Help statistiek
Download
1 / 27

Help! Statistiek! - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Help! Statistiek!. Doorlopende serie laagdrempelige lezingen, voor iedereen vrij toegankelijk. Doel: Informeren over statistiek in klinisch onderzoek. Tijd: Derde woensdag in de maand, 12-13 uur 17 september Bayesiaanse statistiek 15 oktober Statistische software: van SPSS naar R

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Help! Statistiek!' - betrys


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Help statistiek

Help! Statistiek!

Doorlopende serie laagdrempelige lezingen, voor iedereen vrij toegankelijk.

Doel: Informeren over statistiek in klinisch onderzoek.

Tijd: Derde woensdag in de maand, 12-13 uur

17 september Bayesiaanse statistiek

15 oktober Statistische software: van SPSS naar R

19 november Robuuste statistiek

Sprekers: Vaclav Fidler, Hans Burgerhof, Wendy Post

DG Epidemiologie

www.EpidemiologyGroningen.nl


Programma
Programma

 • Wie was Bayes?

 • Wat is Bayesiaanse statistiek?

 • Wat zijn de verschillen met de klassieke (frequentistische) statistiek?

 • Eenvoudig voorbeeld

 • Voorbeeld van een Bayesiaanse analyse uit de medische literatuur

 • Voor- en nadelen van Bayesiaanse statistiek

 • literatuurverwijzingen


Thomas bayes 1702 1761
Thomas Bayes (1702 – 1761)

Conditionele kans

(toepassing o.a. bij

diagnostische tests)

Stelling van Bayes:

Vanaf ± 1920 “Bayesiaanse statistiek” gebezigd door o.a.

Ramsey, De Finetti, Savage, Jeffreys


Bayesiaanse statistiek
Bayesiaanse statistiek …

 • Beschouwt de onbekende parameter(s) als kansvariabele(n)

 • Stelt een a priori kansverdeling op betreffende de onbekende parameter(s)

 • Bepaalt de likelihoodfunctie van de parameter(s), gegeven de data

 • Berekent de a posteriori kansverdeling met behulp van de stelling van Bayes

 • Trekt conclusies met behulp van deze a posteriori verdeling over de parameter(s)

80 % kans dat µ tussen

20 en 60 ligt

Volgens de

H0 is µ = 40

frequentist

Bayesiaan


Een klassieke frequentistische analyse
Een klassieke (frequentistische) analyse

 • Er bestaat een geneesmiddel voor aandoening A waarvan bekend is dat deze in 30 % van de gevallen een positief effect heeft (binnen twee weken)

 • We hebben een nieuw middel en verwachten dat deze in 50 % van de gevallen binnen twee weken een positief effect heeft

  • H0 en alternatief (H0: π = 0,3 tegen H1: π > 0,3)

  • Poweranalyse ( n = 50)

  • Toets (Binomiaal, normale benadering)

  • (95%) betrouwbaarheidsinterval

Kritiek gebied

P-waarde


Vervolg klassieke statistiek
Vervolg klassieke statistiek

 • In ons onderzoek vinden we bij de 50 personen die met het nieuwe middel behandeld zijn 23 “successen” binnen twee weken

 • 95 % BI?

 • Conclusie naar aanleiding van de toets?


Vervolg klassieke statistiek1
Vervolg klassieke statistiek

 • Puntschatter voor π: 23/50 = 0,46

 • 95 % BI voor π: [ 0,32 ; 0,60 ]

 • Interpretatie?

 • Als we deze procedure vaak zouden herhalen, zal de onbekende π in ongeveer 95 % van de gevallen in het geschatte interval liggen

 • Het is in de klassieke statistiek onjuist om te spreken over “de kans dat π in het interval ligt”. De parameter π is geen kansvariabele!

Vandaar

“frequentisten”

Bayesianen vattenparameters

wel op als kansvariabelen


De kansverdeling van het aantal successen x als h0 waar is 0 3

De Toets

De kansverdeling van het aantalsuccessen X als H0 waar is (π = 0,3)

Kritiek van de Bayesiaan:

Waarom kansen bepalen

op gebeurtenissen die

niet hebben plaatsgevonden?

Waarom is α = 0,05?

Wat als het een eenmalige

gebeurtenis betreft?

23

Eénzijdige P-waarde: P(X ≥ 23) = 0,0123

wordt vergeleken met α (meestal 0,05)

H0: π = 0,3 wordt verworpen


Aangaande de p waarde
Aangaande de P-waarde:

 • Jeffreys (1961):

  “What the use of P implies, therefore, is that a hypothesis that may be true may be rejected because it has not predicted observable results that have not occured”


Bayesiaanse analyse de a priori verdeling
Bayesiaanse analyse:de a priori verdeling

 • De a priori verdeling geeft kansen op verschillende waarden van de onbekende parameter(s) voordat het experiment heeft plaatsgevonden.

