1-Türkiye’nin aşağıdakilerden hangisi komşularından biri değildir? - PowerPoint PPT Presentation

1 t rkiye nin a a dakilerden hangisi kom ular ndan biri de ildir n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1-Türkiye’nin aşağıdakilerden hangisi komşularından biri değildir? PowerPoint Presentation
Download Presentation
1-Türkiye’nin aşağıdakilerden hangisi komşularından biri değildir?

play fullscreen
1 / 108
1-Türkiye’nin aşağıdakilerden hangisi komşularından biri değildir?
273 Views
Download Presentation
betha
Download Presentation

1-Türkiye’nin aşağıdakilerden hangisi komşularından biri değildir?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1-Türkiye’nin aşağıdakilerden hangisi komşularından biri değildir? • A-Yunanistan • B-Bulgaristan • C-Romanya • D-Irak

 2. 2-Türkiye’nin en uzun sınırı hangi ülke iledir? • a)İran • b)Irak • c)Suriye • d)Azerbaycan

 3. 3-Türklerin en çok yaşadığı Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? • a)Yunanistan • b)Bulgaristan • c)Suriye • d)İran

 4. 4-Türklerin en çok yaşadığı Asya ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? • a)Yunanistan • b)Bulgaristan • c)Suriye • d)İran

 5. 5-Tuna nehri Bulgaristan ile hangi ülke arasında sınır oluşturur? • a-Yunanistan • b-Rusya • c-Romanya • d-Arnavutluk

 6. 6-Aşağıdaki yerlerden hangisi Bulgaristan’da Türklerin yaşadığı yerlerden birisi değildir? • a)Dobruca • b)Gümülçine • c)Filibe • d)Mestanlı

 7. 7- 9 milyon nüfs ve 110.912 km2 yüzölçüme sahip ülke neresidir? a)Yunanistan b)Bulgaristan c)Suriye d)İran

 8. 8-Aşağıdakilerden hangisi Yunanistan’da Türklerin yaşadığı yerlerden biridir? • a)Gümülçine • b)Dobruca • c)Tebriz • d)Üsküp

 9. 9-Türkiye’nin en kısa sınırı hangi ülke iledir? • a)İran • b)Irak • c)Suriye • d)Azerbaycan

 10. 9--Aşağıdakilerden hangisi Yunanistan ile aramızdaki sorunlardan değildir? • a)Kıbrıs Sorunu • b)Ege adalarının silahlanması • c)Terör olaylarını desteklemesi • d)Kıta Sahanlığı

 11. 10-İpsala ve Pazarkule sınır kapılarının bulunduğu ,aramızda belli sorunların olduğu ancak son zamanlarda ilişkilerimizin düzelme yoluna girdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir? • a-Yunanistan b-Bulgaristan • c)Irak d)Gürcitan

 12. 11-En önemli geçim kaynağı deniz ticareti olan komşu ülke aşağıdakilerden hangisidir? • a)Suriye • b)Yunanistan • c)Bulgaristan • d)Irak

 13. 12-131.900 km2 yüzölçüm ve 9 milyon nüfusa sahip ülkenin adı nedir? • a)Yunanistan • b)Bulgaristan • c)Suriye • d)İran

 14. 13-Suriye’de bulunan dağlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? • a)Zagros • b)Kafkas • c)Ensariye • d)Kopet

 15. 14-Suriye Toprakları içerisinde olan ve Türkiye’ye ait yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? • a)Mezopotamya • b)Şat-ül Arap • c)Caber • d)Eoka

 16. 15-Aşağıdakilerden hangisi Suriye ile olan sorunlarımızdan değildir? • a)Sözde Hatay sorunu • b)GAP Projesi • c)Teröre bakış açısı • d)Kıta sahanlığı

 17. 16-Suriye’den gelerek ülkemizde dökülen akarsuyun adı nedir? • a)Çoruh • b)Asi • c)Meriç • d)Fırat

 18. 17-Suriye sınır kapısı aşağıdakilerden hangisidir? • a)Gürbulak • b)Habur • c)Sarp • d)Cilvegözü

 19. 18-Türkiye’de doğup Suriye’den geçerek Basra körfezine dökülen akarsuyun adı nedir? • a)Çoruh • b)Asi • c)Meriç • d)Fırat

 20. 19-185.180 km2 yüzölçüm ve 13 milyon nüfuslu ülke neresidir? • a)Yunanistan • b)Bulgaristan c)Suriye • d)İran

 21. 20-Musul,Kerkük,Süleymaniye ve Erbil hangi ülkededir? • a)İran • b)Irak • c)Suriye • d)Azerbaycan

 22. 21-Habur sınır kapısı ülkemiz ile hangi ülke arasındadır? • a-İran • b-Suriye • c-Gürcistan • d-Irak

 23. 22-Irak’ta yetiştirilen en önemli ürün aşağıdakilerden hangisidir? • a)Hurma • b)Buğday • c)Pamuk • d)Fıstık

