slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
تغییر مفاهیم سلامتی PowerPoint Presentation
Download Presentation
تغییر مفاهیم سلامتی

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 85

تغییر مفاهیم سلامتی - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

تغییر مفاهیم سلامتی. مفهوم زیست پزشکی( Biomedical concept ) مفهوم بوم شناختی( Ecological concept ) مفهوم روان شناختی مفهوم کلی نگری( Holistic concept ). مفهوم سلامتی. ابن سینا :سرشت یا حالتی است که در آن اعمال بدن به درستی سر میزند و نقطه مقابل آن بیماری است

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'تغییر مفاهیم سلامتی' - bessie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
تغییر مفاهیم سلامتی
 • مفهوم زیست پزشکی(Biomedical concept)
 • مفهوم بوم شناختی(Ecological concept)
 • مفهوم روان شناختی
 • مفهوم کلی نگری(Holistic concept)
slide3
مفهوم سلامتی
 • ابن سینا:سرشت یا حالتی است که در آن اعمال بدن به درستی سر میزند و نقطه مقابل آن بیماری است
 • جرجانی:تندرستی مطلق آن است که مزاج هر اندامی از اندام ها یکسان معتدل باشد .اعتدال خاصی که هر یک را هست و ترکیب اندام های مرکب همه درست باشد و اندام بدان عدد و آن اندازه و آن شکل باشد که باید
slide4

وبستر:شرایطی که بدن،ذهن و روان در امنیت قرار داشته و خصوصا اینکه از هر گونه بیماری یا درد جسمی رها باشد

 • آکسفورد:امنیت بدن و ذهن ،یعنی شرایطی که تحت آن عملکرد های این دو قسمت به موقع بوده و موثر باشند
 • شرایط یا کیفیتی از بدن انسان که بیان کننده عملکرد کافی در شرایط ژنیتکی و محیطی باشد
 • :WHOسلامتی عبارتست از رفاه کامل جسمی ،روانی،اجتماعی و نه تنها بیماری یا معلول نبودن و در سالهای اخیر با گنجاندن توانائی داشتن یک زندگی از نظر اقتصادی و اجتماعی مثمراین تعریف تقویت شده است
slide5
تعریف عملی سلامتی
 • گروه تحقیقاتی سازمان بهداشت جهانی:
 • سلامتی شرایط یا کیفیتی از بدن انسان است که بیان کننده عملکرد مناسب بدن در شرایط ژنتیکی یا محیطی معین است
slide6
فلسفه جدید سلامتی
 • سلامتی از حقوق اساسی انسان است
 • سلامتی اساس زندگی پویا است
 • سلامتی موضوعی بین بخشی است
 • سلامتی بخش تلفیق یافته توسعه است
 • سلامتی در مرکز مفهوم کیفیت زندگی قرار دارد
 • سلامتی جزو مسئولیت های فردی،دولتی و بین المللی است
 • سلامتی و حفظ آن سرمایه گذاری عمده اجتماعی است
 • سلامتی هدفی جهانی است
slide7
ابعاد سلامتی:
 • بعد جسمی:
 • سلامت جسم دال بر عمل کردن کامل بدن است که سلامت زیست شناختی را به عنوان حالت بهینه عملکرد هر یاخته و یا اندام بدن و با هماهنگی کامل بقیه اعضاء در نظر گرفت
 • علائم سلامت فیزیکی:
slide8
ارزشیابی سلامت جسمی
 • سنجش وضعیت کلی سلامت توسط خود شخص
 • پرسش در باره عوامل خطر و سلامت نبودن
 • پرسش در باره مصرف دارو
 • پرسش در باره سطح فعالیت
 • پرسش در باره استفاده از خدمات بهداشتی
 • پر کردن پرسشنامه ای استاندارد شده در باره بیماری های قلبی –عروقی
 • پر کردن پرسشنامه استاندارد شده در باره بیماری های تنفسی
slide9

معاینه بیماری

 • سنجش وضعیت تغذیه و رژیم غذائی
 • کاووش های زیست شیمیائی و آزمایشگاهی
 • حالت سلامتی در سطح جامعه را به وسیله نشانگر هائی مانند میزان مرگ ،میزان میرائی شیر خواران و امید به زندگی می توان سنجید .مطلوب آنست که هر بخش اطلاعات به تنهائی و یا بصورت مرکب قابل استفاده باشد و ترکیب آن امکان تهیه نمای کامل تر وضع سلامت افراد و جوامع را فراهم آورد
slide10
بعد روانی
 • سلامت روانی تنها شامل نداشتن بیماری روانی نیست ،بلکه توان واکنش در برابر انواع گوناگون زندگی به صورت قابل انعطاف و معنی داری است.تعریف اخیر بهداشت روانی چنین است «حالت توازن شخصی و دنیای اطراف او،و سازگاری با خود و دیگران و همزیستی بین واقعیت های خود و واقعیت های مردم و واقعیت های محیط زیست »
slide11
ویژگیهای مربوط به سلامت روان
 • عاری بودن از تعارض و کشمکش داخلی،شخص از نظر روانی سالم با خودش در «جنگ نیست»
 • تطبیق کامل ،یعنی بتواند با دیگران به خوبی زندگی بکند ،انتقاد ها را بپذیرد و زود بر آشفته نشود
 • در جستجوی شخصیت و هویت باشد
 • عزت نفس بالائی دارد
 • خود را بشناسد و نیاز ها ،مشکلات و اهداف خود را تشخیص دهد
slide12

