MINISTERUL EDUCAŢIE, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
Download
1 / 34

MINISTERUL EDUCA?IE, CERCET?RII ?I TINERETULUI INSPECTORATUL ?COLAR JUDE? EAN GALA?I - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

MINISTERUL EDUCAŢIE, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢ EAN GALAŢI. Raport. privind starea şi calitatea invatamantului preuniversitar. în anul şcolar 2007-2008. judeţul GALAŢI. 10 Octombrie 2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MINISTERUL EDUCA?IE, CERCET?RII ?I TINERETULUI INSPECTORATUL ?COLAR JUDE? EAN GALA?I' - bert-stafford


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ministerul educa ie cercet rii i tineretului inspectoratul colar jude ean gala i

MINISTERUL EDUCAŢIE, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI

Raport

privind starea şi calitatea invatamantului preuniversitar

în anul şcolar 2007-2008

judeţul GALAŢI

10 Octombrie 2008


Ministerul educa ie cercet rii i tineretului inspectoratul colar jude ean gala i

Rezultate la sfârşitul anului şcolar 2007-2008, comparate cu rezultatele din anul scolar 2006-2007 si cu cifrele scolare din 2008-2009

Populaţia şcolară

2008-2009

Starea de disciplină

Starea rezultatelor

la învăţătură

Încadrarea cu personal didactic 2008-2009


Dinamica popula iei colare anul c olar 2008 2009
DINAMICA POPULAŢIEI ŞCOLAREanul şcolar 2008-2009

1.616

91.240

AC

4.073

16.222

SAM

17.270

Învăţământul preşcolar

24.980

Învăţământul liceal

27.079

Învăţământul gimnazial

Învăţământul primar


Re eaua colar preuniversitar anul colar 200 8 200 9
Reţeaua şcolară preuniversitară anul şcolar 2008-2009


Plan colarizare n anul colar 200 8 200 9 comparativ cu anii anteriori
PLAN ŞCOLARIZARE în anul şcolar 2008-2009, comparativ cu anii anteriori


Ministerul educa ie cercet rii i tineretului inspectoratul colar jude ean gala i
PROMOVABILITATEA LA SF. ANULUI SC. 2007-2008,pe nivele si pe mediu (U/R), comparativ cu anul sc. 2006-2007


Ministerul educa ie cercet rii i tineretului inspectoratul colar jude ean gala i
Graficul promovabilităţii pe nivele de învăţământ la sf. anului sc. 2007-2008 comparativ cu anul şcolar trecut


Ministerul educa ie cercet rii i tineretului inspectoratul colar jude ean gala i
CLASAMENTUL UNITĂŢILOR ŞCOLARE DUPĂ PROCENTUL DE PROMOVABILITATE – PROCENTE MARI LA SF. ANULUI SC. 2007-2008


Ministerul educa ie cercet rii i tineretului inspectoratul colar jude ean gala i
CLASAMENTUL UNITĂŢILOR ŞCOLARE PROMOVABILITATELICEALE DUPĂ PROCENTUL DE PROMOVABILITATE – PROCENTE MARI DE PROMOVABILITATE LA SF. ANULUI SC. 2007-2008

CLASAMENTUL UNITĂŢILOR ŞCOLARE DUPĂ PROCENTUL DE PROMOVABILITATE – Licee cu procent de promovabilitate mic


Ministerul educa ie cercet rii i tineretului inspectoratul colar jude ean gala i
CLASAMENTUL UNITĂŢILOR ŞCOLARE DUPĂ PROCENTUL DE PROMOVABILITATE – PROCENTE SCAZUTE DE PROMOVABILITATE LA SF. ANULUI SC. 2007-2008


Mediocritatea p romova i pe medi i
MEDIOCRITATEA (p PROMOVABILITATEromovaţi pe medii)


Promovabilitatea pe transe de medii pentru anii scolari trecuti
PROMOVABILITATEA PE TRANSE DE MEDII PROMOVABILITATEPENTRU ANII SCOLARI TRECUTI


Repetenti la sfarsitul anul ui scolar 2007 2008 comparativ cu anul scolar 2006 2007
REPETENTI PROMOVABILITATE LA SFARSITUL ANULUI SCOLAR 2007-2008 COMPARATIV CU ANUL SCOLAR 2006-2007


