m bojar karlova univerzita v praze 2 l ka sk fakulta neurologick klinika fn motol praha n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Neuroborrelióza – úskalí diagnostiky a léčby PowerPoint Presentation
Download Presentation
Neuroborrelióza – úskalí diagnostiky a léčby

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Neuroborrelióza – úskalí diagnostiky a léčby - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

M. Bojar, Karlova Univerzita v Praze, 2. lékařská fakulta, neurologická klinika, FN Motol, Praha. Neuroborrelióza – úskalí diagnostiky a léčby. Co jsme věděli . N euro b orreli óza {Nb} – skutečnost či fikce?. Jak diagnostikovat NB? Kdo má stanovit dg.?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Neuroborrelióza – úskalí diagnostiky a léčby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m bojar karlova univerzita v praze 2 l ka sk fakulta neurologick klinika fn motol praha
M. Bojar,

Karlova Univerzita v Praze, 2. lékařská fakulta, neurologická klinika, FN Motol, Praha

Neuroborrelióza – úskalí diagnostiky a léčby
co jsme v d li n euro b orreli za nb skute nost i fikce
Co jsme věděli.Neuroborrelióza {Nb} – skutečnost či fikce?
 • Jak diagnostikovat NB?
 • Kdo mástanovit dg.?
 • Jak léčit a jak pečovat o pac. s NB ?
 • Má se NB léčit?
 • Prognóza NB
rs vs obrna n abducentis po po t p n hmyzem kasuistika 1
RS vs. obrna N. abducentis po poštípání hmyzem. Kasuistika č. 1

ž, 1981,Strakonicko. Příjem 16.6. 2006pro cefaleu & diplopii – RS či expanzivní proces susp.Dg. na Uni klinice.

OA:APE dětství.1995 Lyme meningoencephalitis. CT neg. Th. doxycycline 200 mg/d. 2004- hypotenze s kolapsy & bradycardia. EA-opakov.klíšťata- j.Čechy.NO: 2.6. 2006neostrý visus, diplopieod 9.6.06. Vyš. ve FN neurol., oční, MRI.

n vi obrna susp aneurysm a tumor i r s kasuistika 1
N.VI obrna– susp. aneurysma, tumor či RS Kasuistika č. 1
 • Oftalmolog. vyš: neurogenní diplopia-obrna N.VI, OP norm.
 • Neurolog. vyš..: N.VI obrna– susp. aneurysma, tumor čiRS.
 • MRI mo+.C mí: nevýrazné pozánětlivégliózy v obou hemisf. bez enhance.mícha - norm.
 • Dop. – hospit. a dovyš.- susp. RS
jak postupovat u pacientky s obrnou n vi v s poz n tlivou po atyp em kasuistika 1
Jak postupovat u pacientky s obrnou N. VI v.s. pozánětlivou po atyp. EM ?Kasuistika č. 1
 • Po přijetí ihned LP.Neurostatus-PO N.VI,vestibulár. sy, areflexie břiš.rr.
 • Mok160606– CB 340 mg/l, IgM 7,840/3 Le, 92% Ly, 4% Plasmo, 4% Mo.IEF neg.
 • 1.Th. Dexamethason 96 mg i.v/ d., cefuroxim 2x500 mg p.o.
 • ELISA posit.v MM.2.Th.ceftr 2 gr i.v.
 • PCR mmposit. B.gar. genom&plasmid DNA
lyme neuroborreli za k rani l neuritis s obrnou n vi kasuistika 1
Lyme neuroborrelióza – kraniál. neuritis sobrnou N. VI. Kasuistika č. 1
 • VEP norm.
 • MM26.6.06 kontr.CB 240 mg/l, 18/3 El, IgM 1.7
 • Jak dál? Dg. Lyme NB vs. MS/like vs. RS
 • Dále atb.i.v. {amb}. ceftr. i.v., doxycyklin p.o.3 týd.
 • Ko hospit 14.9.06 Zhojena. Neurost. norm, arefl. břišní. Lab. norm. MM – CB 150 mg/l, 0/3 El IgM 0,24. IEF neg.Sérol. Elisas IgG pozit, mok negat. PCR Bb – s,m neg.PCR - DNA Anaplasma phag. s neg, mo pozit. 3. Th.- doxycyklin
lyme neuroborreli za k rani l neuritis s obrnou n vi kasuistika 11
Lyme neuroborrelióza – kraniál. neuritis sobrnou N. VI Kasuistika č. 1
 • Ko -02/07. Zhojena. Nadále areflexie břiš.
 • Otázky– Kdy vyslovit podezření na RS? Šlo o duální infekci? Jak hodnotit MM? – úvaha o virové etiologii. Přínos PCR. Dynamika nálezů v MM? Racionální th.- cef p.o. či i.v.? Steroidy ano, ne? Duplicita Lb a Ehrlichiosy? Proč provádět IEF, jak interpretovat? Kdy kontrolní MRI?
co jsme d lali du ln infekce borrelia gar a anaplasma phag
Co jsme dělaliDuální infekce? Borrelia gar. a Anaplasma phag.

Jak dál?Lyme borrelióza s kraniál. neuritidou .

Pokračovat v th. atb i.v.Ceftriaxon i.v., pak atb p.o. při posit.Anapl.ph. doxycyklin 200 mg po 20 d.

09/06kontrol. mok – normál. nález. Zhojena.