بر خود کاملا مسلط باشد

 • هوشیارانه با مشکلات روبرو شود و بکوشد تا آنها را حل نماید ،یعنی توان مقابله با تنش و اضطراب را داشته باشد
slide13
3-بعد اجتماعی
 • رفاه اجتماعی به معنای سازگاری و تلفیق درون شخص و بین هر شخص با دیگر اعضاءجامعه و بین جامعه و دنیائی است که در آن زندگی می نماید
 • این بعد به عنوان ”کمیت روابط بین فردی افراد و میزان ارتباط آن ها با جامعه ” تعریف شده است
 • بعد اجتماعی سلامتی شامل سطوح مهارتی های اجتماعی ،عملکرد اجتماعی و توانائی شناخت هر شخص از خود به عنوان عضوی از جامعه بزرگتر به حساب می آید .بطور کلی از دید سلامت اجتماعی هر کسی عضوی از خانواده و عضو یک جامعه بزرگتری است
 • سلامت اجتماعی ریشه در دو ”محیط مادی مثبت“ و ”محیط انسانی مثبت“ دارد که به بررسی شبکه اجتماعی افراد می پردازد
slide14
بعد روحی
 • آن قسمتی از فرد که بدنبال معنی و هدف زندگی است که شامل استحکام شخصیت ،اصول و اخلاقیات ،هدف در زندگی ،تعهد نسبت به وجودی بالاتر و عقیده به مفاهیمی است که موضوع تعریف ”حد اعلای پیشرفت“ نیستند
slide15
بعد شغلی
 • قسمتی از موجودیت انسان را تشکیل می دهد .هنگامی که کاری کاملا با اهداف،ظرفیت ها ،و محدودیت های انسان سازگار باشد اغلب نقش عمده ای در ارتقاء سلامت فیزیکی و ذهنی ایفا می کند
slide16
دیگر جنبه ها
 • بعد فلسفی
 • بعد فرهنگی
 • بعد اجتماعی اقتصادی
 • بعد محیطی
 • بعد تحصیلی
 • بعد تغذیه
 • بعد درمانی
 • بعد پیشگیری
slide19

پس از مطالعه اين مبحث، فراگيرنده، قادر خواهد بود :

  عوامل موثر بر سلامتي را فهرست نمايد

 •   شاخص‌هاي عمده سلامتي را توضيح دهد
 •   نقش و اهميت شاخص‌هاي سلامتي را در ارزيابي و مقايسه وضعيت سلامت توضيح دهد

كيفيت زندگي و نحوه ارزيابي آنرا توضيح دهد

determinants of health
عوامل موثر بر سلامتي (تعيين كننده هاي سلامتي ـ Determinants of health
 • ـ عوامل ژنتيكي و فردي
 • عوامل ژنتیکی
 • عوامل فردي:سن،جنس،شغل و طبقه اجتماعی
slide21
2ـ عوامل محيطي
 • محيط اجتماعي ـ اقتصادي
slide22
3 ـ شيوه هاي زندگي مردم
 • نظير عادات غذايي، تحرّك و عدم تحرّك، نوع تفريحات و سرگرمي‌ها، نحوه ارتباط با ساير افراد جامعه مي‌تواند در سلامت افراد موثر باشد گرچه برخي از شيوه هاي زندگي در ارتباط با محيط زندگي انسان شكل مي‌گيرد
slide23
4 ـ وسعت و كيفيت ارائه خدمات
 • سياست‌هاي بهداشتي جامعه و نحوه ارائه خدمات نيز در سلامت افراد جامعه نقش اساسي دارد. اقدامات پيشگيري از طريق افزايش پوشش واكسيناسيون، بهسازي محيط، تامين آب آشاميدني سالم، مراقبت گروه هاي آسيب پذير جامعه مثل مادران و كودكان و نظاير آن و نيز توزيع عادلانه خدمات، نقش عمده اي در سلامت كلّي جامعه خواهد داشت. توانمند ساختن مردم براي ارتقاي سلامت خويش يكي از وظايف عمده مسئولين بهداشتي كشور است.
slide24
5 ـ عوامل ديگر
 • عوامل متعدد ديگري در سلامت افراد جامعه نقش دارند نظير سطح سواد، وضعيت كشاورزي و تغذيه، سيستم ارتباطات و وسائل ارتباط جمعي، وضعيت جاده ها و شرايط اقتصادي اجتماعي.
slide25
سهمعوامل تاثیر گذار بر وضعیت سلامت

