Semantiek 1
Download
1 / 45

Semantiek 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Semantiek 1. Inleiding: Semantiek. Semantiek : de studie van betekenis in taal Doel: modelleren hoe de betekenis van een zin of woordgroep is opgebouwd uit de betekenissen van de woorden. Inleiding: Drie niveaus. Semantiek op het niveau van woorden ( lexicale semantiek )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Semantiek 1' - beryl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Inleiding semantiek l.jpg
Inleiding: Semantiek

 • Semantiek: de studie van betekenis in taal

 • Doel: modelleren hoe de betekenis van een zin of woordgroep is opgebouwd uit de betekenissen van de woorden.


Inleiding drie niveaus l.jpg
Inleiding: Drie niveaus

 • Semantiek op het niveau van woorden (lexicale semantiek)

 • Semantiek op het niveau van zinnen en woordgroepen

 • Semantiek op het niveau van teksten en discourse (dynamische semantiek)


Inleiding drie colleges l.jpg
Inleiding: Drie colleges

(Lexicale semantiek: doen we nu niet)

 • Algemene begrippen (di 27 mei)

 • Lambda-abstractie (do 29 mei)

  Gastcollege Prof. Moortgat (di 3 juni)

 • Dynamische semantiek (do 5 juni)


Inleiding dit college l.jpg
Inleiding: Dit college

 • Uitgangspunten

 • Predikatenlogica

 • Vertaling

 • Ordening

 • Gegeneraliseerde kwantoren


Uitgangspunten l.jpg
Uitgangspunten

 • Voor het soort semantiek dat we hier behandelen (logische semantiek, formele semantiek) zijn een aantal uitgangspunten van belang.

 • Er zijn ook andere benaderingen van semantiek die die uitgangspunten niet delen (cognitieve semantiek).


Uitgangspunten7 l.jpg
Uitgangspunten

 • Compositionaliteit (Freges principe): de betekenis van een woordgroep is een functie van de betekenis van de samenstellende delen en de manier waarop ze zijn samengesteld.

 • Voorbeeld: de betekenis van een S moet worden ‘berekend’ uit de betekenissen van NP en VP.


Uitgangspunten8 l.jpg
Uitgangspunten

 • Vertaling: De betekenissen van zinnen en woordgroepen kunnen worden gemodeleerd door ze te vertalen in formules van een logische taal.

 • Vaak is dat de predikatenlogica, vaak zijn rijkere logische talen nodig.


Uitgangspunten9 l.jpg
Uitgangspunten

 • Waarheidscondities: een logische vertaling legt precies de condities vast waaronder een zin waar is.

 • Wanneer weet je wat een zin betekent? Als je weet onder wanneer die zin waar is of niet.


Uitgangspunten10 l.jpg
Uitgangspunten

 • Gevolgtrekkingen (entailments): een logische vertaling verantwoordt gevolgtrekkingen van een zin:

  • Vergelijk:

   Plato is een Griekse filosoof

   (impliceert: Plato is een filosoof)

   Plato is geen Griekse filosoof

   (impliceert dat niet)


Uitgangspunten11 l.jpg
Uitgangspunten

 • Logische constanten: belangstelling van de semantiek gaat vooral uit naar functiewoorden. Bijvoorbeeld

  • niet, en, of, als, elke, een, de

  • hij, zichzelf

  • werkwoordstijden

  • comparatieven, superlatieven


Predikatenlogica vocabulaire l.jpg
Predikatenlogica: Vocabulaire

Logische ingrediënten

 • Individuele constanten: a, b, c, ..

 • Individuele variabelen: x,y,z,..

 • Predikaatconstanten: P(s), R(x,y), ..

 • Connectieven: ,,,,…

 • Kwantoren: , .

  Eerste orde logica!


Predikatenlogica eerste orde l.jpg
Predikatenlogica: Eerste orde

 • Eerste-orde predikatenlogica:

  • Alleen variabelen en kwantificatie over variabelen voor individuen

   (Dus niet X X(j) )

  • Predikaten kunnen alleen worden toegepast op variabelen en individuele constanten, niet op andere predikaten

   (Dus niet C(P) )


Predikatenlogica interpretatie l.jpg
Predikatenlogica: Interpretatie

 • Vertalingen worden zelf weer geïnterpreteerd in een model.

 • Een model kun je zien als een abstracte weergave van (een stukje van) de werkelijkheid.

 • Waarheidscondities van formules: ten opzichte van het model.


Vertaling van eigennamen l.jpg
Vertaling: van eigennamen

 • Eigennamen  individuele constanten

 • Socrates  s

 • Plato  p

 • Individuele constanten verwijzen naar individuen in het model.


