Konferencia
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Konferencia Je ENERGETIKA SR konkurencieschopná? Hotel Devín Bratislava 25 . a  26 . februára 2002 JADROVÁ ENERGETIKA Ing. Tibor Mikuš prezident. PREDNESIE Ing. Vladimír Grujbár generálny sekretár SJF. Ako prispieva jadrová energia k spotrebe primárnej energie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bernadette


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

 • Konferencia

 • Je ENERGETIKA SR konkurencieschopná?

 • Hotel Devín Bratislava25. a 26. februára 2002

 • JADROVÁ ENERGETIKA

 • Ing. Tibor Mikuš

 • prezident


Slide2 l.jpg

 • PREDNESIE

 • Ing. Vladimír Grujbár

 • generálny sekretár SJF


Slide3 l.jpg

Ako prispieva jadrová energia k spotrebe primárnej energie

Štruktúra primárnych energetických zdrojov na Slovensku

Ostatné tuhé palivá

7%

Dovoz uhlia

14%

Plynné palivá

33%

Domáce hnedé uhlie

7%

Urán

Elektrina

z vody

4%

Jadrové palivo

18%

Kvapalné palivá

17%

Až 86 % PEZ sa na Slovensko musí doviezť


Slide4 l.jpg

Ako prispieva jadrová energia k výrobe elektriny

Inštalovaný výkon v SR

vodné

30%

jadrové

32%

tepelné

38%


Slide5 l.jpg

Ako prispieva jadrová energia k výrobe elektriny

Výroba elektrickej energie v roku 2002

Vodné

16%

Jadrové

55%

Tepelné

29%


Slide6 l.jpg

Výroba elektrickej energie v SR 2002

Jadrové palivo 55%

Voda 16 %

Hnedé uhlie 17%

Zemný plyn 4%

Čierne uhlie 8%


Slide7 l.jpg

Výroba elektrickej energie v SR 2002

Vodné iné 8%

Jadrové SE

55%

Gabčíkovo 9%

Priem. teplárne 9%

PPC Bratislava 3%

Mestské teplárne 3%

Tepelné SE

13%


Slide8 l.jpg

Výroba elektrickej energie v SR 2002

ZE

MVE ZSE a SSE

TP SSE

VD Žilina

Bohunice 1

Bohunice 2

Bohunice 3

Bohunice 4

Vojany 1

Vojany 2

Nováky A

Nováky B

TE Košice

VE Trenčín

Gabčíkovo

VE Dobšiná

PPC Bratislava

TP Bratislava

Mochovce 1

Mochovce 2


Slide9 l.jpg

Ako prispieva jadrová energia k výrobe elektriny

Výroba elektrickej energie v roku 2002

Vodné

16%

Jadrové

55%

Tepelné

29%


Slide10 l.jpg

Prečo jadrová energia:

Výhody:

-spoľahlivá

 • technológia jadrových elektrární a ich prevádzky umožňuje dnes vysoké využitie výkonu a odstavovanie jadrových blokov iba pre výmenu paliva

 • rozsiahle využívanie diagnostiky a prediktívnej údržby umožnilo zníženie výpadkov a poruchovosti


Slide11 l.jpg

Výhody jadrovej energie

 • Bezpečná

 • požiadavky na úroveň bezpečnosti sa neustále zvyšujú

 • dokonalý systém dozoru nad bezpečnosťou v národnom i medzinárodnom zmysle

 • medzinárodnou výmenou skúseností sa „good practice“ zavádzajú na iných JE

 • prevádzkové skúsenosti neustále rastú

 • aj tie minimálne poruchy a zlyhania zariadenia, alebo personálu sú dôkladne analyzované pre ich prevenciu


 • Slide12 l.jpg

  MAAE

  W A N O

  Dozor nad bezpečnosťou jadrových zariadení v SR

  Konzultácie - Odporúčania - Návody

  Vlády členských krajín

  US NRC

  Asociácia úradov krajín

  prevádzkujúcich reaktory

  typu VVER

  Klub riaditeľov

  VVER

  SLOVENSKÉ

  ÚRADY

  ÚBP SR

  ÚJD SR

  MZ, ŠZÚ SR

  OÚ ŽP SR

  Inšpekcie - Protokoly

  - Rozhodnutia


  V hody jadrovej energie l.jpg
  Výhody jadrovej energie

  Bezpečná

  • robustná konštrukcia technologických systémov a redundancia bezpečnostných systémov

  • neustále zdokonaľovaný systém prevádzkových predpisov

  • neustále zdokonaľovaný systém riadenia kvality

  • dôsledná základná i periodická príprava personálu, systém prevádzkových predpisov a moderné systémy kontroly a riadenia obmedzujú chyby v interakcii stroja a človeka