Source :Evidence and Information

for Policy-WHO

slide26
سلامتی مثبت
 • وضعیت سلامت مثبت بیان کننده ایده“عملکرد کامل“ جسم و مغز است
 • مفهوم سلامت مثبت هر گز واقعیت نمی یابد زیرا انسان هر گز با محیط بطور کامل سازگار نمی شود (دوبوس)
slide27
سلامتی –مفهومی نسبی
 • استاندارد های سلامتی بین فرهنگ ها ،طبقات اجتماعی و گروههای سنی متفاوت است
wellbeing
مفهوم بهزیستیwellbeing
 • بهزیستی فرد یا گروه از افراد دارای اجزاء تشکیل دهنده واقعی ذهنی است
 • اجزاء تشکیل دهنده واقعی ،به مفاهیمی که بطور کلی ”استاندارد زندگی“ یا سطح زندگی“ نامیده می شود ،مربوط است
 • اجزاء تشکیل دهنده ذهنی بهزیستی ”به همان شکل که هر فرد آن را بیان می کند به عنوان ”کیفیت زندگی“ شناخته می شود
slide29
استاندارد زندگی
 • هزینه های معمولی،اجناسی که می خریم و خدماتی را که در اختیار داریم
 • WHO:درآمد ،شغل و اسکان در حد استاندارد ،بهداشت ،تغذیه ،سطح پیش بینی شده سلامت ،خدمات تحصیلی ،تفریحی و غیره را در کنار هم می توان به عنوان فهرست یک زندگی استاندارد معرفی کرد
slide30
سطح زندگی
 • بهداشت ،مصزف غذا ،تحصیل،وضعیت اشتغال ،اسکان،امنیت اجتماعی،پوشاک ،تفریح ،سرگرمی و حقوق بشر
slide31
کیفیت زندگی
 • کیفیت زندگی جزء ”ذهنی“ بهزیستی است .
 • سازمان جهانی بهداشت:شرایطی از زندگی که از ترکیب تاثیرات طیف کاملی از عوامل متعددی از جمله تعیین کننده های سلامت ی،شادی(شامل آسایش در محیط فیزیکی و شغلی رضایت بخش)تحصیل،دستاورد های روشنفکرانه و اجتماعی ،آزادی عمل ،عدالت و آزادی بیان حاصل می شود
 • مجموعه ای مرکب از رفاه جسمی ،روانی،و اجتماعی که توسط فرد یا گروهی قابل درک است
slide32
عوامل تعیین کننده سلامتی
 • تعیین کننده های بیولوژیک
 • شرایط اجتماعی-فرهنگی و رفتاری
 • محیط
 • شرایط اجتماعی-اقتصادی
 • خدمات بهداشتی
 • پیر شدن جمعیت
 • جنسیت
 • دیگر عوامل
ecology of health
بوم شناسی سلامتی((Ecology of Health
 • اکولوژی :رابطه متقابل بین موجود زنده و محیط اطراف است
 • انسان بخشی از اکو سیستم است.اکو سیستم انسانی علاوه بر محیط طبیعی ،شامل تمام ابعاد محیط ساخته شده به دست انسان ،مثل محیط فیزیکی،شیمیائی،بیولوژیکی و روانی و بطور خلاصه فرهنگ و همه تولیدات فرهنگی می شود
 • بیماری ربشه در اکو سیستم انسان دارد و سلامتی بر اساس مفهوم بوم شناختی به عنوان شرایطی که در آن توازن پویا بین انسان و محیطش برقرار باشد در نظر گرفته می شود
slide34
مسئولیت در برابر سلامتی
 • مسئولیت فردی
 • مسئولیت جامعه
 • مسئولیت دولت
 • مسئولیت بین المللی
slide35
تعریف بیماری
 • تعریف بیماری به اندازه سلامت مشکل نیست .بیماری دلالت بر شرایطی دارد که جسم انسان را مریض کرد و عملکرد طبیعی بدن را که شامل مغز نیز می باشد بهم می زند .در بیماری یک حالت یا آمادگی یا اخطار وجود دارد که ممکن است از طرف فرد به آنها توجه نشود .این حالت ممکن است تا بیماری آشکار و و حتی معلولیت ادامه داشته باشد و در مواردی به مرگ منتهی می شود
slide36
طیف تندرستی-بیماری
 • همیشه به سادگی نمی توان مردم را به دو دسته کلی بیمار و تندرست تقسیم کرد ..عدهای از افراد جامعه وجود دارد که کار های معمول روزانه خود را انجام می دهند و هیچگونه ناراحتی ندارند .ممکن است در آزمایشات یا رادیو گرافی معلوم شود که بیمار هستند
 • گروه مبتلایان به بیماریهای مختلف هم از نظر شدت بیماری ه وضع یکسانی ندارند و موارد ابتلا ممکن است به اشکال خفیف،متوسط،شدید گروه بندی شود
slide38
پدیده کوه یخ
 • مفهوم کوه یخ به طیف بیماری ،کوه یخ بیماری است بنا بر فرضیه وجود بیماری در جامعه را می توان با کوه یخ مقایسه نمود.بخش بالائی و شناور کوه یخ آن چیزی است که پزشک در جامعه می بیند ولی اعظم کوه یخ که در زیر آب پنهان شده است ،نشانه های انبوه بیماری های پنهانی (خفیف،بدون نشانه،پیش از از مرحله بالینی و موارد تشخیص داده نشده و افراد حامل بیماری ) در جامعه است .
health
سلامتیHealth

