sosiaalinen yritt jyys voimavarana n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sosiaalinen yrittäjyys voimavarana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sosiaalinen yrittäjyys voimavarana

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Sosiaalinen yrittäjyys voimavarana - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Sosiaalinen yrittäjyys voimavarana. Rehtori Jorma Niemelä 14.12.2006. Esitykseni rakenne. Suomalaisen köyhyyden kuvasta Sosiaali-, sivistys- ja työpolitiikan kombinaatio Sosiaalinen työllistäminen voimavarana – koko kirjossaan! Eettiset periaatteet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sosiaalinen yrittäjyys voimavarana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sosiaalinen yritt jyys voimavarana
Sosiaalinen yrittäjyys voimavarana

Rehtori Jorma Niemelä

14.12.2006

esitykseni rakenne
Esitykseni rakenne
 • Suomalaisen köyhyyden kuvasta
 • Sosiaali-, sivistys- ja työpolitiikan kombinaatio
 • Sosiaalinen työllistäminen voimavarana – koko kirjossaan!
 • Eettiset periaatteet
kotitalouksien reaalitulojen vuosimuutokset tulokymmenyksitt in vuosina 2003 2004 ja 1995 2004
Kotitalouksien reaalitulojen vuosimuutokset tulokymmenyksittäin vuosina 2003-2004 ja 1995-2004

Tulonjakotilasto 2004.

Tulot ja kulutus 2006.

Tilastokeskus

suomalaisen k yhyyden kuva kautto 2006
Suomalaisen köyhyyden kuvaKautto 2006
 • Suomalaisten hyvinvointi ja toimeentulo ovat kohentuneet viimeiset kymmenen vuotta, mutta tulo- ja hyvinvointierot ovat kasvaneet
  • Hyvinvointierojen taustalla on laman pitkä varjo
  • Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys haastaa sosiaalipoliittisia järjestelmiämme
 • Suomessa sosiaalinen ja alueellinen eriarvoisuus ovat kasvaneet, köyhyys ja syrjäytyminen yleistyneet ja joiltakin osin universaali hyvinvointimalli on murentunut
  • Aivan erityisenä haasteena on mahdollinen hoivaköyhyyden kasvu
suomalaisen k yhyyden kuva
Suomalaisen köyhyyden kuva
 • Köyhyys paikantuu eräiltä osin lapsiperheisiin ja siellä osin yksinhuoltajaperheisiin
  • Esimerkiksi terveyttä kuvaavat muuttujien kehitys on ollut epäsuotuisa niillä, jotka elävät heikoimmissa perhe- ja kasvuolosuhteissa
  • Köyhyyden riskitekijöitä maassamme ovat vauva- ja taaperoikäiset lapset, yksinhuoltajuus ja monilapsiset perheet
  • Lapsiperheköyhyys on moninkertaisesti vakava asia: samalla kun se on kasvanut, ovat kasvaneet lasten ja nuorten pahoinvoinnista kertovat indikaattorit
ylisukupolviset kierteet
Ylisukupolviset kierteet
 • Köyhyys, vähäinen koulutus, heikko työmarkkina-asema, poliittinen passiivisuus ja näihin liittyvä kaikkinainen osattomuus nivoutuvat yhteen
  • Kun siihen liitetään vielä runsaan päihdekäytön tai tyhjän (televisio)viihteen turruttavuus, ollaan tilanteessa jossa pelkkä ”rahallinen apu” on tyystin riittämätön väline perusongelmien ratkaisemiseen
eu n sivistyspolitiikan tavoitteet
EU:n sivistyspolitiikan tavoitteet
 • itsensä kehittäminen (personal fulfilment)
 • aktiivinen kansalaisuus (active citizenship)
 • sosiaalinen eheys (social inclusion)
 • työllistettävyys (employability)
mit nyt tarvitaan
Mitä nyt tarvitaan?
 • Sosiaali-, sivistys- ja työpolitiikan yhdistämistä köyhyyden ja yhteiskunnallisen osattomuuden vastaisessa taistelussa
  • Tuloköyhyys korjataan euroilla
  • Näköalattomuus korjataan näköaloilla
  • Toivottomuus korjataan toivolla
  • Osattomuus korjataan osallisuudella
  • Työttömyys korjataan… työllä!
sosiaalinen ty llist minen
Pro bono –työllistäminen

Tuettu työllistäminen (ks. www.mol.fi)

