FN Problem - PowerPoint PPT Presentation

fn problem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FN Problem PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
FN Problem
328 Views
bert
Download Presentation

FN Problem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FN Problem

  2. FN:s Organisation Ekonomiska och sociala rådet Förvaltarskapsrådet General-församlingen Internationella domstolen Sekretariatet Säkerhets-rådet

  3. Generalförsamlingen • Kärnan i FN • Diskterar aktuella samhällsproblem • Lägger ut förslag/utskott • Kan ej fatta beslut

  4. Sekretariatet • Generalsekreterare • Denne sitter på posten i 5 år • Ban Ki-moon – FN:s ”statsminister” • 9000 arbetar in sekretariatet • Protokoll Bild; wikimedia.org cc-by-nc-sa

  5. Säkerhetsrådet • 15 medlemar • 5 ständiga medlemar • Röstar fram olika lösningar • De ständiga medlemmarna måste vara överens

  6. Vad händer när freden hotas? • Först; Rekommendation av generalsekretariatet • Andra; Säkerhetsrådet uppmanar FN:s medlemsstater • Icke militärt sanktionsåtgärder • Tredje; Säkerhetsrådet beslutar om militär sektionsåtgärder

  7. Vad är problem för FN? • Pengar • Måste ha alla medlems- staters godkännande • Vems ska stå för de militära styrkorna? • Inre konflikter

  8. Källa; • Almgren, Hans Höjelid, Stefan Nilsson, Erik Reflex 123, Gleerups Malmö 2013