Health For All

سال 1977: ”دستیابی همه افراد جهان تا سال 2000، به سطحی از بهداشت که به آنها اجازه دهد از نظر اجتماعی و اقتصادی زندگی پویایی داشته باشند.“ (مجمع جهانی بهداشت)

اصل ضروری بهداشت برای همه مفهوم ”برابری در بهداشت“ است.

health for all
Health For All
 • سال 1978: در کنفرانس بین المللی آلماآتا تاکید شد بهترین رویکرد برای رسیدن به هدف “بهداشت برای همه”؛ فراهم نمودن مراقبت های بهداشتی اولیه است. مراقبت های بهداشتی ضروری که بر اساس روش ها و فن آوری های مطمئن علمی،عملی و قابل قبول اجتماعی و از طریق مشارکت افراد و خانواده های جامعه در دسترس آنها قرار گیرد و هزینه ها بر اساس توان جوامع باشد
health care
مراقبت هاي بهداشتي (Health Care)
 • خدماتی که به افراد، خانواده ها یا جوامع توسط سازمان های خدمات بهداشتی یا متخصصان بهداشت ارائه می گردد و هدف آن ارتقاء، حفظ، پایش یا بازگرداندن سلامت
 • مراقبت های بهداشتی شامل مراقبت پزشک نیز می شود.
 • ویژگی های مراقبت های بهداشتی:
  • مناسب بودن
  • جامع بودن
  • کفایت
  • فراهم بودن
  • در دسترس بودن
  • قابل پرداخت بودن
  • عملی بودن
slide43
نظام بهداشتي
 • این نظام به ارائه خدمات بهداشتی گرایش داشته و بخش مدیریت را تشکیل می دهد و به موضوعات تشکیلاتی می پردازد:
  • برنامه ریزی
  • تعیین الویت ها
  • بسیج وتخصیص منابع
  • تبدیل سیاست ها به خدمات
  • ارزشیابی
  • آموزش بهداشت
slide44
نظام بهداشتي
 • اجزاء نظام بهداشتی:
  • مفاهیم : سلامتی و بیماری
  • آرمان ها : عدالت، پوشش، موثر بودن، فایده، تاثیر نهایی خدمات
  • مقاصد : بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، برنامه های بهداشتی
  • افراد :ارائه کنندگان و مصرف کنندگان خدمت
 • هدف نظام بهداشتی، توسعه سلامتی است.
slide45
سطوح مراقبت بهداشتي
 • مراقبت بهداشتی اولیه
 • مراقبت های بهداشتی ثانویه
 • مراقبت های بهداشتی سطح سوم
slide46
سطوح مراقبت بهداشتي
 • مراقبت بهداشتی اولیه
  • اولین سطح تماس بین فرد و نظام بهداشتی
  • محل ارائه مراقبت های بهداشتی فردی
  • اکثر شکایت ها و مشکلات رایج بهداشتی را می توان در این سطح بطور رضایت بخش حل نمود.
  • این مراقبت ها در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی ارائه می شوند.
slide47
سطوح مراقبت بهداشتي
 • مراقبت های بهداشتی ثانویه
  • در این سطح با مشکلات پیچیده تر برخورد می شود.
  • شامل خدمات درمانی می باشد.
  • در بیمارستان های منطقه ارائه می شوند.
  • اولین سطح ارجاع در نظام بهداشتی می باشد.
 • مراقبت های بهداشتی سطح سوم
  • شامل مراقبت های فوق تخصصی می شود.
  • در بیمارستان ها ی مرکزی ارائه می شوند.
  • مهارت های برنامه ریزی و مدیریتی و آموزشی کارکنان تخصصی را نیز در بر می گیرد.
slide50

