drifts konomi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Driftsøkonomi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Driftsøkonomi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Driftsøkonomi - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Driftsøkonomi. Kapitel 9 Efterspørgsel. Disposition. 9.1 Efterspørgselsdeterminanter 9.2 Markedsinddelinger efter købsmotiv 9.3 Efterspørgselsanalyser 9.4 Indkomstens betydning for efterspørgslen 9.5 Prisens betydning 9.6 Prisændring og udgiftsændring

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Driftsøkonomi' - beulah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
drifts konomi

Driftsøkonomi

Kapitel 9

Efterspørgsel

disposition
Disposition
 • 9.1 Efterspørgselsdeterminanter
 • 9.2 Markedsinddelinger efter købsmotiv
 • 9.3 Efterspørgselsanalyser
 • 9.4 Indkomstens betydning for efterspørgslen
 • 9.5 Prisens betydning
 • 9.6 Prisændring og udgiftsændring
 • 9.7 Efterspørgselsmæssige sammenhænge
 • 9.8 Markedets samlede efterspørgsel
eftersp rgsel definition
Efterspørgsel definition

Den mængde af en bestemt vare, som

 • et individ
 • en husholdning
 • en virksomhed
 • en hel befolkning (på et markedsområde)

er villig til at købe inden for et givet tidsrum.

behovsafd kning
Behovsafdækning
 • Hvilke efterspørgere er interesseret i produk-tet?
 • Hvorfor efterspørger de produktet?
 • Hvordan er niveauet for efterspørgselen?
 • Hvilke alternative muligheder er der for at få behovet dækket?
eftersp rgselsdeterminanter klassisk parameterteori
Efterspørgselsdeterminanter Klassisk parameterteori
 • A) Behovet
  • Oprindelige behov
  • Afledede behov
 • B) Købekraften
 • C) Prisen
 • D) Kvaliteten
 • E) Salgsindsats
 • F) Andre determinanter
a behovet
A) Behovet
 • Oprindelige behov
  • Maslow
 • Afledede behov
  • Afledt af de oprindelige behov
 • Effektive / manifeste behov
  • Resulterer i efterspørgsel nu
 • Latente behov
  • I venteposition
b k bekraft
B) Købekraft
 • Økonomisk købekraft / købeevne
 • Rådighedsbeløb

Indtægt

- Direkte skatter

- Opsparing

+ formueforbrug

= Købekraft

c prisen
C) Prisen
 • Central efterspørgselsdeterminant
 • Ses i relation til målgruppens købekraft
d kvaliteten
D) Kvaliteten
 • Teknisk kvalitet
  • Vedrører produktets bestanddele
 • Funktionel kvalitet
  • Vedrører funktionen
 • Smagsmæssig kvalitet
  • Vedrører produktets udseende: design, varemærke/logo, indpakning, oplevelse, livsstil
  • Produktets plus-egenskaber / image-egenskaber
 • Det formelle / det udvidede produkt
e salgsindsats
E) Salgsindsats
 • Formål at skabe præference gennem
  • Reklame
  • Personligt salgsarbejde
  • Service
f andre determinanter
F) Andre determinanter
 • Handlingsparametre
  • Determinanter den enkelte virksomhed selv råder over
 • Andre
  • Mode
  • Konjunkturer / Købekraft
  • Sæson
  • Konkurrentadfærd
ottesens parameterinddeling
Ottesens parameterinddeling
 • Grundparametre
  • Pris, kvalitet, sortiment, emballage, service,…
  • Tilstedeværelse skaber ikke præference
  • Mangel fjerner præference
 • Kontaktparametre
  • Erfaringsparametre
   • det fysiske møde med produktet
   • Udstillinger, messer, vareprøver,…
  • Kommunikationsparametre
   • Reklame, personligt salg,
brug af parametre
Brug af parametre
 • Man skal kende kundernes behov og opfylde dem
  • Produkterne må tilpasses kundernes behov og interesser
 • Vedvarende konkurrencemæssige fordele
 • Optimeringsproblem: Parameter-mixet
9 2 markedsinddeling
9.2 Markedsinddeling
 • Producentvaremarkedet
  • Det industrielle marked
  • Mellemhandlermarkedet
  • Institutionsmarkedet
 • Konsumentvaremarkedet
9 3 eftersp rgselsanalyser
9.3 Efterspørgselsanalyser
 • Desk research
  • Tilstedeværende informationsmateriale
  • Kundekartotek, ordrekartotek, webside
 • Field research
  • Empiriske undersøgelser af markedet
unders gelsesmetoder
Undersøgelsesmetoder
 • Eksperimenter
 • Panelundersøgelser
 • Interview- og spørgeskemaundersøgelser
 • Analyser af forhåndenværende datamateriale
 • Korrelationsanalyser
 • Værdianalyser
9 4 indkomstens betydning
9.4 Indkomstens betydning
 • Den disponible indkomst
 • Normalt vil efterspørgslen stige med indkomsten
  • Substitution af enkeltvarer ved stigende indkomst
grafer funktioner
Grafer / funktioner
 • Bemærk at grafer / funktioner er ”vendt om”

