Hur man konstruerar felfria program
Download
1 / 40

Hur man konstruerar felfria program - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Hur man konstruerar felfria program. Ralph-Johan Back Åbo Akademi TUCS. Datorsystem: Programvara och hårdvara. Användargränssnitt. Användargränssnitt. Programvara. Programvara. Programmeringsspråk. Programmeringsspråk. Kommunikation. Operativsystem. Operativsystem. Dator.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hur man konstruerar felfria program' - bernadine-wolf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hur man konstruerar felfria program

Hur man konstruerar felfria program

Ralph-Johan Back

Åbo Akademi TUCS


Datorsystem programvara och h rdvara
Datorsystem:Programvara och hårdvara

Användargränssnitt

Användargränssnitt

Programvara

Programvara

Programmeringsspråk

Programmeringsspråk

Kommunikation

Operativsystem

Operativsystem

Dator

Dator

Datanät


Programvarans centrala roll
Programvarans centrala roll

 • Största delen av datorsystemen består av programvara

 • Samhället ytterst beroende av programvaran

  • Inbyggda system, administration, pc tillämpningar, telecom, sjukhusväsendet, ...

 • Ofta kritiska funktioner:

  • Flygtrafik, medicinska instrument, industriella processes, bankväsendet, ...

 • Programvarans kvalitet har stark inverkan på samhällets verksamhet

  • Trygghet, pålitlighet, service, effektivitet, kvalitet


Ett bra datorprogram
Ett bra datorprogram

 • Funktionellt, gör det som man väntar sig

 • Mångsidigt, kan användas för olika behov

 • Lättanvänt, enkel användargränssnitt

 • Effektivt, fungerar snabbt och med små resurser

 • Kooperativt, fungerar bra tillsammans med andra program

 • Pålitligt, innehåller inte fel

 • Portabelt, fungerar på olika dator och olika operativsystem

 • Osv, osv


Programvarans kvalitet
Programvarans kvalitet

 • Utvecklingen har gått emot bättre och bättre programsystem

  • Lättare att använda, mera effektiva, mångsidigare, ....

 • Men: programmens pålitlighet har inte förbättrats, snarare tvärtom.


Vad beror felen i programen p
Vad beror felen i programen på

 • Grundorsaken är den ständigt växande komplexiteten

  • Programmens storlek växer hela tiden.

  • Dagens programsystem är enorma(100 000 – 10 000 000 rader kod)

  • Programmen är mycket komplicerade, och delarnas samverkan är svår att hantera

 • Andra behov (mångsidighet, lättanvändbarhet, ...) har ytterligare ökat programmens storlek

 • Marknadskrafterna favoriserar inte hög kvalitet i programvara

  • Det viktigaste är att programsystemen blir färdiga så snabbt som möjligt (time to market)

  • Konsumenterna kräver inte pålitliga program

  • Man ger inga garantier för programvara


Programvaruteknikens nuvarande niv
Programvaruteknikens nuvarande nivå

 • Programvarutekniken är outvecklad jämfört med andra teknologiska områden

  • Grundforskningen utnyttjas inte i större utsträkning i programvaruindustrin

 • Programmering kräver en annorlunda teoretisk bas, jämfört med mera traditionella teknologier

  • Modellerna är oftast diskreta, inte kontinuerliga

  • De viktigaste arbetsredskapen är logik och algebra

  • Största delen av den matematik som behövs har utvecklats under de senaste 50 åren


Programmeringsprocessen i dag
Programmeringsprocessen i dag

Definiera

problemet

Planera

programmet

Skriv

programkod

Underhåll

Testa

programmet


Testning som kvalitetskontroll
Testning som kvalitetskontroll

 • Utför programmet med exempeldata, och kolla att resultaten är riktiga

 • Man är tvungen att utföra programmet för en mycket stor mängd olika testdata, för att hitta möjligast många fel

 • Man kan inte hitta alla fel med testning, endast de fel kan repareras som som exempeldata avslöjar


Avl gsna fel med testning
Avlägsna fel med testning

 • De fel som introducerats i början av programmeringsprocessen försöker man ta bort i slutet av processes med testning

 • Testningen blir allt mera arbetsdryg, ju större programmen är

 • Testningen bildar en allt större del av kostnaderna för programutveckling

 • Trots det kan man inte uppnå önskad kvalitet med enbart testning


Formella metoder i programmering
Formella metoder i programmering

 • Matematisk-logisk analys av progamsystemens egenskaper innan de byggts

 • Matematisk analys av programmets uppbyggnad och konstruktion

 • Matematisk modellering av programmets funktionalitet, beteende, resursanvändning, pålitlighet, mm