مراقبت هاي بهداشتي اوليه (Primary Health Care)

 • مراقبت های اصلی و ضروری در زمینه بهداشت
 • در دسترس همه افراد قرار گرفته و مورد قبول آنها بوده
 • مشارکت کامل آنها را در برگرفته
 • قیمت آن برای جامعه مناسب بوده و کشور قادر به پرداخت هزینه های آن باشد.
 • اولین سطح تماس با نظام بهداشتی
 • خدمات را تا حد ممکن به محل کار و زندگی مردم می برد
 • هدف حفظ، نگهداری و ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه است.
 • طیف کامل خدمات را پوشش می دهد.
principles of primary health care
اصول مراقبت هاي بهداشتي اوليه(Principles of Primary Health Care)
 • توزیع عادلانه
  • اصل اساسی مراقبت بهداشتی اولیه است.
  • خدمات بهداشتی باید بین همه مردم عادلانه توزیع شوند.
 • مشارکت جامعه
  • مراقبت بهداشتی اولیه باید بر پایه مشارکت مردمی باشد.
 • هماهنگی بین بخشی
  • بخش بهداشت به تنهایی قادر به ارائه همه مراقبت های بهداشتی اولیه نیست.
  • بخش های مرتبط و جنبه های مختلف توسعه را دربرمی گیرد.
 • فن آوری مناسب
  • فن آوریی که ازنظر علمی، صحیح و مطابق با نیازهای محلی و قابل قبول افرادی که از آن بهره می برند و افرادی که آن را بکار می گیرند باشد. مردم قادر به حفظ آن بوده و کشور قدرت پرداخت هزینه های آن را داشته باشد.
slide52

اجزای مراقبت هاي بهداشتي اوليه

 • آموزش بهداشت در رابطه با مشکلات بهداشتی شایع و روش ها پیشگیری و کنترل آنها
 • بهبود عرضه غذا و تغذیه مناسب
 • دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهسازی محیط
 • مراقبت های بهداشت مادر و کودک و فاصله گذاری بین موالید
 • واکسیناسیون برعلیه بیماری های عفونی قابل انتقال در کودکی
 • پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی (بیماری های بومی)
 • درمان بیماری های معمول و صدمات شایع
 • تامین داروهای اساسی
 • بهداشت دهان و دندان / بهداشت روان
introduction of health sector
Introduction of health sector
 • نظام سلامت، متشكل از تمام سازمان ها و مؤسسا ت و منابعي است كه ارائه كننده خدمات در جهت حفظ و ارتقاء سلامت افراد مي باشند و از اين خدمات مي توان به عنوان اقدام سلامت(health action )نام برد .
 • سازمان جهاني بهداشت (WHO) تمام فعاليت هايي كه هدف اصلي آن حفظ، ارتقاء و بازگرداندن سلامت است را نظام سلامت ميگويد.
slide55

● نظام های بهداشتی و درمانی کشور های مختلف متاثر از شرایط سیاسی،اقتصادی ، فرهنگی آن کشور می باشد .

● گر چه نوع نظام بهداشتی و درمانی هیچ گاه در دو کشور یکسان نیست ، ولی به هر حال تشابه گروهی از عوامل و متغیر ها باعث می شود. که بتوان نظام های مذکور را دسته بندی کرد.

slide56
دسته بندی بر اساس نظام های اقتصادی

سازمان ملل متحد کشور های مختلف جهان را از لحاظ سیاسی و اقتصادی به سه دسته تقسیم می کند :

1- کشور های پیشرفته با نظام سرمایه داری

2- کشور های سوسیالستی

3- کشور های در حال توسعه یا عقب مانده

که لازم به ذکر است تقسیم بندی ایولاکست مطلوب تر از تقسیم بندی فوق است

1- کشور های پیشرفته

2- کشور های در حال توسعه

slide58
تقسیم بندی بر اساس مجله توسعه بهداشت ( WHF)

1- سیستم تعاون همگانی (public assistance )

 • هیچ سازمان یا نهادی ویژگی خاص یا برگزیده ای در نظام بهداشت و درمان ندارد.
 • درآمدها از طریق مالیات عمومی کسب می گردد.
 • موسسات بیمه مختلف اعم از دولتی و خصوصی در این کشورهای که این سیستم پیاده می شود وجود دارد.
 • این سیستم 108 کشور که تقریباً 49 درصد از جمعیت جهان را شامل می شود.

2 - نظام های بیمه عمومی (public health insurance)

 • عنصر اصلی این نظام بیمه است
 • در اکثر کشور های اروپایی و امریکایی شمالی این نظام اجرا می شود.

