádě, Kam dál s kvalitou ve veřejné správě)

 • Moderní metody řízení a jejich budoucnost

 • Zkušenosti se zahraničím v oblasti kvality


M stn agenda 21 hodnocen m stn udr itelnosti v r 2013

LA21 European Roundtable

 • Zasedání 8.10. ve Stuttgartu

 • Reflexe Rio+20

 • Prezentace české cesty – velký zájem

 • MA21 aktuálně v evropských zemích – různé pojetí

 • Důraz na vědu a výzkum, spolupráce s městy

 • Aktuální nástroj: RFSC


M stn agenda 21 hodnocen m stn udr itelnosti v r 2013

7. Akční program pro životní prostředí

„Spokojený život v mezích naší planety“ EU 2014 - 20

Prioritní cíl č. 8: Posílit udržitelnost měst EU

• prosazovat účinnou koordinaci různých úrovní správy

• zapojovat regionální a místní orgány do plánování a tvorby politik

• podporovat inovace a osvědčené postupy ve městech (např. místní Agendu 21)

• vytvářet sítě

• zvyšovat informovanost

• zapojovat místní subjekty

• šířit dobrou praxi


M stn agenda 21 hodnocen m stn udr itelnosti v r 2013

7. Akční program pro životní prostředí

„Spokojený život v mezích naší planety“ EU 2014 - 20

Konkrétní navrhovaná opatření:

 • vymezit a dohodnout soubor kritérií pro posuzování environmentální výkonnosti měst s ohledem na ekonomické a sociální dopady

 • zajistit, aby města měla informace o finančních prostředcích na opatření ke zlepšení svého udržitelného rozvoje a měla k těmto prostředkům přístup.M stn agenda 21 hodnocen m stn udr itelnosti v r 2013

Děkuji za pozornost marie.petrova@mzp.cz

Hradec Králové, 18. února 2014