slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ПРОЕКТ Европейски институции в Брюксел, Люксембург и Страсбург. Европейско право PowerPoint Presentation
Download Presentation
ПРОЕКТ Европейски институции в Брюксел, Люксембург и Страсбург. Европейско право

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

ПРОЕКТ Европейски институции в Брюксел, Люксембург и Страсбург. Европейско право - PowerPoint PPT Presentation

bette
135 Views
Download Presentation

ПРОЕКТ Европейски институции в Брюксел, Люксембург и Страсбург. Европейско право

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ПРОЕКТ Европейски институции в Брюксел, Люксембург и Страсбург. Европейско право Учебната 2011- 2012 година Европейски институции в Брюксел

  2. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СОЛИДАРНОСТТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА29 АПРИЛ 2012 ГОДИНА Дом за стари хора, село Горна Митрополия, обл.Плевен Кариерата на моето дете 29.04.2012г. – 18 часа • 29.04.2012г. - 10 часа

  3. ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ БРЮКСЕЛ УЧЕБНА ВИЗИТА 2 МАЙ 2012 ГОДИНА

  4. ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ БРЮКСЕЛ3 МАЙ 2012 ГОДИНА

  5. ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТБРЮКСЕЛ4 МАЙ 2012 ГОДИНА

  6. Участие в конкурси 2012 година • Инициатива “Европейски езиков знак”, Център за развитие на човешките ресурси – проект “Европа в нашето училище” • Конкурс “Generations@school” вPanoramio / Проект “Европейски ден на солидарността между поколенията – 29 април 2012г.”/

  7. ПУБЛИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТ • ЕКСКУРЗОВОДИ В БРЮКСЕЛ http://www.pgt-pleven.hit.bg ; www.youtube.com ; Facebook EK ; www.panoramio.com/generations@school/ ПУБЛИКАЦИИ В ПРЕСАТА : Информационен седмичник ,,Форум – Север“; Вестник ,,Посредник“; Вестник ,, Посоки“. ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕДИЯ : Кабелна телевизия ZTV . Автор и изпълнител на проекта: Старши учител Лидия Филипова lifil@abv.bg