3 - نظام بهداشت و درمان ملی (national health system )

 • موافق با نظام بهداشت و درمان بر اساس تفکرات سوسیالستی است.
 • همه هزینه ها از طریق مالیات تامین می شود.
 • تمام جمعیت تحت پوشش خدمات رایگان قرار می گیرند.
slide60

سازمان بهداشت جهانی

WORLD HEALTH ORGANIZATION

slide61

سازمان جهاني بهداشت World HealthOrganization (W.H.O) سازماني است تخصصي و غير سياسي مربوط به بهداشت که از ادارات سازمان ملل بوده و مقر آن در ژنو است . اساسنامه آن از هفتم آوريل 1948 به اجرا گذاشته شد (روز جهاني بهداشت)

slide62

هدف از تشکيل سازمان جهاني بهداشت دستيابي همه مردم تا سال 2000 به بالاترين سطح سلامت است و هدف فعلي آن دستيابي همه مردم به سطحي از سلامت است که به آنها امکان دهد از نظر اقتصادي و اجتماعي زندگي باروري داشته باشند.

 • مقدمه اساسنامه :
 • سلامتی عبارتست از رفاه کامل جسمی،روانی و اجتماعی و تنها به مفهوم نبود بیماری یا ناتوانی نیست .برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشتی قابل دسترسی یکی از حقوق بنیادین هر فردی بدون توجه به نژاد،مذهب،اعتقاد سیاسی ،اقتصادی و شرایط اجتماعی او است
slide63

خدمات W.H.O شامل خدمات اصلي ، خدمات اختصاصي و تحقيقات پزشکي است . اين سازمان براي بر آوردن نيازهاي بهداشتي ويژه در مناطق مختلف جهان شش سازمان منطقه اي تاسيس کرده است مثلا منطقه جنوب شرقي آسيا که محل استقرار آن دهلي نو هندوستان است

slide64
وظایف سازمان جهانی بهداشت
 • پیشگیری و کنترل بیماری های خاص
 • توسعه خدمات بهداشتی گسترده
 • بهداشت خانواده
 • بهداشت محیط
 • آمار بهداشتی
 • تحقیقات زیست –پزشکی
 • اطلاعات و متون بهداشتی
 • همکاری با سایر سازمان ها
slide65
ساختار WHO
 • WHO از سه ارگان تشکیل شده است
 • الف- مجمع بهداشت جهانی(تعیین سیاستها و برنامه های بین المللی بهداشت ،بازبینی کار سال گذشته ،تصویب بودجه مورد نیاز سال آینده،انتخاب فردی برای 3 سال خدمت در هیئت مدیره و نیز جایگزینی افراد باز نشسته ،انتخاب مدیر کل)
 • ب- هیات مدیره (تصویب و جهت دادن به تصمیمات و سیاست های مجمع ،اقدام در فوریت ها مانند اپیدمی،سیل و زلزله)
 • ج-دبیر خانه (حمایت کشور های عضو از نظر فنی و مدیریتی در زمینه برنامه های توسعه ای بهداشت )
slide66
بخش های دبیر خانه
 • بخش تحقیقات اپیدمیولوژیک و وضعیت بهداشتی و ارزیابی روند بیماری ها
 • -بخش بیماری های واگیردار
 • -بخش بیولوژی و کنترل ناقل
 • بخش بهداشت محیط
 • -بخش اطلاعات عمومی و آموزش بهداشت
 • بخش سلامت روانی
 • -بخش فنآوری تشخیصی ،درمانی و توان بخشی
 • -بخش سلامت خانواده
 • بخش بیماری های غیر واگیر
 • بخش توسعه نیروی انسانی
 • بخش حمایت از نظام اطلاعاتی
 • بخش کارکنان و خدمات عمومی
 • بخش بودجه و امور مالی
unicef united nation international childeren emergency fund
صندوق كودكان ملل متحد (UNICEF)united nation international childeren emergency fund
 • يونيسف بخشی از ملل متحد است كه منحصرا به كودكان اختصاص يافته است.

اهداف :

1- ارتقا و رعايت حقوق كودكان و حقوق انسانی خصوصا زنان.

2- هدايت قوانين، سياست ها و اقدامات مربوط به كودكان به وسيله اصولی كه بيشترين منابع را براي كودكان در بر دارند.

3- فراهم كردن حداكثر امكان رشد برای كودكان به طوريكه بتوانند سالم زندگی كنند و زندگی فعالی داشته باشند، همچنين از فرصت های زيادی برای يادگيری و مشاركت در تصميماتی كه رفاه آنها را متاثر می سازد برخوردار باشند.

4- رعايت عدالت اجتماعی در تدوين سياست ها و برنامه های مربوط به كودكان.

