ny giv overgangsprosjektet oppf lgingsprosjektet statistikk og indikatorprosjektet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet. NY GIV i Oppland. Invitasjon til 5 kommuner i Gjøvik-regionen Ressurs Overgangsprosjektet – 2 stillinger Oppfølgingsprosjektet OT/NAV – 1 stilling. Overgangstiltak i dag.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet' - bethany-santiago


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ny giv i oppland
NY GIV i Oppland
 • Invitasjon til 5 kommuner i Gjøvik-regionen
 • Ressurs Overgangsprosjektet –

2 stillingerOppfølgingsprosjektet OT/NAV –

1 stilling

overgangstiltak i dag
Overgangstiltak i dag
 • Overgangsskjema (utvalgskriterier)
 • IKO-modell (identifisering, kartlegging, oppfølging)
 • Statistikk gjennomført vg1
 • Tidlig innsats Vg1
organisering
Organisering
 • Partnerskap i 6 karrieresentre:Koordinator 50% i 5 regioner, mål om å få Valdres på plass i løpet av året- et etablert system for samarbeid
arbeidsoppgaver for koordinator
Arbeidsoppgaver for koordinator
 • Vidareutvikle faget utdanningsvalg
 • Informasjon om videregående opplæring
 • Utprøving av utdanningsprogram
 • Overgangsskjema
 • Samarbeid med arbeidsliv
 • Tidlig innsats gjennom IKO-modell
 • Kompetanseheving
 • Drifte rådgivernettverk
 • Utvikle andre møteplasser
slide6

Ny GIV overgangsprosjektet

- bakgrunn

- oppstart

- utfordringer

bakgrunn
Bakgrunn
 • Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet
  • for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Fokus på grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og skriving, motivasjon og fravær.
 • Oppstart våren 2011
  • De 10 % svakest presterende elevene (ikke inkl de med IOP) til jul i 10.klasse med et antatt potensiale i forhold til å fullføre og bestå vigo, får tilbud om ekstra oppfølging i regning, lesing og skriving frem til sommeren.
  • Det fokuseres på mestring, alternative opplæringsformer, klassemiljø, karriereveiledning og samarbeid med hjemmet
  • Kartlegging av faktiske ferdigheter
  • Overføring av informasjon til vigo
 • Skolering
  • alle ungdomsskoler og vgs skal sende to lærere på skolering á 5 dager.

Fortrinnsvis med fagbakgrunn i enten norsk eller matte. Skoleringen

dreier seg om lesing/skriving/regning, vurdering og klasseromsledelse.

 • Sommertilbud
  • Pilotregionen skal helst tilby Ny GIV elevene ”et opplegg”

førstkommende sommer.

 • Mottak i vgs
  • Tett på eleven; oppfølging, faglig støtte, samarbeid med hjemmet
oppstart
Oppstart
 • GRUNNSKOLEN
  • Satte i gang for to uker siden med 99 elever i Gjøvik-regionen!
  • Kommunene har søkt om forsøk og fått innvilget dette.
  • Kontrakt
   • Alle de utvalgte elevene med foreldre skriver en kontrakt med skolen som ”sikrer” innsats, tillater overføring av info til vgs og beskriver avvik fra læreplanen for den enkelte.
  • Vårens opplegg vil stort sett bestå av ekstra fokus (inntil 7,5 timer pr uke pr elev) på regning og lesing/skriving.
   • Timer vil hovedsakelig tas fra norsk, matte, språklig fordypning og fra fleksitid.
  • Arbeidslivsfag
   • Ny GIV med fokus på praktisk tilnærming til fagene vil kunne sees i sammenheng med arbeidslivsfag på de skolene som kjører forsøk.
  • Rådgiving
   • Ekstra fokus på tett oppfølging, motivasjon og realitetsorientering i forhold til vigo.
  • Klassemiljø
  • Kontakt mot vgs
  • Kartleggingsprøver
   • Før og etter intensivopplæring
  • Evaluering
oppstart1
Oppstart
 • SOMMEREN
  • Planer om igangsetting av frivillig tilbud til ungdommene i sommer
   • Tverretatlig samarbeid med andre kommunale og/eller fylkeskommunale ungdomstilbud,

NAV, bedrifter og eventuelle andre samarbeidspartnere.

