Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO PowerPoint Presentation
Download Presentation
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO

164 Views Download Presentation
Download Presentation

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO

 2. Ngöôøi trong bao A.P. SÊ-KHÔP

 3. NGƯỜI TRONG BAO I. TÌM HIỂU CHUNG 1. Tác giả: Sê-Khốp ( 1860- 1904) I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả a. Cuộc đời a. Cuộc đời - Xuất thân trong một gia đình buôn bán nhỏ. - Là nhà văn Nga kiệt xuất, cống hiến trên nhiều lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục… - Là đại biểu lớn cuối cùng của văn học hiện thực Nga nửa cuối thế kỉ XIX, nhà cách tân thiên tài về thể loại truyện ngắn và kịch nói.

 4. I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả a. Cuộc đời

 5. NGƯỜI TRONG BAO b. Sự nghiệp sáng tác I. Tìm hiểu chung - Sự nghiệp đồ sộ với hơn 500 truyện ngắn và truyện vừa. 1. Tác giả a. Cuộc đời • Tác phẩm chính: sgk • + Anh béo và anh gầy • + Con kì nhông • + Người trong bao… b. Sự nghệp sáng tác => Cốt truyện giản dị nhưng đặt ra nhiều vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn và ý nghĩa nhân bản sâu xa.

 6. NGƯỜI TRONG BAO I. Tìm hiểu chung MOÄT SOÁ TAÙC PHAÅM CUÛA SEÂ- KHOÁP TAÏI VIEÄT NAM 1. Tác giả a. Cuộc đời b. Sự nghệp sáng tác

 7. NGƯỜI TRONG BAO 2. Tác phẩm • Hoàn cảnh ra đời: • +Trong thời gian tác giả dưỡng bệnh ở TP I-an-ta (1898). • + XH Nga đang ngạt thở trong bầu không khí chuyên chế nặng nề nửa cuối thế kỉ XIX. I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả a. Cuộc đời b. Sự nghệp sáng tác - Nội dung: Cuộc đời một con người mắc chứng bệnh sợ hãi, sống chết đều thảm hại…-> Phản ánh thực trạng XH và có ý nghĩa triết lí sâu sắc. 2. Tác phẩm • Bố cục: 2 phần • + Một đoạn đời của Bê-li-côp • + Cuộc sống vẫn buồn khi Bê-li-côp qua đời.

 8. NGƯỜI TRONG BAO - Tóm tắt: Bu-rơ-kin kể cho I-va-nứt nghe chuyện về Bê-li-côp. I. Tìm hiểu chung • Bê-li-côp là một giáo viên dạy tiếng Hi Lạp, có lối sống thu mình trong bao. • Mọi người đều sợ lối sống của Bê-li-côp. • - Bê-li-côp thích Va-ren-ca nhưng cứ lần lữa, đắn đo, sợ; bị vẽ tranh châm biếm. • Cãi nhau với Cô-va-len-cô, bị xỗ ngã xuống cầu thang. • B chết, mọi người thấy nhẹ nhàng, thoải mái nhưng sau đó lại như cũ… • -I-va-nứt kết luận: “không thể sống mãi như thế được”. 1. Tác giả a. Cuộc đời b. Sự nghệp sáng tác 2. Tác phẩm

 9. NGƯỜI TRONG BAO II. PHÂN TÍCH I. Tìm hiểu chung 1. Chân dung Bê-li-cốp 1. Tác giả Thảo luận nhóm: Bê-li-cốp được miêu tả như thế nào? Nhóm 1: Ngoại hình Nhóm 2: Tính cách, lối sống a. Cuộc đời b. Sự nghệp sáng tác 2. Tác phẩm II. Phân tích 1. Chân dung Bê-li-côp

 10. NGƯỜI TRONG BAO 1. Chân dung Bê-li-côp I. Tìm hiểu chung a. Ngoại hình 1. Tác giả - Cặp kính đen gắn trên gương mặt nhợt nhạt, nhỏ bé… a. Cuộc đời b. Sự nghệp sáng tác - Đi giày cao su, cầm ô, mặc áo bành tô ấm cốt bông (kể cả khi đẹp trời). 2. Tác phẩm II. Phân tích 1. Chân dung Bê-li-côp - Ở nhà: mặc áo khoác ngoài, đội mũ => Diện mạo khác thường, lập dị, thu mình vào trong một cái vỏ để ngăn cách, bảo vệ khỏi những ảnh hưởng bên ngoài. a. Ngoại hình

 11. NGƯỜI TRONG BAO b. Tính cách, lối sống I. Tìm hiểu chung - Mọi thứ đều trong bao: ô, đồng hồ, dao, bộ mặt, ý nghĩ… 1. Tác giả a. Cuộc đời b. Sự nghệp sáng tác 2. Tác phẩm II. Phân tích 1. Chân dung Bê-li-côp a. Ngoại hình b. Tính cách, lối sống

 12. NGƯỜI TRONG BAO - Buồng ngủ chật- hộp, đóng cửa, cài then… I. Tìm hiểu chung - Nhút nhát, ghê sợ hiện tại nhưng lại luôn ngợi ca quá khứ, ngợi ca những gì không bao giờ có thật . 1. Tác giả a. Cuộc đời - Sống theo những chỉ thị, thông tư một cách máy móc, giáo điều. b. Sự nghệp sáng tác 2. Tác phẩm - Trong quan hệ đồng nghiệp: thu mình, ngại giao tiếp. II. Phân tích 1. Chân dung Bê-li-côp - Trong tình yêu: đắn đo, suy tính, sợ a. Ngoại hình => Lối sống cổ lỗ, kì quái, khát vọng khó hiểu, trái khoáy, lập dị nhưng lại tự hài lòng, mãn nguyện. b. Tính cách, lối sống

 13. NGƯỜI TRONG BAO • Ngạc nhiên, bực tức vì: • + Tranh châm biếm • + Hành động đi xe đạp của hai chị em Va-ren-ca. I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả a. Cuộc đời b. Sự nghệp sáng tác - Bê-li-côp chết: Tìm được cái bao tốt nhất. . 2. Tác phẩm II. Phân tích Bê-li-côp là kẻ hèn nhát, cô độc, máy móc, giáo điều, thu mình trong bao- kiểu người trong bao, lối sống trong bao, tính cách trong bao đáng phê phán. 1. Chân dung Bê-li-côp a. Ngoại hình b. Tính cách, lối sống

 14. NGƯỜI TRONG BAO Bộ mặt I. Tìm hiểu chung Tính cách, lối sống Ngoại hình 1. Tác giả a. Cuộc đời b. Sự nghệp sáng tác Suy nghĩ 2. Tác phẩm II. Phân tích 1. Chân dung Bê-li-côp a. Ngoại hình b. Tính cách, lối sống NGƯỜI TRONG BAO

 15. NGƯỜI TRONG BAO 2. Ý nghĩa biểu tượng “cái bao” I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Nghĩa đen: Vật dùng để bao, gói, đựng đồ vật,... a. Cuộc đời b. Sự nghệp sáng tác • Nghĩa bóng: Lối sống và tính cách Bê-li-côp. . 2. Tác phẩm II. Phân tích 1. Chân dung Bê-li-côp • Nghĩa biểu trưng: Kiểu người trong bao, lối sống trong bao. a. Ngoại hình b. Tính cách, lối sống 2. Ý nghĩa biểu tượng “cái bao”

 16. CỦNG CỐ TIẾT 1 - Hoàn cảnh ra đời của truyện - Chân dung người trong bao của Bê-li-côp - Ý nghĩa của hình tượng cái bao