slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NGHỊ QUYẾT PowerPoint Presentation
Download Presentation
NGHỊ QUYẾT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

NGHỊ QUYẾT - PowerPoint PPT Presentation


 • 289 Views
 • Uploaded on

NGHỊ QUYẾT. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH LẦN IX, NHIỆM KỲ 2012 – 2017. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH LẦN IX, NHIỆM KỲ 2012 – 2017. Đoàn đại biểu dự ĐH Đoàn toàn quốc. Thời gian. Đại biểu. BCH. 03- 05/11/ 2012. 449. 61. 35.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

NGHỊ QUYẾT


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

LẦN IX, NHIỆM KỲ 2012 – 2017

slide2

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

LẦN IX, NHIỆM KỲ 2012 – 2017

Đoàn đại biểu dự ĐH Đoàn toàn quốc

Thời gian

Đại biểu

BCH

03-

05/11/

2012

449

61

35

 • Hội trường Thành phố
 • 5 phiên làm việc
 • 123 cơ sở Đoàn
 • BTV: 19
 • Bí thư,
 • 4 Phó Bí thư
 • 02 ĐB đương nhiên
 • 33 ĐB được bầu
 • 05 ĐB dự khuyết
slide3

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TOÀN QUỐC

LẦN X, NHIỆM KỲ 2012 – 2017

- Thời gian: 12 – 14/12/2012

- 999 đại biểu

- BCH Trung ương : 151

- Ban Thường vụ : 33

- Ban Bí thư : 07

- Bí thư thứ nhất :

Đ/c Nguyễn Đắc Vinh

t nh h nh thanh ni n
Tình hình thanh niên

Cả nước

TP. Hồ Chí Minh

 • 2,4 triệu/7,163 triệu
 • 29,5% dân số TP
 • 10,05% TN cả nước
 • 25,3 triệu/87,5 triệu
 • 28.9% dân số cả nước

Số lượng

Tỷ lệ

 • Đại bộ phận trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, giàu lòng yêu nước, có khát vọng;
 • Quan tâm đến thời cuộc, vận mệnh ĐN, chủ quyền, biển đảo;
 • Trình độ học vấn cao hơn, tích cực, chủ động hơn trong hội nhập quốc tế;
 • Có lối sống lành mạnh, có ý chí vươn lên, có khát vọng, văn hóa, ý thức chấp hành PL.

Ưu điểm

 • Mờ nhạt lý tưởng, dễ dao động, lệch lạc đạo đức, thực dụng,ích kỷ;
 • Chênh lệch vùng miền, cơ hội, thất nghiệp…
 • Một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, thiếu ý thức chấp hành pháp luật

Hạn chế

slide5

Sự chăm lo của Đảng bộ và chính quyền TP

Các sự kiện chính trị quan trọng

NQ Đại hội Đảng bộ TP, CTHĐ số 42

Nghị quyết 25 của BCH TW Đảng

Truyền thống năng động, sáng tạo

Dấu ấn

thuận lợi

slide6

Những tiêu cực trong XH

Đời sống xã hội khó khăn

Một bộ phận TN đua đòi, ích kỷ, thực dụng

Thách thức

Các thế lực thù địch chống phá

Kinh tế khó khăn

slide7

THÀNH

TỰU

CT giáo dục

chuyển biến

tích cực

“5 xung kích”

triển khai

sáng tạo

“4 đồng hành”

khẳng định

vai trò người

bạn của TN

CT quốc tế

thanh niên

có bước

phát triển

Công tác Đội

và phong trào

thiếu nhi nhiều

đổi mới

Mở rộng và

tập hợp TN

chuyển biến

tích cực

Tích cực

xây dựng Đảng

chính quyền

Công tác

xây dựng Đoàn

từng bước

nâng lên

CT

tham mưu

phối hợp,

chỉ đạo,

đổi mới

slide8

Hạn chế

Chưa có nhiều giải pháp mới tác động đến một số đối tượng thanh niên đặc thù

Sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của một

bộ phận thanh niên qua công tác giáo dục chưa cao

Công tác giáo dục

Chưa có nhiều hoạt động dẫn dắt định hướng giáo dục về các giá trị sống phù hợp giữa các chuẩn mực đạo đức, truyền thống văn hóa dân tộc với xu thế hội nhập

Công tác nắm bắt tình hình dư luận thanh niên và tham gia xử lý các tình huống phức tạp đến lúc vẫn còn thụ động

Hoạt động tổ chức sinh hoạt lý luận qua mô hình các Câu lạc bộ Lý luận Trẻ tại cơ sở chưa thật sự hiệu quả

slide9

Cơ sở Đoàn

Chi đoàn

Đoàn viên

- Thiếu giải pháp triển khai thực hiện nội dung của hai chương trình xung kích hội nhập kinh tế quốc tế, đồng hành với thanh niên trong trang bị kỹ năng thực hành xã hội;

- Ít các hoạt động nghiên cứu sáng tạo được áp dụng vào thực tế mang lại giá trị xã hội cao.

