rijkswaterstaat en de hollandsche ijssel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJssel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJssel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJssel - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJssel. Themadag Baggernet. Rijkswaterstaat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJssel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rijkswaterstaat en de hollandsche ijssel

Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJssel

Themadag Baggernet

Jos Kuijpers

rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJsselRijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat die in opdracht van de minister en staatssecretaris van V&W de infrastructurele hoofdnetwerken in Nederland aanlegt, beheert en ontwikkelt.

 • Departement -> beleid
 • Rijkswaterstaat -> uitvoering
 • Inspectie V&W -> toezicht
missie rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJsselMissie Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt voor u aan:

 • Droge voeten
 • Voldoende en schoon water
 • Vlot en veilig verkeer over weg en water
 • Betrouwbare en bruikbare informatie

Rijkswaterstaat: wel degelijk!

integraal waterbeheer hoofdwatersysteem
Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJsselIntegraal waterbeheer hoofdwatersysteem

Taken:

 • Zorgen voor voldoende en (voldoende) schoon zout en zoet water
 • Natuurvriendelijk beheer van de watersystemen en oevers
 • Terugdringen van vervuiling in oppervlaktewater en waterbodems

Uitvoering in samenspel met:

 • Collega-ministeries
 • Provincies
 • Waterschappen
 • Marktpartijen
 • Gebruikers
de hollandsche ijssel
Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJsselDe Hollandsche IJssel
 • Wateraanvoer naar Midden-West Nederland
 • Waterafvoer vanuit de polders
 • Hoofdvaarweg, staande-mastroute
 • Natuur, recreatie, visserij etc.
de problematiek vanuit rws gezien
Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJsselDe problematiek vanuit RWS gezien
 • De meest vervuilde rivier van Nederland
 • Verzilting
 • Hoogwaterbescherming
waarom doet rws mee aan het hollandsche ijsselproject
Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJsselWaarom doet RWS mee aan het Hollandsche IJsselproject?
 • Sanering is per m2 extreem duur
 • Samenhang oevers en waterbodem
 • Meerwaarde door samenwerking
 • EU kaderrichtlijn water
 • Waterakkoord