  Slide14 l.jpg

  Výhody jadrovej energie

  Technologické výhody

  • vysoká spoľahlivosť a efektivita prevádzky

  • prinášajú stabilitu do elektrizačnej sústavy

  • nepriaznivé počasie môže prevádzku JE ovplyvniť iba v extrémnych prípadoch

  • sú spoľahlivé aj pri situáciách nestability dopravných systémov

  • sú schopné štartu po „black out“


  Slide15 l.jpg

  Výhody jadrovej energie

  Ekologická

  • jadrová elektráreň má nemerateľný, resp. minimálny vplyv prevádzky na životné prostredie

  • nespôsobuje kyslé dažde

  • nezaťažuje produkciou skleníkových plynov

  • neprodukuje oxidy dusíka

  • nespotrebováva kyslík


  Slide16 l.jpg

  Výhody jadrovej energie

  Ekologická

  • nespotrebováva míňajúce sa zásoby fosílnych palív, ktoré vznikali počas miliónov rokov

  • použité palivo je po prepracovaní možno znova použiť

  • produkuje málo odpadov, ktoré vieme dobre spracovať a bezpečne uložiť

  • jadrová elektráreň zaberá malú plochu územia v porovnaní s obnoviteľnými a alternatívnymi zdrojmi


  Slide17 l.jpg

  Náklady na výrobu elektrickej energie

  v Európskej únii

  Zdroj: Green Paper Security of Energy Supply (European Commission) Communications Kit


  Slide18 l.jpg

  Výhody jadrovej energie

  Ekonomická

  • jadrová elektráreň dokáže cenou konkurovať dokonca aj vodnej energii, pokiaľ jej ročné využitie je aspoň 4500 hodín

  • ak sa optimálne dočerpá životnosť elektrárne, jej ekonomické výhody sú ešte výraznejšie

  • nie sú ovplyvniteľné výkyvmi trhu a pohybom cien

  • ceny jadrového paliva sú dlhodobo stabilné a nízke

  • JE dosahuje veľmi nízke premenlivé náklady

  • strategické zásoby paliva je možné zriadiť za cenu, ktorá je v násobkoch nižšia ako strategická zásoba v uhlí alebo plyne

  • riešia energetický problém krajín, ktoré majú nedostatok energetických surovín


  Slide19 l.jpg

  Výhody jadrovej energie

  • Ekonomická

   • „jadrová“ elektrická energia je schopná konkurencie aj keď sa do nákladov zahrnú náklady na likvidáciu elektrárne a náklady na likvidáciu odpadov. Jadrová energetika je jediná, ktorá takéto náklady zahrňuje.

   • v prostredí otvoreného trhu dokáže jadrová energia konkurovať vrátane externých nákladov

    Sociálny aspekt

   • Európsky jadrový priemysel zamestnáva asi 400.000 pracovníkov.


  Slide20 l.jpg

  Globálna zmena klímy

  Globálna zmena klímy je najväčšou hrozbou dôsledkov činnosti ľudstva. Je povinnosťou priemyselných štátov urobiť maximum pre zníženie produkcií:

  • skleníkových plynov

   • oxidu uhličitého CO2, ktorý vzniká pri spaľovaní uhlíkatých palív. Jadrová energia v Európe ušetrí ročne 550 miliónov ton CO2, čo zodpovedá prevádzke 140 miliónov áut,

   • metánu CH4, ktorý uniká do atmosféry pri ťažbe všetkých druhov uhlia a pri ťažbe a preprave zemného plynu. Metán je ako skleníkový plyn dokonca 1200-krát nebezpečnejší ako oxid uhličitý.

    Jadrová energetika umožní zmierniť následky industriálnej činnosti človeka na zmenu klímy.


  Slide21 l.jpg

  Rádioaktívne odpady

  • Odporcovia jadrovej energetiky označujú odpady za nevyriešený problém. Aká je skutočnosť?

  • Objem rádioaktívneho odpadu je veľmi malý. Na príklad Francúzsko produkuje z jadrovej výroby elektriny asi jeden kilogram rádioaktívneho odpadu na obyvateľa ročne, pokiaľ objem iných odpadov je až 2500 kg na obyvateľa ročne.

  • Vysoko aktívne odpady tvoria z uvedeného množstva menej ako 1% a sú bezpečne uložené v medziskladoch. Očakáva sa realizácia ich trvalého uloženia. Technické know-how existuje, tvorba finančných prostriedkov je zabezpečená. Chýba iba politické rozhodnutie pre realizáciu úložiska. Zatiaľ sa reálne kroky urobili iba v USA.

  • Náklady na likvidáciu jadrového odpadu sa dôsledne získavajú podľa princípu „znečisťovateľ platí“, čo sa o tvorcoch iných odpadov zatiaľ povedať nedá.


