Innehåll - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innehåll PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 23
Innehåll
192 Views
Download Presentation
betha
Download Presentation

Innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi och Kemisk AnalysteknikProjektet, Före- och Under-fas (Fö3a vt2007)

 2. Innehåll • Status…? • Projektets ”aktörer” • Före-fasen • Beställarmötet • Gruppmöten • Tidsåtgång i projektet • Projektplanen • Under-fasen • Leveranser • Notera… • Att göra !! • … TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 3. Status…? (1) Individuellt • Tittat igenom kursdirektivet • Kollat vilken grupp och vilket projekt • Tittat på övrigt material på webbsidorna Gruppen • Påbörjat diskussion • Skaffat litteratur? • Tagit reda på plats för beställarmötet TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 4. Beställare (Institution / Lärare) Projektledare (student) Handledare (Lärare) Experter (Lärare etc.) M M M M M M = projektmedlem Projektets ”aktörer” (1) TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 5. Projektets ”aktörer” (2) KA1 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 6. Projektets ”aktörer” (3) TB1 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 7. Före BP2 förberedelse överens- kommen kravspecifikation projektplan M M M M Före-fasen TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 8. Beställarmötet (1) • Beställaren presenterar kravspecifikationen för alla projektgrupper • On 24/01, 15-17 för TB1 • To 25/01, 08-10 eller 13-15 för KA1 • Beställaren och projektgruppen diskuterar veckor för beslutspunkter (BP) • BP2, Projektplan klar (v6) • BP3 och BP4, Delleveranser (ca v8 och 12) • BP5, Slutleverans (To v18) TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 9. Beställarmötet (2) På beställarmötet träffar ni också handledaren som ger er i uppdrag att till första gruppmötet; - Bestämma projektgruppens roller • Projektledare • Dokumentansvarig • Delsystemansvariga (se kravspecifikationen) - Upprätta ett gruppkontrakt • Ta ett gruppkontrakt med er till beställarmötet TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 10. Gruppmöten • Möten med handledaren 1-2 ggr / vecka (projektgruppvis) • Mötesprotokoll – sekreterarrollen cirkulerar mellan projektmedlemmarna • Gruppkontraktet • Kopia till handledaren vid första gruppmötet • Gruppen och handledaren ska följa upp kontraktet regelbundet • Bestäm tid för nästa gruppmöte • Ni bestämmer tider för möten med handledare • Några möjliga tillfällen per vecka finns i schemat TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 11. Tidsåtgång i projektet 3p  120 h/projektmedlem Dra ifrån tid för: - Beställarmötet, gruppmöten, delleveranser - Utbildning; Fö, Laborationer,… - Demonstrationer - Studiebesök etc. Kvar (egentid): ca 70-90h/projektmedlem till arbetets utförande samt dokumentation och presentation av projektresultaten TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 12. Projektplanen (1) • Mallar • projektplan (Word-dokument, paket 1 ver.2.0) • tidplan nivå 1 (Excel-dokument, paket 1 ver.1.0) • [ protokoll för beslutspunkt 2 (Word-dokument) ] • Information om projektplanen • I kursdirektivet • Läs i LIPS kompendiet om projektplanen • Versionshantering och projektidentitet • Ta hjälp av er handledare • Hjälptext i mallen • En tidplan ska bifogas • Följs upp under projektets gång • Projektplanen klar v6. Beställaren godkänner (BP2) • Omförhandling av krav? – Vänta! TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 13. Projektplanen (2) Byt bild Fyll i samt ta bortgul bakgrund Välj brödtext,rubriktext etc.enligt definieradeformatmallar TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 14. Projektplanen (3) TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 15. Projektplanen (4) Sidhuvud / sidfot TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 16. Räkna Total! Projektplanen (5) TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 17. Byt text Tidplanen (1) Tänk på reservtid ! Kolla! TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 18. Tidplanen (2) Kolla! TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 19. Under-fasen Under BP3 BP4 BP5 från Före Design Implemen- tation System- test teknisk dokumentation Delleverans tex. demo Delleverans tex. demo Presentation av projektets resultat. Riktat till beställaren projektplan ny version Omförhandling(ar)? M M M M M M M M TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 20. Leveranser • 1-2 st delleveranser (BP3, BP4) • ca v8, v12 • Ofta demonstrationer • Handledare (och helst beställare) • Leveransen (BP5) • To eller Fr v18 eller Mo v19 ?? • Återkommer om detta senare i kursen • Börja dock tänka på BP5 och den tekniska dokumentationen tidigt i projektets under-fas • Titta även på efterstudiemallen nu TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 21. Notera… • Projektgruppen • Gör gärna något ”socialt” innan ni sätter igång • Hjälps åt i projektgruppen • Tag hjälp av handledaren • Projektuppgiften kan se jobbig ut i början… • Kursens huvudmål: att lära sig arbeta enligt en projektmodell • Planera innan ni sätter igång… TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 22. Att göra! Individuellt • Läs kursdirektiv etc. Gruppen • Skriv ut ett ex av gruppkontraktet till beställarmötet • Möte med beställare • Kopia på gruppkontraktet till första gruppmötet • Titta i LiPS-kompendiet (projektplan,…) • Titta på lämpliga tider för övningstillfället (i bib) TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 23. Nästa timme: Informationssökning Maria Grahn/ Göran Lindgren / Joakim Westerlind TekNat-Biblioteket Grupp uppställning för Biblio övning On 31/01, 10:15-12:00, TB1, Gp A,C,E Mo 05/02, 15:15-17:00, TB1, Gp B,D To 08/02, 13:15-15:00, KA1 • v7 (Mo 12/02) 15-17 Skriftig kommunikation, Eva Törnqvist (TEMA) TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence