Genel vergi hukuku
Download
1 / 10

(Genel) Vergi Hukuku - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

(Genel) Vergi Hukuku. Mali Hukuk Nedir?. Kamu maliyesinin konusunu oluşturan Mali Olaylar hukuk kurallarına dayanırlar. Devletin ve kamu tüzel kişilerin mali faaliyetlerini ve bu alanda kişilerle olan hukuki ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüne Mali Hukuk denir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '(Genel) Vergi Hukuku' - betty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Mali hukuk nedir
Mali Hukuk Nedir?

 • Kamu maliyesinin konusunu oluşturan Mali Olaylar hukuk kurallarına dayanırlar.

 • Devletin ve kamu tüzel kişilerin mali faaliyetlerini ve bu alanda kişilerle olan hukuki ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüne Mali Hukuk denir.

 • Mali Hukukun alt dallarını;

  • Gelir Hukuku (Vergi Hukuku),

  • Harcama Hukuku,

  • Bütçe Hukuku ve

  • Borçlanma Hukuku oluşturmaktadır.


Vergi hukuku nedir
Vergi Hukuku Nedir?

 • Vergi Hukuku, vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve biçimsel hukuk kurallarının bütünüdür.

 • Vergi hukukunun konusuna;

  • Vergi, resim, harç, fon gibi kamu gelirlerinin,

  • Tarh, tahakkuk, tahsili,

  • Vergi suç ve cezaları,

  • Vergilendirme sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü gibi , konular girmektedir.


Vergi hukuku kamu hukuku li kisi
Vergi Hukuku-Kamu Hukuku İlişkisi

 • Vergi ilişkisinde, taraflar (devlet ve mükellefler) eşit durumda değildir. Özel hukukta olduğu gibi, yatay ilişkiler değil, dikey ilişkiler söz konusudur.

 • Vergilendirme işlemine girerken devlet otoritesini kullanmaktadır. İlişkinin bu özelliği vergi hukukunu kamu hukuku dalına sokmaktadır.

 • Vergi hukuku kamu hukukunun ortaya çıkan ilk koludur.


Vergi hukuku kamu hukuku li kisi1
Vergi Hukuku-Kamu Hukuku İlişkisi

 • Vergi hukukunun kamu hukuku dalına girmesi nedeniyle kamu hukukunun diğer dallarıyla da yakın ilişkileri söz konusudur. Bunlar,

  -Anayasa Hukuku, (Yasasız vergi olmaz.)

  -İdare Hukuku, (Bireysel bir vergi işlemi, bir idari işlemdir. Örn. Tarh İşlemi)

  -Ceza Hukuku, (Vergi suç ve cezaları)

  -Devletler (Umumi) Hukuku, (Yasaların şahsiliği ve mülkiliği, mükerrer vergilendirme)


Vergi hukuku zel hukuk li kisi
Vergi Hukuku-Özel Hukuk İlişkisi

 • Öte yandan, vergi hukuku özel hukuk biçimlerini, kavramlarını (ikametgah, evlilik, mal rejimi, rüşt gibi.) ilke olarak aynen kabul eder, ancak belli durumlarda vergi hukuku kendi düzenlemelerini getirdiği taktirde bunlar esas tutulur.

 • Örneğin, Gelir Vergisi Kanunu, “ticari kazancı” tanımlarken TTK’na genel gönderide bulunurken ayrıca hangi faaliyetlerinde ticari faaliyet olarak vergilendirileceğini belirtmektedir.


Vergi hukuku zel hukuk li kisi1
Vergi Hukuku-Özel Hukuk İlişkisi

 • Diğer taraftan, özel hukukun kabul ettiği, ancak vergi hukuku bakımından peçeleme kabul edilen durumlar da örnek olarak verilebilir. Çünkü, Vergi Hukuku açısından vergilendirmede, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.