 24. 23- • 438.317 km2 yüzölçüm ve 19 milyon nüfuslu ülke neresidir • a)İran • b)Irak • c)Suriye • d)Azerbaycan

 25. 24-Kerkük-Yumurtalık Boru Hattının bulunduğu ve bugün kargaşa içinde bulunan ülke aşağıdakilerden hangisidir? • a)Irak • b)İran • c)Azerbaycan d)Suriye

 26. 25- Aşağıdakilerden hangisi Irak’taki en önemli petrol yataklarından biri değildir? • a-Musul • b-Tebriz • c-Basra • d-Kerkük

 27. 26-Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan yere ne ad verilir? • a-Maveraünnehir • b-Şat-ül Arap • c-Mezopotamya • d-Sibirya

 28. 27- Ülkemizde doğan ve Irak’tan geçen Fırat ve Dicle nehirleri nereye dökülür? • a)Aral Gölü • b)Basra Körfezi • c)Hazar Denizi • d)Karadeniz

 29. 28-Fırat ve Dicle nehirlerinin birleşmesiyle meydana gelen akarsuya ne ad verilir? • a-Maveraünnehir • b-Şat-ül Arap • c-Mezopotamya • d-Sibirya

 30. 29-Hurma üretiminde ilk sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir? • a)İran • b)Irak • c)Suriye • d)Özbekistan

 31. 30-Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan yere verilen ad nedir? • a)Mezopotamya • b)Maveraünnehir • c)Deşt-i Lut • d)Şat-ül arap

 32. 32-Türkiye’nin iki katı yüzölçüme sahip komşu ülkenin adı nedir? • a-İran • b-Suriye • c-Gürcistan • d-Irak

 33. 33-Aşağıdakilerden hangisi İran’daki çöllerden biridir? • a- Deşt-i Kebir • b-Karakum • c-Gobi • d-Taklamakan

 34. 34-Kaşgay Türkleri Hangi ülkede yaşamaktadır? • a)İran • b)Irak • c)Suriye • d)Azerbaycan

 35. 35-18 milyon nüfusu Türk olan 1648000 km kare yüzölçümü olan komşu ülke hangisidir ? • a)İran • b)Irak • c)Suriye • d)Azerbaycan

 36. 36-Aşağıdakilerden hangisi İran ile aramızdaki sınır kapılarından biridir? • a)Habur • b)Cilvegözü • c)Kapıkule • d)Gürbulak

 37. 37-)Deşt-i Lut ve Deşt-i Kebir çölleri aşağıdaki hangi ülke sınırları içerisindedir? • a)İran • b)Özbekistan • c)Türkmenistan • d)Suriye

 38. 38- • a)Azerbaycan-Bakü • b) Kazakistan-Aşkabat • c) İran-Tahran • d) Gürcistan-Tiflis • Yukarıdaki başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 39. 39-Ülkemizde doğan Aras ve Kura akarsularının bulunduğu ve petrol yönünden zengin Türk cumhuriyetinin adı nedir? • a)Gürcistan • b)Bulgaristan • c)İran • d)Azerbaycan

 40. 40-Aşağıdaki akarsulardan hangisi Hazar Denizine dökülür? • a)Çoruh • b)Meriç • c)Aras • d)Asi

 41. 41-Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan’ın önemli şehirlerinden biri değildir? • a-Bakü • b-Nahcivan • c-Erivan d-Gence

 42. 42-Türkiye Azerbaycan sınır kapısının adı nedir? • a)Gürbulak • b)Habur • c)Sarp • d)Dilucu

 43. 43-Türkiye Azerbaycan petrol boru hattı nereleri birbirine bağlar? • a-Kerkük-Yumurtalık • b-Musul-Kerkük • c-Bakü-Ceyhan • d-Bakü-Yumurtalık

 44. 44-Türkiye Irak petrol boru hattı nereleri birbirine bağlar? • a-Kerkük-Yumurtalık • b-Musul-Kerkük • c-Bakü-Ceyhan • d-Bakü-Yumurtalık

 45. 45-Azerbaycan Ermenistan ilişkisi niçin bozulmuştur? • a-Dağlık Karabağ • b-Petrol • c-Silahlanma yarışı • d-terör olayları

 46. 46-86.600 km kare yüzölçüm ve 7.5 milyon nüfuslu ülke neresidir? • a)Ermenistan • b)Azerbaycan • c)Gürcistan • d)İran

 47. 47-Ermenistan sınır kapısının adı nedir? • a)Akyaka • b)Habur • c)Sarp • d)Dilucu

 48. 48-29.800 km kare yüzölçüm ve 3.3 milyon nüfuslu ülke neresidir? • a)Ermenistan • b)Azerbaycan • c)Gürcistan • d)İran

 49. 49-Ermenistan’daki dağların adı nedir? • a-Toroslar • b-Kafkaslar • c-Himalayalar • d-Alpler

 50. 50-69700 km kare yüzölçüm ve başkenti Tiflis olan ülke neresidir? • a)Ermenistan • b)Azerbaycan • c)Gürcistan • d)İran