- Nội dung sinh hoạt chi đoàn ở một số khu vực thiếu tính chủ động công tác, chưa phong phú, hấp dẫn;

- Thiếu giải pháp mới có hiệu quả để tổ chức sinh hoạt và hoạt động

- Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chưa được chú trọng.

slide10

Chưa được tập huấn, trang bị đầy đủ nghiệp vụ công tác, chất lượng tham mưu chưa tốt, công tác tạo nguồn chưa được chú trọng

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa có lúc chưa được thực hiện thường xuyên hoặc chưa đạt yêu cầu.

Một bộ phận thiếu năng động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm chưa cao

Cán bộ Đoàn

slide11

Công tác giám sát chưa phát huy hiệu quả, thiếu sâu sát, kết quả chưa cao

Thiếu đeo bám thực hiện một số chủ trương, văn bản mới

Công tác chỉ đạo của cấp thành đôi lúc chưa kịp thời hoặc dồn dập

Công tác đúc kết lý luận chưa được đầu tư thực hiện đúng mức.

Công tác chỉ đạo

BC số liệu chưa thực sự khoa học, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác điều hành

03 công trình trọng điểm chưa hoàn thành

b i h c kinh nghi m
Bài học kinh nghiệm

5. Chủ động tham mưu; chủ động liên tịch; quyết liệt trong chỉ đạo cơ sở, phân công, phân nhiệm rõ ràng, kiên quyết loại bỏ các nội dung, cách làm không còn phù hợp, hiệu quả thấp

1. Công tác cán bộ Đoàn là khâu quan trọng, là động lực thúc đẩy phong trào, nâng cao chất lượng tổ chức

2. Làm tốt công tác dự báo, kịp thời nắm bắt tình hình; khai thác tốt các sự kiện chính trị, các kênh thông tin đại chúng; tăng cường giáo dục thông qua điển hình tiên tiến.

4. Duy trì chủ trương trọng tâm hoạt động tại cơ sở; tăng cường tính chủ động, tạo không gian sáng tạo; có biện pháp đánh giá hiệu quả hoạt động; công tác đúc kết thực tiễn; đổi mới chế độ thông tin, báo cáo

3. Nội dung hoạt động phong trào phải gắn với điều kiện thực tế xã hội và nhu cầu, khả năng của thanh niên; tạo ra các công trình, phần việc thanh niên có giá trị kinh tế - xã hội cao; Phát huy ý tưởng sáng tạo; vận động các nguồn lực xã hội.

slide13

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI

THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ IX (2012 – 2017)

slide14

“Tuổi trẻ thành phố yêu nước,

nâng cao ý thức công dân,

trau dồi lý tưởng cách mạng,

rèn đức, luyện tài, vì Thành phố

văn minh, hiện đại, nghĩa tình”

slide15

“TuổitrẻViệt Nam xâyhoàibãolớn, rènđức, luyệntài, đoànkết, sángtạo, xungkíchxâydựngvàbảovệ Tổ quốc”.

slide16

Tập trung giáo dục, xây dựng hình mẫu người thanh niên thành phố trong giai đoạn mới

Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, đẩy mạnh phong trào tình nguyện

Mục

tiêu

Đồng hành với thanh niên trong các lĩnh vực; tăng cường bảo vệ chăm sóc trẻ em, vai trò phụ trách Đội; làm tốt công tác quốc tế thanh niên.

Tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, nâng cao vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn đối với Hội

Củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

slide18

Vị trí

Công tác Đoàn và

phong trào thanh niên

1.Công tác giáo dục

=> Sống đúng

Pháp luật

2.Hoạt động phong trào

Đồng hành cùng thanh niên mưu sinh lập nghiệp

ĐĐ - LS

=> Sống đẹp

Chăm lo hỗ trợ TN

4.Công tác chỉ đạo, tham mưu, phối hợp

Truyền thống

=> Sống có đạo lý

Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

3.Công tác tập hợp thanh niên và tổ chức xây dựng Đoàn

Khơi sức phát huy

CT - TT

=> Sống có lý tưởng

slide19

Muốn gì?

Nghe

?

Thích gì?

Hiểu

Cần gì?