  Slide22 l.jpg

  Nevýhody súčasných jadrových elektrární

  • vysoké investičné náklady

  • použiteľné iba ako systémové jednotky s vysokým výkonom. Menšie jednotky sú realizovateľné, dosahujú však vyššie náklady a preto sú vhodné napr. pre pohon lodí

  • vysoký inštalovaný výkon a dynamika jadrovej elektrárne predurčujú JE pre prácu v základnom pásme zaťaženia

  • prípustná teplota jadrového paliva obmedzuje teplotu pary a neumožňuje dosiahnutie takej účinnosti premeny tepla, ako dosahujú moderné tepelné elektrárne (32% - tlakovodné JE, 45 %- klasické, 55-60 %- PPC)

  • legislatívna sústava a negatívny postoj časti verejnosti vo vyspelých priemyselných krajinách neúmerne predlžujú dobu udelenia licencie a vytvárajú riziko neúmerného zvyšovania nákladov


  Slide23 l.jpg

  Prečo časť verejnosti odmieta jadro?

  • podvedomý strach z jadrových zbraní bol spájaný s jadrovými elektrárňami

  • časť vývojových programov bola v minulosti utajovaná, údaje o prevádzke jadrových zariadení sa v minulosti nezverejňovali

  • rozsiahla fyzická ochrana jadrových elektrární a rozsah technických prostriedkov fyzickej ochrany budí rešpekt

  • negatívna propaganda aktivistov rôznych hnutí

  • jadrová komunita nedokázala privolať svojich oponentov k dialógu

  • nedokázali sme presvedčiť ekologických aktivistov, že práve výhody jadrových elektrární sú to najlepšie pre životné prostredie.


  Slide24 l.jpg

  • Očakáva sa renesancia jadrovej energetiky

  • V USA, Kanade, Japonsku a západnej Európe sa pripravuje predĺženie životnosti jadrových elektrární až na 60 rokov.

  •  V USA je silný záujem súkromných investičných spoločností o kúpu jadrových elektrární.

  •  V Japonsku, Fínsku sa pripravuje výstavba nových jadrových elektrární.

  •  Podstatný rozvoj a výstavba nových jadrových elektrární sa očakáva v krajinách tretieho sveta.

  •  Kongres WEC 2001 v Buenos Aires potvrdil potrebu ponechania jadrovej alternatívy pre trvalo udržateľný rozvoj.


  Slide25 l.jpg

  Počet blokov JE podľa odpracovaných rokov

  Počet blokov JE

  Odpracované roky

  Zdroj: IAEA  Slide27 l.jpg

  Predĺženie prevádzkovej licencie o 20 rokov dostali JE

  Zdroj: IAEA


  Slide28 l.jpg

  Ekologické hnutia

  • Významní svetoví ekológovia prezentujú svoje názory o ekologickom význame jadrovej energetiky.

  • James Lovelock, jeden zo zakladajúcich otcov environmentálnych hnutí povedal:

  „Jadrová energia je jediná bezpečná, ekonomická a praktická alternatíva k nárastu spotreby fosílnych palív.“

  „Ak už musíme mať automobily, je treba aby ich poháňala elektrina vyrobená v jadrovej elektrárni.“


  Eur pska komisia l.jpg
  Európskakomisia

  • Na 18. kongrese Svetovej energetickej rady (WEC) v Buenos Aires ďalej uviedla že jadro je nepostrádateľné pre budúcnosť dodávok energie v Európe. Je to nielen dôležitý prvok diverzifikácie dodávok energie, a ale umožňuje zabrániť emisii stoviek miliónov ton skleníkových plynov.

  Pani Loyola de Palacio, komisárka Európskej únie pre transport a energiu sa vyjadrila, že by bolo absolútne nerozumné vzdať sa jadrovej energetiky pre ekonomické a environmentálne dôvody.


  Slide30 l.jpg

  Pohľad z Fínska

  • Predseda Fínskej vlády Paavo Liiponen vyhlásil, že Európa si musí zachovať jadrovú energetiku ako jeden z energetických zdrojov, ak sa nechceme stať „fosílnymi monštrami“.

  • Kritizoval niektoré krajiny z EÚ z ich praktizovania energetického imperializmu, keď nútia kandidátske krajiny odstavovať ich jadrové elektrárne z obdobia existencie Sovietskeho zväzu, „čo je v značnej miere nespravodlivé“.

  • Pripomenul, že Fínsko prevádzkuje jadrovú elektráreň Loviisa so sovietskymi reaktormi a sovietskou technológiou, ktorú pán Liiponen ohodnotil ako najbezpečnejšiu vo svete.