slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SADA č. 22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO DUM č.8 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SADA č. 22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO DUM č.8

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

SADA č. 22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO DUM č.8 - PowerPoint PPT Presentation

betha
110 Views
Download Presentation

SADA č. 22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO DUM č.8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. SADA č. 22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO DUM č.8 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Název: Dělba státní moci - 1. Zákonodárná moc Autor: Ivana Skalická Stručná anotace: Prezentace seznamuje žáky s dělbou státní moci v České republice a připravuje je na možnost se zákonodárné moci v dospělosti aktivně účastnit. Metodické zhodnocení: Žáci si doplnili informace o konkrétním uspořádání státních orgánů v ČR, tím rozvinuli své obecné znalosti o státu získané v RPZ v 8.ročníku. Využito VkO 9.B 6.12.2011 Autorem materiálu a všech jeho částí , není-li uvedeno jinak, je Ivana Skalická

  2. Dělba státní moci 1. Zákonodárná moc VkO 9

  3. Česká republika = demokratický právní stát článek 1 Ústavy ČR platné od 1.1.1993 (ústava = základní zákon státu) Ústava ČR ustanovila dělbu státní moci.

  4. Státní mocumožňuje správu a řízení společnosti 1. Moc zákonodárná= volená legislativa → jaká pravidla a zákony budou platit? 2. Moc výkonná = exekutiva (část volená, část jmenovaná prezidentem) → kdo a jak bude stát řídit? 3. Moc soudní = justice (jmenovaná) → kdo a jak řeší problémy, když nejsou zákony dodržovány, když vznikají spory

  5. Legislativa = zákonodárná moc Zákonodárnou moc má Parlament ČR - skládá se: 1. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 200 poslanců volených na 4 roky(volím od 18, zvolen mohu být od 21let) 2. Senát 81 senátorů volených na 6 let po 2 letech se 1/3 senátorů mění(senátor může být zvolen od 40 let)

  6. Základní pravomoci Parlamentu ČR • Tvoří a schvaluje zákony • Vyjadřuje důvěru vládě • (Volil prezidentaod 2013 - přímá volba prezidenta občany) změna ústavy nebo zákona = novelizace • Schvaluje mezinárodní smlouvy

  7. Legislativní proces: = tvorba zákona • Návrh zákona (poslanec, Senát, vláda) • Trojí čtenív Poslanecké sněmovně PČR,diskuse, změny a úpravy • Schválení a postoupení Senátu • Projednání a schválení Senátem nebo zamítnutí a vrácení Poslanecké sněmovně • Schválený zákon podepíše prezident ČRnebo zákon vetuje (vrácení Poslanecké sněmovně).

  8. Otázky a úkoly • Co je to ústava? • Odkdy platí naše ústava? • Jak se dělí státní moc? • Co je to legislativa? • Kdo má zákonodárnou moc v ČR? • Popiš strukturu Parlamentu ČR. • Jaké má Parlament ČR pravomoci? • Popiš legislativní proces.

  9. Řešení • Co je to ústava? základní zákon státu • Odkdy platí naše ústava? 1.1.1993 • Jak se dělí státní moc? zákonodárná, výkonná, soudní • Co je to legislativa? zákonodárná moc • Kdo má zákonodárnou moc v ČR? Parlament ČR • Popiš strukturu Parlamentu ČR viz snímek 5 • Jaké má Parlament ČR pravomoci? viz snímek 6 • Popiš legislativní proces viz snímek 7

  10. Zdroje • Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. II. doplněné vyd. Ostrava: ARIES, v.o.s. • Klipart MS Office