tolerancia hat rok n lk l avagy hat rok tolerancia n lk l n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tolerancia határok nélkül, avagy határok tolerancia nélkül PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tolerancia határok nélkül, avagy határok tolerancia nélkül

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Tolerancia határok nélkül, avagy határok tolerancia nélkül - PowerPoint PPT Presentation

bess
133 Views
Download Presentation

Tolerancia határok nélkül, avagy határok tolerancia nélkül

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tolerancia határok nélkül, avagy határok tolerancia nélkül OTDK Konferencia 2011. április 15.

 2. Tézis Hollandia egy hamis, ám számára roppant előnyös képet konstruált meg magáról. A liberális Hollandia képzete azonbanfélrevezethet minket, hiszen egy zárt struktúrákat kialakító országról van szó, aminek liberális homlokzatát a konformizmus miatt mindigmás formában újjáalakuló keretek adják.

 3. A homlokzat • NL= No Limit • Dutchversity is winning by diversity • a szabadság élharcosai • a menekültek befogadása (zsidók, volt gyarmatok lakói) • a tásadalmi kísérletek különleges laboratóriuma

 4. A pillérek társadalma – a kirekesztés 1. arca • Pilléresedett társadalom • Protestáns pillér • Katolikus pillér • Szocialista pillér • Liberális-neutrális pillér • Ellenőrzés mesterfokon

 5. A tabuk társadalma – a kiereksztés 2. arca • 60-as évek: a trauma lezárulása • mágikus évtized generációja • a hipotetikus normakép és a valóság konfliktusa • a mintaország és az erényes gyarmatosító képének teljes szétesése (Provo, RaRa mozgalmak)

 6. A tabuk társadalma – a kiereksztés 2. arca vol. 2. • a hagyományos értékek meggyengülése • teljes átrendeződés • az első kritikai és nyelvi fordulat • új pártok megjelenése • a civilizációs elmélet (UvA) és a tárgyalásos módszer (de Swaan) • a tabuk kialakulása: • magánszféra • etnikai • állami szerepvállalás

 7. Állami szerepvállalás • az állam ellenőrből tanácsadóvá válik (Vuijsje) • a holland Big Brother a kedélyesség híve • a jogok és kötelességek rendszere felborul • ZBO-k megjelenése

 8. Az etnikai tabu • bevándorlási hullámok (Szurinám, Marokkó, Antillák, Indonézia) • multikulti képzete • távolságtartó viselkedés, spontán apartheid viselkedéstől való félelem • a rasszizmusjárványtól való félelem és az ez által kialakult hiperérzékenység

 9. A magánszféra tabuja • Személyes életszférához való jog (Grondwet Artikel 1.10) • nagyon erős public-private elkülönülés • a magánéletbe való beavatkozás hallgatólagos tilalma (Srebrenica-effekt) • a Vrolijkstraat tanulsága: ne láss, ne hallj, ne szólj, ne csinálj semmit!

 10. A polder néger • társadalmi és közéleti geográfiában elfoglalt helyzet • a kiszolgáltatott gladiátor • az instant bűnöző korpusza • szociofizikai különbségek • a politikai viták középpontjai

 11. A tabuk társadalma - a kirekesztés 3. arca • vad sebsségváltás • Fortuijn, van Gogh gyilkosságok • a közgondolkodás rapid változása • új korifeusok: • Bolkenstein, Fortuijn, Wilders

 12. kritikai és nyelvi fordulat 2. • új pártok megjelenése: LPF, PVV • teljes átrendeződés • a nagy ellenálló: Amszterdam

 13. Summa • a tántorgó részeg dilemmája • a régi rend nehezen bomlik fel • egymásra torlódott paradigmák (Beatrix királynő és miniszterei esete) • az új struktúrák nyugvó pontra hozzák az országot • „a polder igazi ember teremtette táj, ahol minden porszemnek megvan a maga helye.”

 14. Köszönöm a figyelmet!