skolelederforbundet hordaland n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skolelederforbundet Hordaland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skolelederforbundet Hordaland

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Skolelederforbundet Hordaland - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Skolelederforbundet Hordaland . Nytt og aktuelt fra forbundet sentralt. Bergen 7 . mars 2012. Neste gang må Kjell Olav også bli med på bildet!. Område 1. Den gode skolen Oppvekst- og opplæringssektoren skal ivareta sitt todelte samfunnsmandat i tråd med dens formålsparagrafer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skolelederforbundet Hordaland' - bessie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skolelederforbundet hordaland
Skolelederforbundet Hordaland

Nytt og aktuelt fra forbundet sentralt

Bergen

7. mars 2012

slide2

Neste gang må Kjell Olav også bli med på bildet!

Område 1. Den gode skolen

Oppvekst- og opplæringssektoren skal ivareta sitt todelte samfunnsmandat i tråd med

dens formålsparagrafer.

Sektoren skal utvikle hele individet, både faglig, holdningsmessig og menneskelig.

For å legge til rette for elevens læring og utvikling, kreves tidlig innsats, individuell

oppfølging og tilstrekkelig kompetanse.

Vi må sikre en god grunnutdanning for lærere og ledere, samt god etter- og

videreutdanning for hele grunnopplæringen som ruster de ansatte til å løse skolens

komplekse oppgaver.

Omar Mekki Jens Nicolaisen Solveig Atle Myking Berte Grane Ronny Engan Tom

Nytt sentralstyre klar for innsats!

slide3

Anbefalinger til det nye styret….

 • * Støtte og styrke lokale ledd og tillitsvalgte i arbeidet med å ivareta alle medlemmer
 • * Videreutvikle og styrke sekretariatet for å sikre raske og gode tjenester til alle ledd i organisasjonen
 • * Sikre åpenhet og gode demokratiske beslutningsprosesser i forbundet
 • * Forsterke rekrutteringsarbeidet for å sikre god medlemsvekst
 • * Være aktiv pådriver i utdanningspolitikk med fokus på ledelse
 • * Arbeide målrettet for at ledelse i oppvekst- og opplæringssektoren får høy status og blir et attraktivt yrkesvalg
slide4

Område 1. Den gode skolen

 • A Skolen må ha tilstrekkelige ressurser og handlingsrom for å sikre at dyktige og engasjerte lærere og ledere opplever skolen som en attraktiv arbeidsplass.
 • B Skolens ansatte må sikres kompetanse og mulighet til å følge opp hver enkelt elev.
 • C Tidlig innsats og gode overgangsordninger skal sikre alle barn og unge en god faglig og sosial utvikling.
 • D Samarbeidet mellom skole – hjem må preges av tillit og respekt med klare gjensidige forventninger og forpliktelser.
 • E Rådgivningstjenesten må sikres tilstrekkelig kompetanse og ressurser.
slide5

Område 1. Den gode skolen

 • F Flere yrkesgrupper må inn i skolen for å følge opp elevens faglige og sosiale utvikling.
 • G Skolens faglige støtteinstanser må samarbeide med skolen for å sikre
 • hensiktsmessig, tverrfaglig dialog som ivaretar det enkelte barns behov.
 • H Skoleeier må styrkes med tilstrekkelige ressurser, økonomi og skolefaglig
 • kompetanse for å kunne gi skoleledere god oppfølging, støtte og
 • handlingsrom.
 • I Ro og respekt er viktig for å skape et godt læringsmiljø
slide6

Område 2. Den gode lederen

 • A Toppledere i oppvekstsektoren må ha formell pedagogisk kompetanse og
 • lederutdanning for å sikre et helhetlig oppvekstilbud.
 • B Økt ansvar og flere oppgaver delegert til den enkelte skole, må kompenseres
 • med økte ressurser til skoleledelse.
 • C Ledere må sikres tid, fleksibilitet og fullmakter til å avgjøre hvor innsatsen skal
 • settes inn ved sin skole.
 • D Ledere må sikres tilstrekkelige administrative og juridiske ressurser for å få tid til
 • å prioritere pedagogisk ledelse.
 • E Skoleeier må praktisk og økonomisk legge til rette for at ledere kan sikres
 • oppdatering og etterutdanning. Skoleeier har ansvar for rekruttering og
 • kompetanseplanlegging for ledere.
 • F Ledere må ha rom til å ytre sin mening om skolefaglige spørsmål i offentligheten.
slide7

Område 3. De gode lønns- og arbeidsvilkårene

 • A Ledere skal ha vesentlig høyere årsinntekt enn personalet de er satt til å lede.
 • B Skoleeier skal sikre at tilsatte ledere må sikres mulighet til å bli trygge i
 • lederrollen f. eks ved tilbud om mentorordning.
 • C Skoleeier skal sikre skoleleder gode livsfasetiltak.
 • D Øverste leder må ha handlingsfrihet til å disponere skolens menneskelige og
 • materielle ressurser til det beste for elevenes læring og utvikling.
slide8

Område 4. Den gode arbeidstakerorganisasjonen

 • A Være kjent for gode resultater i lønns- og avtaleforhandlinger
 • B Prege skoledebatten gjennom aktivt og strategisk påvirkningsarbeid
 • med vektlegging av ledelse.
 • - Delta aktivt på den utdanningspolitiske arena for å sikre
 • innflytelse og gjennomslag for våre synspunkter.
 • C Tilby medlemmene fagpolitisk skolering og opplæring i lov- og avtaleverk.
 • - Ha godt skolerte tillitsvalgte i alle ledd.
 • - Gi gode råd og veiledning i tolking av lov- og avtaleverk.
 • D Være en aktiv bidragsyter til hovedsammenslutningen forbundet er tilknyttet.
 • E Være en aktiv bidragsyter til, og gi mulighet for, å bygge nettverk i nasjonale og
 • internasjonale nettverk for oppvekst og opplæring
slide9

Område 4. Den gode arbeidstakerorganisasjonen

 • F Yte individuell bistand og juridisk rådgiving i konfliktsituasjoner
 • - Sikre en rettferdig og løsningsorientert behandling av deg som leder og
 • arbeidstaker i konfliktsituasjoner
 • G Gi tilbud om faglig oppdatering til alle medlemmer gjennom lederfaglige
 • temakurs
 • H Være en demokratisk organisasjon med åpne beslutningsprosesser, og ha kort
 • vei fra lokalt til sentralt ledd
 • - Føre en tett dialog med forbundets medlemmer gjennom aktivt
 • informasjonsarbeid i flere kanaler.
 • I Yte god medlemsservice og gi gode medlemsfordeler
slide12

Skoleleder-forbundet må jeg nok regne med, ja!

Se, herr direktør:

Dette går bare en vei – oppover!