dit barn g r ikke hvad du siger men hvad du g r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dit barn gør ikke hvad du siger men hvad du gør PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dit barn gør ikke hvad du siger men hvad du gør

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Dit barn gør ikke hvad du siger men hvad du gør - PowerPoint PPT Presentation

beth
129 Views
Download Presentation

Dit barn gør ikke hvad du siger men hvad du gør

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dit barn gør ikke hvad du siger men hvad du gør 30.sept. 2010. Skolebestyrelsen

 2. For at dit barn kan lære, skal klassen have det godt sammen!! • Klassens trivsel – det sociale liv påvirkes af forældregruppens trivsel. 30.sept. 2010. Skolebestyrelsen

 3. Forældre, der taler dømmende og nedsættende om andre mennesker er med til at skabe børn, som dømmer og nedværdiger. 30.sept. 2010. Skolebestyrelsen

 4. Børn gør som deres forældre Det der er vigtigt hjemme er sandheden 30.sept. 2010. Skolebestyrelsen

 5. Børnene er trygge når: De voksne hjælpes ad Lærere, pædagoger og forældre snakker sammen og kender hinanden Forældre og skole respekterer hinanden og hjælpes ad med at få hverdagen til at hænge sammen 30.sept. 2010. Skolebestyrelsen

 6. Normer Hvad der er rigtig og forkert Hvad man kan og skal Hvad man må og ikke må • Hvordan vi behandler hinanden • Hvordan vi skal opføre os sammen • Hvordan vi omtaler andre 30.sept. 2010. Skolebestyrelsen

 7. Hjemme (normer) Skole (normer) 30.sept. 2010. Skolebestyrelsen

 8. Skole (normer) Hjemme (normer) 30.sept. 2010. Skolebestyrelsen

 9. Hvilken rolle kan kontaktforældrene have for den gode trivsel i klassen? Kontaktforældrene kan være med til at skabe ånden i samværet voksne og børn børn og børn voksne og voksne. 30.sept. 2010. Skolebestyrelsen

 10. Forslag: Kontaktforældrenes opgaver Kontaktforældrene er bindeled fra klassen til skolebestyrelse. Kontaktforældrene kan formidle emner til diskussion mellem forældre og skolebestyrelse. 30.sept. 2010. Skolebestyrelsen

 11. Forslag: Kontaktforældrene arbejder for trivsel ved at: Sørge for at alle forældre føler sig betydningsfulde for forældregruppens trivsel • Man skal føle sig velkommen, nødvendig ….. og savnet, hvis man skulle være forhindret i at være med i fællesskabet. • Samværet mellem forældrene skal opleves værdifuldt. 30.sept. 2010. Skolebestyrelsen

 12. forslag… Dele klassen op således, at hver forælder i kontaktforældregruppen er ansvarlig for kontakten (ringe, invitere, sidde sammen med,…) Modtage nye forældre med rundvisning og introduktion til skolen og forældrearbejdet 30.sept. 2010. Skolebestyrelsen

 13. Forslag: Kontaktforældrene arbejder for trivsel ved at: Sikre udviklende forældremøder hvor alle har mulighed for at komme til orde Lave arrangementer, hvor der diskuteres og inspireres omkring et fælles tema. (sengetider, fødselsdage, opdragelse – normer) Det kan også være temaer, som er aktuelle i undervisningen. 30.sept. 2010. Skolebestyrelsen

 14. Ideer til arrangementer hvor de gode relationer kan udvikles Forældre som gæstelærere Legegrupper-studiegrupper man mødes hjemme hos hinanden i mindre grupper, gerne på tværs af de venskabsgrupper der er i forvejen Spisegrupper 3-4 børn På skift til middag hos hinanden Legedag med popcorn og film i gymnastiksalen Bingospil Picnic med eller uden grill Rundbold forældre mod børn Besøge forældres arbejdsplads 30.sept. 2010. Skolebestyrelsen

 15. Til beslutning: Drøftelse to og to Der udarbejdes liste med alle kontaktforældre og der laves et inspirationsforum på forældreintra. Fælles kursus d. 27. oktober kl. 17.30-19.30 Målet er at give kontaktforældrene gejst, inspiration, viden og værktøjer til opgaven. De skal have det rart sammen -kurset indeholder oplæg og gruppesnak på årgange -skolebestyrelsen deltager 30.sept. 2010. Skolebestyrelsen