Samordning av offentlig pensjon og privat AFP - PowerPoint PPT Presentation

samordning av offentlig pensjon og privat afp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samordning av offentlig pensjon og privat AFP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samordning av offentlig pensjon og privat AFP

play fullscreen
1 / 8
Samordning av offentlig pensjon og privat AFP
377 Views
Download Presentation
betty_james
Download Presentation

Samordning av offentlig pensjon og privat AFP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Samordning av offentlig pensjon og privat AFP Erik Hagen leder, avd. 44 NNN (Arcus)

  2. Hvem ble rammet? Tidligere Telenor ansatte, Sintef , Statskog, Tidligere NSB bussansatte, Statskog med Datterselskaper, Posten, Mesta, NIVA Osv. Antall med oppsatt rett: SPK 430 535 KLP 351 558 Andre 176 564 Totalt 958 657 Hvorav 564 678 kvinner Flere enn aktive : 757 349

  3. Arcus, kort Historikk • 1996 Vinmonopolet delt som følge av EØS avtalen (ARCUS = PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON) • 2001 Arcus del-privatisert SPK lukkes • 2003 Arcus hel-privatisert • 2009 Innskuddspensjon innføres • 2010 SPK samordnes vekk

  4. Hva betyr samordningen 40 år i SPK, født 1953 Lønn 364.000 = pensjon 240 240 Hvorav 58 900 fra SPK (55 900 leveal.ju) Samordning afp-tillegg - 46 600 Samordning komp. tillegg - 14 500 Totalt 60 100, mer enn SPK

  5. Hva er innbetalt • Trukket i lønn 2% i 40 år, fagarbeider • I dagens pengeverdi: ca 300 000 • Arbeidsgiver betalt mellom 6% og 12% • 8% i 40 år: ca 1 200 000 • Totalt innbetalt 1,5 mill konfiskeres eller ”samordnes” vekk.

  6. Hva ble resultatet? • Samordning ble beholdt men 85% av tapet skal kompenseres. • Men bare for årskullene fra1944 til 1953 • 1954 til1963 mister gradvis 85% kompensasjonen med 10% i året • Eks 1954: 85 - 8,5 = 76,5% kompensasjon • 1959: 85 – 51 = 34% kompensasjon

  7. Endringen for de 10 årskullene

  8. Andre momenter privat • Nye innskuddspensjoner + (2-5% og børs) • Levealderjustering – 3000 • Gradvis alleårsregel i folketrygden • Store tap ved tidligpensjon (afp) • Manglende afp, lønn for lav el. deltid • Omkamp! • Offentlig pensjon Må Bestå!!!!!!