    • Jamfør nasjonal satsing på å utligne sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom
  • Innhold
   • Fokus på hele eleven!
   • Ukentlige samlinger
   • Yrkesutprøving
   • ”Sommerskole”
  • Økonomi

KD har satt av ekstra midler i tillegg til

opprinnelige Ny GIV midler,

ca 250.000 til Oppland i sommer

oppstart2
Oppstart
 • MOTTAK I VGS
  • Overføringsmøter (hvor skolestørrelsen tillater dette)
  • Foreldre/elevmøte helt i begynnelsen av skoleåret/opprette kontakt med hjemmet tidlig og positivt
   • Kontrakt?
  • Ny GIV koordinator (forsterket elevtjeneste)
  • Tett kontakt med foreldre, jamfør fravær
  • Faglig oppfølging (yrkesretting, mindre grupper, leksehjelp)
   • Skoler som planlegger tiltak som går ut over de rammene opplæringsloven gir, kan søke om forsøk jamfør §1.4
  • Samtalegrupper
  • Sosiale tiltak (frokostsamling, ettermiddagssamling)
  • Fokus på bruk av basistimer/kontaktlærers time
  • Elevplan
  • Karriereveiledning
  • IKO-modellen
  • Mottak av Ny GIV elever i vgs som ikke er med i

piloten

   • Alle er med på Ny GIV !
framdrift
Framdrift
 • Lillehammer, Midt-Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Valdres med i 2012 og Hadeland med i 2013
 • Videre finansiering
  • 2011 – 1 mill til fylket + 1 mill til Gjøvik-regionen
  • 2012 – 1 mill til fylket + 1 mill til Gjøvik-regionen + 1 mill til Lhmr, Gudbr.dal og Valdres
  • 2013 – 1 mill til fylket + 1 mill til Gjøvik-regionen + 1 mill til Lhmr, Gudbr.dal og Valdres + 1 mill til Hadeland
 • Organisering av kommunale prosjektledere
  • For å sikre en god forankring i alle ledd av den innledende fasen av prosjektet har Oppland valgt følgende modell for kommunal prosjektledelse:

Prosjektleder: Erik Hagaseth Haug, regional rådgiverkoordinator (40%)

Prosjektgruppemedlem: Erik Ellingsen, representant for skoleeiernivået (20%)

Prosjektgruppemedlem: Odd Egset, representant skoleledere (10%)

Prosjektgruppemedlem: Anne Holter Schnell: representant rådgivergruppa (10%)

Lokal prosjektledelse på den enkelte ungdomsskole (20%)

  • Organisering av komm. prosjektldelse i resten av fylket avklares på styringsgruppemøte.
 • Skolering av alle lærere
  • Sannsynligvis til høsten for de ”nye” skolene
 • Prosjektet skal føre til en mer systematisk plan for gjennomføringstiltak
utfordringer
Utfordringer
 • Organisering
  • Samarbeid på tvers av skoleslag, grunnskolen må vite hva vgs krever
  • Overføring av informasjon; rett mottaker og treghet i systemet
  • Skolestørrelse
  • Lærerdekning
  • Sommertilbud
   • Driftsansvar/organisering
   • Forventninger/krav til ungdommen
   • Innhold/omfang
   • Ikke bli en ”belønning”
 • Økonomi
  • Noe midler fra KD i prosjektperioden, men ingenting etter 2013?
  • Basere opplegg på egne midler
 • Fokus
  • Hele eleven i fokus, ikke bare fag 
 • Dele kompetansen
  • Skolering av lærere bør påvirke hele skolen
 • Tett dialog med tillitsvalgte
siste nytt
Siste nytt
 • Ny nettside
  • www.oppland.no/nygiv
  • Alle inviteres til å sende stoff til Ingerid for distribusjon!
  • Fungerer både for vgs og grunnskolen
 • Forskning
  • Igangsettes våren 2011
 • Neste skolering
  • 4. og 5. april på Oslo Plaza
   • Alle skal presentere eksempler fra egen praksis;

fokus på erfaringsdeling som resultat av

evaluering av første samling

 • Lykke til videre
oppgave
Oppgave
 • Hvordan kan kompetansen tilført gjennom skolering i Ny GIV komme hele skolen til gode?
oppsummering av dagen
Oppsummering av dagen
 • ”…problemet er ikke at vi ikke vet hva som skal gjøres, men at vi ikke gjør det vi vet vi skal gjøre”…. (Hernes)
 • ”…oppfølging, oppfølging, oppfølging….” (Hernes)
 • Hva må gjøres i praksis for å få til gode rutiner i forhold til oppfølging?
  • Hva må prosjektledelsen bidra med?
  • Hva må gjøres på den enkelte skole?
   • Skriftlig tilbakemelding fra hver av gruppene til

ingerid.myrvold@oppland.org