آشنایی با سیگار - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
آشنایی با سیگار PowerPoint Presentation
Download Presentation
آشنایی با سیگار

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
آشنایی با سیگار
194 Views
bess
Download Presentation

آشنایی با سیگار

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. آشنایی با سیگار

 2. انواع سيگار: 1-سايز معمولي(KING SIZE) 2-سيگار باريك(SLIM) 3-سيگار پهن(WIDE)4-ملايم, لايت(LIGHT)و يا كم تار(LOW TAR) 5-خيلي ملايم, آلترالايت(ULTRA LIGHT) 6-منتول ,داراي اسانس نعناع(MENTHOLS) : احساس خنكي را القا مي كند.

 3. مفهوم رنگ بندي پاكت هاي سيگار پاكت قرمز: طعم كامل و قوي. پاكت سفيد و يا طلايي: لايت. پاكت آبي و يا نقره اي: آلترالايت. پاكت سبز: منتول.پاكت سبز كم رنگ: منتول لايت. پاكت قرمز تيره: سيگار بدون فيلتر.

 4. عوامل موثر در روند سوختن سيگار وميزان نيكوتين جذب شده به بدن: 1)نوع تنباكوهايي كه با يكديگر تركيب شده اند. چگونگي رويش و عمل آوري تنباكوها. 2)محتواي رطوبت سيگار.3)تراكم و وزن تنباكو كه بر مقاومت پك زدن به سيگار موثر است. 4)طول و قطر سيگار. 5)طول، جنس، مشخصات و درجه تهويه فيلتر سيگار. 6)ويژگيهاي احتراقي كاغذ سيگار. 7)نحوه كشيدن سيگار (تعداد و عمق پك ها(

 5. تفاوت سيگار لايت با سيگار معمولي: درجه بندي سيگارها توسط ماشين هاي سيگاركش(smoking machines) تعيين ميگردد. اين دستگاه ها به تمام نخهاي سيگار بطور مشابه پك ميزنند. سيگارهاي لايت كه بوسيله اين ماشين ها كشيده ميشوند درجه نيكوتين و تار كمتري را نشان ميدهند

 6. آیا به دلايل زير هيچ تفاوتي ميان سيگارهاي ملايم (لايت) با سيگارهاي معمولي وجود ندارد: 1)اطراف فيلتر سيگارهاي لايت چند سوراخ ريز تعبيه ميشود تا تهويه فيلتر افزايش يابد. هنگام پك زدن به سيگار هوا با دود سيگار تركيب شده و آن را رقيق تر ميسازد. اما در عمل اين سوراخها توسط فرد سيگاري با لبها و يا دستها بطور ناخودآگاه مسدود ميگردند. بنابراين ديگر سيگار "لايت" نخواهد بود. 2)فرد سيگاري براي جبران كاهش نيكوتين جذب شده توسط سيگارهاي لايت تعداد و عمق پك هايي كه به سيگار ميزند، و يا تعداد نخ سيگار مصرفي روزانه خود را افزايش ميدهد.3)نحوه كشيدن سيگار افراد سيگاري با ماشين هاي سيگار كش متفاوت است. و هيچ دو فرد سيگاري مشابه هم به سيگار پك نميزنند.برخي افراد براي ترك سيگار نيز به سيگارهاي لايت روي مي آورند، اما اين كار بي فايده و غير اصولي است.

 7. سيگاربرگ (cigar):

 8. تفاوت سيگار برگ با سيگارت: 1)سيگار برگ از تنباكوي خشك و تخمير شده تهيه ميگردد. 2)تنباكو در سيگار برگ در ميان برگ تنباكو پيچيده ميگردد. اما در سيگارت در كاغذ سيگار. 3)سيگار برگ فاقد فيلتر است. 4)سيگارهاي برگ كوبا از شهرت خاصي برخوردار است. سيگار برگ در اشكال و طعم هاي مختلفي عرضه ميگردد.

 9. چند مطلب درباره نيكوتين(nicotine): • نیکوتین عاملی است که در تنباکو موجود است و نماینده خطر بسیار بزرگ سیگار یعنی اعتیاد می باشد. • سیگارهای معمولی حدود 9 میلی گرم و سیگارهای برگ بین 100 تا 400 میلی گرم نیکوتین در بر دارند. • نیکوتین به محض آنکه به داخل ریه کشیده شود جذب می شود و اثر اعتیاد آور خود را باعث می شود علت آنکه افراد کمتر به سیگار برگ معتاد هستند آن است که آنها دود سیگار را به داخل ریه خود نمی کشند. اما نیکوتینی که در دهان می ماند بیشتر حالت یک سم خطر دارد تا یک ماده اعتیاد آور.

 10. نیکوتین 1)ميزان نيكوتين موجود در تنباكو به گونه تنباكوي مصرفي و قسمتي كه برگ از تنه گياه جدا مي شود بستگي داشته و از 0.3 تا 7 درصد متفاوت است. هر چقدر برگ ها از قسمتهاي بالاتر گياه چيده شوند محتواي نيكوتين بيشتري دارند.2)پس از نخستين پك تنها 10 ثانيه طول ميكشد كه نيكوتين به مغز برسد. 3)يك نخ سيگار حاوي  حدود 0.4 تا 1.3 درصد نيكوتين است. 4)مقدار نيكوتين موجود در 3 نخ سيگار ميتواند براي انسان مهلك باشد، اما تنها مقادير اندكي از نيكوتين بصورت دود آزاد ميشود.

 11. خطراستنشاق دود سیگار درمحیطبرای افراد غیرسیگاری • دود سیگاری که در محیط وجود دارد به Environmental tobacco smoke یا ETS معروف است. • ETS ناشی از سیگار معمولی یا برگ همانند دود سیگاری که به دهان وارد می شود شامل همان سموم و مواد سرطان زا می باشد. • تنها نکته آن است که سیگار برگ به علت دارا بودن میزان تنباکوی بیشتر ETS بیشتری تولید می کند

 12. میان ETS این دو نوع سیگار تفاوت هایی وجود دارد که به نحوه ساخت آنها بر می گردد. • در قسمتی از پروسه ساخت سیگار برگ مرحله تخمیر وجود دارد که در این پروسه مواد سرطان زای تولید شده بگونه ای در می آیند که با روشن شدن سیگار برگ به راحتی می سوزند و بصورت گاز آزاد می شوند. • اما در سیگارهای معمولی بخصوص آنهایی که لفاف کاغذی نا مرغوب دارند سوختن نا مناسب کاغذ باعث می شود که تنباکو بصورت ناقص بسوزد و این مواد خطرناک کمتر آزاد شوند. • بنابراین در کل می توان گفت که ETS حاصل از سیگار برگ خطر بیشتری دارد.