instellingstoets vloek of zegen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Instellingstoets: vloek of zegen? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Instellingstoets: vloek of zegen?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Instellingstoets: vloek of zegen? - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Instellingstoets: vloek of zegen?. VLOHRA-congres “Hogescholen in beweging” 10 februari 2014. De Hanzehogeschool Groningen. Achtergrond. De oudste ( 1798 ) multisectorale hogeschool van Nederland

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Instellingstoets: vloek of zegen?' - bert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
instellingstoets vloek of zegen

Instellingstoets:vloek of zegen?

VLOHRA-congres “Hogescholen in beweging” 10 februari 2014

de hanzehogeschool groningen
De Hanzehogeschool Groningen

Achtergrond

 • De oudste (1798) multisectorale hogeschool van Nederland
 • Centrale waarden: individuele ontplooiing, respect en actieve tolerantie, ondernemend en verantwoordelijk
 • Bijna 80 opleidingen; grootste hbo-onderwijsaanbod in Noord-Nederland
 • 52 bachelors, 18masters en 7 Ad’s
 • 18schools met 18 verschillende ‘culturen’ met een eigen sfeer; 27.000 studenten en 2.800 medewerkers
profiel
Profiel

Domeinen, thema’s, keuzes

Hanzehogeschool: complete opleidingen in vier domeinen:

  • Techniek
  • Kunsten
  • Mens en maatschappij (gezondheid/welzijn/sport/educatie)
  • Economisch domein

Focus op twee thema’s binnen die vier domeinen:

Energie en HealthyAgeing

Twee specifieke benaderingen ondersteunen dat:

 • onze excellentie-benadering;
 • hogeschoolbreed accent op ondernemerschap (o.a. met CVO).
wat is het doel van onderwijs
Wat is het doel van onderwijs?

Wat staat centraal bij onderwijs en onderzoek?

Gaat het om de economie of om het individu?

De laatste tijd veel aandacht voor kennis en economie.

Bij voorbeeld het WRR-rapport Naar een lerende economie, maar denk ook het topsectorenbeleid in Nederland of de Centres of Expertise.

Is er nog aandacht voor de student? Krijgt hij of zij voldoende kennis, kunde en vaardigheden mee? Hebben we nog aandacht voor Bildung, de derde dimensie? Hebben we nog aandacht voor de kwaliteit van de algemene vorming?

crisis in het hbo in nederland
Crisis in het hbo in Nederland

De Inholland-affaire

In 2010 komen bij Hogeschool Inholland grote problemen aan het licht.

 • Er zijn ten onrechte diploma’s verstrekt
 • De onderwijskwaliteit is onvoldoende
 • Afstudeerwerk is niet op hogeschoolniveau

Gevolg:

Negatieve media-aandacht

Vragen in het parlement

Kwaliteit van het hbo staat ernstig ter discussie

crisis in het hbo in nederland1
Crisis in het hbo in Nederland

Ook de Hanzehogeschool Groningen in beeld

Ook een alternatief afstudeertraject bij een opleiding van de Hanzehogeschool is in beeld.

Na uitvoerig (en langdurig) onderzoek is er een verschil van mening over de kwaliteit van het afstudeerwerk van zes studenten.

Effect: wake up-call voor onze kwaliteitscultuur.

Hoe zit het met onze kwaliteitscultuur?

crisis in het hbo in nederland2
Crisis in het hbo in Nederland

De regering grijpt in

Bestaande trajecten:

Instellingstoets

wet Versterking besturing

En in reactie op de crisis:

wet Versterking kwaliteitswaarborgen

En in relatie tot Strategische agenda en prestatieafspraken:

wet Kwaliteit in verscheidenheid

de instellingstoets
De instellingstoets

Keurmerk voor kwaliteitszorg

De instellingstoets kwaliteitszorg

"het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de interne kwaliteitszorg en de inzet tot verbetering van de resultaten van een hogeronderwijsinstelling voor zover die betrekking heeft op de kwaliteit van haar opleidingen door het accreditatieorgaan positief is beoordeeld".

De Hanzehogeschool zat in het traject voor deze instellingstoets.

analyse situatie h anzehogeschool
Analyse situatie Hanzehogeschool

Interne evaluatie

Hoe zijn rollen en verantwoordelijkheden nu ingevuld? Hoe reageren we op incidenten? Hoe is het kwaliteitsbewustzijn?

Conclusie:

Menselijk falen speelt grotere rol dan falen van systeem.

Risicobewustzijn moet hoger.

Alle fouten voorkomen is onmogelijk, maar wel direct melden en bespreken.

Groot project gestart:

Versterking Kwaliteitscultuur

versterking kwaliteitscultuur
Versterking Kwaliteitscultuur

Brede aanpak

Hogeschoolbrede bewustwording van kwaliteit

 • Kwaliteit van toetsen en beoordelen
 • Trainingen van docenten (ca. 1000)
 • Toerusten van de Examen- en Toetscommissies
 • Professionalisering van docenten
 • Mastering EducationalQuality
 • Verplicht masterniveau docenten
 • Hogeschooldocenten verantwoordelijk voor inhoudelijke onderwijsontwikkeling
versterking kwaliteitscultuur1
Versterking Kwaliteitscultuur

Meten en evalueren van kwaliteit van onderwijs

Kwaliteitsborging

vervlechting onderwijs en onderzoek: onderzoeksvaardigheden en onderzoeksleerlijn in elk curriculum

kwaliteitstoets minoren

beoordelen eindwerkstukken bij preview accreditatie

Verdiepende analyse en onderzoek

analyse waarderingsmetingen

verhogen kwaliteit toetsen en beoordelen

rendementen

onderzoek naar kwaliteit van onderwijs en docentgedrag

versterking kwaliteitscultuur2
Versterking Kwaliteitscultuur

Sturen, beheersen en toezichthouden

Geen overkill, wél toezicht op resultaatafspraken

 • Raad van Toezicht: eigen commissie Onderwijs en Onderzoek
 • Viermaandsrapportages
 • Kwaliteit vast op agenda overleg dean – CvB
 • Evaluatie functionering examencommissie op basis jaarverslag
 • Risicoscreening onderwijs
 • Risicoregister
 • Programma en projectsturing via Portfolioboards
 • Versterking Governance
resultaten
Resultaten
 • Enorme operatie
 • Hoge kosten (méér dan 1 miljoen euro structureel)

In 2013 instellingstoets behaald

Was in 2011 al met een kanttekening behaald, maar het NVAO-bestuur passeerde de commissie en stelde nieuwe voorwaarden.

dialoog moet centraal staan
Dialoog moet centraal staan

We hebben de instellingstoets behaald.

Zijn we nu tevreden?

Waar is nu het timmersmansoog? Hebben we nu garanties voor een lerende cultuur?

Nee! We moeten verder investeren in de mensen met ons Professionaliseringsplan en onze Onderwijsvisie.

De onderwijsvisie bespreken we met alle schools: wat betekent dit voor jou? Hoe houden we een gesprek over onderwijskwaliteit op gang? Hou onderhouden we ons zelfreinigend vermogen?

vloek of zegen
Vloek of zegen?

De instellingstoets is een zegen. Het heeft de dialoog op gang gebracht…

Maar:

De dialoog moeten we gaande houden. Dat vraagt voortdurend onze aandacht.

Dilemma: onze kwaliteit is goed en we toetsen zoals het moet. Nu dreigen veel hogescholen in Nederland de prestatie-afspraken niet te halen. Krijgen we straks een boete van de minister omdat we de rendementen niet halen?

Of verlagen we de kwaliteit en halen we de rendementen?