Download
gibanje strujanje fluida n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gibanje (strujanje) fluida PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gibanje (strujanje) fluida

Gibanje (strujanje) fluida

716 Views Download Presentation
Download Presentation

Gibanje (strujanje) fluida

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gibanje (strujanje) fluida Gibanje, strujanje ili protjecanje Uzroci gibanja fluida Strujnice Stacionarno strujanje Turbulentno strujanje Idealni fluid

  2. Protok: [m3 s-1] A q = Av vt Jednadžba kontinuiteta A1 A2 q1 = q2 A1v1 = A2v2 v2t v1t

  3. Primjer: Kroz širi dio horizontalne okrugle cijevi promjera 5 cm tekućina se giba brzinom 2 m s-1. Kolikom se brzinom tekućina giba užim dijelom te cijevi promjera 2 cm? Rješenje: d1 = 5 cm v1 = 2 m s-1 d2 = 2 cm v2 = ? A1v1 = A2v2 v2 = 12,5 m s-1

  4. Zadatak: Posuda obujma 720 litara puni se vodom kroz cijev površine presjeka 1 cm2. Brzina istjecanja vode iz cijevi je 2 m s-1. Za koje će se vrijeme posuda napuniti? Rješenje: = 0,720 m3 V = 720 l A = 1 cm2 = 10-4 m2 v = 2 m s-1 t = ? q = Av t = 3600 s = 1 h