Vertaling eenplaatsige predikaten l.jpg
Vertaling: Eenplaatsige predikaten

 • filosoof  F

  • Socrates is een filosoof  F(s)

 • denken  D

  • Plato denkt  D(p)

 • wijs  W

  • Alexander is wijs  W(a)

 • Koppelwerkwoord, lidwoord, tijd?


Vertaling relaties l.jpg
Vertaling: Relaties

 • bewonderen  B

  • Plato bewondert Socrates  B(p,s)

 • jaloers op J

  • Alexander is jaloers op Brutus  J(a,b)

 • groterdan  G

  • Rome is groter dan Carthago  G(r,c)

 • in  I

  • Athene is in Griekenland  I(a,g)


Vertaling conjunctie l.jpg
Vertaling: Conjunctie

 • Socrates is een Griekse filosoof

   G(s)  F(s) NIET GF(s)!

 • Rome en Carthago zijn steden

   S(r)  S(c) NIET S(rc)!

 • Rome is een stad in Italië

   S(r)  I(r,i)

 • Plato is een filosoof die zichzelf bewondert

   F(p)  B(p,p)


Vertaling geen conjunctie l.jpg
Vertaling: Geen conjunctie

 • Wat is hier mis?

 • Socrates en Plato zijn vrienden

   V(s)  V(p)

 • Niet alle voorkomens van en zijn te vertalen als 


Vertaling disjunctie l.jpg
Vertaling: Disjunctie

 • Logische disjunctie () is inclusief: de disjuncten kunnen allebei waar zijn

 • Het woord of is vaak exclusief:

  Wilt u soep of salade?

 • Strategie: toch vertalen met , exclusief volgt uit regels voor gebruik (pragmatiek)


Vertaling negatie l.jpg
Vertaling: Negatie

 • Socrates is geen sofist

  S(s)

 • Athene is niet groter dan Rome

  G(a,r)

 • Het is niet zo dat Socrates geen sofist is

  S(s)

 • Socrates is een ongelovige wijsgeer

  W(p)  G(s)


Vertaling negatie22 l.jpg
Vertaling: Negatie

 • Wat is de vertaling van:

  Socrates is geen gelovige wijsgeer?


Vertaling determiners l.jpg
Vertaling: Determiners

 • Hoe worden determiners vertaald?

 • Determiners zijn uitdrukkingen die van een N een NP maken:

  • de, het, een, elke, iedere, alle, sommige, enkele, precies één, tenminste zeven, de meeste, de helft van de, veel, …

 • Eerste-orde predikatenlogica biedt vertalingen voor een aantal van de determiners


Vertaling met kwantoren l.jpg
Vertaling: Met kwantoren

 • Iedere wijsgeer is een sofist

  x ( W(x)  S(x) )

  •  is de universele kwantor

  •  bindt de variabele x

  • iedere correspondeert met de combinatie van  en 

  • iedere, elke, alle


Vertaling met kwantoren25 l.jpg
Vertaling: Met kwantoren

 • Plato las een boek

  • x ( B(x)  L(p,x) )

  •  is de existentiële kwantor

  • een correspondeert met de combinatie van  en 

  • een, tenminste één, sommige

 • Enkelvoud/meervoud: onvertaald


Vertaling dubbele negatie l.jpg
Vertaling: Dubbele negatie

 • Als niemand luistert naar niemand vallen er doden in plaats van woorden

 • Wat is er aan de hand met de twee niemand?

 • Niet xy Luisteren(x,y)

 • Maar xy Luisteren(x,y)


Vertaling met kwantoren27 l.jpg
Vertaling: Met kwantoren

 • Sommige determiners zijn te definiëren in de predikatenlogica (met =):

  • De premier is gelukkig:

   x (P(x)  G(x)  y (P(y)  y=x))

  • Tenminste twee …:

   x y ( x  y  … )

 • Maar veel determiners juist niet!


Vertaling bereiksambigu teit l.jpg
Vertaling: Bereiksambiguïteit

 • Iedere filosoof spreekt één taal

  • x ( F(x)  !y ( T(y)  S(x,y) ))

  • !y ( T(y)  x ( F(x)  S(x,y) ))

  • (! betekent: precies één)

 • Geen lexicale of structurele ambiguïteit

  Dus drie soorten ambiguïteiten.

 • Grote uitdaging voor de afbeelding tussen syntaxis en semantiek.


Vertaling anaforen l.jpg
Vertaling: Anaforen

 • Anafoor: uitdrukking die voor zijn interpretatie afhankelijk is van een andere uitdrukking (antecedent).

 • Twee soorten: reflexieven (zichzelf) en pronomina (hij, zij)

 • Verwarrend: soms wordt anafoor ook specifiek gebruikt voor reflexief.


Vertaling anaforen30 l.jpg
Vertaling: Anaforen

 • Elke wijsgeer bewondert zichzelfx ( W(x)  B(x,x) )

 • Een wijsgeer leest elk boek dat hij koopt

  x ( W(x)  y ( ( B(y)  K(x,y))  L(x,y)))

  (let op generiekeen!)