 • يونيسف متعهد است از كودكانی كه در شرايط نامساعدی قرار دارند (كودكان جنگ، بلايا، فقر مطلق، انواع خشونت و استثمار( محافظت نمايد.

By: Dr Mirzaei

unfpa
صندوق جمعيت ملل متحد (UNFPA)
 • صندوق جمعيت ملل متحد كه تابع مجمع عمومی ملل متحد مي باشدو كشورهای در حال توسعه را در امور مربوط به بهداشت باروری و جمعيتی از جمله سياست های جمعيتی ياری می نمايد.
 • مسئوليت های صندوق جمعيت ملل متحد :

1- آگاه سازی و ظرفيت سازی برای پاسخگويی به نيازهای جمعيت و تنظيم خانواده.

2- ارتقا سطح آگاهی در كشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه در مورد مشكلات مربوط به جمعيت و راهكارهای مقابله با اين قبيل مشكلات.

3- كمك به كشورهاي در حال توسعه براي حل مشكلات جمعيتی، در قالب نيازها و شرايط كشور درخواست كننده.

4- به عهده گرفتن نقش رهبری در سيستم ملل متحد در ارتقای برنامه های جمعيتی و هماهنگ كردن پروژه هايی كه توسط صندوق حمايت می شوند.

By: Dr Mirzaei

unesco
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO)
 • هدف اصلي يونسكو مشاركت در صلح و امنيت در جهان است از طريق ارتقاي همكاري در بين ملل در زمينه آموزش، علم، فرهنگ و ارتباطات، به منظور تحقق احترام عالمگير براي عدالت، حاكميت قانون، حقوق انساني و آزادي هاي اساسي براي همه مردم دنيا بدون برتري نژاد، جنس يا مذهب، به ترتيبي كه در منشور ملل متحد آمده است.

By: Dr Mirzaei

unesco1
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO)
 • وظايف پنجگانه یونسکو:

1-  بررسي هاي آينده نگر : چه شكلي از آموزش، علم، فرهنگ و ارتباطات براي دنياي فردا؟

2- پيشرفت، انتقال و سهم بردن از دانش : با تكيه بر فعاليت هاي پژوهشي، آموزشي و آموختني.

3- اقدام براي تعيين استانداردها : تهيه و تصويب اسناد بين‌المللي و توصيه هاي قانوني.

4- ارائـه نظريه فنـي : به كشورهــا براي تدوين سياست ها و تهيه پروژه هاي مربوط به توسعه در قالب "همكاري فني" .

5- تبادل اطلاعات تخصصي

By: Dr Mirzaei

slide72
برنامه عمران ملل متحد (UNDP)
 • برنامه عمران ملل متحد، نهاد اصلی برای هماهنگ كردن كار عمران ملل متحد می باشد وبزرگترين سهم را در امر توسعه در سطح جهانی دارا می باشد.
 • برنامه عمران ملل متحد در سياستگذاری و ظرفيت سازی برای رشد اقتصادی كشورها نقش مهمی را ايفا مي نمايد، ضمنا از طريق همكاری بابخش های دولتی و خصوصی امكان استفاده هرچه بيشتر از منابع كمكی را در مقابله با چالش ها و فرصت های حاصله از "جهانی شدن" فراهم می نمايد.

By: Dr Mirzaei

unhcr
اداره كميساريای عالی ملل متحد (UNHCR)
 • وظيفه اصلي اداره كميسارياي عالي ملل متحد، هدايت و هماهنگي اقدامات بين‌المللي براي محافظت از آوارگان جهان و حل مشكلات آن ها مي باشد.
 • مهمترين مسئوليت اداره كميسارياي عالي ملل متحد تحت عنوان "محافظت بين‌المللي" تضمين احترام به حقوق اساسي آوارگان است از جمله :

1- حفظ حق پناهندگي و عدم برگشت اجباري (غيرداوطلبانه( آوارگان

2- ترويج موافقتنامه هاي بين‌المللي مربوط به آوارگان

3- پايش رعايت قوانين بين‌المللي به وسيله كشورها و دادن كمك هاي اساسي از قبيل غذا، پناهگاه و مراقبت هاي دارويي به غير نظاميان فراري

By: Dr Mirzaei

slide74
برنامه محيط زيست ملل متحد (UNEP)
 • ماموريت اين برنامه رهبری و جلب مشاركت در مراقبت از محيط زيست است.
 • برنامه محيط زيست ملل متحد، ضمن تعيين خط مشی و دستور كار محيط زيست در سطح جهاني، اجرای ابعاد محيطی توسعه پايدار را در سيستم ملل متحد بهبود

می بخشد و به عنوان يك مرجع معتبر در توسعه جهانی محيط، عمل می نمايد.