Sådan tegnes de i EØ

Sådan tegnes de normalt!

indkomstelasticitet
Indkomstelasticitet
 • Alt andet lige (ceteris paribus), d.v.s. partiel beregning
 • Viser påvirkningens retning og styrke
 • Retning afhænger af om varebegrebet betragtes
  • Bredt (positiv elasticitèt) eller
  • Snævert (elasticitèt kan blive negativ p.g.a. substitution)
elasticitet i et punkt x y
Elasticitet i et punkt (x,y)
 •  er hældningskoefficienten på tangenten gennem punktet.
 • y/x er nulsekantens hældning i punktet!
 • Hvis de 2 hældninger derfor er ens, så er ey=1
elasticitet og h ldning
Elasticitet og hældning
 • Elasticitet har ikke noget at gøre med efterspørg-selskurvens hældning
  • Overfor er elasticiteten ens (=1) på de 2 kurver
 • Ved at tage logaritmen på både X og Y bliver hældningen på den logaritmiske kurve udtryk for elasticiteten
eksempel fortsat
Eksempel fortsat
 • Beregning af indkomstelasticiteten fra A til B:
 • Beregning af indkomstelasticiteten fra B til C:
 • Beregning af indkomstelasticiteten fra A til C:
indkomstelasticitet forskellige varer
Indkomstelasticitet forskellige varer
 • Nødvendighedsvare / luksusvare
 • Fast eller variabel del af budgettet
 • Stor eller lille vægt i budgettet
 • Let at substituere
9 5 prisens betydning
9.5 Prisens betydning
 • Faldende efterspørgsel med stigende priser
 • Alt andet lige
  • Indkomst hos målgruppen
  • Behovsstruktur
  • Priser på andre varer
retlinjet eftersp rgselskurve
Retlinjet efterspørgselskurve
 • Elasticiteten er nedre delt med øvre, d.v.s. p delt med p-b (numerisk)
priselasticiteter
Uelastisk efterspørgsel

Nødvendighedsvarer

Rutineprægede køb

Vanskelig at substituere

Lille budgetvirkning

Købes mest af grupper med stor købekraft

Elastisk efterspørgsel

Luksusvarer

Kompleks købsbeslutning

Let at substituere

Stor belastning på budgettet

Købes mest af grupper med lille købekraft

Priselasticiteter
positiv priselasticitet n r
Positiv priselasticitet, når
 • Prisen opfattes som kvalitetsindikator
 • Snob-effekt
 • Medløber-effekt
 • Forventning om yderligere prisstigning
9 7 eftersp rgsels sammenh nge
9.7 Efterspørgsels-sammenhænge
 • Uafhængighed
 • Afhængighed
  • Komplementaritet
  • Substitution
 • Se figurer i bogen på side 248-249
9 8 markedets samlede eftersp rgsel
9.8 Markedets samlede efterspørgsel
 • Vandret addition
 • Tabelopstilling
 • Grafisk
 • Egentligt en efterspørgsel pr.
  • Individ
  • Husstand
  • Virksomhed
  • Befolkning på et marked