Download
a magyars g eredete s v ndorl sa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A magyarság eredete és vándorlása PowerPoint Presentation
Download Presentation
A magyarság eredete és vándorlása

A magyarság eredete és vándorlása

244 Views Download Presentation
Download Presentation

A magyarság eredete és vándorlása

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. A magyarság eredete és vándorlása

  2. Az őshaza • alapvetően a nyelvi eredet alapján • Kr.e. III. évezred – uráli népek őshazája • kőeszközök – zsákmányoló életmód • legősibb szavak (családtagok, testrészek, számok) • kéz, fej, láb, mell, szív, vér, szem, apa, atya, anya, meny, vő, egy, két, három, négy, húsz, száz • Kr.e. II. évezred – finnugor népek őshazája • csiszolt kőeszközök – halászó, vadászó életmód – erdős-mocsaras környezet • (háló, hal, víz, jég, fejsze, ház, ideg, nyúl, íny • Kr.e. I. évezred – ugorok szétválása – felmelegedés – obi ugorok északabbra húzódnak • termelő életmód, nomád állattenyésztés – erdős sztyepp

  3. A magyarság feltételezett születése • Kr.e. I. évezred közepe – Ural keleti oldala – Irtis – Tobol – Isim folyók • alán, szkíta (iráni) szomszédság – állattenyésztés szavai (szittya eredetmítosz) • tehén, tej, öszvér, szekér, nemez, bűz, asszony, vért, kard, vám, vásár, ing • fém (vas) eszközök • törzsi-nemzetségi társadalom – társadalmi tagolódás

  4. A vándorlás első állomásai • Kr.e. V – Kr.u. V. század között a magyarság az Ural keleti oldaláról átkerül a nyugati oldalára • oka, lefolyása ismeretlen (ezer év!) • Magna Hungaria (későbbi név)– Volga – Káma folyók • törzsi szerveződés • török nyelvű szomszédság (onogur, bolgár) • karó, tar,görény, tenger, iker, sárga, sárkány, szűcs, gyom,szőlő, bika, ökör, tulok, kecske,teve, túró, sajt, gyapjú, alma, körte, dió, búza, árpa • zene (?) • XIII. században még éltek magyarok itt (Julianus barát)

  5. Baskíriától a Kárpát-medencéig • Kr.u. VIII. század közepe – Levédia (vezető neve) • írásos forrás (igaz, későbbi időből származik) • kazár fennhatóság (török nyelvű hatás) – katonai segédnép, határvédelem • kettős fejedelemség – kende, gyula • 7 törzs – Megyer, Tarján, Jenő, Kér, Keszi, Nyék, Kürtgyarmat • kazár trónviszály – kiszakadás a birodalomból • Kr. u. IX. század eleje – Etelköz (tájra jellemző név) • ideiglenes szállásterület – „népek országútja” • törzsszövetség (vérszerződés) • katonai erő bérbeadása – felderítés • egykorú írásos emlékek