Ministerul educa ie cercet rii i tineretului inspectoratul colar jude ean gala i

Reprezentarea grafica a repetentilor PROMOVABILITATE la sfârşitulanului şcolar 2007-2008, comparativ cu anul şcolar 2006-2007


Starea disciplinar a elevilor la s f r itul anului c 200 7 200 8
Starea disciplinară a elevilor PROMOVABILITATEla sfârşitul anului şc. 2007-2008


Diagrama st rii disciplinare in ultimii ani
Diagrama PROMOVABILITATEstării disciplinare in ultimii ani


Starea disciplinar a elevilor dup nota la purtare sub 7 la sf anului sc 2007 2008
STAREA DISCIPLINARĂ A ELEVILOR DUPĂ NOTA LA PURTARE SUB 7 PROMOVABILITATE LA SF. ANULUI SC. 2007-2008


Diagrama st rii disciplinare la sf anului dup notele la purtare sub 7
Diagrama st PROMOVABILITATEării disciplinare la sf. anului, după notele la purtare sub 7Elevi pe nivele cu situatia colar a ne ncheit la sf anului 2007 2008 comparativ cu anul 2006 2007
Elevi pe nivele cu situatia PROMOVABILITATE şcolara neîncheită la sf. anului 2007-2008 comparativ cu anul 2006-2007


Rezultate ob inute la teza cu subiect unic anul scolar 2007 2008 sem ii
REZULTATE OBŢINUTE LA TEZA CU SUBIECT UNIC PROMOVABILITATE, anul scolar 2007-2008 – sem II

 • CLASA A VII-A

 • CLASA A VIII-ABacalaureat 2008
BACALAUREAT 2008 PROMOVABILITATE

 • In sesiunea iunie-iulie 2008 au fost prezenti 5998 absolventi din 6238 inscrisi la bacalaureat. Au promovat 3381 absolventi adica 56,37%

 • In sesiunea august-septembrie au fost prezenti 2668 din cei 2946 inscrisi si au promovat 1112 absolventi, adica 41,68%

 • Statistica procentelor de promovabilitate la bacalaureat, pe unitati scolare liceale, inainte si dupa contestatie, prin comparatie cu anul scolar 2006-2007

 • Studiu de caz licee teoretice – licee tehnologice. Procente de promovabilitate la bacalaureat in anii 2007 si 2008 (prima sesiune)Olimpiade scolare n anul colar 2007 2008
OLIMPIADE SCOLARE PROMOVABILITATEîn anul şcolar 2007-2008

 • Elevi participanti la concursurile nationale si internationale pe discipline au obtinut pentru judetul Galati urmatoarele distinctii:

  • Premii internationale – 4 elevi

   Premii la faza nationala

  • Premiul I – 16 elevi

  • Premiul II – 18 elevi

  • Premiul III – 10 elevi

  • Mentiune - 71 elevi


Stimultente financiare pentru cadre didactice
STIMULTENTE FINANCIARE PENTRU PROMOVABILITATECADRE DIDACTICE


Finan ri infrastructur n nv m nt prin h otarari de guvern
FINANŢĂRI PROMOVABILITATEINFRASTRUCTURĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT PRIN HOTARARI DE GUVERN


Ministerul educa ie cercet rii i tineretului inspectoratul colar jude ean gala i

P PROMOVABILITATEriorităţileanului şcolar 2008-2009

1. Calitatea în educaţie

2. Performanţele elevilor

3. Implementarea măsurilor de reformă

4. Dezvoltarea nevoilor de educaţie a elevilor

5. Calitatea managementului

6. Dezvoltarea bazei didactice materiale şi de infrastructură


1 calitatea n educa ie
1. PROMOVABILITATECalitatea în educaţie

 • parcurgerea programelor şcolare

 • respectarea orarului şcolii şi a dimensiunii orei de curs

 • ritmicitarea notării (etica notării, comunicarea notării, justificarea notării)

 • diversificarea metodelor de predare şi evaluare şi armonizarea lor cu cerinţele de dezvoltare şi instruire ale colectivelor de elevi

 • perfecţionarea şi autoperfecţionarea cadrelor didactice prin activitatea comisiilor metodice, colectivelor de catedră, cercurilor metodice, cursuri etc.