Làm

Thiếu gì?

slide20

I. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng

cao hiệu quả công tác giáo dục, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đa dạng hình thức giáo dục và truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục lịch sử, chủ quyền biên giới, biển đảo

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật, tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông

Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; cuộc vận động “Dân ta phải biết sử ta”; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “4 xây - 3 chống”, Kịp thời phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình gắn với các phong trào thi đua của thanh thiếu nhi

slide21

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

XUNG KÍCH XÂY DỰNG

VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

1. Xung kích thực hiện nhiệm vụ CT – KT – XH và hội nhập quốc tế của địa phương, đơn vị

1. Xung kích phát triển KT – XH và hội nhập quốc tế

2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

2. Xung kích vì an sinh xã hội

3. Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

4. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị của Thành phố

4. Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ

5. Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

5. Xung kích vì trật tự, an toàn giao thông, xây dựng văn minh đô thị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

slide22

ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học

1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo

2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm

2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm

3. Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần.

3. Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần.

4. Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội

4. Đồng hành với thanh niên trong rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội

slide23

II. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • * 100% tổ chức Đoàn từ cấp cơ sở trở lên có CTTN, 90% chi đoàn có phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị
 • * Tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, phát động trí thức trẻ hiến kế các chủ trương, chính sách đột phá (9 ngành DV, 4 ngành CN trọng yếu)

1.Xung kích

thực hiện nhiệm vụ

CT - KT – XH

và hội nhập quốc tế

 • * Cổ vũ thanh niên xung kích tiến quân vào khoa học công nghệ, lao động sáng tạo, đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống
slide24

Đổi mới phong trào

Đa dạng nội dung, phương thức

Tăng chất xám, ứng dụng KHCN

2. Xung kích

vì an sinh – xã hội

Các chiến dịch cao điểm

slide25

- Công trình tham gia “Cải tạo môi trường, cảnh quan sông Sài Gòn”

3. Xung kích bảo vệ

môi trường, ứng phó

với biến đổi khí hậu

- Cải tạo 20 tuyến kênh ô nhiễm, khơi thông dòng chảy, vệ sinh kênh rạch, giải tỏa các tụ điểm rác ô nhiễm

- Đề án trồng 500.000 cây xanh

slide26

Giáo dục thanh niên nâng cao ý thức bảo vệ độc lập dân tộc, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, CQ

Nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

4. Xung kích

bảo vệ Tổ quốc

giữ gìn an ninh

chính trị

Giáo dục, bảo vệ chủ quyền biển đảo; chăm lo, giao lưu bộ đội; công trình tuyên truyền về chủ quyền biển đảo trên tuyến đường Hoàng Sa – Trường Sa

slide27

5. Xung kích vì trật tự, an toàn giao thông, xây dựng

văn minh đô thị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Vận động thanh niên xung kích vì trật tự, an toàn giao thông, xây dựng văn minh đô thị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giáo dục thanh niên chậm tiến, vi phạm pháp luật.

slide29

Học tập lao động sáng tạo

Phát động phong trào xã hội học tập, các hoạt động khuyến học, khuyến tài; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo; phát triển các loại hình đội nhóm học thuật, các cuộc thi, giải thưởng nghiên cứu khoa học.

Nghề nghiệp, việc làm

Hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; khai thác tốt các nguồn vốn; duy trì hiệu quả phong trào “3 giúp”; tiếp tục hỗ trợ Hội Doanh nhân trẻ và đội ngũ doanh nhân trẻ phát triển

Đồng

hành

Mở rộng cơ sở vật chất và nguồn lực phục vụ nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao

Sức khỏe, đời sống VHTT

Đẩy mạnh rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội tại cơ sở, tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi phát triển toàn diện

Kỹ năng thực hành xã hội

slide30

IV. Tăng cường công tác quốc tế thanh niên

-Quảng bá hình ảnh đất nước và thành phố, giới thiệu văn hóa với bạn bè quốc tế, tìm thị trường, cơ hội hợp tác trong giới trẻ.

- Chủ độngmở rộng các hoạt động ngoại giao nhân dân, giao lưu hữu nghị với thanh niên các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Tham gia các chương trình cộng đồng mang tính chất toàn cầu có ý nghĩa và phù hợp.

- Vận động thanh niên thành phố đang học tập, làm việc, sinh sống ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động hướng về Tổ quốc.

slide31

V. Tổ chức có hiệu quả chương trình

“Vì đàn em thân yêu”.

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 06 -CT/TU của Thành ủy

Nâng cao vai trò phụ trách Đội của tổ chức Đoàn; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác Đội

Duy trì phong trào thiếu nhi thi đua học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Đầu tư cho phong trào thiếu nhi trên địa bàn dân cư

Tăng cường công tác bảo vệ, giáo dục, chăm sóc trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, ngược đãi, bóc lột trẻ em

slide32

VI. Tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nâng cao vai trò nòng cốt của Đoàn trong việc phát triển tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên.

