RTS konjunkturbarometer - PowerPoint PPT Presentation

bette
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RTS konjunkturbarometer PowerPoint Presentation
Download Presentation
RTS konjunkturbarometer

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
130 Views
Download Presentation

RTS konjunkturbarometer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RTS konjunkturbarometer • Presenteras årligen av RTS i samarbete med regionala turistorganisationer • Syftar till: att följa och stimulera utvecklingen av näringens företagare • Övergripande mål: att bidra till att skapa goda och självförsörjande företag runtom i Sverige 

 2. Underlaget • Kvantitativ enkätundersökning hos landets rese- och turistföretagare • 900 responderande verksamheter • Representerar flera verksamhetsområden inom näringen • Ger en situationsanalys av olika förhållanden, i relation till tid och samhälleliga förändringar

 3. Regioner • Region 5: • Kalmar län • Kronobergs län • Blekinge län • Skåne län • Region 1: • Norrbottens län • Västerbottens län • Västernorrlands län • Region 3: • Värmlands län • Örebro län • Västmanlands län • Region 4: • Stockholms län • Södermanlands län • Östergötlands län • Gotlands län • Region 2: • Jämtlands län • Dalarnas län • Gävleborgs län • - Uppsala län • Region 6: • Västergötlands län • Hallands län • Jönköpings län

 4. Nationell undersökning


 5. Viktigaste frågan just nu • Lönsamhet • Tillväxt • Infrastruktur • Miljö & klimatfrågor Vilken fråga anser du är den viktigaste för rese- och turistnäringen just nu? A: Tillväxt B: Lönsamhet C: Miljö- klimatfrågor D: Konjunkturen E: Valutaförändringar F: Infrastrukturen G: Annat

 6. Ekonomiska framtidsutsikter • Ökad optimism • Internationella kunder • Konjunkturläget Hur ser du på förutsättningarna för ekonomisk utveckling i rese- och turistnäringen som helhet de kommande 12 månaderna?

 7. Ekonomiska framtidsutsikter forts. • Nyanställningar • Nyinvesteringar Planerar ert företag att öka eller minska antalet heltidsanställda under de närmaste 12 månaderna?

 8. Hinder för tillväxt • Kapital • Egen tid • Hård konkurrens • Infrastruktur • Myndighetsregler Vad upplever du är största hindret för tillväxt i din verksamhet? A: Hård konkurrens B: Bristande efterfråga C: Dålig lönsamhet D: Begränsad tillgång till kapital E: Begränsad tillgång till lämplig arbetskraft F: Kompetensbrist inom egna företaget G: Myndighetsregler H: Dålig infrastruktur I: Brist på egen tid

 9. Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Uppsala

 10. Viktigaste frågan just nu • Lönsamhet allra viktigast! • Dalarna och Gävleborg: Tillväxt bör prioriteras • Jämtland och Uppsala: Infrastruktur en av de viktigaste frågorna • Miljö och klimat, jämförelsevis lågt prioriterade frågor? Vilken fråga anser du är den viktigaste för rese- och turistnäringen just nu? (Region)

 11. Ekonomiska framtidsutsikter • Hur ser du på förutsättningarna för ekonomisk utveckling i rese- och turistnäringen som helhet de kommande 12 månaderna? (Region) • Dalarna och Jämtland: optimism för ekonomisk utveckling • Gävleborg: ingen förändring? • Uppsala: jämförelsevis stor pessimism för ekonomisk utveckling

 12. Ekonomiska framtidsutsikter forts. • Planer på ett ökat antal heltidsanställda! • Samtidigt planerar en jämförelsevis stor andel att minska antalet heltidsanställda… • Planerar ert företag att öka eller minska antalet heltidsanställda under de närmaste 12 månaderna? (Region) 

 13. Hinder för tillväxt • Vad upplever du är största hindret för tillväxt i din verksamhet? (Region) • Dalarna och Jämtland: Begränsad tillgång till kapital • Gävleborg och Uppsala: Dålig lönsamhet • Uppsala: Begränsad tillgång till lämplig personal • Jämtland: Dålig infrastruktur