sis ilmatilanne sivistystoimen hallinnassa olevissa kiinteist iss n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sisäilmatilanne sivistystoimen hallinnassa olevissa kiinteistöissä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sisäilmatilanne sivistystoimen hallinnassa olevissa kiinteistöissä

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Sisäilmatilanne sivistystoimen hallinnassa olevissa kiinteistöissä - PowerPoint PPT Presentation

betty
68 Views
Download Presentation

Sisäilmatilanne sivistystoimen hallinnassa olevissa kiinteistöissä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sisäilmatilanne sivistystoimen hallinnassa olevissa kiinteistöissä Ulla Lignell, FT, sisäympäristöasiantuntija, Tilakeskus 23.10.2013 asukastilaisuus

 2. Sisäilmailmoitukset 09/2011 alkaen • 54 koulua, 54 päiväkotia, 57 muiden toimialojen rakennusta • lokakuun 2013 alussa sisäilmailmoitusten määrä n. 270, näistä sivin ilmoituksia 170 • määrä on suuri, sisäilmaongelmat ovat yleisiä Vantaan kaupunki, tilakeskus

 3. Vantaan toimintamalli • perustuu kehittämishankkeeseen v. 2010, jossa mukana • Työterveyslaitos • Suomen Kuntaliitto • sisäilmaryhmien jäseniä Helsingistä, Espoosta, Vantaalta ja Kuopiosta • rahoitus: osallistuneet kaupungit, TTL ja TSR Vantaan kaupunki, tilakeskus

 4. Vantaan toimintamalli Vantaan kaupunki, tilakeskus

 5. Tyypillinen sisäilmailmoitus • koskee osaa kohteen tiloista, usein 1 – 3 tilaa • ilmoitettu oireilijoiden määrä yleensä 1 – 10, yleisimmin 2 – 3 • osassa ei ilmoiteta oireilijoiden määriä, vaan mainitaan esim. ilmanvaihtoon liittyvistä puutteista Vantaan kaupunki, tilakeskus

 6. Sisäilmaongelmien syitä • kemialliset yhdisteet (VOC, PAH, FA, NH3, CO2, Rn, O3) • hiukkasmaiset epäpuhtaudet (mikrobit, siitepöly, kuidut, huonepöly) • fysikaaliset tekijät (lt, RH, veto, melu) • SUURIN OSA SISÄILMAONGELMISTA ON ILMANVAIHTOON LIITTYVIÄ Vantaan kaupunki, tilakeskus

 7. Sisäilmaongelmainen rakennusvs.homekoulu Vantaan kaupunki, tilakeskus

 8. mikrobit mikrobit maaperässä aina mikrobeja salaojasorassa aina otolliset olosuhteet mikrobeille (RH 90…100%, T +14…18 °C) Rakennukseen vaikuttavat kosteusrasitukset (RIL 250-2011) Vantaan kaupunki, tilakeskus

 9. Mitä tilakeskus tekee yhteydenoton jälkeen? • yleensä ensin selvitys ilmanvaihdon toiminnasta, yhteys kiinteistönhuoltoon, Vantaan Tilapalvelut Oy • jos ei selviä, tilataan puitesopimuskonsulteilta tutkimuksia • paine-eromittaukset loggaavilla laitteilla • kosteusmittaukset • jos epäiltäviä rakenteita, ns. riskirakenteita, rakenneavauksia • tarvittaessa materiaalinäytteenotto • ilman laatuun liittyvät mittaukset: mikrobit, VOC:t, mineraalivillakuidut, CO2 • merkkiainekokeet ilmavuotojen etsimiseksi • ilmanvaihtoon liittyvät mittaukset, mm. ilmamäärät Vantaan kaupunki, tilakeskus

 10. Tutkimusten jälkeen • pääsääntöisesti tutkimuksissa ei löydy poikkeavaa, ohjearvot alittuvat • rakenneliittymien ilmavuodot • tutkimusten jälkeen käynnistyy korjaussuunnittelu, puitesopimuskonsultit • suunnittelun jälkeen korjaukset, kohde siirtyy työlistalle, korjausten toteuttaja palvelusopimuksen mukaan ISS Palvelut Oy • suurin osa oireilijoista kokee hyötyvänsä korjauksista • STM on koonnut ympäristöyliherkkyyksiin perehtyvän koordinaatioverkoston Vantaan kaupunki, tilakeskus

 11. Koettu sisäilman laatu • mitattu ja koettu sisäilman laatu eivät välttämättä vastaa toisiaan • piilevät tekijät • ohjearvot eivät terveysperusteisia • yksilölliset erot • ongelmanratkaisussa mukanaolo lisää ympäristön hallinnan tunnetta, jos vaikea vaikuttaa prosessiin, oireilu voi lisääntyä • sisäilmastokyselyt: koettujen haittojen ja oireiden yleisyys, vakavuus ja laajuus  työterveyshuolto • hyvä sisäilman laatu  80 % tyytyväisiä • ei alle 10 henkilön ryhmille, mielellään yli 20 henkilöä Vantaan kaupunki, tilakeskus

 12. Aikataulu • tilakeskuksessa ruuhkasta riippuen 1 – 8 viikkoa • konsulttien hinta-arvioon 2 – 4 viikkoa • tutkimusten aloittamiseen 1 – 2 kk • raportin valmistumiseen 3 – 6 kk • suunnitteluun 2 – 4 kk • korjausten aloittaminen, korjauksista riippuen, pitääkö odottaa seuraavaa kesää? •  ELI VIE AIKAA, VAATII KÄRSIVÄLLISYYTTÄ Vantaan kaupunki, tilakeskus