games voor de culturele sector n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Games voor de Culturele Sector PowerPoint Presentation
Download Presentation
Games voor de Culturele Sector

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

Games voor de Culturele Sector - PowerPoint PPT Presentation

beyla
147 Views
Download Presentation

Games voor de Culturele Sector

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Games voor de Culturele Sector Wouter Baars • Waarom Games in een museum? • Concept • Vormgeving • Partners • Kosten • Project • Houdbaarheid

 2. Vraag 1: Waarom willen we een game gebruiken bij cultureel erfgoed? • Om interessanter content te bieden • Om te vernieuwen • Omdat het nieuwe mogelijkheden biedt • Om plaatsongebonden te zijn • Omdat we er ‘iets mee moeten’ • Om kinderzieltjes te winnen • Om subsidie te krijgen • …

 3. Vraag 2: wat mag het kosten?

 4. Stelling 1: Alleen ‘budget games’ zijn haalbaar

 5. Leerzame soap?

 6. Educatieve Game? • Before you go on, what is Newton’s 1st Law? • F=ma • F=GMm/r^2 • V=IR • None of the above

 7. Educatieve Game!

 8. Culturele Game?

 9. Pac Man reloaded

 10. Stelling 2: De spelregels maken een spel interessant, niet de vormgeving

 11. …net zo leuk!

 12. …net zo leuk!? 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be76. Re1 b5 7. Bb3 O-O 8. h3 Bb7 9. d3 d6 10. a3 Na511. Ba2 c5 12. Nbd2 Nc6 13. c3 Qd7 14. Nf1 d5 15. Bg5 dxe4 16. dxe4 c4 17. Ne3 Rfd8 18. Nf5 Qe6 19. Qe2 Bf8 20. Bb1 h6 1/2-1/2

 13. Stelling 3: De kans dat je een leuk vernieuwend concept bedenkt < 5% Doom (unreal tournament, return to Wolfentstein, quake, halo, ….) I, II, III, IV,…..enz. (first player shoot em up) Heroes of might and magic I-VII (role playing) Warcraft-starcraft I, II, III (real time strategy) Simcity 1990-2004 (simulatie strategie) Fifa soccer: elk jaar een nieuwe versie…. …. Enz. Enz.

 14. Idee Brainstorm Wat Eisen/wensen Hoe Ontwerp Hoe te maken Voorbereiing Doen Maken In stand houden Nazorg Vraag 3: Hoe verloopt het project van een game maken?

 15. Idee Brainstorm Wat Wensen/Eisen Hoe Ontwerp Hoe te maken Voorbereiding Doen Realisatie In stand houden Nazorg …in het echt… > 10 maal TEST

 16. In het echt2….. Andere ‘belangrijkere’ projecten eind begin

 17. Bestaand concept: Goedkoper Beter te managen Niet interessant Nieuw concept: Onzekere uitkomst Duur(der) Lastig project Stelling 4: de keuze voor een vernieuwend concept of ombouw van een bestaand (succesvol) gameconcept is een dilemma Prototype Product

 18. Idee Brainstorm Wat Eisen/wensen Hoe Ontwerp Hoe te maken Voorbereiding Doen Maken In stand houden Nazorg Stelling 4: De financiering door (cultuur-)fondsen is niet afgestemd op wat het project nodig heeft Moment van financiering Hier is het benodigde budget pas bekend!

 19. Budget in de praktijk Budget op! Klaar !

 20. Voorstel voor verbetering in financieringsmodel 1. Financieren in fasen: a. Voor het maken van het functionele ontwerp b. Voor het maken van het eerste prototype 2. Financieren per ronde (van prototype naar volgend prototype) 3. Eisen stellen aan elke ronde (kwaliteitseisen) 4. Aanvragen beoordelen op concept én op kwaliteit van de (project-)organisatie

 21. Idee Brainstorm Wat Eisen/wensen Hoe Ontwerp Hoe te maken Voorbereiing Doen Maken In stand houden Nazorg Per ronde ‘Go / no Go’ verdere verbetering (volgend prototype) tot en met product TEST Geld voor maken prototype Geld voor uitwerken idee

 22. Nazorg - Wie is de eigenaar van de softwarecode en ontwerpen? - Kan een andere multimedia producent het later overnemen? - Wordt er gewerkt met open standaarden / open source? - (Hoe) is het beheer geregeld?

 23. Samenvatting & conclusies • Bedenk goed waarom je een game wilt gaan (laten) maken • Het ‘verculten’ van een game is niet interessant, zoek naar de meerwaarde van culturele content in het bedenkten van de spelregels • De spelregels maken een game (on-)interessant, de vormgeving is niet zo belangrijk • Het maken van een nieuwe game is een risicovol project, met beperkte kans op slagen (maar desalniettemin als experiment meestal de moeite waard) • Manage je game project op een ‘cyclische manier’ • Besteed veel aandacht aan het vinden van een geschikte partner: creativiteit EN organiserend vermogen zijn even belangrijk.

 24. Vragen / Opmerkingen ?