 • implicarea în modernizarea bazei didactico-materiale a şcolii (evidenţă, întreţinere, folosirea şi înnoirea materialelor didactice)


2 performan ele elevilor
2. PROMOVABILITATEPerformanţele elevilor

 • concursuri şcolare (pregătire şi rezultate)

 • Tezele cu subiect unic (sprijin suplimentar acordat elevilor în pregătirea personală, informarea elevilor şi părinţilor, rezultate)

 • examen bacalaureat (sprijin suplimentar acordat elevilor în pregătirea personală, informarea elevilor şi părinţilor, rezultate)

 • examen de atestare profesională (sprijin suplimentar acordat elevilor în pregătirea personală, informarea elevilor şi părinţilor, rezultate)

 • admiterea în liceu şi SAM (informarea elevilor şi părinţilor, organizarea la nivelul fiecărei şcoli, completarea bazei de date)

 • înscrierea elevilor în vederea continuării studiilor în clasa a XI-a sau în anul de completare


3 implementarea m surilor de reform
3. PROMOVABILITATEImplementarea măsurilor de reformă

 • Informarea cadrelor didactice cu toate tipurile de proiecte cu finanţare europeană sau guvernamentală care vizează învăţământul

 • Componente:

  • dezvoltare profesională

  • dezvoltarea bazei de date

  • dezvoltarea infrastructurii

  • proiecte educative

 • implicarea colectivelor didactice în depunerea de aplicaţii pentru obţinerea finanţării diferitelor tipuri de proiecte adaptate nevoilor fiecărei şcoli

 • continuarea programelor de dezvoltare a infrastructurii cu finanţare de la Banca Mondială

 • familiarizarea cu Strategia M.E.C.T. privind descentralizarea în învăţământul preuniversitar

 • aplicarea Ghidului de asigurare a calităţii în educaţie


 • 4 dezvoltarea nevoilor de educa ie a elevilor
  4. PROMOVABILITATEDezvoltarea nevoilor de educaţie a elevilor

  • dezvoltarea programelor care previn comportamentul violent (ora de dirigenţie, consilierea individuală şi de grup a elevilor şi părinţilor) etc.

  • responsabilizarea elevilor şi părinţilor în ceea ce priveşte buna frecvenţă la cursuri

  • informarea elevilor şi părinţilor cu privire la conţinutul Regulamentului Şcolar

  • dezvoltarea programelor care au ca destinaţie ocuparea timpului liber al elevilor

  • cultivarea spiritului de competiţie prin angrenarea unui număr cât mai mare de elevi în diverse concursuri (ştiinţifice, sportive etc.)


  5 calitatea managementului
  5. PROMOVABILITATECalitatea managementului

  • legalitatea activităţii

  • pregătirea managerială (participarea la activităţi de formare ale Inspectoratului Şcolar al Judeţului Galaţi, C.C.D., Universitate)

  • respectarea calendarului lucrărilor specifice şcolii (de circuit intern, în relaţia cu I.S.J. sau cu alţi parteneri), difuzarea activă a informaţiei educaţionale

  • valorizarea resurselor umane (portofoliul profesorului, fişa postului, individualizarea sarcinilor)

  • administrarea corectă a patrimoniului

  • administrarea eficientă a resurselor financiare

  • comunicarea deschisă cu elevii, părinţii

  • implicarea întregului colectiv didactic şi a elevilor în gestionarea imaginii şcolii în relaţia cu mass-media

  • preocuparea pentru implementarea de proiecte şi programe care să asigure dezvoltarea instituţională pe toate componentele (performanţă cadre didactice şi elevi, dezvoltarea bazei materiale, programe educative)

  • asigurarea, prin măsuri specifice şcolii, a siguranţei elevilor, cadrelor didactice şi bunurilor şcolii

  • încheierea anului şcolar în cele mai bune şi clare condiţii


  6 dezvoltarea bazei didactice materiale i de infrastructur
  6. PROMOVABILITATEDezvoltarea bazei didactice materiale şi de infrastructură

  • Bazine de înot

  • Săli de gimnastică

  • Grădiniţe noi sau extinderi

  • Utilităţile şcolilor din rural

  • Reabilitarea, consolidarea şcolilor cu clădiri degradate

  • Campusuri pentru licee, şcoli de arte şi meserii, campus sportiv

  • Dotarea cu tehnică de calcul

  • Mobilier

  • Microbuze pentru rural, Cluburi Sportive.