Palkkatuki

Työolosuhteiden järjestelytuki

Investointiavustus

Omatoimisuusavustus yhdistyksille ja osuuskunnille

Projektituki

Omatoiminen työllistäminen

Esim. työttömien yhdistykset

Osuuskunnat

Sosiaalinen yritystoiminta

Normaalit työmarkkinat

Siirtymämarkkinat, työvalmennussäätiöt

”Toiset” työmarkkinat

Sosiaalinen työllistäminen
sosiaalisen yritystoiminnan forum syfo
Sosiaalisen yritystoiminnan forum (SYFO)
 • Sosiaalinen yritys on määriteltävä nykyistä lakia laajemmin yritykseksi, joka tuottaa yleishyödyllisiä palveluja, edistää kestävää sosiaalista ja ympäristökehitystä sekä sijoittaa liiketoiminnasta saamansa voiton ensisijaisesti yrityksen kehittämiseen. Yhtiöön sijoitetulle riskipääomalle voitaisiin sallia kohtuullinen tuotto, kuten nyt tapahtuu esimerkiksi yleishyödyllisen asuntotuotannon puitteissa.
 •  Nykyinen laki perustuu liiaksi siihen, että sosiaalinen yritystä rinnastetaan liiaksi normaaliin yritykseen
arkiel m n tarttumapinnat kaikkein syrj ytyneimpien el m ntilanteessa
Arkielämän tarttumapinnat- kaikkein syrjäytyneimpien elämäntilanteessa

Työllistyminen

Tukiasuminen

Opinnollinen kuntoutus

Sosiaaliset suhteet – päiväkeskus, ryhmä

sosiaalisella ty llist misell on oltava eettiset periaatteet
Sosiaalisella työllistämisellä on oltava eettiset periaatteet
 • Perustana ovat arvot
 • Toiminnalla on aina myös ei-aiottuja seurauksia
 • Toiminnalla voi olla päinvastainen tulos kuin aiottu / odotettu / julistettu tulos
 • On hyvä kirjata
eettiset periaatteet sininauhaliiton ty llist misen periaatteet
Eettiset periaatteetSininauhaliiton työllistämisen periaatteet
 • Työllistämishankkeiden tulee olla ihmisarvoa kunnioittavia, omanarvontuntoa kehittäviä, voimistumiseen ja valtaistumiseen tähtääviä sekä luontoa viljeleviä ja varjelevia.
 • Pääsääntöisesti tavoitteena on valtavirtaistaminen eli tavoitteena on siirtyminen normaaleille työmarkkinoille kaikissa niissä tilanteissa, joissa se on mahdollista ja luontevaa. Samanaikaisesti on tunnustettava erityisen sosiaalitalouden synnyttämisen tarve turvaamaan niiden ihmisten työ- ja toimintamahdollisuudet, joilla ei ole mahdollisuuksia siirtyä avoimille markkinoille joko tietyssä elämänvaiheessa tai ei koskaan.
eettiset periaatteet sininauhaliiton ty llist misen periaatteet1
Eettiset periaatteetSininauhaliiton työllistämisen periaatteet
 • Työllistämishankkeet eivät ole koskaan itsetarkoitus, vaan niiden on liityttävä aina laajempaan palvelukokonaisuuteen, jossa otetaan huomioon kuntoutuksen, yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen sekä asumisen tarpeet.
 • Työtehtävien vaativuustason tulee olla toisaalta työllistettävän kykyjä ja voimavaroja motivoiva ja haastava, toisaalta sen tulee ottaa huomioon realistisesti voimavarojen rajallisuus. Työ ei saa uhata muuta kuntoutusta.
 • Työllistämisen lähtökohtana ei saa koskaan olla organisaation oma taloudellinen etu. Työllistämisen tulee hyödyntää ensisijaisesti työllistämistoimien kohteena olevaa ihmistä. Poikkeuksen muodostavat omavarais- ja oma-apuyhteisöt, joissa yhteisön ja työllistettävien edut yhdistyvät.
eettiset periaatteet sininauhaliiton ty llist misen periaatteet2
Eettiset periaatteetSininauhaliiton työllistämisen periaatteet
 • Työllistämishankkeisiin liitetään aina vaikutusten arviointi, joiden avulla pyritään minimoimaan työllistämisen ei-aiotut, kielteiset vaikutukset. Olivatpa kielteiset vaikutukset sosiaaliseen asemaan, toimeentuloon tai kuntoutumiseen liittyviä, niiden tulee olla vähäisempiä kuin työllistämisen myönteiset vaikutukset.
 • Työllistämishankkeissa tulee välttää sitä, että julkiset tuet vääristäisivät kilpailua. Samalla tulee puolustaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien tuen tärkeyttä vapaassa kilpailutilanteessa
slide17

jorma.niemela@diak.fi

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

www.diak.fi