slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
האגף לבקרת חומרי הדברה ומזיקים הערכות לחרום PowerPoint Presentation
Download Presentation
האגף לבקרת חומרי הדברה ומזיקים הערכות לחרום

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

האגף לבקרת חומרי הדברה ומזיקים הערכות לחרום - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

האגף לבקרת חומרי הדברה ומזיקים הערכות לחרום. תמר יגר ראש תחום מזיקים. מזיקים. מזיקים לצומח: מזיקים לגידולים חקלאיים (ארבה). באחריות השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות. מזיקים לבעלי חיים: מזיקים לחיות בית וחיות משק. באחריות השירותים הוטרינרים במשרד החקלאות. מזיקים תברואתיים :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'האגף לבקרת חומרי הדברה ומזיקים הערכות לחרום' - beryl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

האגף לבקרת חומרי הדברה ומזיקיםהערכות לחרום

תמר יגר

ראש תחום מזיקים

slide2

מזיקים

מזיקים לצומח:

מזיקים לגידולים חקלאיים (ארבה).

באחריות השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות.

מזיקים לבעלי חיים:

מזיקים לחיות בית וחיות משק.

באחריות השירותים הוטרינרים במשרד החקלאות.

מזיקים תברואתיים:

מזיקים לאדם ולרכושו.

באחריות האגף לבקרת חומרי הדברה ומזיקים במשרד להגנת הסביבה.

slide3

מזיקים תברואתיים

מזיקים לאדם:

מטרד.

אסתטי - הרגשה של לכלוך (מקקים).

עקיצות – יתושים, זבובי חול, עכבישים.

נשיכות – מכרסמים (בעיקר חולדות).

העברת מחלות – יתושים, מכרסמים.

מזיקים לרכוש:

מזיקי עץ (טרמיטים).

קווי חשמל, מכוניות (חולדות, נמלים).

slide4

יתושים

יתושי קולקס (Culex)

 • וקטורים (מעבירים) של נגיפים של מחלות שיכולות לגרום גם לתמותה כקדחת מערב הנילוס ודנגי.
 • בוגרים חיים שבועות ספורים בד"כ.
 • מטילים ביצים במים:נחלים, תעלות, בריכות.
 • מתפתחים במים נקיים ומזוהמים.
 • מתפתחים במים עומדים.
 • התפתחות מביצה לבוגר כ-10 ימים.
 • מפגעים בעיקר בקיץ.
 • פעילות תלויה בטמפרטורה.

יתושי אדס (Aedes)

slide5
יתושים פוטנציאל להתפתחות
 • פריצות ביוב
 • פסולת בתעלות/נחלים
slide6

מכרסמים - חולדות

 • וקטורים (מעבירים) של מחלות שיכולות לגרום גם לתמותה כדבר, טיפוס ומחלות מעיים.
 • בוגרים חיים כשנה.
 • מתרבים לאורך כל השנה.
 • אוכלי כל: צומח, בעלי חיים - חי או מת (פגרים).
 • תנועה: חופרים, מטפסים, קופצים, נעים מהר.
 • טריטוריאליים – גודל אוכלוסייה תלוי בשטח ובמזון.
 • פעילים בעיקר בלילה.
slide7

המשרד להגנת הסביבה בשעת חרום

כ"א: מפקחים במחוזות, פקחי רט"ג, פקחי משטרה ירוקה

נוהל עבודה חרום = נוהל עבודה שגרה

הנחיה פיקוח

מידע, הסברה ניטור, הוראות

slide8

הרשות המקומית בשעת חרום

נושאת באחריות למניעת מפגעי מזיקים

הפעולות למניעת מזיקים: ניטור והדברה

מוכנות לפעילות גם באזורים שאינם מאוכלסים בזמן רגיל ו/או אינם מהווים פוטנציאל למפגע בזמן רגיללדוגמא: ערי אוהלים, אתרי פסולת זמניים

תיתכן עליה בצורך בהדברה בעקבות אי פינוי פסולת ופריצות ביוב

slide9

הרשות המקומית בשעת חרום

פעולות נדרשות להערכות לשעת חרום:

מיפוי אתרים פוטנציאליים להתפתחות והימצאות מזיקים. יש לעדכן את הרשימה פעם בשנה.לדוגמא: מט"שים, קווי ביוב, אתרי סילוק פסולת, מבנים מיועדים לקריסה.

אחזקת מלאי תכשירי הדברה זמין.היקף המלאי = כמות תכשירים השווה לכמות הנדרש לעבודה ל – 3 חודשים בקיץ.אחסון בידי הרשות עצמה או בידי קבלן חיצוני, במחסן העומד בחוק החומרים המסוכנים.

slide10

הרשות המקומית בשעת חרום

פעולות נדרשות להערכות לשעת חרום:

הערכות לביצוע הדברה באמצעות מדבירים מוסמכים, עובדי הרשות או קבלן חיצוני.קבלן חיצוני – יש לוודא שנושא החרום מופיע בהסכם. יש להכריז על הקבלן כמפעל חיוני.

רשימת קשר עדכנית של מדבירים לשעת חרום.

רשימת קשר עדכנית של משווקי תכשירי הדברה תברואיים ואמצעי הדברה נדרשיםלדוגמא: מרססים, כלי רכב ייעודים.

slide11

הרשות המקומית בשעת חרום

עם הכרזה על שעת חרום:

מיפוי עדכני של אתרים פוטנציאליים להתפתחות והימצאות מזיקים. מבוסס על המיפוי השנתי ונתונים מהשטח.

ניטור לאיתור מוקדי המפגע וזיהוי המפגע (המזיק) באתרים הפוטנציאליים.

קביעת סדרי פעולה (עדיפות) בטיפול במפגעים בהתאם לתוצאות הניטור.

slide12

הרשות המקומית בשעת חרום

עם הכרזה על שעת חרום:

רכישת תכשירי הדברה וציוד הדברה בהיקף התואם את הצרכים כפי שנמצאו בניטור.

יצירת קשר עם המדבירים לביצוע פעולות הדברה בהתאם לתוצאות הניטור.

דיווח למחוז על תוצאות הניטור, פעולות ההדברה, כולל שם המדביר והחומרים בהם נעשה שימוש.

tamary@sviva gov il 02 6495878
תודהתמר יגר – ראש תחום מזיקיםtamary@sviva.gov.il02-6495878