Prvá dg.pouzepodle ne zcela průkazného MRIa klin. nálezu,bez opakovaného vyšetření moku a komplexního vyš. sérol. + DNA sondy - chybná a zavádějící.

lyme borreli za lb nej ast j antropozoon za v r
Lyme borrelióza (Lb)- nejčastější antropozoonózav ČR

Pouze u 50% infikov. osob kožní symptomy-ECM.

Neuroborrelióza (Nb) - 15% všech případů Lb– jak s ECM či ACA, tak bez. U neléčených (častěji) ale i u přeléčených pacientů

Nbnejprve invaze spirochet - navodí zánětlivé a imunitní, a pak i autoimunitní reakce.

Perifer. obrna N. VII, kraniál. neuritis a meningmyeloradiculoneuritis (Bannwarth sy)-nejtypičtějšíklinická manifestace Nb.

co jsme se nau ili dubito ergo sum pra sk skupina pro diagnostiku a l bu lyme borreli zy
Co jsme se naučiliDubito, ergo sum….Pražská skupina pro diagnostiku a léčbu Lyme borreliózy

20 let klinických zkušeností s borreliózou.

20 l. dg.,th.,sledování pac. s neuroborrel.(Nb)

Lékaři se učí (i) svými omyly.

Je třeba hovořit o omylech, jichž jsme se dopustili.

Především pak o tom, proč k nim došlo.

Leč!!! Cui bono.

V jakém rozsahu být otevřený…Sankce…

dipar za n facialis hsv 1 kas 2
Diparéza n. facialis. HSV-1?Kas.č.2

m, 19 l., akut. přijat 13.9.06, diparéza N. VII.

NO– 15.8.06 ve VB subfebrilie, cefalgie, otalgie. 24.8.06 PO VII sin – GP- dg. PO VII ( 60 £). Th. ACV a Prednison – částečná úprava. 13.9.06 ageusie, parestézie. Neurostatus -decharge +, PO VII dx.

Labo FW 7/ Le 4,6 CRP 0,5 JT norm.

ENG, VEP norm.

dipar za n vii p i lyme nb ehrlichi za v s reaktivace hsv 1
Diparéza N. VII při Lyme NB. Ehrlichióza v.s., reaktivace HSV-1?

Mok- 14.9.CB 1250 mg/l, 720/3 El, 86%Ly, 11% plasmo, 3% mono.IgG 1,42Elisa IgM s poz.IgG hranič,m-IgM,G poz.WBs IgG poz, m IgG hranič. PCR Bb negat., HV pozit. Krev-cysty.HSV mok sérol. negat. ELM susp.

MM Ko-29.9.06 –CB 550, 112/3 El, 90%Ly, 10% Ly. IEF 5 0P. IgM 19,8. ELISA – s IgM neg, IgG hranič,m IgM,G pozitivní. PCR neg. ELM paramyxo,

MM Ko-30.10.06 CB 330 0/3 El,IEF 4 OP a více slabých. ELM mok HSV neg, sérum ojed.WB s,m pozitPCR s,m negat.S- pozit. IgM Anapl. phag.

dipar za n vii p i lyme nb ehrlichiosa v s reaktivace hsv 1
Diparéza N. VII při Lyme NB, Ehrlichiosa v.s., reaktivace HSV - 1
 • Kontrola 2.2. 07 – zhojen, bez potíží.
 • Otázky– jaká infekce hrála primár. roli? Jak nálezy v MM? Racionální th. atb či ACV? Steroidy ano, ne? Šlo o duplicitu Lb a Ehrlichiosy s reaktivací HSV 1 infekce? Co s výsledky IEF?
 • Th. ceftriaxon 2 g i.v./d., dexamethason i.v. 3 dny, ACV 4x200 mg/5 dnů. Vit., pentoxyphyllin Rhb.
co bychom m li d lat na em je zalo ena diagnostika nb na neu kl 2 lf uk a fnm
Přijímáme pac.s PO a diparézou N.VII, kran. neuritidy.Myeloradiculoneuritis-Bannwarthův sy

Susp. A.69.2

Ihned LP.

Vyšetření moku

Dg. takřka jistá

při ECM, pak PO N.VII.

letní diparéza N.VII, „chřipka“, myalgie, artralgie, tenesmopatie,

Bannwarthův syndrom !!Cave záměna s VAS, radik.sy C,Th,LS,

HK- plexitis, radiculitis - únavový sy.

Co bychom měli dělat Na čem je založena diagnostika NB na Neu Kl 2. LF UK a FNM ?
k zapamatov n post borrelio v syndrom somatoformn pot e i nb
K zapamatováníPost-borreliový syndrom?Somatoformní potíže či NB?

Diagnostický, léčebný, psychosociál. problém, dg. bývá založena na

ANAMNÉZE, EA

VELKÝCH stescích a nevýrazném neurol. nálezu.

Lehce abnormál. či neg./ sporném MRI.

Malém či neg.neurofys. nálezu {EEG,SSEP,EMG, ENG}

Negativ./ hraničním sérolog. nálezu či PCR.

A co vyšetření MM ?Normál. či abnormál. ?

role pl a dal ch specialist v dg a l b pac s mo nou nb
Role PL a dalších specialistů v dg. a léčbě pac. s možnou NB

Léčit včas typické kožní projevy – EM a ECM. Nečekat na ELISA či WB.

Při nejasnosti a víceorgán. sy df.dg. rozvaha – konzultace DV, revmatolog, neurol., ORL.

Nepodceňovat PO N.VII, kraniál. neuritidy.

-“- radikulitidy, nezaměňovat s diskog. LI sy.

Jsou to „královské rady“???

Limituje dostupnost a ochota vyšetřovat MM u „letně-podzimních“ obrn a alg.sy.