- Đa dạng thành phần thanh niên được tập hợp;

- Củng cố các Hội, các câu lạc bộ, đội nhóm hiện có để tập hợp và mời gọi các đội nhóm tự phát;

- Đẩy mạnh phương thức tập hợp thanh niên thông qua mạng Internet, quan tâm chăm lo, tập hợp thanh niên tôn giáo, dân tộc;

- Tiếp tục thành lập tổ chức Hội Sinh viên tại các trường chưa có tổ chức Hội, đặc biệt là tại các trường dân lập, các trường có yếu tố nước ngoài.

slide33

VII. Xây dựng Đoàn vững mạnh.

Nâng cao hiệu quả các đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, sinh hoạt chuyên đề tại chi đoàn, đoàn cơ sở  nâng cao nhận thức chính trị, trình độ lý luận, khả năng phản biện trong cán bộ Đoàn.

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh, chủ động công tác”.

- 100% cấp bộ Đoàn thực hiện tốt Quy chế cán bộ Đoàn

- Thực hiện có hiệu quả chương trình quy hoạch, đào tạo cán bộ

- Đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

- Nâng cao chất lượng và tính tiên tiến gương mẫu của người đoàn viên;

- Thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên;

- Đổi mới công tác đánh giá chất lượng đoàn viên.

slide34

VIII. Tích cực tham gia xây dựng Đảng,

xây dựng chính quyền.

Nâng cao nhận thức, tích cực đấu tranh, bảo vệ

Những quan điểm, đường lối của Đảng

Tham gia xây dựng chính quyền đô thị, cải cách

hành chính. phòng chống tham nhũng, lãng phí.

30% đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng

70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú

Tham gia bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ Đoàn

để cung cấp cho hệ thống chính trị các cấp

Chủ động tham gia góp ý, phản biện

và xây dựng chính quyền các cấp

slide35

IX. Không ngừng đổi mới công tác tham mưu,

phối hợp, chỉ đạo.

Chủ động tham mưu thực hiện các chủ trương và góp ý chính sách có liên quan đến công tác thanh niên, tham mưu các chương trình của Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội

Đẩy mạnh công tác phối hợp để tăng cường hoạt động chăm lo, giáo dục thanh thiếu nhi

Thực hiện các kế hoạch liên tịch, phối hợp với các sở ngành, đơn vị gắn với thực hiện 06 chương trình đột phá của thành phố

Tăng cường phối hợp với các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, phục vụ hoạt động phong trào

Thường xuyên đúc kết thực tiễn, nhân rộng mô hình hay, giải pháp mới, nhân tố tích cực

Nâng cao vai trò, hiệu quả, tính tự chủ và mở rộng phạm vi lĩnh vực hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Thành Đoàn

slide36

X. Thực hiện 10 chương trình,

công trình trọng điểm

- Chương trình Đoàn tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho 100.000 thanh niên.

- Chương trình Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Chương trình Tuổi trẻ thành phố vì biên giới, biển đảo.

- Chương trình Huấn luyện, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho 200.000 thanh thiếu nhi.

- Chương trình Quy hoạch, đào tạo cán bộ Đoàn - Hội - Đội giai đoạn 2012 - 2017.

slide37

- Công trình xây dựng Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi thành phố tại Cần Giờ (giai đoạn 2).

- Công trình xây dựng Nhà Văn hóa thanh niên (giai đoạn 1).

- Công trình xây dựng Cung thiếu nhi thành phố tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Công trình xây dựng Nhà văn hóa Sinh viên tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

- Công trình xây mới 5 văn phòng hỗ trợ Thanh niên công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

slide38

* Các Đề án, chương trình của Trung ương

1. Đề án tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

2. Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn.

3. Chương trình Đoàn tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ.

4. Đề án Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới.

5. Đề án hỗ trợ thanh niên công nhân.

6. Đề án Đoàn tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

7. Đề án xây dựng nhà ở cho người nghèo và nhà tránh lũ.

8. Đề án đào tạo lãnh đạo trẻ tương lai từ đội ngũ chỉ huy Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

9. Đề án phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

10. Chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên vùng nông thôn phát triển kỹ năng sử dụng máy vi tính và internet.

slide39

ÑAÏI HOÄI ÑAÏI BIEÅU

ÑOAØN TNCS HOÀ CHÍ MINH TP. HOÀ CHÍ MINH

LAÀN IX – NHIEÄM KYØ 2012 – 2017