energi milj ombudsutbildning 15 oktober 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energi Miljöombudsutbildning 15 oktober 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Energi Miljöombudsutbildning 15 oktober 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
biana

Energi Miljöombudsutbildning 15 oktober 2009 - PowerPoint PPT Presentation

129 Views
Download Presentation
Energi Miljöombudsutbildning 15 oktober 2009
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EnergiMiljöombudsutbildning 15 oktober 2009 Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675

 2. Vad säger EU om energin? • Hållbarhet • Konkurrenskraft • Försörjningstrygghet • CO2-utsläpp: -20 % till 2020 jmf 1990 • Energieffektivitet: -20 % till 2020 jmf beräknade nivåer • Förnybar energi: 20 % till 2020, 10 % inom transport

 3. Vad säger Sverige om energin? • Implementerar EU:s strategi • Nationella mål för • Växthusgaser: -40% till 2020 jmf 1990, noll år 2050 • Energieffektivitet: -20 % 2020, -50 % 2050 jmf beräknade nivåer • Förnybar energi: 50 % 2020, 100 % inom transport senast 2030 Fastighet: Vi är nästan där! -18 % per kvadratmeter sedan 1995 Förnybart 75 %

 4. Jämtland då? • Miljökvalitetsmål Begränsad miljöpåverkan • Jämtlands län skall bli en fossilbränslefri region • Utsläppen av växthusgaser per capita i Jämtlands län ska minska med 50% från år 1990 till år 2020. • Miljökvalitetsmål God bebyggd miljö • Den totala energianvändningen effektiviseras för att på sikt minska. Andelen energi från förnybara energikällor ökar.

 5. Vad säger Östersunds kommun? • Energianvändningen minskar. Elförbrukningen minskar med 1 % per år. • Utsläppen av luftföroreningar liksom koldioxid minskar. Utsläppen av koldioxid minskar med 60 % till 2020 i jämförelse med 1990. Vad säger TF/Fastighet? • -25 % energianvändning per kvadratmeter 1995-2020. • Merparten olja och elvärme borta senast 2010. • Energiledningssystem certifierat senast 2010. • Nya byggnader skall vara energieffektiva

 6. Fjv El Pellets Olja Elvärme Vår energianvändning 2004-2009

 7. Energianvändning per kvadratmeter 2004-2009 Mål: -15 % Resultat: -11 %

 8. Typisk elanvändning enligt energimyndigheten

 9. Spara el – checklista • Är datorer, kopiatorer mm avstängda på natten, är energisparläge aktiverat? • 20 % av kommunens datorer är igång nattetid, motsvarar en villas årsförbrukning av energi. • Släcks lamporna i rum där ingen vistas? Nattetid? • Släckt belysning två timmar extra varje dag i 500 klassrum sparar på ett år el motsvarande hushållsel i 22 lägenheter. • Körs torkskåp bara fyllda och bara så länge de behövs? • Korta drifttiden med två timmar varje dag på 500 torkskåp så sparar vi på ett år el motsvarande hushållsel i 40 lägenheter. • Töms kylar och frysar under sommarlovet? Hålls rätt temperatur? Frostas de av vid behov? • Används lågenergilampor överallt där det är möjligt? • Glödlampor förbjuds i EU med början i september 2009!

 10. Spara värme – checklista • Meddelas Fastighet när verksamheten förändras, t ex skollov? • Stängd ventilation ytterligare fem dagar på alla skolor sparar på ett år energi motsvarande 4 villor. • Finns långa gardiner eller möbler framför element och ventilationsdon? • Det hindrar värmen och friskluften att sprida sig jämnt i rummet • Vädrar ni vid behov med korsdrag under kort tid? • Vrid ner elementets termostat under tiden. • Justerar ni elementens termostater vid behov? • Systemet är trögt, så justera i små steg och vänta något dygn innan du justerar igen. • Finns dörrar eller fönster som inte går att stänga? • Felanmäl till Fastighet

 11. Spara vatten – checklista • Justeras eller felanmäls läckande vattenkranar? • En droppande varmvattenkran kostar minst 1 000 kronor på ett år • Felanmäls läckande toaletter? • En rinnande toalett kostar 3 000 kronorpå ett år • Används varmvatten av slentrian?

 12. WebEss – energistatistik på internet

 13. För ärenden: Vi lovar att ge besked om handläggare inom en vecka För felanmälan: Vi lovar att avhjälpa eller ge besked inom tre dagar Vi lovar att informera när förändringar sker som får inverkan på verksamheten Vi lovar att ni alltid ska få svar eller hänvisning vid telefonkontakt Vi lovar att samråda om projekt för att minimera störningar Vi lovar att genomföra regelbundna Fastighetsträffar

 14. Felanmälan på internet