By: Dr Mirzaei

world bank group
گروه بانك جهانی (World Bank Group)
 • بانك جهانی شامل گروهی مشتمل بر پنج موسسه است :

1- بانك بين‌المللي برای نوسازی و توسعه

2- شركت دارايی بين‌المللی

3- انجمن بين‌المللی توسعه

4- آژانس تضمين سرمايه گزاري چند جانبه

5- مركز بين‌المللی براي تسويه منازعات سرمايه گزاری

 • هدف مشترك كليه موسسات فوق، كاهش فقر در سرتاسر جهان از طريق تقويت اقتصاد ملت های فقير مي باشد.

By: Dr Mirzaei

slide76
سازمان بين‌المللی كار (ILO)
 • مسئوليت اصلي آن ارتقاي عدالت اجتماعي و حفظ حقوق انساني كارگر مي باشد.
 • مهمترين وظايف سازمان بين‌المللي كار و كارگر عبارتند از :

1- تعيين سياست ها و برنامه های بين‌المللی برای كمك به بهبود شرايط كار وزندگی

2- ايجاد استانداردهای بين‌المللی به عنوان راهنمای مقامات كشوری در اجرايی كردن اين سياست ها

3- اجرای يك برنامه وسيع همكاری فنی برای كمك به دولت ها در جهت موثر سازی

سياست ها و مشاركت در برنامه هاي آموزشي و پژوهشي به منظور پيشبرد اين فعاليت ها.

By: Dr Mirzaei

slide77
سازمان بين‌المللی تجارت (WTO)
 • هدف آن هموارسازی راه تجارت از طريق حل و فصل منصفانه منازعات تجاری در بين ملت ها بر اساس قوانين موجود می باشد.

By: Dr Mirzaei

slide78
سازمان منع سلاح های شيميايی (OPCW)
 • هدف اصلی سازمان منع سلاح هاي شيميايی اجراي پيمان نامه منع تهيه، توليد، ذخيره و مصرف سلاح های شيميايی و انهدام آن ها است.

By: Dr Mirzaei

slide79
سازمان غذا و كشاورزی ملل متحد (FAO)
 • سازمان غذا و كشاورزی ملل متحد نقش رهبری در توسعه روستايی را عهده دار مي باشد.
 • هدف اصلی اين سازمان مبارزه با فقر و گرسنگي از طريق ترويج كشاورزی ، بهبود تغذيه و پيگيری امنيت غذا است

(دسترسی همه مردم در همه اوقات به غذايی كه برای يك زندگی فعال و سالم به آن نياز دارند( .

By: Dr Mirzaei

slide80
برنامه غذای جهانی (WFP)
 • برنامه غذای جهانی سيستم ملل متحد بزرگترين سازمان بين‌المللی در زمينه كمك هاي غذايی است
 • هدف اصلی آن: كمك به مردم فقير كشورهاي در حال توسعه از طريق مبارزه با فقر و گرسنگي درجهان است. برنامه مذكور علاوه بر كمك هاي غذايی براي توسعه اقتصادی و اجتماعی، در زمان فوريت ها نيز به كمك قربانيان جنگ و بلايا مي شتابد و نيازهای غذايی آنان را تامين می نمايد.

By: Dr Mirzaei

slide81

نظامهای عرضه خدمات بهداشتی درمانیدر ایران وجهان

slide82
نظام های مراقبت بهداشتی درجهان:

سه نظام بنیادی برای مراقبتهای بهداشتی و پزشکی وجود دارد:

 • معاونت عمومی
 • بیمه پزشکی
 • طب ملی
slide83
نظام های مراقبت بهداشتی در ایران:
 • موسسات بهداشت و درمان دولتی
 • موسسات وابسته به دولت(خیریه،داوطلب)
 • بیمه ها
 • بخش خصوصی
slide84

سازمانها و نهادهای ارائه خدمات بهداشتی،درمانی و حمایتی در ایران

 • - سازمان بهزيستي
 • - سازمان انتقال خون ايران
 • - جمعيت مبارزه با سرطان
 • - هلال احمر ايران
 • - انستيتو پاستور ايران
 • - بنگاه حمايت مادران و نوزادان
 • - انجمن مالي حمايت كودكان
 • - انجمن حمايت معلولين
 • - سازمان ملي رفاه خانواده
 • - انجمن حمايت زندانيان
 • - جمعيت حمايت كودكان بي سرپرست
 • - كميته امداد امام خميني
 • - جمعيت كمك به جذاميان
 • - سازمان حفاظت محيط زيست
 • - سازمان خدمات درمانی
 • - انستيتو رازي
 • - سازمان خدمات اجتماعي
 • - هيأت كمك به آسيب ديدگان
 • - نظام پزشكي ايران
 • نظام پرستاری ایران