 • Antecedent bindt anafoor.


Vertaling online oefenen l.jpg
Vertaling: Online oefenen

 • http://logic.tamu.edu/cgi-bin/quizmaster

  Exercises horend bij 3.2


Ordening voorbeelden l.jpg
Ordening: Voorbeelden

 • Veel semantische domeinen zijn gebaseerd op een ordening:

  • Jan is langer dan Piet

   comparatieven: een ordeningen van graden op een schaal

  • Jan bewonderde Piet

   tijden: een ordening van momenten op een tijdslijn


Ordening graden l.jpg
Ordening: Graden

 • Jan is langer dan Piet

 • lengte(x,d): x heeft lengte d

 • d (lengte(j,d)  d’ (lengte(p,d’)  d > d’ )

 • Strikte ordening van graden

 • Mogelijkheden: definitie van langst, even lang, minder lang, korter, …


Ordening momenten l.jpg
Ordening: Momenten

 • Jan bewonderde Piet

 • bewonderen(j,p): geen tijdsinformatie

 • bewonderen(x,y,t): x bewondert y op een moment t

 • t ( t < n  bewonderen(j,p,t ))

  (n is het moment van spreken)

 • Tijdslijn van momenten

 • zal bewonderen, had bewonderd, …


Grenzen aan pl l.jpg
Grenzen aan PL

 • Wat voor soort natuurlijke taal uitdrukkingen kunnen we niet beschrijven met de middelen van de eerste-orde predikatenlogica (PL)?

 • Vergelijk dit met de syntactische vraag (over finite state, context-vrij)!


Grenzen aan pl36 l.jpg
Grenzen aan PL

 • Andere argumenten dan individuele variabelen.

  • Jan denkt dat hij gelukkig is.

  • D(j, G(j) ) [propositie]

  • Jenny houdt van schaatsen.

  • H(j, S) [predikaat]

 • Niet mogelijk in PL!


Grenzen aan pl37 l.jpg
Grenzen aan PL

 • een Nederlandse taalkundige.

  x (T(x)  N(x)  … ) intersectief

 • een grote muis

  Niet: x (M(x)  G(x)  …)

  Wel: x (G(M)(x)  …) niet PL!

 • een valse munt

  Niet: x (M(x)  V(x)  … )

  Wel: x (V(M)(x)  … ) niet PL!


Grenzen aan pl38 l.jpg
Grenzen aan PL

 • Jan heeft alle eigenschappen van Sinterklaas.

  X (X(s)  X(j))

  een variabele over predikaten

 • Sinterklaas is vrijgevig V(s)

 • Jan is vrijgevig V(j)

 • Hogere-orde logica


Grenzen aan pl39 l.jpg
Grenzen aan PL

 • De meeste studenten zijn tevreden.

 • Meer dan 80% van de Democraten heeft gestemd op Kerry.

 • Niet: variant op x of x.

 • Maar: een relatie tussen verzamelingen

 • Dit brengt ons bij de theorie van Gegeneraliseerde kwantoren


Gegeneraliseerde kwantoren l.jpg
Gegeneraliseerde kwantoren

 • [S [NP Det N ] VP ]

  A B

 • N en VP denoteren verzamelingen individuen, A en B respectievelijk

 • Det legt relatie tussen A en B:Det(A,B).


Gegeneraliseerde kwantoren41 l.jpg
Gegeneraliseerde kwantoren

 • Alle studenten zijn intelligent.

 • Alle(S,I)

  S: de verzameling studenten

  I: de verzameling intelligente mensen

 • Wat is de relatie hier?

 • S  I


Gegeneraliseerde kwantoren42 l.jpg
Gegeneraliseerde kwantoren

 • Geen student is rijk

 • Geen(S,R)

S

R

S  R = 


Gegeneraliseerde kwantoren43 l.jpg
Gegeneraliseerde kwantoren

 • De meeste studenten zijn gelukkig

 • Meeste(S,G)

  SG

  |SG| >

  |SG|


Gegeneraliseerde kwantoren44 l.jpg
Gegeneraliseerde kwantoren

 • Sommige determiners zijn uitdrukbaar in PL, andere niet.

 • De determiners die dat niet zijn, vereisen een logica waarin je relaties tussen verzamelingen kunt uitdrukken.

 • In de theorie van Gegeneraliseerde Kwantoren worden alle determiners vanuit dat perspectief bestudeerd.


Gegeneraliseerde kwantoren45 l.jpg
Gegeneraliseerde kwantoren

 • Van Benthem (1986): determiners die definieerbaar zijn in PL corresponderen met een bepaald soort eindige automaten.

 • Er is dus een diepe connectie tussen de uitdrukkingskracht van PL en de kracht van eindige automaten.