Download
samordning av offentlig pensjon og privat afp n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samordning av offentlig pensjon og privat AFP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samordning av offentlig pensjon og privat AFP

Samordning av offentlig pensjon og privat AFP

400 Views Download Presentation
Download Presentation

Samordning av offentlig pensjon og privat AFP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Samordning av offentlig pensjon og privat AFP Erik Hagen leder, avd. 44 NNN (Arcus)

  2. Hvem ble rammet? Tidligere Telenor ansatte, Sintef , Statskog, Tidligere NSB bussansatte, Statskog med Datterselskaper, Posten, Mesta, NIVA Osv. Antall med oppsatt rett: SPK 430 535 KLP 351 558 Andre 176 564 Totalt 958 657 Hvorav 564 678 kvinner Flere enn aktive : 757 349

  3. Arcus, kort Historikk • 1996 Vinmonopolet delt som følge av EØS avtalen (ARCUS = PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON) • 2001 Arcus del-privatisert SPK lukkes • 2003 Arcus hel-privatisert • 2009 Innskuddspensjon innføres • 2010 SPK samordnes vekk

  4. Hva betyr samordningen 40 år i SPK, født 1953 Lønn 364.000 = pensjon 240 240 Hvorav 58 900 fra SPK (55 900 leveal.ju) Samordning afp-tillegg - 46 600 Samordning komp. tillegg - 14 500 Totalt 60 100, mer enn SPK

  5. Hva er innbetalt • Trukket i lønn 2% i 40 år, fagarbeider • I dagens pengeverdi: ca 300 000 • Arbeidsgiver betalt mellom 6% og 12% • 8% i 40 år: ca 1 200 000 • Totalt innbetalt 1,5 mill konfiskeres eller ”samordnes” vekk.

  6. Hva ble resultatet? • Samordning ble beholdt men 85% av tapet skal kompenseres. • Men bare for årskullene fra1944 til 1953 • 1954 til1963 mister gradvis 85% kompensasjonen med 10% i året • Eks 1954: 85 - 8,5 = 76,5% kompensasjon • 1959: 85 – 51 = 34% kompensasjon

  7. Endringen for de 10 årskullene

  8. Andre momenter privat • Nye innskuddspensjoner + (2-5% og børs) • Levealderjustering – 3000 • Gradvis alleårsregel i folketrygden • Store tap ved tidligpensjon (afp) • Manglende afp, lønn for lav el. deltid • Omkamp! • Offentlig pensjon Må Bestå!!!!!!