Hydroxyderiv ty uh ovod kov ii
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 349 Views
 • Uploaded on

Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia. Hydroxyderiváty uhľovodíkov II. Obsah. Chemické reakcie hydroxyderivátov. Reakcie so zásadami Reakcie s kyselinami Nukleofilné substitúcie Eliminácie Oxidácia alkoholov Reakcie fenolov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - beryl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hydroxyderiv ty uh ovod kov ii

Kód ITMS projektu: 26110130519

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia

Hydroxyderiváty uhľovodíkov II


Obsah
Obsah

Chemické reakcie hydroxyderivátov

 • Reakcie so zásadami

 • Reakcie s kyselinami

 • Nukleofilné substitúcie

 • Eliminácie

 • Oxidácia alkoholov

 • Reakcie fenolov

 • Použité zdroje


Reakcie so z sadami
Reakcie so zásadami

1

 • hydroxyderiváty voči silným

  zásadám sa správajú ako kyseliny

alkoholáty - alkoxidy

fenoláty - fenoxidy

Prečo sa

na prípravu alkoholátov používa sodík ?

R-OH + NaOH → R-ONa + H2O

nátrium-etanolát

(etoxid sodný)

2CH3-CH2-OH + 2Na → 2CH3-CH2-ONa + H2


Reakcie s kyselinami
Reakcie s kyselinami

 • hydroxyderiváty voči silným kyselinám sa správajú

  ako zásady →

 • reakcia pokračuje nukleofilnou substitúciou

alkoxóniové soli

metyloxónium-chlorid


Nukleofiln substit cia
Nukleofilná substitúcia

3

 • skupina –OH sa nahrádza ťažko

  →reakcia sa uskutočňuje

  v prítomnosti katalyzátora H+

 • pri SN sa zvyčajne nahrádza molekula vody

 • reakcia alkoholov s kyselinami HX (HCl, HBr, HI)

  →halogénderiváty

R-OH + HX → RX + H2O


Nukleofiln substit cia1
Nukleofilná substitúcia

5

 • reaktivita alkoholov: 3° > 2° > 1°

 • reakcie alkoholátov

  sú reaktívnejšie ako alkoholy - silnejšie Nč

  používajú sa na vnášanie alkoxidovej skupiny do

  molekúl organických zlúčenín → étery

Prečo ?

CH3-CH2-ONa + CH3-CH2-Br → CH3-CH2-O-CH2-CH3 + NaBr


Elimin cia
Eliminácia

7

 • prebieha pôsobením

  dehydratačných činidiel pri > t

  (konc. H2SO4 , H3PO4) →

 • Zajcevovo pravidlo

alkén

8

9


Elimin cia1
Eliminácia

 • reakcia etanolu s konc. H2SO4 pri rôznych teplotách


Oxid cia alkoholov
Oxidácia alkoholov

aldehydy →

KK

 • primárne alkoholy →

 • sekundárne alkoholy →

 • terciárne alkoholy →

ketóny

sa neoxidujú

pôsobením veľmi silného oxidovadla

sa štiepi väzba C-C

terciárneho uhlíka


Oxid cia alkoholov1
Oxidácia alkoholov

12

CH3-CH2-OH → CH3-CHO → CH3-COOH

11

15

3CH3CH2OH + 2Cr2O7⁻ + 16H+ → 3CH3COOH + 4Cr3+ + 11H2OReakcie fenolov
Reakcie fenolov

Prečo ?

 • reakcia s NaOH prebieha bez problémov

  → fenoláty

 • neposkytujú SN reakcie

 • hlavné reakcie fenolov - SE

  často prebiehajú aj do ďalšieho stupňa


Reakcie fenolov1
Reakcie fenolov

 • farebné reakcie fenolov

  reakcia s FeCl3

  → farebné komplexy

 • oxidácia fenolov

  (hlavne viacsýtnych) → chinóny

  1,2- a 1,4-benzéndiol → o-, resp. p-chinón

premena hydrochinónu na chinón sa uskutočňuje ajv organizme

vyšších živočíchov


Pou it zdroje
Použité zdroje

 • Zahradník, P., Lisá, V.: Organická chémia I. Bratislava: Vydavateľstvo SPN, 2006.

 • Benešová, M., Satrapová, H.: Zmaturuj z chémie. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004.

 • http://www.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/chem/kor/organika/Org-12_Hydroxy.pdf

 • http://lms.planetavedomosti.sk/ Kurz ´Chémia SŠ – učiteľ ´:

  XV. Halogénderiváty, alkoholy a epoxidy

  71. Reakcie alkoholov (s. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15)

 • http://www.fmed.uniba.sk/uploads/media/Organicka_chemia-BMF-13-10-10a.pdf

 • Tomeček, O., Klein, M.: Školská experimentálna semimikrochémia. Banská Bystrica: Učebné pomôcky, N. P., 1980.


ad