Forskning i formella metoder f r programmering vid a
Forskning i formella metoder för programmering vid ÅA

 • Institutionen för informationsbehandling vid Åbo Akademi 1984--

 • Fokus på forskning kring formella metoder i programutveckling

 • Spetsforskningsenhet vid Finlands Akademi1995 -99 (som en del av TUCS) ja 2002 – 2007 (som egen enhet)

 • Seniorforskare

  • Ralph-Johan Back (ledare)

  • Johan Lilius

  • Kaisa Sere

  • Joakim von Wright

 • Cirka 50 forskare totalt, hälften utlänningar


Exempel p formell metod bevisa riktigheten av program
Exempel på formell metod: bevisa riktigheten av program

 • Uppgift: skriva ett program som räknar summan av de första n talet, 1 + 2 + 3 + ... + n

sum

n

1+2+3+...+ n


Programmet sum
Programmet Sum

i:=1

s:=0

i <=n

s:=s+i

i:=i+1


Programkod python
Programkod (Python)

def sum(n):summera 1+2+3+...+n

i := 1 i räknar antalet iterationer

s := 0s är delsumma

while i <= n:iterera när i <= n

s := s+i lägg i till summan s

i := i+1öka i

return snär i = n+1, så slutar vi,

returnera summas s

print sum(10)skriv ut 1+2+3+...+10


Utf r programmet
Utför programmet

n = 3

i:=1

s:=0

s

i

1

0

i <=n

s:=s+i

i:=i+1


Utf r programmet1
Utför programmet

n = 3

i:=1

s:=0

s

i

1

0

2

1

i <=n

s:=s+i

i:=i+1


Utf r programmet2
Utför programmet

n = 3

i:=1

s:=0

s

i

1

0

2

1

i <=n

3

3

s:=s+i

i:=i+1


Utf r programmet3
Utför programmet

n = 3

i:=1

s:=0

s

i

1

0

2

1

i <=n

3

3

4

6

s:=s+i

i:=i+1


Avsluta programmet
Avsluta programmet

n = 3

i:=1

s:=0

s

i

1

0

S=6

2

1

i <=n

3

3

4

6

s:=s+i

i:=i+1


Induktionshypotes
Induktionshypotes

n = 3

i:=1

s:=0

s

i

1

0

2

1

i <=n

3

3

4

6

s:=s+i

i:=i+1

s =1+...+(i-1)

1<=i <= n+1


P st enden
Påståenden

förvillkor:

0 <= n

i:=1

s:=0

invariant:

s =1+...+(i-1)

1<=i <= n+1

slutvillkor:

s = 1+...+n

i <=n

s:=s+i

i:=i+1


P st enden i programtexten
Påståenden i programtexten

def sum2(n): # 0 <= n

i := 1

s := 0

while i <= n: # s =1+...+(i-1) & 1<=i <= n+1

s := s+i

i := i+1

return s # s = 1+...+n

print sum2(10)


Sum programmets riktighet
Sum programmets riktighet

 • Invarianten gäller i början av slingan

 • Invarianten förblir i kraft när vi går ett varv runt slingan

 • Slutvillkoret följer av invarianten när slingan terminerar

 • Slingan terminerar förr eller senare

  Sum programmet är korrekt

förvillkor

i:=1

s:=0

invariant

i <=n

slutvillkor

s:=s+i

i:=i+1


Formella metoder i programvaruteknik
Formella metoder i programvaruteknik

 • Det primära problemet är att förbättra programmens tillförlitlighet.

 • Formella metoder erbjuder delvis ett alternativ till testning, delvis kompletterar de testning

 • Programmens egenskaper kan analyseras både

  • logiskt och matematiskt (formella metoder)

  • statistiskt, med stickprov (testning)


Problem med matematisk bevis av progamriktighet
Problem med matematisk bevis av progamriktighet

 • Bevisning kräver ett matematiskt tänkesätt

 • Bevisningen av stora program mycket svårt

 • Beviset kan själv innehålla fel

 • Svårt att beskriva för – och slutvillkoret abstrakt och matematiskt exakt

 • Kan vara svårt att komma på invarianten (motsvarar problement med att hitta en bra induktionshypotes)

 • Bevisen är rutinmässiga, inte speciellt intressanta ur matematisk synpunkt


Bevisa felaktiga program
Bevisa felaktiga program

 • I praktiken innehåller programmen fel, så det går inte att bevisa att de fungerar riktigt

 • Alla fel måste lokaliseras och rättas innan man kan bevisa programriktigheten

 • Å andra sidan så visar bevisförsöket ofta var felet är

 • Bevis och testning ger två olika sätt att hitta fel i program

 • Slutsats: svårt att bevisa riktigheten av färdiga program.