 • De a priori verdeling kan bepaald worden op grond van een pilot, literatuur, meningen van een panel van experts of (subjectieve) ervaringen in het verleden


Eenvoudig voorbeeld
Eenvoudig voorbeeld

 • Als er slechts twee mogelijkheden voor de succeskans π zijn (0,3 en 0,5) en we hebben geen enkele aanwijzing welke van de twee waarden de juiste is, zouden we de volgende a priori verdeling kunnen nemen: P(π = 0,3) = 0,5

  P(π = 0,5) = 0,5

Of: de prior odds = 0,5/0,5 = 1


Likelihood
Likelihood

 • Er worden 50 mensen behandeld, de uitkomst is óf een succes (met kans π) óf een mislukking (met kans 1 – π). De kans op k successen wordt gegeven door de Binomiale kansverdeling:


A posteriori verdeling
A posteriori verdeling

Posterior = prior*likelihood/0,05132

p(π |X) = C*p(X |π)*p(π)

Stelling van Bayes


A posteriori kansverdeling 1
A posteriori kansverdeling (1)

P(π = 0,5) = 0,935

Of: de posterior odds =

0,935/0,065 = 14,4

Vergelijk het “updaten” van een

prevalentie na een diagnostische test


Realistischer voorbeeld
Realistischer voorbeeld

 • Waarschijnlijk kan de succeskans π meer dan twee waarden aannemen

 • Als we totaal geen idee hebben en alle kansen tussen 0 en 1 even waarschijnlijk zijn

A priori verdeling =

Uniforme verdeling

(non-informatieve prior)

1

kans

De a posteriori

verdeling wordt nu

bepaald

door de likelihood

0

1

π

Posterior = C*prior*likelihood


A posteriori kansverdeling 2
A posteriori kansverdeling (2)

95% HDR komt nagenoeg

overeen met 95 % BI van

de frequentisten (bij een

Uniforme prior)

95 % HDR:

[0,33 ; 0,60]

95 % kans dat

0,33 < π < 0,60

Gebruik de a posteriori verdeling om “Highest Density

Regions” (HDR) te berekenen

(HDR = Bayesian CI = credible interval)


A posteriori kansverdeling 3
A posteriori kansverdeling (3)

 • Als we voorafgaande aan de dataverzameling wel informatie hebben over de onbekende parameter, kunnen we dat verwerken in de a priori verdeling

 • Dit kun je doen door een prior te kiezen uit een specifieke familie van kansverdelingen


Beta verdelingen beta
Beta-verdelingen Beta(α‚β)

kansdichtheid

π

Voor α = β = 1 krijg je

de uniforme verdeling


A priori verdeling beta 3 7
A priori verdeling: Beta(3,7)

Prior: verwachtings-

waarde voor π ≈ 0,3

P(π > 0,6) ≈ 0,03

Posterior verdeling

van dezelfde familie

als de prior:

Conjugate prior


De a posteriori kansverdeling
De a posteriori kansverdeling

Puntschatting voor π:

Frequentist: k/n = 23/50 = 0,46

Bayesiaan: (k + α) / (n + α + β) =

26 / 60 = 0,43

In de a priori verdeling gold P(π < 0,3) = 0,54,

in de a posteriori verdeling is P(π < 0,3) = 0,02

In de a posteriori verdeling geldt P(0,31 < π < 0,56) ≈ 0,95

Verwachting: 0,43


Na een tweede experiment met 48 successen uit n 100
Na een tweede experiment met48 successen uit n = 100

Beta (26,34) was de a

posteriori van het vorige

experiment

A priori: Beta(26,34)

A posteriori: Beta(74,86)

Frequentist op grond van het

laatste experiment:

95 % BI = [0,38 ; 0,58]

P(0,39 < π < 0,54) = 0,95

Verwachting: 0,46


Voorbeeld van bayesiaanse analyse uit de medische literatuur
Voorbeeld van Bayesiaanse analyse uit de medische literatuur

Ring en Spiegelhalter in Kidney International

Kans op aneurysma bij ADPKD (2007)

Bayesiaans random effect model

m.b.h.v. MCMC


Voordelen bayesiaanse statistiek
Voordelen Bayesiaanse statistiek

 • Interpretatie van de a posteriori verdeling (kansverdeling van de parameter(s)) eenvoudiger dan “dubbele ontkenning” van de frequentisten

 • Gebruik a posteriori verdeling voor beslissingen

 • Cumulatieve karakter van kennisvergaring (oude posterior wordt nieuwe prior)

 • Nuttig bij “stopping rules” en subgroepanalyses

 • Generieke aanpak


Nadelen van bayesiaanse analyses
Nadelen van Bayesiaanse analyses

 • Kritiek mogelijk op keuze van de a priori verdeling

 • Wiskundig meestal ingewikkeld

 • Bestaat een non-informatieve prior? (schaal!)

Neem een non-informatieve prior

of

Laat het effect van verschillende priors

zien (sensitiviteitsanalyse)

Steeds meer software beschikbaar

(o.a. BUGS)


Tot slot
Tot slot …

 • Een Bayesiaan en een frequentist worden beiden ter dood veroordeeld …


Literatuur
Literatuur

 • Gelman e.a.: Bayesian data analysis (Chapman & Hall,1995)

 • Lee: Bayesian Statistics. An introduction. (Arnold, Londen,1989)

 • Iversen: Bayesian statistical inference (Sage 1984)

 • Spiegelhalter e.a.:An introduction to bayesian methods in health technology assessment (BMJ 1999)

 • Gurrin e.a.: Bayesian statistics in medical resaerch: an intuitive alternative to conventional data analysis (Journal of evaluation in clinical practice, 2000)

 • Ring en Spiegelhalter: risk of intracranial aneurysm bleeding in autosomal-dominant polycystic kidney disease (Kidney International, 2007)

 • BUGS: http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/


Volgende keer
Volgende keer:

Woensdag 15 oktober 2008

Statistische software: van SPSS naar R

Same place, same time


ad