Att bygga felfria program
Att bygga felfria program

Riktigheten bevaras

 • Slutsats: Programriktigheten måste byggas in från början

 • Programsystemet skall byggas bit för bit, så att man aldrig förlorar programriktigheten

 • Det centrala problemställningen i vår forskningsgrupp:

  Hur konstruerar man stora program inkrementalt, bit för bit, så att programriktigheten hela tiden bevaras


Inkrementell programmering
Inkrementell programmering

 • Vi bygger första biten A0

 • Vi visar att den fungerar riktigt

A0


Inkrementell programmering1
Inkrementell programmering

 • Vi bygger nästa bit B0

 • Vi visar att den fungerar riktigt

A0

B0


Inkrementell programmering2
Inkrementell programmering

 • Vi förbättrar A0 genoma att lägga till nya egenskaper A1

 • Vi visar riktigheten av den nya biten A1

 • Vi visar dessutom att A1 bevarar egenskaperna i A0

A1

A0

B0


Inkrementell programmering3
Inkrementell programmering

 • Vi förbättrar B0 genom att lägga till ny funktionalitet B1

 • Vi visar att B1 fungerar riktigt

 • Vi visar att B1 bevara B0s egenskaper

A1

B1

A0

B0


Inkrementell programmering4
Inkrementell programmering

 • Vi förbättrar igen A

A2

A1

B1

A0

B0


Inkrementell programmering5
Inkrementell programmering

 • Osv, tills all funktionalitet som vi behöver har blivit byggd

A5

A4

C4

A3

B3

C3

A2

B2

C2

A1

B1

A0

B0


Inkrementell programmering6
Inkrementell programmering

 • Kräver ett nytt sätt att närma sig programmeringsuppgiften

 • Programriktigheten måste kollas hela tiden, medan man bygger programmet

 • Programmets arkitektur måste stöda inkrementell konstruktion

 • Programmeringsprocessen måste även stöda angreppssättet

 • Testning är fortfarande viktigt, man testar varje utvidgning


Onstrukturering
Onstrukturering

 • När man bygger stora helheter bit för bit, så kan man lätt hamna i återvändsgränder:

  • Den valda arkitekturen passar inte för de nya planerade utvidgningarna

 • Programmet måste då omstruktureras

  • Arkitekturen måste ändras

  • Funktionaliteten ändras inte


Programmeringsprocessen
Programmeringsprocessen

 • Programutvidgning och omstrukturering alternerar vid inkrementell programmering

Utvidga

programmet

Omstrukturera

programmet


F rdelarna med inkrementell programmering
Fördelarna med inkrementell programmering

 • Stora program kan byggas som en serie små utvidgningar

 • Programriktigheten kan kontrolleras kontinuerligt

 • Man har hela tiden ett fullt funktionerande program (funktionaliteten är inte fullständig, men det som finns fungerar som det skall)

 • Programmet kan hela tiden jämföras med kraven, och både programmet och kraven kan ändras under processen

 • Det finns inte ett separat underhållsskede, underhåll sker på samma sätt som programkonstruktion.

 • Omstrukturering möjliggörs av att programmet är hela tiden korrekt


Begr nsningar med inkrementell programmering
Begränsningar med inkrementell programmering

 • Det är svårt att bygga stora program på det här sättet

 • Stora program måste delas upp i mindre moduler, med väldefinierade gränssnitt

 • De olika modulerna kan byggas av olika programmeringsteam

 • Inkrementell programmering och modulär programmering kompletterar varandra

 • Tillsammans gör de det möjligt att bygga stora och ytterst pålitliga program

 • För att uppnå felfrihet, måste även bevis kontrolleras (eller genereras) med hjälp av datorer


Forskning kring inkrementell programmering vid a
Forskning kring inkrementell programmering vid ÅA

 • Teorin för inkrementell programmering (refinementkalkyl)

 • Omgivningar för inkrementell programmering (UML-baserad)

 • Programmeringsprocesser för inkrementell programmering (XP-baserad)

 • Pilotprojekt för att bygga program inkrementellt

 • Inkrementell programmering för olika tillämpningsområden (vlsi-planering, objekt orienterad programmering, distribuerade system, parallel programmering, osv)